Hvordan møter man økende krav i industrisektoren

Avatar photo

Vi har alle vært vitne til hvordan automasjon i fabrikker har økt over hele verden de siste fem årene. Det er ulike faktorer som bidrar til denne trenden. I tillegg til behovet for økt produktivitet og lavere lønnskostnader, har digitalisering og vekst i e-handel også bidratt, og flere jobber nå hjemmefra. Covid-19 har også satt sine spor i denne bransjen. Bedrifter har gått gjennom prosessene sine og utviklet forbedringsplaner ved å investere mer i teknologi. Mange ansatte måtte jobbe hjemmefra i denne perioden. Effektiv energi, stordata og en økning i blockchain/kryptovaluta har også vært med på å påvirke investeringer i automasjon.

Alle disse faktorene har påvirket distributører som Elfa Distrelec, og vi har måtte tilpasse oss for å møte behov som stadig er under endring. Ta digitalisering som et eksempel: I dagens samfunn er det et økende behov etter flere, raskere systemer knyttet til mat, helse og underholdningssystemer. Dette behovet har fått produsenter og distributører til å reagere.

De viktigste vekstområdene

Når det gjelder automasjon ser vi en økende etterspørsel etter industrielle kommunikasjonsløsninger, industriell databehandling og robotiske systemer med kunstig intelligens (AI). Dette er fordi alle disse er med på å redusere arbeidskostnader.

En annen trend er enkeltkortmaskiner, som blir mer og mer vanlig i industrielle sektorer, hovedsaklig fordi de er enkle å installere i motsetning til arbeidet som kreves for å utvikle et kort fra bunnen av. Som et resultat av dette flytter mange produsenter forretningsmodellen sin vekk fra B2C og mot B2B.

Industry 4.0/5.0

Vi fortsetter å bevege oss mot Industry 4.0, noe som betyr at vi må ivareta de industrielle produktene som er med på å støtte stadig mer automatiserte fabrikker. Dette gjør også at behovet er større for regelmessig gjennomgang av produktstategier med økt automasjonsfokus, som industriell databehandling (switcher og rutere), PLCer, sensorer og mer.

Samtidig vektlegges også Industry 5.0 og hva dette innebærer for distributører. Det er ingen tvil om at det vil være et økt fokus på AI, SaaS-løsninger (Software as a Service) og flere digitale produkter. Man vil også rette mer oppmerksomhet mot tjenester som ikke bare tilbyr produktforsyning, men også utviklingsstøtte for applikasjoner og løsninger. I tillegg til dette vil vi med Industry 5.0 se en økning av kommunikasjonsnettverk, spesielt de med åpen kildekode.

Hvordan ser fremtiden ut om fem år?

Det er vanskelig å forutse hvilke endringer som kommer i løpet av de neste fem årene, men vi kan avsløre at det fortsatt vil være tusenvis av flere produktutvidelser, med mer tilgjengelig på lager.

Hos Elfa Distrelec har vi flere pågående initiativer, som internasjonalisering, hvor fokuset fortsatt vil ligge på den industrielle sektoren.

I mellomtiden kan vi forvente å se økt etterspørsel etter bedre ladeinfrastruktur for elbiler, både offentlig og privat. Her har vi introdusert et nytt merke – Charge Amps.

Uansett hva de neste fem årene har å by på, kan du være sikker på at vi i Elfa Distrelec holder oss oppdatert på endringene som kommer og vil tilpasse oss de for å møte de spesifikke behovene våre industrielle kunder står overfor.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Elektriske og elektroniske komponenter for industribruk fra RND

Neste innlegg

Morgendagens strømnett: Hvordan kan ren energi forsyne byer? 

Relaterte innlegg