Bærekraftige materialer for bygg og anlegg

Avatar photo

Konstruksjon er kjernen til enhver bygning og en av de viktigste faktorene når det gjelder å bestemme hvor bærekraftig den er.

Moderne byggearbeid driver sektoren mot bruken av materialer med lavere karbonutslipp, forbedret strømforbruk og avfallshåndtering. Endringen er i takt behovet for langtlevende, kostnadseffektive og miljøvennlige bygninger som er til fordel for folk og miljø. Det samsvarer også med miljøvennlige forskrifter. Bærekraftige utviklinger er viktige for fremtidlige prosjekter, og å finne de beste bærekraftige byngingsmaterialer er grunnleggende for fagfolk som er ute etter å ta velinformerte valg.

I denne artikkelen ser vi nærmere på bærekraftige bygningsmaterialer som mycelium og 3D-printed betong, materialer som er viktig innen sirkulærøkonomi, i tillegg til alternative materialer som bambus.

Hvordan påvirker byggearbeid miljøet?

Bygningssektoren er enorm, både når det gjelder globale karbonutslipp og ressursforbruk. Ifølge Verdens økonomiske forum er 39% av verdens energirelaterte karbonutslipp knyttet til bygninger; 28% fra driften og 11% fra materialer og konstruksjon. 

Ved å bruke ressurser som bruker mindre energi for produksjon og vedlikehold kan bygningsmaterialer redusere farlige konsekvenser av klimaendringer og det totale karbonavtrykket. Materialer som ikke behøver like mye behandling, som bambus og kork, hentes fra fornybare materialer og sparer energi og reduserer avfall. 

Forstå bærekraftige materialer

Grønne bygnignsmaterialer er grunnleggende for at bygninger reduserer sine karbonutslipp. De er robuste, kan gjenbrukes, og gjennom lokale innkjøp og naturressurser fremmer de miljømessig bærekraft. De fremmer også tryggere byggemetoder og langsiktige kostnadsreduksjoner.

Materialavfallet reduseres over tid fordi de tåler flere miljøforhold uten å forringes og de behøver ikke erstattes like ofte. Gjenvinning støtter en sirkulær økonomi som prioriterer effektiv bruk av ressurser og avfallsreduksjon fordi materialer kan gjenvinnes ved slutten av levetiden sin. Ved å bruke lokale materialer fremmer også lokale økonomier og reduserer karbonutslipp knyttet til transport

Ofte brukte bærekraftige materialer

Bambus

Bambus er et unikt og bærekraftig bygningsmateriale som vokser raskt og har sterke fysiske karakteristikker. Med en vekstrate på opptil 30 cm per dag er det en av de raskest voksende plantene i verden og modnes i løpet av noen få måneder.

Sammenlignet med tradisjonelle bygningsmaterialer har bambus en betydelig mindre miljøpåvirkning fordi det fornyes raskt og mindre skademidler brukes. Det kan brukes til flere ulike strukturelle formål, som søyler, bjelker og til og med betongkonstruksjoner, hvor det fungerer som en forsterker istedenfor stål. Bambus er også populært i områder som utsettes for jordskjelv og stormer, som i Kina eller Filippinene, fordi det har en strekkfasthet på linje med stål.

Kork

Kork er fornybart og har en lav miljøpåvirkning, noe som gjør det til et godt bærekraftig bygningsmateriale. Det regeneres hvert 9-12 år og høstes fra barken av korkeiken, uten at dette skader selve treet. Fordi høstemetoden er så bærekraftig kan korkeiker fortsatt ta opp CO2, bidra til karbonfangst og fremme biologisk mangfold.

Kork er også et bra materiale for gulv, akustikkbehandling og isolasjon. Det er også sterkt, lettvektig og motstandsdyktig mot brann, fukt og skadedyr, noe som reduserer behovet for kjemisk behandling.

Resirkulert plast

Byggesektoren har begynt å anerkjenne resirkulert plast for sin styrke, lettvektighet og tilpasningsdyktighet. Ved å bruke resikrulert plast reduserer man også avfallet som ender opp i deponier og bevarer naturlige ressurser (som petroleum som brukes for å lage ny plast). Videoen nedenfor fra Business Insider viser hvordan murstein lages fra plastavfall, en prosess som også er med på å skape flere jobber.

Resirkulert plast kan også brukes for å lage høyttytende bygningsmaterialer med god varme- og energieffektivitet, som isolasjonspaneler og strukturelle elementer. Fordi plast bruker mindre energi til oppvarming og avkjøling av bynginger, kan de drastisk redusere CO2-utslipp. Det er også et allsidig materiale som kan bidra til å skape mer kreative bygninger som er funksjonelle og estetiske.

Krysslaminert tømmer

Krysslaminert tømmer har raskt utviklet seg til å bli et populært materiale i bærekraftige bygninger. Det er den lages ved å legge og lime flere treplater i rette vinkler, noe som gjør det sterkt og stabilt. Fordi det gjennom levetiden lagrer karbon er det ikke bare mer miljøvennlig enn stål og betong, men det er også lettere. 

Det er motstandsyktig mot brann og kan holde sin strukturelle integritet selv ved ekstremhete. Fordi panelen ferdiglages kan de enkelt monteres på stedet, noe som reduserer konstruksjonstiden og miljøpåvirkningen som kommer fra tradisjonelle byggemetoder. Krysslaminert tømmer vil være en nøkkelspiller i fremtidens bærekraftige bygninger, og kan redusere global oppvarming med 15-26%.

Stein

I tusenvis av år har vi brukt stein konstruksjon av bygninger fordi det er slitesterkt og ikke trenger mye behandling. Det er et naturlig materiale og kan derfor produseres uten behov for ekstra ressurser og kan fullstendig resirkuleres ved enden av livssyklusen. Det er populært fordi det har en lang levetid og et slitesterkt i tøffe værforhold. 

