Land som er klare for energiovergangen – Indeks

Avatar photo

Energiovergangen er nøkkelen til å stoppe klimaendringer og klimautslipp. Det er viktig at mennesker begynner å se mot mer bærekraftige rutiner og implementere grønne industrielle løsninger.

Utviklingen mot den grønne energiovergangen skjer allerede i mange land. De har satt ulike frister for når de har mål om å bli karbonnøytrale. Målene, som 2050 og 2060, virker kanskje fjerne, men land må begynne å bruke flere fornybare energikilder i dag for å nå de.

Få mennesker ville sett for seg hvor storstilt og raskt energiovergangen faktisk foregår i dag.

Adnan Z Amin, direktør hos det internasjonale byrået for fornybar energi, IRENA

Som elbil-indeksen vi publiserte tidligere i år, vil vi denne gangen ta en nærmere titt på selve energiovergangen, ikke kun elbiler. Hvilke land er klare for å nå mål om null utslipp? Er karbonnøytralitet innen 2050 nok? Hva betyr dette for Europa og resten av verden?

Økning av fornybare energikilder

Fornybare energier blir mer og mer populære. Bruken av fornybare energikilder øker og er en sektor som stadig utvikler seg. Fornybar energi skaper også jobber i fire hovedsektorer: transport, solenergi, varmepumper og strømgenerering. Mange land ser potensialet i fornybar energi og vil ta i bruk ren energi oftere.

Fornybar energi står nå for over 20% av verdens energiforsyning. Det er få plasser på kloden hvor strømnettet består av nesten 100% fornybar energi. For å lære mer om strømnettet, les mer om hvordan rene energikilder kan gi strøm til en hel by.

Karbonnøytralitet – er det mulig?

Land og myndigheter over hele verden setter frister for når de vil være klar for null utslipp. Ifølge World Economic Forum, er målet om null utslipp innen 2050 blitt satt eller vurdert av mer enn 130 land.

Data fra Energy and Climate Intelligence Unit viser at noen land, som Maldivene eller Bangladesh, kan være karbonnøytrale i løpet av 2030. Finland har satt mål innen 2035, Island har planer innen 2040. Europeiske land, som Tyskland, Sverige og Portugal, har satt frister innen 2045. Sveits, USA, Sør-Korea, Japan og EU har satt sine mål innen 2050. To av verdens største land, Russland og Kina, har satt mål om å bli karbonnøytrale innen 2060. Hvorfor så sent? Les mer for å finne ut.

En oversikt over landene som er mest forberedt.

Bortsett fra målene som man fokuserer på, fins det ogå initiativer som har startet allerede, som å signere ulike forskrifter knyttet til klimapoltikk, ved å bestemme hva og hvor mye man skal investere i, og antall fornybare energikilder som allerede brukes. I rankingen har alle disse hensynene blitt tatt i betrakning. Dette betyr at landene på listen er nærmere å nå karbonnøytralitet og å nå sine grønne energimål innen et kortere tidsskjema.

Den nyeste World Economic Forum, The Green Future Index 2022, viser forskjellen mellom 2021 og 2022 ved å se nærmere på 76 ulike land. Noen land har nylig forbedret sine energistrategier og derfor klatret høyere på listen.

Topp 10 land

 1. Island
 2. Danmark
 3. Sveits
 4. Nederland
 5. Norge
 6. Sverige
 7. Storbritannia
 8. Finland
 9. Frankrike
 10. Tyskland

Etter landene overfor er det også land som gjør store endringer mot en grønnere fremtid:

 1. Sør-Korea
 2. Belgia
 3. Irland
 4. Spania
 5. Canada
 6. Polen
 7. Italia
 8. Portugal
 9. Japan
 10. Costa Rica
 11. USA
 12. Hellas
 13. Østerrike
 14. Ungarn
 15. Bulgaria
 16. Kina
 17. Tsjekkia
 18. Luxembourg
 19. Singapore
 20. Israel

Island

Island er en rollemodell når det kommer til en positiv holdning mot bærekraftig energi. Island har endret fra kull og olje til fornybare kilder som geotermisk varme og vannkraftprosjekter, blant andre. Island er kjent som ‘landet av flamme og is’, og landets beliggenhet gjør at de har tilgang på flere fornybare energikilder. Island produserer også mer elektrisitet enn de forbruker.

