Guide till industriellt IoT för tillverkare

Profilbild

En ny era med effektivitet och innovation inom tillverkning har anlänt genom industriellt Internet of Things (IIoT), en revolutionerande utveckling som kombinerar digitala tekniker med konventionella metoder. 

Med målet att förbättra operativa insikter, göra procedurerna smidigare och minska kostnaderna, utgör denna guide en tydlig färdplan för tillverkare om hur de kan använda detta nätverk med anslutna enheter och system. 

IIoT kommer att ha stor inverkan på tillverkningsindustrin. Den industriella IoT-marknaden förväntas växa stadigt i Europa och kommer till 2028 att uppnå en marknadsstorlek på 124,80 miljarder USD, med en sammanlagd årlig tillväxttakt på 12,66 % (CAGR 2024–2028). Kommer det att bli svårt för tillverkarna att införa de nya teknikerna, samtidigt som de övergår till mer hållbar och produktiv tillverkning? Läs vidare för att ta reda på det.

Vad är IIoT?

Begreppet “industriellt Internet of Things” beskriver hur Internet of Things (IoT) utökas och används inom industriella sektorer och tillämpningar. IIoT hjälper företag och industrier att bedriva sin verksamhet mer tillförlitligt och effektivt genom stor betoning på Big Data, maskininlärning (ML) och maskin-till-maskin-kommunikation (M2M). 

Införa IIoT i tillverkningen

Målet med IIoT är att öka produktivitet, tillförlitlighet och prestanda för industriella processer genom ett nätverk av sammankopplade maskiner och enheter försedda med sensorer, programvara och annan teknik. Fram till 2030 beräknas att det kommer att finnas fler än 29 miljarder Internet of Things-enheter (IoT) globalt, vilket är nästan en fördubbling jämfört med 15,1 miljarder 2020. 

IIoT hjälper redan idag företag att förbättra prediktivt underhåll, effektivisera tillverkningsprocesserna och öka den övergripande operativa effektiviteten genom att samla in, analysera och tillämpa data i realtid. Det är en avgörande del av industri 4.0 och kombinerar automatisering, ML och sofistikerad dataanalys för att främja smart tillverkning och industriella processer.

Viktiga tekniker och enheter bakom IIoT

Genom datainsamling, analys och automatisering kan Industrial Internet of Things utnyttja en rad viktiga tekniker och utrustning för att förbättra den industriella verksamheten. De viktigaste elementen består av:

De 5 största fördelarna med att implementera IIoT

I den digitala tidsåldern måste organisationer behålla sin konkurrensförmåga. Därför är det inte bara en fördel att utnyttja potentialen i IIoT, utan till och med avgörande. Tillverkare kan nå nya nivåer av produktivitet, kvalitet och hållbarhet genom att inkludera övervakning i realtid, prediktivt underhåll och avancerade dataanalyser i sin verksamhet, men vilka är de största fördelarna med IIoT inom tillverkning? 

1. Ökad operativ effektivitet

Genom implementering av IIoT-tekniker möjliggörs övervakning och analys av tillverkningsprocesserna i realtid. Tack vare denna kapacitet kan företag snabbt identifiera flaskhalsar och ineffektivitet i tillverkningslinjerna. Tillverkarna kan öka genomströmningen, minska manuella ingripanden och göra processen smidigare med hjälp av automatisering och dataanalyser. Detta resulterar i lägre driftskostnader och ökad produktivitet.

2. Prediktivt underhåll

Förmågan att förutse fel på utrustningen innan felen stoppar produktionen är en av de viktigaste funktionerna hos IIoT. Genom att samla in och undersöka data från sensorer anslutna till maskinerna, kan algoritmerna identifiera mönster som kan indikera möjliga fel. Genom att optimera underhållsschemana och minimera oplanerade avbrott, sänker dessa proaktiva metoder reparationskostnaderna och ökar livslängden för viktig utrustning.

3. Förbättrad kvalitetskontroll

Tillverkarna kan upprätthålla höga kvalitetsstandarder i hela produktionslinjerna tack vare att IIoT-lösningarna erbjuder granulära data och synliga processer. Tillverkarna kan identifiera variationer i produktkvaliteten i realtid och kan göra snabba processjusteringar för att hantera dessa problem genom att löpande övervaka produktionsdata. Denna kontrollnivå minskar svinnet från felaktiga artiklar, garanterar konsekvent produktkvalitet och ökar kundnöjdheten.

4. Optimering av leveranskedjan

Tack vare förmågan att tillhandahålla synlighet i realtid under varje steg av försörjningskedjan, erbjuder industriellt IoT stora framsteg inom hanteringen av försörjningskedjan. IIoT gör det möjligt att samordna fler komponenter i försörjningskedjan mer effektivt, från att kontrollera tillgängligheten på råvaror till att hålla ett öga på tillverkningsscheman och lagernivåer. Detta leder i slutänden till en mer flexibel och effektiv försörjningskedja genom att optimera lagernivåerna, minska ledtiderna och förbättra reaktionerna på marknadens behov och förändringar. 

