Att möta de växande kraven från industrisektorn

Profilbild

Vi har alla sett det växande antagandet av automation i fabriker runt om i världen under de senaste fem åren. Det finns så klart många drivkrafter bakom denna trend. Utöver det traditionella behovet av högre produktivitet och lägre arbetskostnader, är ytterligare motivationer digitalisering och tillväxten av e-handel, där fler arbetare stannar hemma vid sin dator, surfplatta eller smartphone. Till och med Covid-19 hade inflytande på automationen, då det tvingade företag att se över sina processer och påskynda sina förbättringsplaner genom att investera mer i teknik. Många anställda fick arbeta hemifrån under denna period. Energieffektivitet, big data och en ökning av blockchain/kryptovaluta-transaktioner är ytterligare katalysatorer för investeringar i automation.

Alla dessa faktorer påverkar distributörer som Elfa Distrelec, vilket innebär att vi måste anpassa oss för att möta förändrade behov. Ta digitaliseringen som exempel. Det mänskliga samhället vill alltid ha mer och mer, snabbare och snabbare, särskilt om det handlar om mat, hälsa och underhållningssystem. Tillverkare och distributörer i leveranskedjan måste reagera.

Huvudsakliga tillväxtområden

När det gäller automation ser vi en ökad efterfrågan på industriella kommunikationslösningar, industriella datorer och robotsystem med artificiell intelligens (AI), eftersom alla dessa kan bidra till att minska arbetskostnaderna.

En annan trend är kortdatorer (SBC, single-board computing), som kommer in allt mer i industrisektorer, mycket tack vare att det är lätt att implementera i jämförelse med att utveckla ett kretskort från grunden. Som ett resultat ändrar många tillverkare sina affärsmodeller mot B2B och mindre B2C.

Industry 4.0/5.0

Resan mot Industry 4.0 fortsätter, vilket innebär att vi måste behålla våra investeringar i lager och industriklassade produkter för att stödja fabriker när de accelererar sina automationsresor. Denna aktivitet föranleder också behovet av regelbundna produktstrategigenomgångar med ökande automationsfokus, såsom industriell datoranvändning (switchar och routrar), PLC:er, sensorer och mer.

Samtidigt finns en växande betoning på Industry 5.0 och vad det kan innebära för distributörer. Utan tvekan kommer det att bli ett ökande fokus på AI, SaaS-lösningar och fler digitala produkter. Uppmärksamheten kommer också att falla på tjänster utöver enbart produktförsörjning, så som utvecklingsstöd för applikationer och lösningar. Dessutom kommer vi med Industry 5.0 att se en acceleration av kommunikationsnätverket, särskilt via communityn (öppen källkod).

Nästa fem år?

Utan kristallkula är det svårt att förutsäga hur saker och ting kommer att förändras under de kommande fem åren, men vad vi kan antyda är att det kommer att fortsätta att finnas många tusentals produkttillägg, med högre tillgänglighet från lager.

Ytterligare initiativ på Elfa Distrelec kommer att innefatta ökad internationalisering, samtidigt som vi kommer att behålla ett starkt fokus på industrisektorn.

Samtidigt förväntar vi oss att se en fortsatt efterfrågan på mer laddinfrastruktur för elfordon på så väl kommersiella platser som i bostadsområden. Här har vi introducerat ett nytt varumärke som heter Charge Amps.

Oavsett vad de kommande fem åren för med sig, kan du vara säker på att Elfa Distrelec känner av pulsen och kommer att utvecklas för att möta de specifika kraven från sina industrikunder.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

RND elektriska och elektroniska komponenter som används i industriella tillämpningar

Nästa inlägg

Morgondagens anslutna nät: Hur rena energikällor ger energi till en stad eller ett samhälle? 

Relaterade inlägg