Danmark

Danmark er ledende innen null utslipp. De bruker kogenerasjon, strømanlegg og vindkraft på en storstilt skala. Ifølge data fra IEA, har Danmark høyest antall vindkraft i både total primærenergiforbruk og elektrisitet. Er Danmark anerkjent verden over for integrasjonen av fornybar energi samtidig som de har et sikkert strømnett.

Sveits

Med Sverige, Norge og Danmark på toppen av listen er Skandinavia med på å drive den grønne energirevolusjonen. Ifølge Swissinfo kommer 75% av energien fra fornybare kilder. På grunn av en karbonfri sektor som hovedsaklig dreier seg om atom- og vannkraftgenerering, har Sveits en av verdens laveste utslippsintensiteter. 

Nederland

Nederland ligger høyt på listen i den globale energihandelen. Energisektoren i Nederland fokuserer lavkarbon-energysystemer. De har planer om å kun bruke fornybar energi innen 2050 men de vil også, som Danmark, redusere drivhusgassutslipp med 49% innen 2030, ifølge IEA

Norge

Ifølge en ny IEA-evaluering, kan Norge redusere utslipp fra brenselproduksjon, transport og industri ved å bruke ren elektrisitet og innovasjoner i energiteknologi.

I Norge står fornybare energikilder for 98% av elektrisiteten som genereres, og det meste kommer fra vannkraftanlegg. Lær mer om hydrogenapplikasjoner her.

Sverige

Sverige er og vil fortsatt å være et av topp 10 land som jobber med miljø- og klimavennlige tiltak og myndighetene utvikler stadig nye grønne ideer innen transportsystemet, jordbruket, infrastruktur, velferdstaten. Dette bidrar også til flere jobber.

I 2021 kom 54% av Sveriges strøm fra fornybare kilder. 75% av elektrisiteten kommer fra: vannkraft (45%), atomkraft (30%) og vindkraft (17%), ifølge Sweden.se

Storbritannia

Den britiske regjeringen har satt igang en Net Zero Strategy, en plan med fokus på klimapolitikk, forslag og tverrfaglige handlinger for å redusere karbonutslipp. Ifølge kilden, er målet at all elektrisiteten i Storbritannia i løpet av 2035 vil komme fra fornybare kilder, og det er planer om å plante 18 millioner trær innen 2030. De har også planer om å gjøre det forbudt å selge diesel- og bensinbiler fra 2030. I tidligere år har Storbritannia implementeret bedre initiativer, noe som gjorde at de klatret på rankingen. 

Finland 

Finland har implementert potensielle planer for grønn hydrogen, solenergi og vindkraft. Ifølge det finske selskapet KPMG, har antall fornybare energikilder i landets totale energiforbruk økt fra 27% til 36% i løpet av det siste tiåret. Ifølge Finlands nasjonale energi- og klimastrategi er målet at fornybar energi skal stå for mer enn halvparten av landets totale energiforbruk i løpet av 2030.

Frankrike

Frankrike er en av de globale lederne når det gjelder utfordringene knyttet til klima, men mye arbeid gjenstår når det gjelder landets langsiktige klimamål. Siden 2015 har Frankrike hatt et strengt regulert rammeverk i utviklingen av hydrogen. Ifjor kom nesten 20% av Frankrikes totale energiforbruk fra fornybare kilder, ifølge RFI.

Tyskland

Tyskland er en av de største CO2-verstingene i EU. Landet fortsetter å generere betraktelige utslipp sammenlignet med andre forurensere i unionen, som f.eks. Frankrike, Italia og Polend, selv om disse nivåene har sunket omtrent 20% siden 2005, ifølge en CO2-rapport fra Statista. Dette er fordi kull fortsatt er en av hovedkildene til energi i landet.

Ifølge Clean Energy Wire er 2022 et kritisk år for Tyskland fordi de nå har en ny regjering. De har ambisiøse klimamål som vil fokusere på en raskere utfasing av kull og en betraktelig økning av fornybare energier.

