Ekologiczne rozwiązania budowlane dla zrównoważonej przyszłości

Avatar photo

Ekologiczne obiekty budowlane przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii i wody; są również kluczowym elementem planowania miejskiego, którego celem jest łagodzenie zmian klimatycznych.

Wraz z rosnącą popularnością zrównoważonych źródeł energii, branża budowlana coraz częściej wykorzystuje bardziej ekologiczne rozwiązania. Budynki stają się coraz bardziej ekologiczne i energooszczędne. Firmy architektoniczne i inżynierskie szybko zaczęły wdrażać przyjazne środowisku rozwiązania w projektowaniu budynków.

Jedną z takich firm jest Schneider Electric – marka, która dostarcza inżynierom rozwiązania w zakresie przyszłościowych systemów elektrycznych, zapewniających maksymalną wydajność energetyczną w całym okresie eksploatacji budynku. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonych rozwiązaniach tworzenia ekologicznej infrastruktury.

Zielone budynki

Czy zielone budynki są w naprawdę ekologiczne? Zielone budynki to takie, których projekt, budowa lub eksploatacja minimalizują albo eliminują szkodliwy wpływ na klimat i środowisko. Zielone konstrukcje pozwalają chronić bezcenne zasoby naturalne i przyczyniają się do poprawy standardu życia ludzi. 

Sektor budowlany jest jednym z największych odbiorców energii w Europie, a zielone budynki – alternatywa dla budynków o słabej izolacji lub zasilanych energią z paliw kopalnych – stają się coraz powszechniejsze. W związku z tym Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę pod nazwą Fala renowacji, której założeniem jest zmniejszenie zużycia energii i poprawa wydajności budynków w całej UE. Unia Europejska planuje renowację 35 milionów budynków do 2035 r., co pozwoli na stworzenie 160 000 nowych „zielonych miejsc pracy” w sektorze budowlanym.

Rynek zielonego budownictwa, napędzany przez rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę o niższej emisji gazów cieplarnianych, przeżyje znaczny wzrost w latach 2021-2027. 

Inteligentne budynki przyszłością zrównoważonego rozwoju

Skuteczność koncepcji zielonych budynków zależy od zastosowania materiałów alternatywnych, nadających się do recyklingu i materiałów odnawialnych oraz ograniczenia zużycia energii i ilości odpadów w procesie budowlanym. 

Tylko wtedy zielone budynki będą przynosiły korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. „Inteligentne budynki” integrują systemy technologii budowlanych z technologiami cyfrowymi i danymi, dzięki czemu wspierają zielone budownictwo. Firma Schneider Electric stawia na technologię, wdrażając systemy pomiarowe IoT, optymalizację i automatyzację – począwszy od monitorowania, przed konserwację, aż po wprowadzanie usprawnień. 

Ciągła optymalizacja energetyczna budynku poprzez aktywną efektywność energetyczną. Źródło: Schneider Electric

Zobacz wideo poniżej i dowiedz się, jak Schneider Electric przyczynia się do bardziej zdekarbonizowanej, zdigitalizowanej i zelektryfikowanej przyszłości budownictwa oraz sprawdź, co należy zrobić, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

 1. Renowacja budynków i zwiększanie ich efektywności poprzez innowacje i zastosowanie bardziej zaawansowanych materiałów.
 2. Ulepszone systemy ogrzewania i elektryfikacji.
 3. Wdrożenie działań w zakresie zużycia energii.

Współczynnik renowacji i elektryfikacji

Budynki stają się ekosystemami, które wykorzystują panele słoneczne do wytwarzania większej ilości energii, łączą się z siecią w celu ładowania pojazdów elektrycznych i mają doskonałe możliwości magazynowania energii. Systemy elektryczne są podstawą efektywności energetycznej budynków. Elektryfikacja jest istotna nie tylko z punktu widzenia usprawnienia budynków, ale także innych sektorów, takich jak transport, produkcja, magazynowanie energii oraz wspieranie innych źródeł odnawialnych, m.in. alternatywnych źródeł ogrzewania, systemów fotowoltaicznych (PV), mikrosieci, elektrowni wodnych i energii wodnej

Kluczowe znaczenie w zielonej infrastrukturze mają również projekty, zważywszy na dużą liczbę istniejących na świecie budynków, które mogłyby zostać poddane renowacji. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym konstrukcjom, umożliwiającym zmianę istniejących budynków na ekologiczne, możliwe jest ich unowocześnienie, co poprawia ich wydajność. Ważne jest również, aby nowo wybudowane i zmodernizowane budynki były bardziej komfortowe i opłacalne w utrzymaniu, a także, aby uczyć użytkowników budynków, jak efektywnie je wykorzystywać.

