Ekologiczne rozwiązania budowlane dla zrównoważonej przyszłości

Avatar photo

Ekologiczne obiekty budowlane przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii i wody, stanowiąc kluczowy element planowania miejskiego mającego na celu łagodzenie zmian klimatycznych.

Wraz z rosnącą popularnością zrównoważonych źródeł energii, branża budowlana coraz częściej korzysta z ekologicznych rozwiązań. Budynki stają się coraz bardziej „zielone” i energooszczędne. Firmy architektoniczne i inżynierskie szybko wdrażają przyjazne środowisku rozwiązania w projektowaniu budynków, koncentrując się na zrównoważonych projektach i ekologicznej konstrukcji.

Jedną z takich firm jest Schneider Electric – marka, która dostarcza inżynierom rozwiązania w zakresie przyszłościowych systemów elektrycznych, zapewniających maksymalną wydajność energetyczną przez cały okres eksploatacji budynku. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zrównoważonych rozwiązaniach tworzenia ekologicznej infrastruktury.

Zielone budynki

Zielone budynki to obiekty, których projekt, budowa i eksploatacja minimalizują lub eliminują szkodliwy wpływ na klimat i środowisko. Konstrukcje te chronią bezcenne zasoby naturalne i przyczyniają się do poprawy standardu życia ludzi. 

Sektor budowlany jest jednym z największych odbiorców energii w Europie. Zielone budynki, będące alternatywą dla słabo izolowanych obiektów zasilanych energią z paliw kopalnych, stają się coraz powszechniejsze. W odpowiedzi na to Komisja Europejska zapowiedziała inicjatywę Renovation Wave, której celem jest zmniejszenie zużycia energii i poprawa wydajności budynków w całej UE. Plan zakłada renowację 35 milionów budynków do 2030 roku, co może stworzyć 160 000 nowych „zielonych miejsc pracy” w sektorze budowlanym.

„Globalny rynek ekologicznych materiałów budowlanych w 2023 r. był wart 346,4 mld USD. IMARC Group przewiduje, że do 2032 r. rynek ten osiągnie wartość 716,4 mld USD, wykazując skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 8,18% w latach 2024-2032. Coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa, rosnąca liczba inteligentnych miast na całym świecie i wzrost świadomości na temat znaczenia utrzymania jakości powietrza w pomieszczeniach to tylko niektóre z głównych czynników napędzających rynek”.

Raport z badań rynkowych: Green Building Materials Market Report by Application (Insulation, Roofing, Framing, Interior Finishing, Exterior Siding, and Others), and Region 2024-2032

Czy inteligentne budynki są przyszłością zrównoważonego rozwoju?

Skuteczność koncepcji zielonych budynków zależy od zastosowania alternatywnych, nadających się do recyklingu i odnawialnych materiałów, a także od ograniczenia zużycia energii i ilości odpadów w procesie budowlanym, zgodnie ze standardami certyfikacji zrównoważonego budownictwa.

Tylko wtedy zielone budynki będą przynosiły korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. „Inteligentne budynki” integrują systemy technologii budowlanych z technologiami cyfrowymi i danymi, wspierając tym samym zielone budownictwo. Firma Schneider Electric stawia na technologię, wdrażając systemy pomiarowe IoT, optymalizację i automatyzację – od monitorowania, przez konserwację, aż po wprowadzanie usprawnień. 

Ciągła optymalizacja energetyczna budynku odbywa się poprzez aktywną efektywność energetyczną. Źródło: Schneider Electric

Obejrzyj poniższe wideo, aby dowiedzieć się, jak Schneider Electric przyczynia się do bardziej zdekarbonizowanej, zdigitalizowanej i zelektryfikowanej przyszłości budownictwa. Dowiedz się także, jakie kroki należy podjąć, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

 1. Renowacja budynków i zwiększanie ich efektywności poprzez innowacje i zastosowanie bardziej zaawansowanych materiałów.
 2. Ulepszone systemy ogrzewania i elektryfikacji.
 3. Wdrożenie działań w zakresie zużycia energii.

Współczynnik renowacji i elektryfikacji

Systemy elektryczne są podstawą efektywności energetycznej budynków. Budynki stają się ekosystemami, które wykorzystują panele słoneczne do wytwarzania większej ilości energii, łączą się z siecią w celu ładowania pojazdów elektrycznych i mają doskonałe możliwości magazynowania energii. Elektryfikacja jest istotna nie tylko w kontekście usprawnienia budownictwa, ale także innych sektorów, takich jak transport, produkcja, magazynowanie energii oraz wspieranie innych źródeł odnawialnych, m.in. alternatywnych źródeł ogrzewania, systemów fotowoltaicznych, mikrosieci, elektrowni wodnych i energii wodnej

Kluczowe znaczenie w zielonej infrastrukturze mają również projekty, zważywszy na dużą liczbę istniejących na świecie budynków, które mogłyby zostać poddane renowacji. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym konstrukcjom, umożliwiającym zmianę istniejących budynków na ekologiczne, możliwe jest ich unowocześnienie i zrównoważona renowacja, co poprawia ich wydajność. Ważne jest również, aby nowo wybudowane i zmodernizowane budynki były bardziej komfortowe i opłacalne w utrzymaniu. Istotnym aspektem jest ponadto edukacja użytkowników budynków w zakresie efektywnego ich wykorzystywania. Zastosowanie ekologicznych rozwiązań projektowych i budowlanych znacząco wspiera te wysiłki.

