Bærekraftige og grønne bygninger

Avatar photo

Bærekraftige bygninger reduserer energi- og vannforbruk, og er en grunnleggende for å bekjempe klimaendringer.

I takt med at bærekraftige energikilder blir mer populære går også eiendomsbransjen over til mer grønne løsninger. Arkitekter og ingeniører har raskt tatt i bruk mer miljøvennlige løsninger, noe som gjør at bygninger og kontruksjonsbransjen blir grønnere og mer energieffektive.

Schneider Electric er et selskap som utvikler løsninger slik at ingeniører og teknikere kan skape fremtidssikrede, energieffektive systemer i bygninger som varer. Les mer for å finne løsningene som er med på å bygge en grønnere infrastruktur.

Markedet

Mange spør om grønne bygninger faktisk er grønne, og en enkel definisjon av en “grønn bygning” er en bygning som minimerer eller eliminerer skadelig klima- eller miljøpåvirkninger gjennom design, konstruksjon eller drift. Grønne byggeprosjekter er med på å beskytte uvurderlige naturressurser og forbedre levestandarder. 

Fordi byggesektoren er en av de største energiforbrukerne i EU har grønne bygninger blitt standarden på markedet. EU-kommisjonen har derfor annonsert en renoveringsbølge for å redusere energiforbruket og forbedre bygningers ytelse i hele EU ved å planlegge renovering av 35 millioner bygninger innen 2030, noe som kan skape 160 000 nye “grønne jobber” i bygg- og anleggssektoren.

“Det globale markedet for grønne byggematerialer nådde 346,4 milliarder dollar i 2023. IMARC Group forventer at markedet vil nå 716,4 milliarder amerikanske dollar innen 2032, med en vekstrate på 8,18 % i perioden 2024-2032. Den økende miljøbevisstheten blant massene, den økende byggingen av ulike smarte byer rundt om i verden og den økende bevisstheten om viktigheten av å opprettholde luftkvaliteten innendørs er noen av de viktigste faktorene som driver markedet fremover.”

Green Building Materials Market Report by Application (Insulation, Roofing, Framing, Interior Finishing, Exterior Siding, and Others), and Region 2024-2032, Market Research Report

Hvordan er smartbygninger bærekraftige?

Grønne bygninger er et hovedfokus for bransjer som vil redusere sin miljøpåvirkning. Bedrifter må fokusere på alternative, gjenvinnbare og fornybare materialer, redusere energiforbruk og avfall i byggeprosessen slik at bygninger har en redusert miljøpåvirkning gjennom sin levetid, i tråd med bærekraftige standarder.

Grønne bygninger forbedrer økologiske, sosiale og økonomiske problemer i sin konstruksjon. ‘Smartbygninger’ integrerer bygningsteknologisystemer som støtter grønne bygninger med ekstra data og digital teknologi. Schneider Electric fokuserer på blant annet IoT-baserte målesystemer, optimalisering og automasjon fra overvåking og vedlikehold gjennom forbedringer. 

Kontinuerlig optimalisering av bygningsenergi gjennom aktiv energieffektivisering. Kilde: Schneider Electric

Se videoen nedenfor og se hvordan Schneider Electric er med på å bidra til en mer dekarbonisert, digitalisert og elektrifisert framtid for bygninger og se hva som gjøres for å kutte karbonutslipp.

 1. Ved å gjøre bygningsrenovasjon mer effektiv gjennom innovasjoner og mer avanserte materialer.
 2. Forbedret oppvarming og elektriske systemer.
 3. Implementering av tiltak for energiforbruk.

Renovering og elektrifisering

Bygninger forvandles til økosystemer, og skaper mer energi gjennom solcellepaneler som kobles til strømnettet for lading av elbiler, med overlegen energilagring. Elektriske systemer er kjernen til energieffektive bygninger. Elektrifisering er ikke kun viktig i forbedringen av bygninger, men også i andre sektorer som transport, produksjon, energilagring, og for å støtte andre fornybare energikilder som alternativer til oppvarming, solcellesystemer, mikrostrømnett og vannkraftverk

Design er også viktig for denne type infrastruktur, spesielt når man tar i betrakning hvor mange eksisterende bygninger som må renoveres. For å forbedre bygningens ytelse må man ha en ordentlig struktur på plass for ettermontering. Så er det viktig å gjøre nybygg eller renoverte bygninger mer komfortable og at vedlikeholdet er kostnadseffektiv. Bygningens brukere må også lære hvordan de kan bidra.

Å endre eksisterende bygninger krever:

 • Innovativ tilnærming til energi – reduksjon av energibruk og integrering av fornybare kilder og lavkarbonteknologi for å møte energibehovet.
 • Ta vare på miljøet – sørger for bedre dyreliv og landkvalitet, etablering av grønne områder.
 • Forebygging av avfall – noen aktiviteter fokuserer på organisk og kunstig avfall til bruk i flere applikasjoner som kompost og strømgenerasjon, i tillegg til resirkulering og gjenbruk av avløpsvann.
 • Fremme velvære og helse – frisk luft og god luftkvalitet, unngå farlige stoffer og kjemikalier, sørger for komfort og riktig temperatur (overvåkingsystemer, passivt design, bygningsadministrasjon), bruk av naturlig lys.
 • Koble sammen mennesker og infrastruktur – gode transportmuligheter og fasiliteter, utvikler “smart” kommunikasjonsteknologi for mer effektivt samspill med miljøet (f.eks. smarte strømnett); bringer jordbruk til byer.
 • Bygge robuste bygninger – bygninger som tåler brann, jordskjelv og flom, og dermed sørger for at mennesker og eiendeler er trygge.
 • Ta hensyn til alle trinn i en bygnings livssyklus– lavere miljøpåvirkning fra grunnidé, konstruksjon, drift og vedlikehold til eventuell riving

Digitalisering

Teknologi spiller en viktig rolle i den grønne overgangen, ikke kun for boligmarkedet, men også for transport (elbiler), produksjon (bærekraftig automasjon), jordbruk og andre sektorer.

