Kan gass være et nytt alternativ til klimanøytralitet?

Avatar photo

Olje og gass er de viktigste og største sektorene i den globale økonomien, spesielt for hovedprodusenter som USA, Russland, Saudi Arabia og Kina. Men globale hendelser setter sektoren i fare.

Den russiske invasjonen av Ukraina har skapt usikkerheter for gassindustrien i Europa og Asia. Allerede ser man prisøkninger og bekymringer rundt naturgassmarkedet. Med planer om å forby all kjøp av russisk olje er forbudet av russisk gass fortsatt et pågående arbeid blant EU-land, ifølge BBC. 

Ifølge det Internasjonale energibyrået (IEA) må eksisterende gassdrevne anlegg kraftig modifiseres for å kunne nå klimamål om null utslipp i løpet av 2050. Modifikasjonene er CCUS (karbon, fanging, utnyttelse og lagring) eller såkalt “co-firing” med lavkarbonstoffer som hydrogen. For å endre energiøkonomien og for å utvikle en mer bærekraftig verden må investorer og bedrifter se etter løsninger med riktig verktøy og strategier.

Hvilken rolle spiller gass i en grønn økonomi?

Det er tydelig at olje og gass spiller en viktig rolle i energiovergangen og i andre fornybare energikilder. Skiftet mot klimanøytralitet, og som vi beveger oss vekk fra kull, gjør at man har blitt mer bevisst på naturgass og flytende naturgass. Det er derfor et press på olje- og gassprodusenter til å tilpasse seg endringene og å strekke seg mot klimamål både fra politikere og investorer. Krisen i forsyningskjeden og kraftige prisøkninger har også bidratt til at det er vanskeligere å gjennomføre mer bærekraftige løsninger.

Bruken av olje og gass i transport har skapt og vil fortsette å skape et petrokjemisk behov. Ifølge IEA redgjør petroleumsprodukter nå for 14% av den globale oljeetterspørselen og 8% av den globale gassetterspørselen. 

IfølgeMcKinsey vil den globale etterpørselen etter fossile brennstoff toppes mellom 2023-2025; olje er anslått å toppes om 5 år, mens gass vil være det mest motstandsdyktige drivstoffet. 

Biodrivstoff, biodrevet anlegg i en isometrisk grafe.

For å nå ambisiøse mål om utslippsreduksjoner på 30-50% eller mer, er det viktig at operatører investerer i endrende energiforbruk, til elektrifisering av operasjoner som er knyttet til fornybare generasjoner eller, i noen tilfeller, bruken av biodrivstoff/biomasse.

Atlantic Council, Leading Oil and Gas into a Net-Zero World

Teknologier for oppvarming med lave utslipp

Til tross for utfordringene er det grunnleggende å integrere lavkarbon-teknologier for å redusere CO2-utslipp eller for å nå klimamål om null utslipp. Alternativer for oppvarming fins, og olje- og gassektoren bør fokusere på disse.

Nye teknologier som brukes for å varme opp hus:

  • Biomasse
  • Effektive gasskjeler
  • Soloppvarming av vann
  • Vindturbiner
  • Varmepumper
  • Solcelle (PV)
  • Kogenerasjon

Strømtenger

Alternativene er avgjørende for å skape et mer bærekraftig miljø. Et alternativ for oppvarming av bygninger er for eksempel effektive gasskjeler. Miljøvennlige kjeler forsyner fortsatt mange husholdninger med varme og varmtvann, men de produserer lave eller null utslipp i produksjon og drift.

Strømtengene måler HVAC-kjeleanlegg, blant annet. Med Fluke Connect kan du koble til tangen og måle trådløst. Dette er et perfekt instrument for HVAC-teknikere, tilgjengelig hos vår nettbutikk.

Kabelmuffer

Under ekstreme forhold i olje- og gassindustrien sørger kabler og ledninger for stabil nettverksytelse og energioverføring. Kabelmuffer er grunnleggende for å beskytte kabler, spesielt i tøffe områder. Les mer om kabelhåndtering her.

Se flere kabelmuffere fra Atex i ulike størrelser, farger og former, tilgjengelig hos Elfa Distrelec.

Digitaliseringen av olje- og gassindustrien

Leting, produksjon, transport, lagring, raffinering og distribusjon er alle problemer i olje- og gassindustrien. Dette er hvorfor teknologier som ren hydrogen, solceller, utnyttelse og lagringsutvikling er viktige i denne overgangen. Men skiftet er også mulig med riktig maskineri, instrumenter og verktøy.