Aby przekształcić istniejące budynki w bardziej zrównoważone, należy zadbać o następujące elementy:

 • Innowacyjne podejście do energii – minimalizuje zużycie energii i integruje technologie odnawialne oraz niskoemisyjne w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku, wykorzystując maksymalnie naturalną wydajność jego architektury.
 • Ochrona środowiska – pozwala na ochronę natury i zapewnienie zróżnicowania fauny i flory, jak również poprawia jakość ziemi poprzez rekultywację skażonych terenów lub tworzenie nowych obszarów zielonych.
 • Minimalizacja odpadów – działania skupione są na wykorzystaniu stałych odpadów organicznych i nieorganicznych do korzystniejszych zastosowań, takich jak kompostowanie i produkcja energii elektrycznej. Dodatkowo obejmuje ona recykling oraz ponowne wykorzystanie ścieków po ich odpowiednim oczyszczeniu.
 • Promocja dobrego samopoczucia i zdrowia – zapewnienie dostępu do świeżego powietrza oraz utrzymanie dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach; unikanie szkodliwych substancji i chemikaliów, które mogą wpływać negatywnie na zdrowie; stworzenie komfortowych warunków życia poprzez odpowiednie zarządzanie budynkiem, w tym systemy monitoringu, pasywne ogrzewanie, zarządzanie budynkiem; zapewnienie naturalnego światła w pomieszczeniach; zmniejszenie zapotrzebowania na energię świetlną poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych.
 • Połączenie ludzi i infrastruktury – tworzenie zróżnicowanego otoczenia, które wzmacnia i łączy lokalną społeczność; zapewnienie dostępu do dobrego transportu i obiektów; rozwój technologii inteligentnych i informacyjno-komunikacyjnych służących bardziej efektywnemu współdziałaniu z otoczeniem (np. inteligentne sieci elektryczne); wprowadzenie upraw rolnych do miast.
 • Budowanie solidnych budynków – dostosowanie projektów do zmieniającego się klimatu; zapewnienie zdolności adaptacyjnych na wypadek katastrof (pożarów, trzęsień ziemi, powodzii itd.), tak aby konstrukcje te były trwałe i zapewniały bezpieczeństwo ludziom i ich mieniu.
 • Uwzględnienie wszystkich etapów eksploatacji budynku – zmniejszenie wpływu budynku na środowisko od momentu planowania, poprzez budowę, eksploatację, utrzymanie aż do ewentualnej rozbiórki.

Digitalizacja budynków

Rozwiązania technologiczne, podobnie jak elektryfikacja, odgrywają jedną z najważniejszych ról w zielonej transformacji, nie tylko na rynku nieruchomości, ale także w transporcie (pojazdy elektryczne), przemyśle produkcyjnym i wytwórczym (zrównoważona automatyzacja), rolnictwie i innych sektorach.

Zielone rozwiązania technologiczne wybrane przez firmę Deloitte to:

Digitalizacja budynków poprawia efektywność energetyczną i zmniejsza koszty związane z ich budową i użytkowaniem, zwłaszcza jeśli jest zintegrowana z technologiami IoT. Schneider Electric to jedna z marek, która oferuje bezpieczny sprzęt elektryczny pozwalający na dokładne pomiary, jak np. liczniki energii i aplikacje programowe, które wyświetlają istotne parametry energetyczne i sygnalizują kluczowe parametry pracy.

Wybrane rozwiązania Schneider Electric w zakresie cyfryzacji:

 • Praktyczne dane – w celu uzyskania większej ilości danych i informacji w czasie rzeczywistym potrzebna jest większa liczba mierników, w tym inteligentnych czujników, urządzeń sterujących i komunikacyjnych itp.
 • Uproszczenie raportowania i przestrzegania przepisów – firmy muszą udowodnić przestrzeganie standardów zrównoważonego rozwoju i uzyskać wysoką ocenę ESG.
 • Aktywne zarządzanie – niezwykle ważnym aspektem jest skuteczny sposób gromadzenia danych z urządzeń połączonych cyfrowo. Za pomocą rozwiązania ExoStruxure Power Advisor firmy Schneider Electric można zdalnie monitorować stan instalacji elektrycznej, a także przeprowadzać audyty energetyczne i optymalizować wydajność.
 • Modelowanie predykcyjne optymalizujące zużycie energii: wytwarzana w budynkach zielona energia może być wykorzystywana, gdy ceny są niskie lub sprzedawana do sieci, gdy ceny są wysokie.