Stein har også estetiske karakteritsikker som gjør bygninger mer attraktive. I moderne byggearbeid er det et miljøvennlig materiale fordi det kan hentes lokalt, noe som reudseres transpotkostnader og transportrelaterte utslipp.

Innovative og nye materialer

Mycel

Utviklingen av mycel som byggemateriale er banebrytende i kontruksjonssektoren, og har flere strukturelle og miljøvennlige fordeler. Det er et organisk materiale som kommer fra rotstrukturen fra sopp, og bruker lite energi og har et lite karbonavtrykk. Avfall fra jordbrukssektoren brukes for å utvikle mycel, og gir et næringsrikt substrat som gjør at soppen vokser og endres til et langtlevende materiale som kan brukes som kledning og mursteiner. Se mer i videoen nedenfor.

Forskere har også utviklet bygningskledninger laget av mycel som er mostanddyktig mot brann og varmeoverføring, noe som gjør det tryggere enn tradisjonelle materialer. Den innovative bruken av soppen støtter både en sirkulær økonomi og utviklingen av en mer bærekraftig byggesektor.

Forurensningsabsorberende murstein

Forurensningsabsorberende murstein er utviklet for å forbedre luftkvaliteten inne i bygninger. Gjennom et innebygd syklonfiltreringsmekanisme fungerer de som passive filtreringsenheter som samler støv og forurensing. Systemets sentrale komponent er en mursteinskobling som består av resirkulert plast og som fører luftstrømmen og filtrer urenheter uten behov for mekaniske komponenter.

Mursteinene er spesielt nyttig i utviklingsområder hvor luftkvaliteten er et problem. Ikke bare er de økonomiske og miljøvennlige, de filtrer også ut små partikler. Det globale markedet for denne type murstein vokser som følge av flere ordrninger som støtter grønne bygningspraksiser og økt bevissthet om bærekraft. 

3D-printed betong

3D-printing er en av de mest spennende og allsidige teknologiene som for tiden utvikles. Fra elektronikk til hus, transport og bioprinting som printer biologiske vev og organer, 3D-printing har potensiale til å endre nesten enhver bransje. 

Og i byggebransjen er det nye temaet 3D-printed betong. Det reduserer avfall og gjør det enkelt å tilpasse designet. Ved å redusere behovet for tradisjonelle rammeverk reduserer denne metoden også de negative miljøpåvirkningene vi har snakket så mye om i denne artikkelen, samtidig som det muliggjør utviklingen av komplekse strukturer. På grunn av sitt høye mørtelinnhold og bruk av ubrukte råmaterialer diskuteres det om 3D-printed betong er bærekraftig. Forskere jobber med å forbedre dette gjennom bruk av resirkulerte materialer og ved å erstatte Portlandssement med geopolymer.

Fordeler

Miljø

Bærekraftige materialer reduserer miljøpåvirknngen ved å spare ressurser, redusere avfall og karbonutslipp. Ved å bruke gjenvunnede eller fornybare materialer reduserer bransjen sitt fotavtrykk og forhindrer habitatødeleggelse, jordsmonnforringelse og skade på økøsystemet. Disse materialene bruker mindre energi knyttet til produksjon og transport, noe som videre reduserer karbonutslippene

Økonomi

Bærekraftige materialer er mer kostnadseffektive på langsikt. De har potensial til å heve eiendomsverdien med 8-12% og får stadig flere fordelsordninger, samt at de er billigere å vedlikeholde og reparere. Bruken av disse materialene reduserer også prosjektkostnader ved å forbruke mindre ressurser generelt og ved å ikke produsere like mye avfall.

Helse

Fordi bærekraftige byggematerialer ikke inneholder de farlige kjemikaliene vi finner i tradisjonelle materialer er de bedre for folkehelsen. Ved å forbedre det naturlige lyset, og termisk og akkustisk komfort reduserer disse bygningene også risikoen for kroniske sykdommer

Oppsummering

Bærekraftige materialer som erstatter tradisjonelle materialer, som mycel, forurensningsabsorberende murstein og 3D-printed betong, er med på å endre byggebransjen. Utviklingene viser hvor opptatt bransjen er av å bevege seg mot bærekraftige løsninger, ved å fremme grønne byggeteknikker og harmonsiere miljø og økonomiske mål.

Forstår man fordelene disse materialene har både for økonomi og miljø, oppmuntres håndverkere, utviklere og investorer til å investere i disse.

FAQs

Hva er de vanligste bærekraftige materialene som brukes i byggebransjen?

Gjenvunnet og laminert tømmer, resirkulert plast, stein, koble, kork, adobemurstein og bambus – fornybare og tilpassningsdyktige – er de mest bærekraftige materialene som brukes i byggebransjen.

Hva må til for at materialer skal regnes som bærekraftige i byggebransjen?

Hvis byggematerialer reduserer sin miljøpåivrkning over livssyklusen sin regnes den som bærekraftig. Dette innebærer å prioritere fornybare ressurser for å redusere behovet for begrensede råmaterialer. 

Hva er de mest økovennlige byggematerialene?

De mest populære bærekraftige byggematerialene er kork, resirkulert glass, komprimert jord, resirkulert stål, hampbetong, bambus (verdsatt for sin fornybarhet og lange historie) og høyballer.

Hvilke materialer brukes vanligvis i moderne bygninger?

Stål, sement, betong, tre, stein, murstein og aggregat er blant de vanligste materialene som brukes i moderne bygninger.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Tips for mer bærekraftige elektroniske enheter

Neste innlegg

Kunstig intelligens i energistyring og -optimalisering

Relaterte innlegg