Integracja systemów energii odnawialnej w projektach budowlanych

Avatar photo

W czasach, w których zrównoważony rozwój jest koniecznością, a nie jedynie opcją, uwzględnienie odnawialnych źródeł energii podczas projektowania stanowi kluczowy element tworzenia zielonych budynków i ochrony środowiska. Jak wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, odnawialne źródła energii stanowiły 43% światowej produkcji energii elektrycznej. Integracja technologii słonecznych, wiatrowych i geotermalnych z krajobrazem miejskim przyczynia się do promowania zrównoważonych relacji ze środowiskiem, prowadząc sektor architektoniczny w kierunku przyszłości, w której budynki funkcjonują jako innowacyjne i wydajne ekosystemy, a nie tylko fizyczne struktury. 

W tym artykule przybliżymy znaczenie energii odnawialnej w zrównoważonym projektowaniu budynków. Omówimy innowacyjne systemy – począwszy od paneli słonecznych i turbin wiatrowych, a skończywszy na ogrzewaniu geotermalnym i systemach zbierania wody deszczowej. Na początek przyjrzyjmy się jednak znaczeniu energii odnawialnej w projektowaniu budynków w dzisiejszym świecie. 

Znaczenie energii odnawialnej w projektowaniu budynków

Nowoczesne projekty budowlane koncentrują się w dużej mierze na wykorzystaniu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i bioenergia. Łącząc różne źródła energii, możliwe jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków i radykalne obniżenie emisji dwutlenku węgla. 

Tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel i ropa naftowa, są ograniczone, a ich wytworzenie zajmuje miliony lat. Z kolei odnawialne źródła energii, w tym wiatr i energia słoneczna, są niewyczerpalne i generują minimalną ilość gazów cieplarnianych. Energia ze źródeł odnawialnych jest zdecentralizowana, dlatego uwzględnienie jej w projektach budynków nie tylko poprawia bezpieczeństwo energetyczne, ale także zmniejsza skutki zmian klimatycznych. 

Zastosowanie energii odnawialnej w budynkach jest również lepszym rozwiązaniem pod względem finansowym. Odnawialne źródła energii są bardziej przystępnym wyborem w obliczu niestabilnych cen paliw kopalnych, ponieważ obniżają koszty energii i stopniowo stabilizują jej ceny. Wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach podnosi jednocześnie wartość nieruchomości i przyczynia się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach.

Innowacyjne odnawialne źródła energii w budownictwie

Wiemy już, dlaczego budynki powinny być zasilane odnawialnymi źródłami energii, przejdźmy więc do rodzajów innowacyjnych form energii odnawialnej, które mogą przekształcić tradycyjne budynki w zielone budynki

Energia słoneczna: fotowoltaika i energia cieplna

Za pomocą krzemowych ogniw fotowoltaicznych energia słoneczna jest przekształcana bezpośrednio w energię elektryczną. Panele fotowoltaiczne, które dzielą się na monokrystaliczne, polikrystaliczne i cienkowarstwowe, mogą być wbudowane w fasadę lub dachy budynków. Całkowita moc paneli fotowoltaicznych na świecie wzrosła o prawie 50% w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, do czego w znacznym stopniu przyczyniła się szybka ekspansja instalacji fotowoltaicznych w Chinach.

Rodzaje paneli fotowoltaicznych

 • Panele monokrystaliczne – wykonane z pojedynczego kryształu i charakteryzujące się wysoką wydajnością oraz atrakcyjnym wyglądem. Chociaż ich cena jest często wyższa od pozostałych typów paneli, są one bardziej efektywne i zajmują mniej miejsca.
 • Panele polikrystaliczne – są tańsze niż panele monokrystaliczne, ale często mniej wydajne ze względu na zastosowanie wielu kryształów krzemu. Stanowią dobry wybór w przypadku większych instalacji, gdzie przestrzeń nie jest ograniczeniem.
 • Panele cienkowarstwowe – wykorzystują cienką warstwę materiału półprzewodnikowego do przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną. Ponieważ są one elastyczne, lekkie i półprzezroczyste, mogą być zintegrowane z oknami i fasadami, a także innymi kreatywnymi zastosowaniami.

Ogrzewanie słoneczne

Ogrzewanie słoneczne Technologie solarne wykorzystują energię słoneczną do produkcji energii cieplnej. Światło słoneczne podgrzewa płyny (często wodę), które następnie wytwarzają energię. Technika ta jest często wykorzystywana w przemyśle i systemach grzewczych, ponieważ jest bardzo wydajna w zastosowaniach na dużą skalę.

Energia wiatrowa

Bahrain World Trade Center – pierwszy na świecie projekt wieżowca wykorzystujący energię wiatrową.