Kull er en av de verste fossile brennstoffene, og slipper ut 50% mer CO2 enn naturgass. Du kan lese mer om gass og hvilken rolle den spiller i klimanøytralitet her.

Er Kina, USA og EU klar for grønn energi?

Hovedandelen av drivhusgasser produseres i store byer. Omtrent 76% av verdens utslipp dekkes av klimamålene som allerede er etablert av mer enn 70 land, inkludert de største forurenserne: Kina, USA og EU, ifølge FN.

Kina, USA og EU har sine egne løsninger og mål for fremtiden. Kina vil snart avsløre sin 5-års plan, og det er sannsynlig at president Biden vil levere progressive kampanjeløfter, som å signere Parisavtalen på nytt og etablere et 2050-mål om null utslipp. EU har lansert sin nyeste strukturelle fondprogram.

Kina

Ifølge World Population Review har Kina en av de fem første solcelleanleggene og den største produksjonen av vindturbiner i verden. Innen 2030, vil Kina at 35% av energien deres skal komme fra fornybare kilder. 

Hvis oversikten handlet om de største investeringene, ville Kina kommet på topp. De investerer mest i verden når det kommer til fornybar energi, og da hovedsaklig sol- og vindenergi. Selv om Kina har investert store summer i grønn energi i 2021 ligger de fortsatt under de topp 20 landene som er nærmest å nå sine mål. Hvorfor? Kina har også et av verdens høyeste karbonutslipp.

USA

Ifølge Annual Energy Outlook, vil naturgass og petroleum fortsette å være de mest brukte energikildene i USA helt fram til 2050. Men, fornybare energikilder øker raskest. 

Selv om eksport av naturgass driver produksjonen av naturgass, har produksjonen av råolje nådd nye høyder. Blandingen av kull og atomkraft har sett en nedgang knyttet til reduserte teknologikostnader for vind- og solenergi. Insentiver for vind- og solenergi gjør at det er sterk konkurranse med naturgass når det kommer til strømproduksjon. 

EU

Europeiske land er på toppen av rankingen. Ifølge Eurostat har fornybar energi i det totale energiforbruket i EU økt fra 9.6% i 2004 til 22.1% i 2020, noe som betydde at EU nådde sitt mål om 20% fornybare energikilder det året. 

Reduksjonen i fossile brennstoff som følge av COVID-19-pandemien gjorde at bruken av fornybare energier økte i 2020. Det nye EU-målet er 32% innen 2030; men dette tallet revurderes nå og noen europeiske land har satt sine egne mål.

Konklusjoner fra rangeringen

Energisektoren holder på å revolusjoneres. De fleste land må fokusere på en overgang til fornybare energikilder for å stoppe klimaendringene og redusere antall drivhusgasser de produserer. For å nå målene må man implementere endringer nå. 

Eaton samarbeidet med Association for Renewable Energy and Clean Energy (REA) på sin Transition Readiness Index 2021 for å bevise at hvis dekarbonseringsmålene skal møtes, trenger man et stort antall fleksible ressurser. Spesielt i store europeiske land som Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia. Fokuset bør ligge på teknologisk innovasjon og tverrfaglig samarbeid. Markeder må endres slik at private investeringer i fleksible energieiendeler blir mer ettertraktet. Noen av de foreslåtte investeringene inneholder regulerte elbilladere, batteri- og termisk energilagring, og interaktive datasenter for strømnettet.

Elfa Distrelec er en distributør av grønne løsninger og vi kan tilby våre kunder elbilladere, infrarøde kamera og energilagringsprodukter, som strømforsyninger og batterier. Du kan lese mer om batterier og hvor viktige de er i energiovergangen her eller les mer om hvor viktig termokamera er i solcelleindustrien.

Total
0
Shares
Forrige innlegg
Corporate executive launching industrial internet of things-enabled AI-assisted predictive maintenance of an offshore site. Concept for IIoT, IoT, digital twin, and digital resilience in the energy sector.

Hvilke land investerer mest i prediktivt vedlikehold?

Neste innlegg

Bærekraftige og grønne bygninger

Relaterte innlegg