Hvordan vannkraftverk og ettermonterte demninger bidrar til grønn energi

Avatar photo

Vannkraftverk er viktig innen fornybar energi og har hatt mange gjennombrudd det siste århundret. Tidligere har vannkraftverk og andre vannanlegg blitt sett på som fysisk store prosjekter som krever store investeringer. I dag muliggjør teknologien forbedrede vannkraftverk og de kan nå fjernstyres, f.eks. i nettskyen gjennom en IoT-plattform.

Fjernstyring, prediktivt vedlikehold og fleksibel eiendelsoperasjon har mye å si når det kommer til investeringer i vannkraft. Dette gjelder om anlegget ditt er stort eller lite, på, én enkel lokasjon eller over flere områder. I en verden full av usikkerheter er det viktig å ha fleksible eiendeler da man kan påvirkes av ting som klimaendringer, nye teknologier, nye lovgivninger og avregulering, endringer i støtteordninger, forstyrrelser i forsyningskjeden og ustabile strømpriser.

RevPi-serien fra Kunbus, forenkler overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Les mer om hvilken rolle vannkraftverk spiller og hvordan du enkelt og nøyaktig kan overvåke kraftverk.

Vannkraftverkets rolle

Vannkraftverk spiller en dobbel rolle når det gjelder strømgenerering og vannforsyning. Hver demning har et reservoar og hvert reservoar genererer strøm. Brønner er grunnleggende i mange områder for å supplere vannforsyninger og det er teknisk sett gratis å drifte en pumpe som drives av ekstra sol- eller vindkraft. Å pumpe vann fra et område til et annet gjør at man kan lagre energien som er til overs fra sol og vind når etterspørselen er lav og frigjøre den når etterspørselen øker. 

Selv tradisjonelle demninger kan øke eller senke utladingen for å balansere strømnettets behov – noe ikke alle genererende teknologier kan gjøre uten avfall og andre kompliserte problemer. Det samme gjelder for atomkraft, hvor man ikke enkelt bare kan slå av en bryter. Når land endrer til en politikk som er mer avhengig av atomkraft, blir det viktig å utvikle grønne og produktive måter å absorbere ekstra strøm på.

Kan automasjon og digitalisering forbedre vannkraftverk?

Digitaliseringen av vannkraftverk og pumpeutstyr har ikke kommet like langt, sammenlignet med andre fornybare energier som vindturbiner og solceller. Derfor er hovedfokuset å effektivisere anlegget gjennom digitalisering og automasjon, samt restaurasjon.

Strømmen fra anlegget genererer elektrisitet til det offentlige strømnettet. Dette er derfor en energikilde som kan generere strøm til byer. Hvordan fungerer det? Reservoaret ligger vanligvis omtrent en kilometer fra anlegget og har ulike teknologiske fasiliteter som nivå- og temperaturmåling, trykkledninger, i tillegg til fasiliteter knyttet til strømproduksjon. Dette har man tilgang til på avstand fordi uansett hvor anleggsansvarlig befinner seg. De kan se informasjonen og fjernstyre anlegget gjennom IoT-plattformer og mobil overvåking. 

Med tilgang til anleggsområder kan avvik oppdages tidlig og analyseres takket være sanntidsovervåking og beskjeder, som meldingsalarmer. Prediktivt vedlikeholder unngår svikt og gjør at man kan reagere i tide. IoT-plattformer som digifai IoT-platform control gjør at utviklingen mot alternative energikilder er mulig.

Økonomisk og operasjonell ytelse av pumper takket være kontinuerlig overvåking

Har man et mindre anlegg er man ofte ikke klar over fordelene ved å utruste stempelpumper med digitale nivåsensorer og helningsmålere, IoT-styrte servomoterer, trådløse fjernstyrte paneler og AI-systemer som tar beslutninger basert på prediktivt analyse av værmeldinger, elektrisk etterspørsel, eller endringer av kostnader/fordeler i det helhetlige energimarkedet.

Tidligere trengte pumper som befant seg hundrevis av meter under overflaten sofistikerte algoritimer for å styre og diagnosere borehullpumpene. Dette fungerer med loddrette brønner men noen ganger er ikke lageret rett under boreriggen. I dag kan brønner med slike avvik kalkuleres i sanntid ved hjelp av edge. Dette gjør at man kan sjekke borehullets tilstand i sanntid, inkludert dynamisk stangstress, væskenivå, pumpens inntakspress, produsert gass og emulsjon, osv.

Installasjon av RevPi Core 3+ og RevPi AIO-moduler i ‘Edge POC’, en ettermontert boks innebygd i et startkabinett eller VFD. Kilde: revolutionpi.com

Man kan implementere oppdaterte algoritmer basert på brukerinngang i nettskyen og foreta regelmessige forbedringer til fleet-tjenester. Kravene om industriell anvendbarhet, temperaturmotstand og sporingsegenskaper på utviklingsplattformen kan forenkles med RevPi Core+ og den analoge utvidelsesmodulen RevPi AIO.

Digitalisering endrer miljøpåvirkningen

Når man tar i bruk smartere teknologi har dette mye å si for miljøet og kan bidra til at vi møter klimagassmålene samtidig som kostnadene knyttet til energiproduksjon reduseres. Digitale forbedringer er ikke kun for store energiselskaper og vannkraftverk. Sensorene og kommunikasjonsutstyret man trenger er nå tilgjengelig, vanligvis som hyllevare, fra Elfa Distrelec

Overvåking og fjernstyring av brønner og vannturbiner gjør at strømgenerering (i tillegg til vannsikkerhet) er et bærekraftig valg for bønder, grunneiere, for kommuner og andre grupper. Eksisterende utstyr kan også ettermonteres. Stempelpumper kan hjelpe ettermonteringen samt gjøre den mer effektiv og kostnadsdyktig. For de som vurderer å starte strømgenererende bedrifter er det også viktig å tenke på de digitale mulighetene. Hos Elfa Distrelec har vi alt du trenger og vi er alltid tilgjengelig for å gi veiledning for alle typer prosjekter.

Anbefalte produkter

Industridatamaskiner, RevPi Connect+, Kunbus

Utvidelsesmoduler for industrielle datamaskiner, RevPi AIO, Kunbus

Industridatamaskiner, RevPi, Core 3+, Kunbus

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Morgendagens strømnett: Hvordan kan ren energi forsyne byer? 

Neste innlegg

Moderne signalteknologi: Et intervju med Frank Bühler fra Werma

Relaterte innlegg