5. Energieffektivitet

IIoT hjälper företag att identifiera och implementera energibesparande strategier genom att tillhandahålla övervakning och styrning av energianvändningen inom en rad olika verksamheter. Företagen kan identifiera områden med energiavfall och modifiera sina procedurer genom att undersöka data om energianvändning. Detta sänker koldioxidavtrycket för tillverkningsverksamheten och resulterar i stora kostnadsbesparingar. Det stöttar dessutom miljöarbetet. 

IIoT och hållbar tillverkning

Till 2030 kan IoT-lösningarna minska utsläppen av växthusgaser världen över med 16,5 %. Enligt 94 % av respondenterna i ABB:s undersökning “möjliggör industriell IoT bättre beslut och förbättrar den övergripande hållbarheten”, och IIoT har enligt 57 % av respondenterna i rapporten “stora positiva effekter” på det operativa beslutsfattandet. 

Införandet av hållbara processer och integreringen av nya tekniker som IIoT medför både möjligheter och hinder för tillverkarna. Trots utmaningar som finansiering, utbildning och systemintegrering, uppväger fördelarna – som ökad produktivitet, kreativitet och konkurrensförmåga – i hög grad de inledande kostnaderna. Det här skiftet är avgörande för att bibehålla långvariga framgångar och förbli relevanta i sektorn, samt för att uppfylla de föränderliga kraven från kunder och lagstiftning. Tillverkarna kan effektivt hantera dessa förändringar och etablera sig som ledande inom branschen genom toppmodern teknik och hållbara metoder.

Integrering av industriell IoT per bransch

För att tillverkarna ska kunna blomstra i en tekniskt avancerad och mycket konkurrensutsatt marknad, måste de strategiskt införa IIoT i sin verksamhet. Trots organisationsförändringar och cybersäkerhetsproblem, transformerar IIoT-tekniker produktionen genom ökad produktivitet, kvalitet och kostnadsbesparingar i försörjningskedjan. Övergången till mer avancerade tekniker inom industriell IoT kommer att förbättra kvaliteten, hållbarheten och effektiviteten, samtidigt som nya arbetssätt och möjligheter öppnas. En anpassad plan som tar hänsyn till fördelarna och de specifika svårigheterna som varje tillverkare står inför är nödvändigt för ett lyckat införande av IIoT.

När det gäller framtiden kommer IIoT att fortsätta expandera inom tillverkningen och bli allt viktigare för hur företagen hanterar innovation, produktion och konkurrens. Även om det kan vara en utmanande process att uppnå fullständig IIoT-integrering, verkar det ge betydande fördelar. Genom att främja en innovativ kultur och följa med i den tekniska utvecklingen, kan organisationer utnyttja IIoT för att både klara sig och blomstra i den nya industriella eran. 

Frågor och svar

Vad är konceptet bakom IIoT?

Genom att koppla samman industriell utrustning med internet för utbyte och analys av data, ökar industriellt IoT produktivitet, automatisering och beslutsfattande inom olika industrier, inklusive tillverkning och energi.

Vad är skillnaden mellan IIoT och IoT?

IoT fokuserar på konsumenter och kommersiell användning som förbättrar vardagen och gör den smidigare, inklusive enheter som wearables, smarta fordon och smart utrustning i hemmet. Syftet är att förbättra användarvänlighet och hälsa. IIoT är inriktat mot industriella processer och tillverkningsprocesser för att öka effektiviteten och säkerheten genom datainsamling, analyser och automatisering.

Vad är IIoT och dess fördelar?

Optimering av leverantörskedjan, förbättrad kvalitetskontroll, prediktivt underhåll, operativ effektivitet och energieffektivitet är bara några av de revolutionerande fördelarna som IIoT-tekniken medför. Upptäck de fem främsta fördelarna med industriellt IoT här.

Vad är skillnaden mellan AI och IoT?

Artificiell intelligens är systemets hjärna, och industriellt Internet of Things (IIoT) fungerar som systemets digitala nervsystem. Tillsammans utgör dessa två tekniker AIoT, som är en kombination av AI och IoT. Genom denna sammankoppling kan IoT-nätverken fungera mer effektivt och erbjuda förbättrade analyser, självstyrande beslutsfattande och databehandling.

Varför bör organisationer överväga att införa industriellt IoT?

Tillverkare kan digitalisera nästan alla aspekter av sin organisation med hjälp av teknik för industriellt IoT. Tillverkare kan mildra de primära riskerna i samband med manuellt arbete och mänskliga fel genom att minska de manuella processerna och inmatningarna genom automatisering, maskininlärning och Big Data-analyser.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Hur kan IoT navigera problemen i försörjningskedjan?

Nästa inlägg

Sensorteknik inom livsmedelsindustrin

Relaterade inlägg