Cybersäkerhet i industri 5.0: skydd av morgondagens fabriker

Profilbild

Snabba tekniska framsteg har lett till en ny industriell revolution som kallas industri 5.0. Till skillnad från industri 4.0, som prioriterar automation och digitalisering för att öka produktiviteten, har industri 5.0 starkt fokus på människor. Strävan är att med betoning på hållbarhet och motståndskraft uppnå en balans mellan teknik och mänskligt arbete. Det kan vara en utmaning att hantera de cybersäkerhetsproblem som medföljer denna nya paradigm för branschen. Men det är inte omöjligt.

Syftet med industri 5.0

Den industriella världen har kännetecknats av ständig innovation, från mekanisering av produktionen i industri 1.0 till massproduktion, industrialisering och de framväxande automatiserade cyber-fysiska systemen och Industrial Internet of Things (IIoT) i industri 4.0. Vi befinner oss nu i en era som kännetecknas av djupgående integrering och förbättring av samverkan mellan människa och maskin. 

Industri 5.0 syftar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och locka framtidens anställda, samtidigt som det tar hänsyn till planetens begränsade resurser. Till skillnad från tankarna bakom industri 4.0, en helt automatiserad produktion som inte omfattar mänsklig expertis, ser industri 5.0 maskiner som verktyg för samarbete (cobots) som hjälper operatörerna att utföra sina uppgifter.

Förändringarna visar i vilken hög grad de industriella miljöerna fortfarande strävar efter förbättringar. Den femte industriella revolutionen prioriterar hållbar produktion och fokuserar på energieffektivitet, vikten av förnybar energi och självförsörjning. De befintliga ekologiska idealen och utmaningarna för framtida generationer ligger i linje med denna människocentrerade och hållbara produktionsmetod.

En kvinnlig arbetare med en industrirobot.

Industri 4.0 jämfört med 5.0

Hållbarhetskriterierna för industri 5.0 kan hanteras genom att utnyttja effektiviteten hos teknikerna från industri 4.0, inklusive artificiell intelligens (AI), Big Data och Internet of Things (IoT). Maskinernas energiförbrukning kan till exempel minskas genom att mäta energiförbrukningen med mätare och sensorer. Dessutom kan AI och prediktivt innehåll begränsa energianvändningen och maximera maskinernas prestanda.

Europeiska kommissionen betonar behovet av att hantera bristerna i industri 4.0, som inte hade något fokus på samhällsproblemen. Målet med industri 5.0 är att skapa tillverkare som inte bara är produktiva och effektiva, utan också skapar förtroende och tar socialt ansvar.

Cybersäkerhetsutmaningar i industri 5.0

De huvudsakliga cybersäkerhetsriskerna uppstår i de anslutna fabrikerna i industri 5.0 på grund av den förbättrade sammankopplingen, integreringen av IoT-enheter, integreringen av förstärkt verklighet samt de förbättrade gränssnitten mellan människa och maskin (MMI) som gör att användarna kan använda maskinverktyg. Det ökade antalet möjliga säkerhetsbrister i systemen på grund av dessa tekniska utvecklingar ökar också ytan för de områden som kan attackeras.

Tillverkningsföretag var målet för över 25 % av de globala cyberattackerna 2022. I den här branschen är utpressningstrojaner en vanlig form av cyberattack som påverkar nästan alla undersektorer, med en extra hög frekvens av attacker inom tillverkning av metallföremål och bilar. Riskerna i ett visst land ser ännu mer allvarliga ut. Enligt InfoGuard, ett schweiziskt företag som tillhandahåller lösningar för cybersäkerhet, cyberförsvar och nätverkslösningar, har fler än 70 % av de schweiziska industriföretagen upplevt minst en cyberattack de senaste två åren (uppgifter från 2022). 

När det gäller uppgifterna för innevarande år, visar en rapport från Kaspersky om ICS CERT-landskapet att det under första halvåret 2023 hittades och rensades skadliga objekt av alla slag på 34 % av datorerna med ICS-system (industriella styrsystem). 

De fem vanligaste cybersäkerhetshoten

Ett växande antal industriella säkerhetshål orsakas av föråldrade operativsystem på maskiner som används för tillverkning. En cyberattack kan ha katastrofala effekter på driftsmiljön, utgöra en risk för de anställda, stoppa produktionslinjerna och skada företagets varumärke. På grund av sitt fokus på hållbarhet är industri 5.0 särskilt sårbart för de miljörisker som uppstår genom attacker på cybersäkerheten. 

Här följer några exempel på de vanligaste cyberhoten inom den industriella sektorn:

  • Utökad yta att attackera – med sammankopplade IoT-enheter, robotsystem och AI-system ökar industri 5.0 i hög grad ytan att attackera samt antalet potentiella intrångspunkter för cyberattacker.
  • IoT-säkerhet – att skydda ett stort antal IoT-enheter är svårt eftersom dessa enheter ofta har begränsade resurser. Otillräckligt skydd kan lämna dem sårbara för olika typer av attacker.
  • Datasekretess och konfidentialitet – den stora mängd data som genereras och delas i industri 5.0 väcker oro för datasekretess och konfidentialitet, särskilt med tanke på risken för obehörig åtkomst eller intrång.
  • Sårbarheter i leveranskedjan – cyberbrottslingar kan utnyttja sårbarheter som uppstår genom komplexiteten i leveranskedjorna inom industri 5.0 och det ömsesidiga beroendet mellan partners, vilket kan leda till störningar eller brister.
  • Samverkan mellan människa och maskin – i industri 5.0 är attacker med social manipulation och manipulation av mänskliga operatörer ett allvarligt bekymmer som kräver uppmärksamhet på grund av den nära samverkan mellan människor och maskiner. 