By przekształcić istniejące budynki w bardziej zrównoważone, należy zadbać o następujące elementy:

 • Innowacyjne podejście do energii – minimalizuje zużycie energii i integruje technologie odnawialne oraz niskoemisyjne w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku po maksymalnym wykorzystaniu naturalnej wydajności architektury budynku.
 • Ochrona środowiska – pozwala na ochronę natury i zapewnienie zróżnicowania fauny i flory oraz jakości ziemi, rekultywację skażonych terenów lub zakładanie nowych terenów zielonych.
 • Minimalizacja odpadów – działania skupione są na wykorzystaniu stałych odpadów organicznych i nieorganicznych do korzystniejszych zastosowań, takich jak kompostowanie i produkcja energii elektrycznej, a także recykling i ponowne wykorzystanie ścieków po ich odpowiednim oczyszczeniu.
 • Promocja dobrego samopoczucia i zdrowia – dostęp do świeżego powietrza oraz zapewnienie dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach; unikanie szkodliwych substancji i chemikaliów; zapewnienie komfortu życia poprzez otoczenie i właściwą temperaturę (systemy monitoringu, pasywne ogrzewanie, zarządzanie budynkiem); zapewnienie naturalnego światła; zmniejszenie zapotrzebowania na energię świetlną.
 • Połączenie ludzi i infrastruktury – tworzenie zróżnicowanego otoczenia, które wzmacnia i łączy lokalną społeczność; zapewnienie dostępu do dobrego transportu i obiektów; rozwój technologii inteligentnych i informacyjno-komunikacyjnych służących bardziej efektywnemu współdziałaniu z otoczeniem (np. inteligentne sieci elektryczne); wprowadzenie upraw rolnych do miast.
 • Budowanie solidnych budynków – dostosowanie projektów do zmieniającego się klimatu; zapewnienie zdolności adaptacyjnych na wypadek katastrof (pożary, trzęsienia ziemi, powodzie etc.), tak aby konstrukcje te były trwałe i zapewniały bezpieczeństwo ludziom i ich mieniu.
 • Uwzględnienie wszystkich etapów eksploatacji budynku – zmniejszenie wpływu budynku na środowisko od momentu planowania, poprzez budowę, eksploatację, utrzymanie aż do ewentualnej rozbiórki.

Digitalizacja budynków

Rozwiązania technologiczne, podobnie jak elektryfikacja, odgrywają jedną z najważniejszych ról w zielonej transformacji, nie tylko na rynku nieruchomości, ale także w transporcie (pojazdy elektryczne), przemyśle produkcyjnym i wytwórczym (zrównoważona automatyzacja), rolnictwie i innych sektorach.

Zielone rozwiązania technologiczne wyszczególnione przez firmę Deloitte to:

 • Druk 3D (Budownictwo 4.0) i architektura przyjazna środowisku.
 • Rosnące wykorzystanie automatyki i robotyki.
 • Budownictwo uprzemysłowione, modułowe i prefabrykowane.
 • Cyfrowy bliźniak w zaawansowanych metodach budowlanych.
 • Modelowanie informacji o budynku (BIM – ang. building information modelling).
 • Wykorzystanie zaawansowanej analityki, danych i AI w zarządzaniu projektami na miejscu.

Digitalizacja budynków poprawia efektywność energetyczną i zmniejsza koszty związane z ich budową i użytkowaniem, zwłaszcza jeśli jest zintegrowana z technologiami IoT. Schneider Electric to jedna z marek, która oferuje odpowiedni sprzęt elektryczny pozwalający na dokładne pomiary i bezpieczeństwo, jak np. liczniki energii i aplikacje programowe, które wyświetlają istotne parametry energetyczne i sygnalizują kluczowe parametry pracy.

Ekologiczne rozwiązania oferowane przez projektantów instalacji elektrycznych

Projektanci instalacji elektrycznych mają do dyspozycji wiele norm i technologii pozwalających na określenie przyszłościowych systemów elektrycznych w budynkach. Schneider Electric rozumie, że obowiązkiem osób zajmujących się projektowaniem systemów elektrycznych jest wdrażanie energooszczędnych i zoptymalizowanych pod względem finansowym rozwiązań. Producent ma na uwadze to, w jaki sposób rządy, organizacje branżowe i lokalne przedsiębiorstwa elektryczne regulują kwestie związane z ekologicznym budownictwem na najważniejszych rynkach światowych.

