Hur vattenkraftverk och eftermontering av dammar möjliggör grön energiomställning

Profilbild

Vattenkraft har blivit en viktig del av förnybar energi på grund av ett antal genombrott under det senaste seklet. Tidigare har vattenkraft och andra förslag till vattenförvaltning setts på som fysiskt stora, kapitalintensiva projekt. Idag möjliggör tekniken fler förbättrade kraftverk som kan fjärrstyras, till exempel via molnet, med hjälp av IoT-plattformen.

Fjärrkontroll, prediktivt underhåll och flexibel tillgångsdrift kan göra stor skillnad i ekonomin för vattenkraftsinvesteringar. Detta gäller oavsett om anläggningen är stor eller liten, koncentrerad till en enda plats eller distribuerad från avlägsna platser. Att göra tillgångar flexibla blir därför avgörande i tider med så mycket okänt: klimatförändringar, ny teknik, nya regleringar och avregleringar, förändringar i subventionspolitik, störningar i leveranskedjan och fluktuerande energipriser.

Tack vare RevPi-serien från Kunbus, kan övergången till en mer hållbar miljö bli lättare. Upptäck vattenkraftverkens roll och lär dig hur du enkelt och exakt övervakar kraftverk.

Vattenkraftens roll

Vattenkraftsindustrin spelar en dubbel roll i kraftproduktion och vattenförsörjning. Varje damm har en reservoar och varje reservoar kan generera kraft. Brunnar är viktiga i många områden för att komplettera vattenförsörjningen och en pump som drivs från överskott av sol- eller vindenergi går i praktiken gratis. Att lyfta vatten är ett potentiellt sätt att lagra överskottsenergi som produceras av andra teknologier, såsom sol och vind, när efterfrågan är låg och sedan frigöra den när efterfrågan är hög. 

Till och med en konventionell damm kan öka eller sänka sitt utsläpp för att balansera nätens behov – något som få andra genererande tekniker kan göra utan avfall och andra komplexa problem. Detsamma gäller kärnenergi, som inte bara kan stängas av med en knapptryckning, så när landet går över till en mer kärnkraftsberoende energipolitik, kommer gröna och produktiva sätt att absorbera överskottskraft att bli allt viktigare.

Kan automation och digitalisering förbättra vattenkraftverksdriften?

Graden av digitalisering av vattenkraft och pumputrustning är låg jämfört med andra förnybara energibranscher som vindkraftverk och solkraftsparker. Därför är huvudsyftet att effektivisera anläggningens drift och effektivisera genom digitalisering och automation i tilägg till restaureringar.

Energin från anläggningarna kan generera el till det allmänna nätet. Det är därför det bör betraktas som en ny, förnybar energikälla som kan ladda städer. Hur fungerar det? Den höga reservoaren ligger cirka en kilometer från kraftverket och har en rad tekniska, vitt spridda anläggningar, inklusive nivåmätning, temperaturmätning och tryckledning, såväl som alla kraftproducerande anläggningar. Den kan nås på avstånd eftersom oavsett var kraftverksoperatören befinner sig kan han se informationen och fjärrstyra anläggningen genom IoT-plattform och mobil övervakning. 

Med tillgången till anläggningssektioner kan eventuella störningar upptäckas och analyseras i ett tidigt skede tack vare realtidsövervakning och aviseringar, så som larmmeddelanden. Förutsägande, prediktivt underhåll hjälper till att undvika fel och reagera i tid på eventuella fel. IoT-plattformar, som digifai IoT-plattformskontroll gör utvecklingen mot alternativa energikällor möjlig.

Ekonomisk och operativ prestanda för pumpar tack vare kontinuerlig övervakning

Ägare av mindre installationer är ofta omedvetna om de potentiella fördelarna som nu är möjliga genom att eftermontera saker som pumputtag med digitala nivåsensorer och lutningsmätare, IoT-styrda servomotorer, trådlösa fjärrkontrollpaneler eller till och med ett AI-system för att fatta beslut baserat på prediktiv analys av förestående väder, elbehov eller förändrade kostnader/fördelar inom den bredare energimarknaden.

Tidigare krävdes sofistikerade algoritmer för pumpar som låg tusentals fot under ytan för att styra och diagnostisera borrhålspumpen. Det fungerade med vertikala brunnar men ibland låg förekomsten inte vertikalt under borriggen. Numera kan de så kallade avvikande brunnarna beräknas i realtid vid kanten. Detta gör det möjligt att kontrollera tillståndet i borrhålet för stavpumpade brunnar i realtid, inklusive dynamisk stavspänning, vätskenivå, pumpintagstryck, producerad gas och emulsion, etc.

Installation av RevPi Core 3+ och RevPi AIO-moduler i ‘Edge POC’ en eftermonteringsbox integrerad i ett startskåp eller en VFD. Källa: revolutionpi.com

Uppdateringar av algoritmer kan implementeras baserat på användarinmatning i molnet och göra periodiska förbättringar av flottans enheter. Kraven på utvecklingsplattformen att ha industriell lämplighet, temperaturbeständighet och spårbarhet kan förenklas med RevPi Core 3+ och en analog expansionsmodul RevPi AIO.

Digitaliseringen förändrar miljöpåverkan

Att anta smartare teknik har också stora konsekvenser för miljön och kan hjälpa världen att nå sina koldioxidminskningsmål samtidigt som kostnaderna för energiproduktion sänks. Digitala förbättringar är inte bara till för stora kraftverk och vattenförvaltningsföretag. De sensorer och kommunikationsutrustning som behövs är nu lättillgängliga, normalt på hyllan hos Elfa Distrelec.

Övervakning och fjärrkontroll av brunnar och vattenturbiner gör kraftgenerering (liksom vattensäkerhet) till ett ekonomiskt lönsamt alternativ för små bönder, markägare, lokala råd och samhällsgrupper. De med befintlig utrustning kan få dem eftermonterade. Pumpjacks kan hjälpa till med eftermonteringen vilket resulterar i ökad effektivitet och kostnadseffektivitet. De som överväger nya kraftproduktionsföretag måste ta hänsyn till de nya digitala möjligheterna i sin företagsbesiktning. Här på Elfa Distrelec har vi allt du behöver och ger gärna råd för alla projekt.

Rekommenderade produkter

Industriella datorer, RevPi Connect+, Kunbus

Expansionsmoduler för industriella datorer, RevPi AIO, Kunbus

Industriella datorer, RevPi, Core 3+, Kunbus

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Morgondagens anslutna nät: Hur rena energikällor ger energi till en stad eller ett samhälle? 

Nästa inlägg

Upptäck modern signalteknik: en intervju med Frank Bühler från Werma

Relaterade inlägg