Morgendagens strømnett: Hvordan kan ren energi forsyne byer? 

Avatar photo

Klimaendringer er reelle og miljøkatastrofer er en direkte konsekvens av CO2-utslipp. For å motvirke disse katastrofene har byer rundt om i verden skiftet til bærekraftig og fornybar energi. 

EA Elektro-Automatik er et merke som er med på å bidra til dette skiftet. De tilbyr bærekraftige vekstmuligheter med en akselerert CO2-agenda og fokuserer på energi fra hydrogen, sol og vind. Les mer om hvordan bærekraftige løsninger kan hjelpe din by!

8 teknologier som endrer morgendagens fornybare energi

Å finne alternative energikilder er viktigere enn noen gang og energietterspørselen ser ikke ut til å avta med det første, samtidig som tilgang til fossilt brensel og råmaterialer er begrenset; olje, kull og naturgassreserver er lager som dannes gjennom prosesser som tar flere millioner år og derfor trenger man et alternativ.

Fornybar energi er en voksende industri som trenger bærekraftige, regenererende DC-strømforsyninger og belastninger.

Wolfgang Horrig, global salgsansvarlig, EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Teknologier som gjør grønn energi mulig:

 1. Fornybar energi 
 2. Energilagring
 3. Komponenter
 4. Hydrogen
 5. Reparasjon og vedlikehold
 6. Mobilitet 
 7. Gjenbruk
 8. Resirkulering av batterier

Hydrogen – et lovende drivstoff

Hydrogen har et stort potensiale som alternativt drivstoff fordi brenselcellen kan drive kjøretøy med null utslipp, det har potensial når det gjelder husholdningsbruk, og brenselcellen kan raskt fylles og er svært effektiv.

Naturgass, atomkraft, biomasse og fornybare energikilder som solenergi og vindkraft kan alle brukes til å lage hydrogen.

Figur 1 – Ammoniakk-cracking som fremstiller hydrogen. Kilde: Nutrien Feeding the FutureTM

5 hovedbransjer som fokuserer på overgangen til hydrogenbrensel:

 1. Strømgenerering og batterier
 2. Strømnett
 3. Dedikert strømkapasitet for å produsere hydrogen
 4. Hydrogenlagring
 5. Hydrogentransport

EA Elektro-Automatik anslår at man fram til 2050 må investere mellom 78 trillioner til 130 trillioner dollar i hydrogen for å kunne støtte disse bransjene.

Bedrifter og hjem i strømnettet

Figur 2 – Konsept av morgendagens smarte og bærekraftige DC-byer fra EA Kilde: EA Elektro-Automatik

Solenergi

Å konvertere sollys om til elektrisitet forbedrer DC-nettet for hjem og bedrifter, i tillegg til å lade elbiler og mer.

Vindkraft

Når vi snakker om vindkraft mener vi ofte den elektrisiteten som omdannes i vindturbiner.

Energilagring

Fornybar energi optimaliserer topputganger og gjør at man kan generere inntekt basert på begrenset produksjon som forbedrer solenergi og vindkraft. På DC-nettet spiller alle hjem og bedrifter en rolle når det gjelder energilagring og fornybare energikilder (AC-nettet fases gradvis ut). 

Energilagringssystemets egenskaper:

 • Strømutgang og -inngang for batteritesting og utlading.
 • På grunn av det store strøm- og spenningsområdet til PSB strømforsyninger kan programvaren EA Battery Simulator (se figur 3) gjenskape et bredt område av batterispenninger og egenskaper.
 • Batterispesifikk data som spenning, lade-/utladingsstrøm, intern motstand og kroppstemperatur, i tillegg til ladestatus og helsestatus, kan simulerers eller kalkuleres.
 • Programvaren EA Power Control gjør det mulig for brukere å kontrollere opptil 20 enheter samtidig og programmere individuelle funksjonsgeneratorer.

Figur 3 – Solcellerekker og PV-inverter for simulering og testing. Kilde: EA Elektro-Automatik

Brenselcelle av hydrogen eller amoniakk

Dette er en del av strømnettet som supplerer solenergi eller vindkraft. Direkte brenselceller av ammoniakk er en lovende teknologi som effektivt utvinner kjemisk energi fra ammoniakk og konverterer den til elektrisistet.