Programy komputerowe

Schneider Electric ma w swojej ofercie wiele aplikacji, które pomagają inżynierom w pracy z systemami dystrybucji energii elektrycznej. Na przykład, oprogramowanie EcoStruxure Power Design – Ecodail pozwala na łatwiejsze włączenie energooszczędnego projektowania do procesu projektowania zgodnego z normą IEC 60364. Więcej o standardach budownictwa energooszczędnego można przeczytać tutaj

Pomiary energii i monitorowanie zasilania

Dzięki efektywnemu monitorowaniu zużycia energii można uzyskać istotne informacje na temat funkcjonowania budynku. Mogą to być parametry środowiskowe (dwutlenek węgla, wydajność wentylacji, temperatura powietrza, poziom natężenia oświetlenia, lotne związki organiczne) oraz użytkowe (gaz, woda, chłodzenie, ogrzewanie, ciepła woda, elektryczność i oświetlanie).

Schneider Electric oferuje bezpieczne produkty, którym można zaufać – wszystkie produkty są poddawane rygorystycznym testom w zewnętrznych laboratoriach stosujących standardy takiej jak IEC, MID, UL itp. Podstawowe liczniki energii Schneider Electric są zgodne z obwodami jednofazowymi lub trójfazowymi, prostymi licznikami kWh, w pełni funkcjonalnymi dwutaryfowymi licznikami energii i licznikami mocy do zastosowań związanych z monitorowaniem sieci. Dostęp do danych jest możliwy zdalnie lub lokalnie. Seria Acti9 pozwala na wykorzystanie oprogramowania do zarządzania energią i prawdziwych możliwości cyfrowych instalacji zasilania IoT.

Liczniki energii serii Acti9 iEM2000 oferują pomiar danych z dokładnością 1 klasy energii czynnej, wyświetlacze LCD, dwie taryfy oraz technologię z certyfikatem MID. Doskonale sprawdzają się w zastosowaniach związanych z alokacją kosztów, w celu obniżenia kosztów eksploatacji i optymalizacji efektywności energetycznej. Wraz z oprogramowaniem do zarządzania energią liczniki energii Acti9 przekształcają się w prawdziwie cyfrowe rozwiązanie IoT przeznaczone do instalacji energetycznych.

Drugą serią marki Schneider Electric jest PowerLogic. Model PM5000 jest bezpiecznym i niezawodnym miernikiem energii i mocy IoT. Oferuje różnorodne rozwiązania, które zaspokoją każdą potrzebę aplikacji do zarządzania energią i siecią z najwyższymi wymaganiami norm, takich jak IEC, MID, UL itp. oraz zaawansowane narzędzia do zarządzania kosztami.

Korzystając z PM5000, można zastosować różne taryfy, podwójne porty Ethernet i wiele innych funkcji, aby zwiększyć efektywność operacyjną, zmaksymalizować oszczędności kosztów energii i zwiększyć wydajność firmy.

Najlepszy w swojej klasie sterownik logiczny Modicon M221 jest dostępny w obudowie typu „cegła” lub „książka”, nie wymaga skomplikowanej konfiguracji i zapewnia dużą elastyczność. Dzięki prostemu zdalnemu panelowi operatorskiemu przy jego pomocy można szybko wizualizować i konserwować maszynę. Sterownik dostępny jest sklepie Elfy Distrelec jako zestaw startowy z urządzeniem HMI THM2GDB oraz oprogramowaniem Schneider SoMachine V1.1

Ostatnim wyróżnionym produktem Schneider Electric jest Zelio Logic, łatwa w obsłudze alternatywa dla rozwiązań, które opierają się na logice przewodowej lub dedykowanych kartach, gdy potrzebny jest sterownik PLC do prostych systemów automatyki. Kompaktowe wersje z zestawem ustawień oraz modele z modułami rozszerzeń to dwie linie produktowe inteligentnych przekaźników logicznych Zelio. Inteligentne przekaźniki są wyposażone w funkcję PID do zastosowań w systemach HVAC i mogą komunikować się za pomocą modemów 2G/3G.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Które kraje są gotowe na transformację energetyczną?

Następny post

10 najlepszych innowacyjnych technologii w sektorze zrównoważonej energii

Powiązane posty