Ekologiczne rozwiązania oferowane przez projektantów instalacji elektrycznych

Projektanci instalacji elektrycznych mają do dyspozycji wiele norm i technologii pozwalających na określenie przyszłościowych systemów elektrycznych w budynkach. Schneider Electric ma na uwadze to, w jaki sposób rządy, organizacje branżowe i lokalne przedsiębiorstwa elektryczne regulują kwestie związane z ekologicznym budownictwem na najważniejszych rynkach światowych, dlatego wspiera projektantów systemów elektrycznych w wdrażaniu energooszczędnych i opłacalnych rozwiązań.

Oprogramowanie

Schneider Electric ma w swojej ofercie wiele aplikacji, które pomagają w pracy z systemami dystrybucji energii elektrycznej. Na przykład, oprogramowanie EcoStruxure Power Design – Ecodial pozwala na łatwiejsze włączenie energooszczędnego projektowania do procesu projektowania zgodnego z normą IEC 60364. Więcej o standardach budownictwa energooszczędnego można przeczytać tutaj.

Pomiary energii i monitorowanie zasilania

Dzięki efektywnemu monitorowaniu zużycia energii można uzyskać istotne informacje na temat funkcjonowania budynku. Mogą to być parametry środowiskowe (dwutlenek węgla, wydajność wentylacji, temperatura powietrza, poziom natężenia oświetlenia, lotne związki organiczne) oraz użytkowe (gaz, woda, chłodzenie, ogrzewanie, ciepła woda, elektryczność i oświetlanie).

Schneider Electric oferuje niezawodne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska produkty. Wszystkie wyroby marki są rygorystycznie testowane w laboratoriach spełniających najsurowsze normy, takie jak IEC, MID, UL itp. Podstawowe liczniki energii Schneider Electric są zgodne z obwodami jednofazowymi lub trójfazowymi, prostymi licznikami kWh, w pełni funkcjonalnymi dwutaryfowymi licznikami energii i licznikami mocy do zastosowań związanych z monitorowaniem sieci. Dostęp do danych jest możliwy zdalnie lub lokalnie. Seria Acti9 pozwala na wykorzystanie oprogramowania do zarządzania energią i prawdziwych możliwości cyfrowych instalacji zasilania IoT.

Seria liczników energii Acti9 iEM2000 oferuje szeroki wybór jednofazowych liczników energii do montażu na szynie DIN, odpowiednich do zastosowań związanych z alokacją kosztów. Korzystając z tych rozwiązań można z łatwością kontrolować zużycie energii poszczególnych lokali, sektorów biurowych i pięter oraz rozdzielać koszty energii. 

Dzięki zintegrowanym połączeniom w urządzeniach typu „wszystko w jednym”, Acti9 Active zapewnia kompleksową ochronę ludzi, zasobów (zwiększone bezpieczeństwo pożarowe), urządzeń i obwodów. Urządzenie wyposażono we wbudowaną funkcję łączności, zintegrowany miniaturowy wyłącznik automatyczny, wyłącznik różnicowoprądowy i urządzenie do wykrywania wyładowań łukowych. Rozwiązanie to jest kompatybilne z EcoStruxure Panel Server i EcoStruxure Power Monitoring Expert, zapewniając maksymalne korzyści.

Najlepszy w swojej klasie sterownik logiczny Modicon M221 jest dostępny w obudowie typu „cegła” lub „książka”, nie wymaga skomplikowanej konfiguracji i zapewnia dużą elastyczność. Dzięki prostemu zdalnemu panelowi operatorskiemu przy jego pomocy można szybko wizualizować i konserwować maszynę. 

Wyłączniki Resi9 zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa dla ochrony obwodów mieszkaniowych, jednostek odbiorczych i ochrony obwodów wtykowych.


W Elfie Distrelec doskonale rozumiemy kluczową rolę, jaką zrównoważone praktyki odgrywają w rozwoju bardziej ekologicznych rozwiązań budowlanych i tworzeniu lepszego środowiska. Naszą misją jest edukowanie i motywowanie społeczności KnowHow do podejmowania bardziej ekologicznych decyzji. Więcej przyjaznych dla środowiska rozwiązań można znaleźć, klikając poniższy przycisk, lub czytając nasze artykuły na temat zrównoważonego rozwoju.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Innowacje w zakresie energii słonecznej w przemyśle elektronicznym

Następny post

Integracja systemów energii odnawialnej w projektach budowlanych

Powiązane posty