Hvordan kan hydrogen brukes i fornybar energi?

Avatar photo

Vannkraft er en type fornybar energi som genererer elektrisitet ved å utnytte energipotensiale som fins i flytende vann. I en verden hvor mange land prøver å nå mål om null utslipp innen 2050 (hvor noen land har planer om å nå de enda tidligere) er vannkraft en av hovedkildene i den grønne overgangen. 

For at overgangen skal gå raskere er det viktig å kjøpe produkter fra velrpøvde merker som JUMO – en ledende, global leverandør av sensor- og automasjonskomponenter og systemer. All økonomisk aktivitet hos JUMO styres av begrepet bærekraftighet. Siden oppstarten har de fokusert på økologisk produksjon, uten oppkjøp. Produktsortimentet deres har økt og nå tilbyr de sensorer, sendere og utstyr for konduktivitetmåling i hydrogenapplikasjoner. 

Les videre hvis du har lyst å lære mer om hvordan disse enhetene kan forbedre din produksjon og skape et mer bærekraftig arbeidsmiljø.

Fordeler ved vannkraftsteknologi

For å nå klimamål er det viktig at bedrifter tar i bruk dekarboniseringsutstyr, som karbonfanging, utnyttelse og lagring (inngår i samlebegrepet CCUS) og hydrogenapplikasjoner med lave karbonutslipp. Under viser vi fordelene og bruksområdene til vannkraft:

Vannkraft:

 • Er en energibærer;
 • Er et alternativ for olje og naturgass;
 • Anlegg kan lagre energi over lang tid og i store mengder;
 • støtter 4 nøkkelteknologier, som:
  • Elektrolyse – en elektrolytt produserer hydrogen fra grønn energi
  • Energikonvertering fra hydrogen for varme og transport
  • Transport og lagring – som rørlinjer og bensinstasjoner
  • Syntese – produksjon av metan og e-brensel

Strøm fra fornybare energikilder for å produsere gassteknologi. Kilde: JUMO

Les mer om hvordan vannkraftverk bidrar til overgangen til grønn energi her.

JUMO hydrogenapplikasjoner

Hydrogen har vært brukt i industrielle raffineringsprosesser i flere tiår, og i dag brukes det til mye forskjellig, som produksjon av grønn hydrogen med vannelektrolyse, konvertering til syntetiske drivstoff og i brenselcellene til elbiler. JUMO tilbyr hydrogenkompatible produkter som er velprøvde i felten og evaluerte i hydrogenlaboratorium.

Trykktransmitter og H2 fra JUMO. Kilde: JUMO

Trykktransmitter 

En trykktransmitter er en mekanisk enhet som overvåker væsker eller gasser og måler ekspansjonskraften. Denne type sensor, også kjent som en trykkmålegiver, består av et trykksensitivt overflateområde som består av stål, silikon eller andre materialer, avhengig av analyttens komposisjon.

Trykktransmittere i MIDAS SO5-serien fra JUMO har både relative og absolutte trykkmålingsområder. Instrumentet er universalt og kan brukes selv under ekstreme situasjoner, takket være målingssystemer uten segl i rustfritt stål og høy kvalitet. Designet gir den best mulige beskyttelsen mot at prosessmediumet unnslipper. Den er utstyrt med en silikonsensor som tåler både enorm overbelastning, selv i de minste måleområder, og millioner av trykksykluser.

Trykkmålegiverne kan brukes:

 • i avkjølings- og klimaanleggsystemer
 • i kompressorer
 • i maskinkonstruksjon
 • i kommersielle kjøretøy
 • i industriell pneumatikk

Trykkmålegivere med vekslende utgang i Delos SI-serien gjør at man kan måle væsker og gass via en programvare.

Temperatursensorer

Temperatursensorer – bortsett fra deres vanlige bruk i registrering, overvåking og signalisering av temperaturendringer – sørger for presis temperaturovervåking i brenselceller og andre teknologier som bruker eller drives av hydrogen i behandling og sikkerhet.

Temperatursensorer i VIBROtemp-serien fra JUMO brukes for å overvåke temperaturen i brenselceller. Ved å bruke en screw-in RTD temperaturprobe kan man måle i temperaturen kjøretøy, konstruksjon- og jordbruksmaskineri, kompressorer og jernbaneteknologi.

Ledningsevnemåling

Hydrogen har en høy varmeledingsevne som kan brukes for å anslå hydrogeninnhold i gasser. For å bestemme elektrolyttledevnen i væsker, brukes konduktivitetssensorer fra JUMO med passende omformere. Sensorene fra JUMO brukes på en to-elektrodebasis. De får vekslende spenning fra omformeren. Ledeevnen fra mediumet bestemmer hvor mye strøm som flyter gjennom væsken og elektrodene.

Mulige bruksområder:

 • Kjemikalier
 • Mat-teknologi
 • Rent og renset vann 
 • Legemiddelindustrien 
 • Brikkeproduksjon 
 • Ion-utvekslere 
 • Revers osmoseanlegg

For væskeanalyse tilbyr JUMO en intelligent, busskapabel tilkobling for digitale sensorer. digiLine-serien fra JUMO har Plug-and-Play-funksjoner for rask og effektiv måling av ulike parameter. 

digiLine-serien fra JUMO, et busskapabelt tilkoblingssystem for digitale sensorer. Kilde: JUMO

Sikkerhetsovervåking

Hovedoppgaven i temperaturbegrensningsvern er å overvåke termiske prosesser, og hvis disse svikter, foreta de nødvendige endringene som sørger for trygge operasjonsforhold. safetyM STB/STW Ex fra JUMO er liten og kan brukerkonfigureres, samt oppdage farer i Ex-områder som kan forårsake personskader, miljøskader eller ødeleggelser av anlegg eller materialer.

Automasjon 

Automasjonen i hydrogenanlegg er mulig med innovative løsninger, digitalisering og nettverksbehandling, og med trygg og innebygd styringsteknologi. Programmerbare styringer fra ecoTRANS-serien fra JUMO gjør at det blir lettere å ta i bruk innovative løsninger. 

Produktet er designet for å brukes med vannteknologi som måler væsker ved bruk av konduksjonsceller. ecoTrans-proramvare fra JUMO er nyttig for å styre og overvåke. Se oppstartsprogrammet dTRANS, et tilbehør i i ecoTRANS-serien, nedenfor.

Elfa Distrelec leverer utstyr fra JUMO. Med JUMOs produkter er Elfa Distrelec i en god posisjon til å støtte kunders grønne energiovergang. Se JUMO-produkter her.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Ta utfordringen med Würth Elektroniks “Great minds” quiz

Neste innlegg

Solcelleteknologi – Fluke

Relaterte innlegg