Grønne teknologiske løsninger:

Digitaliseringen av bygninger forbedrer energieffektivtet og reduserer kostnader, spesielt hvis disse integreres med IoT-teknologier. Schneider Electric er et merke som tilbyr elektrisk utstyr for nøyaktig måling og sikkerhet, som energimålere og programvare for relevante energiparametre og driftindikasjoner.

Digitaliseringsløsninger fra Schneider Electric:

 • Handlingsrettet data: Målere, intelligente sensorer, kontroll- og kommunikasjonsenheter er nødvendig for å få mer data og innsikt i sanntid.
 • Forenklet rapportering og etterlevelse: Bedrifter må vise at de følger bærekraftstandarder og har en god ESG-vurdering.
 • Aktiv administrasjon: En effektiv måte å samle inn data fra digitalt tilkoblede enheter på er avgjørende. Med Schneiders Electric ExoStruxure Power Advisor kan det elektriske systemet eksternovervåkes kontinuerlig, og energirevisjoner kan brukes til å optimalisere ytelsen.
 • Optimalisert energi med prediktiv modellering: Ved å produsere sin egen grønne energi kan eiere og operatører av næringsbygg nå selge fornybar strøm til strømnettet når prisene er høye, og de kan bruke den når prisene er lave.

Grønnere løsninger fra elektroingeniører

Elektroingeniører har mange standarder og teknologier for fremtidssikring av elektriske systemer i bygninger. Schneider Electric erkjenner at det er elektroingeniører som har ansvaret for å implementere energieffektive og kostnadssoptimaliserte systemer, og de fokuserer heller på hvordan myndigheter, industribaserte organisasjoner og lokale forsyningsselskaper velger å regulere grønne bygningsrutiner i viktige globale markeder.

Programvare

Schneider Electric tilbyr flere programvarer som hjelper teknikere med elektriske distribusjonssystemer. EcoStruxure Power Design – Ecodial programvare gjør at teknikere lett kan integrere energieffektivt design i sin arbeidsflyt som er samsvarende med IEC 60364. Les mer om energieffektive bygningsstandarder her.

Energimålere og strømovervåking

Effektiv energiovervåking kan gi grunnleggende informasjon om bygningens ytelse. Den indikerer miljøparameter (karbondioksid, ventilasjonsgrader, lufttemperatur, belysningsnivåer, flyktige organiske forbindelser) og målingsenheter for forsyningstjenester (gass, vann, avkjøling, oppvarmingsenergi og varmt vann, strøm og belysning).

Schneider Electric har produkter som er bærekraftige, trygge og til å stole på. Dette er en produsent som grundig tester hvert produkt i laboratorier, og følger de strengeste standardene (IEC, MID, UL osv.) De har rimelige energimålere for enfasede eller trefasede kretser, enkle kWh-målere, tariffenergimålere med alle funksjoner, og strømmåling for nettverksovervåking. Gjennomgang av data foregår lokalt eller eksternt. Acti9-serien gjør tilkoblingen til programvare for strømhåndtering at man virkelig kan dra nytte av IoT-installasjoner.

Acti9 iEM2000-serien enfasede, DIN-skinnemonterte energimålere egner seg for underfakturering eller delmålere. Med denne produktfamilien kan man fordele energikostnadene og holde øye med strømforbruket for individuelle enheter, kontorsektorer og etasjer. 

Acti9 Active har omfattende beskyttelse for mennesker, eiendeler (forbedret brannsikkerhet), apparater og kretser gjennom integrert tilkobling i alt-i-ett-enheter. Den har innebygde tilkoblingsmuligheter, en integrert automatsikring i miniatyr, en reststrøminnretning, og en enhet for registrering av lysbuefeil. Den er kompatibel med EcoStruxure Panel Server og EcoStruxure Power Monitoring Expert.

Høytytende Modicon M221 logisk styring kommer i både brikke- og bokform, trenger minimalt oppsett og er svært fleksibel. Det enkle, fjernstyrte operatørpanelet gjør at du raskt kan visualisere og vedlikeholde dine maskiner. 

Resi9 effektbrytere har det høyeste sikkerhetsnivået for beskyttelse av boligkretser, inkludert forbruksenheter og kretsvern.


Elfa Distrelec er klar over den avgjørende rollen bærekraftig praksis vil spille når det gjelder å utvide grønnere bygningsløsninger og skape et bedre miljø. Vi er opptatt av å opplyse og motivere samfunnet til å ta mer miljøvennlige beslutninger. For flere grønne løsninger, klikk på knappen nedenfor for å finne flere bærekraftige og grønne produkter, eller les flere av artiklene våre om bærekraft.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Fornybare energisystemer i bygninger

Neste innlegg

Hvordan bruke elbiler i din bedrift? 5 utfordringer og løsninger

Relaterte innlegg