Turbiny wiatrowe przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną. Jednym z ostatnich osiągnięć w tej dziedzinie są turbiny o pionowej osi obrotu. Ze względu na swoją kompaktową konstrukcję doskonale sprawdzają się w miastach. Duże turbiny są w stanie pokryć zapotrzebowanie energetyczne całego budynku, a niektóre z nich mogą nawet zasilić tysiące gospodarstw domowych rocznie. Zgodnie z danymi Global Wind Energy Council światowa moc instalacji wiatrowych osiągnie ponad 906 GW do końca 2023 r., co oznacza roczny wzrost o 9%. Świadczy to o znacznym wzroście postępu technologicznego i wdrażaniu tych technologii na obszarach wiejskich i miejskich. 

Rodzaje turbin wiatrowych

 • Turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu – to najbardziej popularny rodzaj turbin wiatrowych. Zazwyczaj są one wykorzystywane w dużych farmach wiatrowych i mogą wytwarzać duże ilości energii, przy czym jedna turbina jest w stanie wygenerować rocznie wystarczającą ilość energii do zasilenia tysięcy domów. 
 • Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu – ze względu na swoją pionową orientację mogą przechwytywać wiatr z dowolnego kierunku bez konieczności regulacji ich orientacji. Sprawia to, że doskonale sprawdzają się one w środowisku miejskim, gdzie kierunek wiatru może ulec nagłej zmianie. Ze względu na ich niewielkie rozmiary mogą być instalowane blisko innych budynków i konstrukcji, maksymalizując ilość energii, którą można przechwycić na niewielkich obszarach.

Jak zintegrować turbiny wiatrowe w projekcie budynku?

Mniejsze turbiny wiatrowe instaluje się na dachach lub wbudowuje w konstrukcję budynku, zapewniając bezpośrednie źródło energii odnawialnej. Rozwiązanie to dobrze sprawdza się w wietrznych środowiskach miejskich o ograniczonej przestrzeni. W miejscach o wystarczającej ilości wiatru znaczną część zapotrzebowania na energię mogą zaspokoić wolno stojące turbiny wiatrowe umieszczone w pobliżu budynków. Tego typu instalacje mogą obejmować zarówno małe projekty wiatrowe dla lokalnych społeczności, jak i duże farmy wiatrowe, które dostarczają energię bezpośrednio do sieci.

Energia geotermalna

Systemy geotermalne to technologie wykorzystujące ciepło zgromadzone wewnątrz Ziemi do produkcji energii. Geotermalne pompy ciepła działają na zasadzie wymiany ciepła z ziemią poprzez gruntowy wymiennik ciepła. Dzięki temu rozwiązanie to jest wysoce wydajne i mniej zależne od temperatur zewnętrznych. Systemy te mogą być konfigurowane na różne sposoby, w zależności od lokalizacji i jakości gleby, np. w układzie poziomym lub poziomym. Zgodnie z informacjami Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych geotermalne pompy ciepła są w stanie zmniejszyć zużycie energii nawet o 44% w porównaniu do powietrznych pomp ciepła i o 72% w porównaniu do standardowych urządzeń klimatyzacyjnych.  

Rodzaje systemów geotermalnych

 • Systemy poziome – przeznaczone do dużych obszarów i umieszczane na mniejszych głębokościach. W przypadku instalacji domowych systemy poziome są często bardziej przystępne cenowo.
 • Systemy pionowe – stosowane na ograniczonych przestrzeniach wymagają głębokich odwiertów w stabilnych glebach. Często stosowane są w obiektach komercyjnych i w obszarach, gdzie grunty są drogie.
 • Systemy wodne – wymieniają ciepło z pobliskim zbiornikiem wodnym (jeziorem lub stawem). Muszą znajdować się w pobliżu odpowiedniego źródła wody, ale są mniej inwazyjne i bardzo skuteczne.

Jak zintegrować systemy geotermalne w projekcie budynku?

Aby skutecznie zintegrować systemy geotermalne z projektami budynków, konieczne jest odpowiednie zaplanowanie instalacji. Oto szczegółowy poradnik na temat skutecznej integracji. 

 1. Analiza lokalizacji – przed instalacją należy przeprowadzić dokładną analizę terenu. Ocenie poddaje się rodzaj gleby i skał, które mogą mieć wpływ na wydajność gruntowego wymiennika ciepła. Uwzględnia się także obecność wód gruntowych, które mogą zwiększyć możliwości wymiany ciepła. Ponadto analizuje się dostępność terenu w celu określenia rodzaju systemu (poziomy, pionowy, wodny), który można zastosować. 
 2. Projektowanie gruntowego wymiennika ciepła – wymiennik ciepła to sieć rur umieszczonych pod ziemią, które przenoszą ciepło do budynku. Rury mogą być poziome, pionowe lub zainstalowane w pobliskich zbiornikach wodnych. 
 3. Integracja z systemami budynku – instalacja musi być zintegrowana z istniejącymi systemami HVAC. Geotermalną pompę ciepła można podłączyć do kanałów budynku lub promienników podłogowych w celu dystrybucji ogrzanego lub schłodzonego powietrza lub wody. 
 4. Integracja z systemem zarządzania energią EMS – system EMS umożliwia zautomatyzowanie pracy systemu geotermalnego poza godzinami szczytu w celu uzyskania optymalnej wydajności i obniżenia kosztów energii. Pozwala również na ciągłe monitorowanie, aby zapewnić prawidłowe i wydajne działanie systemu. 