I tillegg til å investere i fornybare energier og alternative kilder kan man forbedre anlegg ved å fokusere på digitalisering. Digitaliseringen av olje- og gassindustrien betyr at utstyr som prosessinstrumenter, gassanalysatorer og motorer kan sende og motta data, forbedre anleggsåpenhet og gi operatører avgjørende kunnskaper slik at de kan ta velinformerte valg.

En endring i denne sektoren er mulig med de rette løsningen, instrumentene og verktøyene, som nettskybaserte applikasjoner, cybersikkerhet og operasjonsoptimalisering.

Operasjonsoptimalisering i sanntid

Overvåking av produksjonsprosesser i sanntid er mulig med innebygde brønn-til-annlegg i oljefelt, for produktoptimalisering. Optimalisering av gassnettverk på flere anlegg sørger for at administrasjon, analytikk og visualisering er integrerte. Og driftsoptimalisering av flytende naturgass reduserer utslipp og energiforbruk.

Programmerbar logisk styring

Programmerbare logiske styringer (PLC) er svært nyttige verktøy med enkel overføring og styring selv via tekstmeldinger. En PLC er et styringssystem som kan brukes i olje- og gassindustrien, og består av analoge og digitale inngang og utganger, i tillegg til en strømforsyning og behandlingsmodul. Prosesskontrollsystemer, strømforsyninger og styringer er alle automatiserte. Les mer om PLCer og hvilken rolle de spiller i industrielle tings internett.

Energiovervåking (elektriske målere, energimålere og strømmålere med overvåkingsprogramvare) leverer dataen du trenger for å ta velinformerte, forebyggende valg med minimale operasjonelle kostnader og som forbedrer ytelsen av anlegget ditt. Folk flest forstår hvor viktig det er å senke strømforbruket og bli en mer bærekraftig bedrift. Med trygge og pålitelige strømmålere er det derfor mulig med fullstendig strømovervåking.

Energimålere

En elektrisk måler, såkalte energimålere, er en enhet som måler det totale energiforbruket et elektrisk utstyr, et utleieområde eller en struktur bruker. Forsyningsselskaper bruker energimålere for å måle hvor mye strøm som leveres til kundene, noe som gjør at faktureringen går mye raskere. Noen fordeler ved å bruke energimålere i høy kvalitet er blant annet redusert nedetid knyttet til faktor og etterspørsel, gjennomgående kvalitetsovervåking på et rettsmedisinsk nivå, og økt energieffektivitet.

Energimålere, PowerLogic, Schneider Electric

Energimålere, SENTRON, Siemens

Programvare og plattformer

Programvarer for anleggsteknikk og simuleringsplattformer overvåker og visualiserer statusen til flere drivsystemer, viser trender og avviks-meldinger, og gir rapporter. I olje- og gasselskaper hjelper programvarer med alt fra leting og håndtering av brønndata, til håndtering av maskineri og terminaler.

EcoStruxure Power er en plattform som digitaliserer og forenkler elektriske distribusjonssystemer. Med cyber-robuste, tilkoblede strømdistribusjonsløsninger, mottar anleggsansatte praktisk data for å ta bedre valg som beskytter mennesker, sikrer eiendeler, og maksimerer bedriftsskontinuitet og ytelse.

Se videoen for å se hvordan IoT-systemarkitektur fra Schneider Electric, som EcoStruxure-plattformen, kobler til nesten alt i en virksomhet.

Test og måling i olje- og gassindustrien

Man tester og måler olje og gass av ulike grunner. Instrumenter, som gassdetektorer og gassanalysatorer, er viktige for å oppdage gasser og å identifisere potensielle gasslekkasjer. Elfa Distrelec har et stort utvalg av detektorer.

Gassanalysatorer og lekkasjedetektorer

Gassdetektorer er ideelle for å oppdage kilden til en lekkasje, og hvor noen instrumenter også kan spore lekkasjer i usynlige eller innkapslede rør. Funksjonene som kreves, som varseltyper, sensorer og kalibrasjonskriterier, bestemmer nivået til en gassdetektor.

Trenddisplayet viser de mest vesentlige lekkasjene og bidrar til lekkasjedeteksjon. Disse detektorene er raske og nøyaktige lekkasjetestere. Alle vanlige kjølemidler oppdages. Systemer sjekkes konstant og viser avvik eller problemer. Noen detektorer kan også raskt identifisere og lokalisere lekkasjene.