Hantering av cybersäkerhet inom industri 5.0

Industri 5.0 ökar antalet anslutningar och enheter som används, men på grund av sammankopplingen krävs också större dataskydd. För att uppfylla säkerhetskraven och de operativa begränsningarna är det därför nödvändigt att cybersäkerhetsteamen och IT-teamen samarbetar nära. Tillverkarna måste vara beredda att göra cybersäkerhet till en avgörande del av moderna enheter, vilket ökar den operativa motståndskraften mot cyberattacker för industri 5.0.

Cybersäkerhetsutmaningen inom industri 5.0 kan också hanteras via ändringar i produktionskedjan, till exempel genom att integrera utrustning med cybersäkerhetskapacitet. Åtkomstskyddet för arbetsstationer och nätverk bör stärkas, protokollen bör analyseras med komponenter av brandväggstyp och flöden bör segmenteras. Genom att välja autonoma cybersäkerhetslösningar kan du garantera transparens och minska risken för att skadliga aktörer ska utnyttja data.

Cybermognad i morgondagens industri

Större företag, särskilt inom industrisektorn, har fortfarande låga nivåer av cybermognad. En grundlig och teknisk diagnos, nätverkssegmentering, kryptering av känsliga dataflöden, robusta autentiseringsmekanismer och löpande övervakning av kritisk infrastruktur är nödvändiga åtgärder för att öka cybermognaden. Lagen om IT-försvar och NIS2-direktivet är två exempel på europeisk lagstiftning och bestämmelser som syftar till att stärka standarderna för cybersäkerhet. 

Det är avgörande att utbilda de anställda och öka medvetandet om cyberattacker. Operatörerna kan upptäcka avvikande förhållanden snabbt och rapportera dem till lämpliga myndigheter genom att vara väl bekanta med sina maskiner och känna till cybersäkerhetsriskerna. För att uppmuntra transparens och försvar på djupet måste tillverkarna integrera säkerhetselement i sina produkter.

Sammanfattning

Framgången för industri 5.0 beror strategiskt sett på cybersäkerhet, som omfattar mer än bara teknik. Detta är avgörande för att skydda nätverken när vi övergår till industri 5.0. Miljömålen och det människocentrerade arbetssättet har enorm potential, men de medför också unika utmaningar. Tillverkare måste integrera cybersäkerhet, uppmuntra personalens förståelse och prioritera cybermognad. Genom att hantera dessa problem och implementera starka cybersäkerhetsåtgärder, kan företagen säkerställa en tryggare framtid. Det är bara så vi fullt ut kan utnyttja industri 5.0 och fortfarande känna oss trygga.

För att ta reda på mer om cybersäkerhet och industriell säkerhet kan du läsa den här artikeln eller ta en titt på nedanstående produkter och bege dig direkt till Elfa Distrelecs webbutik.

Rekommenderade produkter

 Kommunikationsmoduler för SIMATIC S7-1500, Siemens

Ett sätt att förhindra obehörig åtkomst är att skydda SIMATIC S7-styrenheter och styrsystem, till exempel SIMATIC PCS 7-, PCS Neo-, SCADA- och HMI-program. Autentisering av användare, åtkomstbehörigheter och systemförsvar mot intrång ingår i systemintegriteten.

Seriella enhetsservrar, Nport IA, 6100/6200, Moxa

NPort 6000-enhetsservrarna överför krypterad seriell data över Ethernet med SSL- och SSH-protokoll. För att lösa det här problemet har NPort 6000 stöd för SSL- och SSH-protokollen, som fungerar genom att kryptera data innan de skickas via nätverket. NPort 6000 gör att användare kan lita på att seriella data överförs på säkert sätt i offentliga och privata nätverk.

Routrar, FL MGUARD, Phoenix Contact

mGuard-säkerhetsroutrar är hjärtat i ditt system. Bland de särskilda funktioner de erbjuder för brandväggar är djup paketinspektion för industriella protokoll, villkorliga brandväggar, användarbrandväggar och säker nätverksåtkomst för tjänsteleverantörer. 

Industriella brandväggar, EAGLE, Hirschmann

Hirschmann levererar kompletta cybersäkerhetslösningar, inklusive nätverksprogramvara, routrar och brandväggar. EAGLE är en kraftfull industriell brandvägg som garanterar den högsta nivån av datasäkerhet och gör det enklare att integrera dina industrianläggningar sömlöst i nätverket.


Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Würth Elektroniks M12-kontaktdon: håll dig ansluten. Oavsett förhållanden

Nästa inlägg

Vad är LED-drivenheter för närfältskommunikation (NFC)?

Relaterade inlägg