Bioenergia

Systemy energetyczne wykorzystujące biomasę (materiały organiczne takie jak pelety drzewne i odpady rolnicze) stanowią niezawodne i zrównoważone źródło ciepła i energii. Integracja kotłów spalających biomasę lub systemów kogeneracyjnych w projektach budynków może skutecznie zapewnić ogrzewanie pomieszczeń i ciepłą wodę, zmniejszając zależność od paliw kopalnych i obniżając emisję dwutlenku węgla. Ponadto w przeciwieństwie do niestabilnych źródeł energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa, systemy bioenergetyczne zapewniają stałe dostawy energii. Z racji swojej niezawodności instalacje te szczególnie dobrze nadają się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zwłaszcza na obszarach, gdzie zasoby energii słonecznej lub wiatrowej mogą być ograniczone lub zmienne. 

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej niezawodność ta doprowadziła do tego, że bioenergia stanowi około 10% globalnego zużycia energii na świecie. Co więcej, około trzy czwarte światowego zużycia energii odnawialnej obejmuje bioenergię. Na poniższym wykresie można zauważyć tendencję wzrostową w wykorzystaniu bioenergii. 

Wydajność elektryczna poszczególnych rodzajów bioenergii: Źródło: IRENA

Energia wodna

Podczas gdy duże projekty hydroenergetyczne mogą być nieopłacalne dla pojedynczych budynków, mikrosystemy hydroenergetyczne można w łatwy sposób zintegrować z konstrukcjami znajdującymi się w pobliżu zbiorników wodnych, takich jak rzeki, strumienie, a nawet kanały wodne stworzone przez człowieka. Instalacje te wykorzystują przepływ wody do generowania energii elektrycznej za pomocą turbin lub kół wodnych, połączonych z generatorami, które przekształcają energię mechaniczną w energię elektryczną.

Integracja mikrosystemów hydroenergetycznych w projektach budynków wymaga dokładnej analizy terenu, inżynierii hydraulicznej i projektu systemu mającego na celu zoptymalizowanie produkcji energii przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko. Systemy te, wykorzystujące moc przepływu wody, pozwalają osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę bezpieczeństwa energetycznego i stymulowanie regionalnego wzrostu gospodarczego. 

Wyzwania związane z integracją energii odnawialnej w budynkach

Integracja odnawialnych źródeł energii w projektach budynków niesie ze sobą wiele korzyści. Przed ich wdrożeniem należy jednak wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Koszty – wysokie ceny początkowe sprzętu i trudności w uzyskaniu finansowania dla rozwiązań w zakresie magazynowania energii to dwie z przeszkód finansowych utrudniających integrację systemów energii odnawialnej. Istnieją jednak pewne zachęty finansowe, takie jak ulgi podatkowe i dotacje, które mogą zrównoważyć te wydatki i zwiększyć rentowność projektów.
 • Ograniczenia przestrzenne i integracja z obszarami miejskimi – instalacja dużych systemów energii odnawialnej na obszarach miejskich może być utrudniona ze względu na ograniczenia przestrzenne. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie bardziej elastycznych, mniejszych systemów, takich jak turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, lub wykorzystanie zewnętrznych źródeł energii odnawialnej. 
 • Przeszkody prawne – skomplikowane przepisy prawne mogą stanowić sporą przeszkodę. Regulacje te często określają, w jaki sposób projekty mają być podłączone do sieci i jaka ilość energii jest opłacana. Różnice w przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach mogą powodować opóźnienia i zwiększać koszty projektów. Aby pokonać te przeszkody, warto zaangażować w projekt prawodawców i organy regulacyjne już we wczesnych etapach planowania. 

Podsumowanie

Integracja odnawialnych źródeł energii w architekturze budynków stanowi kluczowy krok w kierunku tworzenia zrównoważonych i odpornych środowisk budowlanych. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, bioenergii i energii wodnej, możliwe jest zmniejszenie śladu węglowego budynków, zwiększenie ich niezależności energetycznej i promocja ochrony środowiska. Taka kompleksowa strategia nie tylko ogranicza negatywne następstwa zmian klimatycznych, ale także promuje rozwój lokalnych społeczności, tworzenie miejsc pracy i postęp gospodarczy. W miarę jak architekci, inżynierowie i ustawodawcy coraz częściej kładą nacisk na integrację odnawialnych źródeł energii, nowe budynki będą w przyszłości nie tylko zużywać mniej energii, ale także przynosić korzyści dla zdrowia i dobrostanu planety oraz jej mieszkańców.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Ekologiczne rozwiązania budowlane dla zrównoważonej przyszłości

Następny post

5 wyzwań w zakresie elektryfikacji floty

Powiązane posty