Toveis strømforsyninger og regenerative elektroniske belastninger fra EA Elektro-Automatik kan effektivt imitere og teste batterier og brenselceller. Regenererative produkter fra EA, som PSB strømforsyninger og ELR elektriske belastninger, brukes for å nå klimanøytralt produksjonssertifisering.

ELR elektronisk belastning eller PSB strømforsyning:

 • man kan utføre varighetstester;
 • har omfattende belastningsvariasjoner;
 • gjennom ytelsestesting skapes en dynamisk belastning som bruker en innebygd bølgeform funksjonsgenerator;
 • simulerer utgangen til en brenselcelle når man tester inverteren og DC-DC-omformerens ytelse som en funksjon av utgangsendringer i brenselcellens spenning;
 • bidrar til akselerert stresstesting, hvor en brenselcellestabel er utstatt for sykluser av trinnlastjusteringer eller strømrampefunksjon i over 100 timer.

Med innganger og utganger med automatisk områdevalg kan disse strømforsyningene redusere utgangsforsyningen eller belastningen og spare dyrebar rack-plass og penger fordi man ikke trenger å kjøpe en større forsyning eller belastning for å håndtere større spenning eller strøm. Toveis strømforsyninger i PSB-serien har utganger fra 2.5 kW til 30 kW, opptil 200V i en kompakt 4U, mens regenerative elektroniske belastninger i ELR-serien har belastninger fra 320 W til 30 kW, opptil 1000A i en kompakt 4U.

EA Elektro-Automatik-produkter med regenerativ energigjenvinning kan også:

 • Gjenvinne 96% av energien som absorberes av ELR DC elektroniske belastninger og PSB toveis strømforsyninger (inngangsmodus)
 • Redusere kostnader knyttet til forsyning og HVAC.
 • Redusere kjølevifters størrelse og støy.
 • Redusere avkjølingsinfrastruktur til høyeffektivt utstyr.
 • Spare opptil 50% gulvplass sammenlignet med standard dissipative belastninger.
 • Bidra til miljøvern.

E-mobilitetens økosystem

Ifølge EA kan alle elbil-økosystemkomponenter testes ved å bruke toveis regenerative strømforsyninger fra EA, som f.eks:

 • Omformere (DC-DC)
 • Brenselceller, litiumbatteri og batterihåndteringssystemer
 • Lys, releer, sensorer og ledninger for elbiler
 • Elektrisk motor med trekkraft-inverter
 • Ombordlader

De er egnet for å evaluere eksterne ladestasjoner og for testing av elektriske kjøretøy på vei, skinner, luft og sjø.

Ved å velge produkter fra EA Elektro-Automatik er det mulig å ha opptil 64 strømforsyninger eller laster parallelt med strømutgang eller -inngang opptil 1.92 MW.

Figur 4 – PSB strømforsyninger eller ELR belastninger. Kilde: EA Elektro-Automatik

Morgendagens grønne strømnett

Når man ser hvor mange fordeler hydrogen har bør det være et naturlig valg for byer som vil skifte til mer fornybar energi. ‘Grønt drivstoff’ er miljøvennlig, fornybart drivstoff som reduserer klimautslipp og forbedrer luftkvaliteten. Byer kan dra nytte av rene energikilder takket være overgangen som leverandører som EA bidrar til. Man kan hjelpe miljøet ved å kombinere fornybare energikilder, som solenergi, vindkraft, strøm fra amoniakk-brenselceller, H2 og energilagring. 

Elektro-Automatik, med sine PSB strømforsyninger og ELR belastninger, er med på å beskytte miljøet. Se flere produkter Elfa Distrelecs nettsidefra denne energibesparende leverandøren og vær med å bidra til en mer fornybar fremtid i din by.

Vær obs på at dette er en konseptartikkel hvor ideene tilhører forfatteren og ikke representerer EA Elektro-Automatik.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Hvordan møter man økende krav i industrisektoren

Neste innlegg

Hvordan vannkraftverk og ettermonterte demninger bidrar til grønn energi

Relaterte innlegg