Lekkasjedetektorer av kjølemidler, Testo

Detektor for antennelig gass, Extech Instruments

Termokamera

Festede termokamera gjør at brukere kan identifisere farlige varmepunkter i kull og biomasse. Termokamera gjør at man konstant kan overvåke biomasse. Ved hjelp av tidlig deteksjon av brann i infrarøde IIoT-kamera kan brukere forhindre forhold som fører til brann eller andre alvorlige problemer. Gasskameraer er spesialiserte termokamera som er filtrerte for å visualisere spesifikke gassutslipp.

Termokamera, Hikimicro

Termokamera, FLIR

Termokamera, FLUKE

Vanlige spørsmål

Er gass karbonnøytral?
Karbonnøytralitet tilsier at verifiserte initiativer knyttet til karbonreduksjon reduserer utslippene som produseres ved å bruke naturgass i oppvarming av et hus. Karbonnøytrale drivstoff har ingen drivstoffutslipp eller karbonavtrykk. 

Hvorfor regnes naturgass som en overgangsenergi?
Naturgass skiller seg ut om en overgangsdrivstoff fordi det er mer kostandseffektiv enn nye fornybare teknologier og har mindre forurensing enn andre fossile brennstoff.

Er karbonnøytralitet innen 2050 nok?
Teknologier bidrar til overgangen, men noen land ligger fortsatt bak. Ifølge World Ecomonic Forum er det mulig å nå klimamål om null utslipp innen 2050, men dette kan kun skje gjennom vesentlige endringer. Hvis man vil holde global oppvarming til 1.5 grader over før-industrielle nivå må man sørge for at man ikke bidrar til mer CO2 i atmosfæren enn det som fjernes. Eksperter tror at hvis dette skjer vil kraftige hetebølger, tørke og flommer være mindre sannsynlig ved slutten av århundret. 

Er naturgass bra for klimaendringer?
Naturgass er et fossilt brennstoff, men utslippene er betydelig lavere enn de fra kull og olje. Ifølge Union of Concerned Scientists, når naturgass produseres i et moderne, effektivt anlegg kan det produsere 50% til 60% mindre CO2 enn utslipp fra et helt nytt kullanlegg.

Vil olje- og gassprisene synke?
Situasjonen i verden i dag – med pandemi og senere mangel på ekstra forsyninger fra Russland – har vært med på å bidra til økte olje- og gasspriser. Bensinstasjoner viderefører disse høye prisene til sine kunder, og de har ofte ingen grunn til å redusere prisene for raskt, selv om prisen på oljen synker. Prognosene spår at drivtoffprisene vil synke ettersom elbilmarkedet fortsetter å vokse.

Hvor mye olje og gass eksporteres fra Russland?
Ifølge data fra World Economic Forum fra april i år, eksporterte Russland 2.85 millioner fat per dag; 1.1 millioner fat av gassolje, 650 000 fat brenselolje, en halv million fat naftaen, og 280 000 fat per dag av vakuum-gassolje.

Vil man kunne forby oppvarming med gass?
Myndigheter over hele verden har satt sammen nye lovordninger for gass- og oljekjeler som skal erstattes av labkarbon-alternativer. Implementasjonen av slike endringer er planlagt å starte i 2025. 

Når vil vi gå tom for fossile drivstoff?
Ifølge flere beregninger (American Petroleum Institute fra 1999 og Cambridge Energy Research Associaties i 2006) er det ikke sannsynlig at vi vil gå tom for fossile drivstoff i vår tid. Men hvis vi ikke tar grep nå kan barnebarna våre ha dette problemet.

Når vil man stoppe å bruke gass?
Noen land har forbud på gasskjeler innen 2025. Men det er vanskelig å forutse når og hvis man vil slutte å bruke denne kilden. Hvis realiteten fortsetter å endres kan det ta slutt på et punkt (kanskje ikke i dette århundre, men eventuelt). Å investere i teknologier med lave utslipp kan hjelpe, fordi alternativene er grunnleggende for å skape mer bærekraftig miljøer.

Hva er petrokjemikalier?
Petrokjemikalier er en gruppe kjemiske forbindelser fra fossile drivstoff som naturgass og petroleum. De brukes for å produsere tusenvis av produkter som man bruker hver dag som f.eks. klær, plast, medisin, sminke, møbler og elektronikk, men de trengs også for å produsere vindturbiner, solcellepaneler og elbilkomponenter.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Flere IoT-jobber på markedet

Neste innlegg

Ta utfordringen med Würth Elektroniks “Great minds” quiz

Relaterte innlegg