Fornybare energisystemer i bygninger

Avatar photo

I en tid der bærekraft er et behov snarere enn et alternativ er bruk av fornybare energikilder i bygningsdesign er et avgjørende skritt i utviklingen av grønne bygninger og miljøvern. Ifølge en rapport fra International Renewable Energy Agency (IRENA) står fornybar energi for 43% av verdens energikapasitet. Integrering av sol-, vind- og geotermisk teknologi i bylandskapet fremmer ikke bare et bærekraftig forhold til miljøet, men fører også arkitektbransjen mot en fremtid der bygninger fungerer som innovative og effektive økosystemer i stedet for bare fysiske strukturer. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på betydningen av fornybar energi i bærekraftig bygningsdesign. Dette omfatter innovative systemer som kan integreres, fra solcellepaneler og vindturbiner til jordvarme og systemer for oppsamling av regnvann. Målet er å gi både fagfolk og entusiaster kunnskap om hvordan man kan revolusjonere bygningsdesign med fornybar energi, samtidig som den også beskriver hindringene man står overfor. Men la oss først ta en titt på hvor viktig fornybar energi er i dagens bygninger. 

Hvor viktig er fornybar energi i bygningsdesign?

Moderne design baserer seg i stor grad på fornybar energi, som kjennetegnes ved at den kan fornyes raskere enn den brukes. Dette omfatter energikilder som er avgjørende for å utvikle bærekraftige bygninger, som sol-, vind – , vann- og geotermiskenergi og bioenergi. Bygninger kan bli mer energieffektive og redusere karbonutslippene sine drastisk ved å kombinere ulike energikilder. 

Tradisjonelle energikilder, som kull og olje, har begrenset bærekraft og dannes over millioner av år. På den annen side er fornybare energikilder som vind og sol uuttømmelige og produserer minimalt med klimagasser. Fornybar energi er også desentralisert, noe som ikke bare gir bedre energisikkerhet, men reduserer også effekten av klimaendringene ved å innlemme den i bygningsdesignet. 

Økonomisk sett er det også et bedre alternativ å integrere fornybar energi i bygninger. Sammenlignet med de ustabile prisene på fossilt brensel er fornybar energi et rimeligere valg, ettersom den senker energikostnadene og gradvis stabiliserer energiprisene. I tillegg kan bruk av fornybar energi i bygninger øke eiendomsprisene og bidra til bedre luftkvalitet innendørs.

Innovative fornybare energikilder for bygninger

Nå som vi har funnet ut hvorfor det er viktig å bygge bygninger med fornybare energikilder, skal vi se nærmere på hvilke innovative former for fornybar energi som kan forvandle bygninger til grønne bygninger. 

Solcellepanel og termisk energi

Ved hjelp av silisiumbasert teknologi omdannes solenergi direkte til elektrisitet gjennom solcellepaneler. Disse panelene kan integreres i fasaden eller taket på bygninger, og finnes i monokrystallinske, polykrystallinske og tynnfilm-varianter, I 2023 økte den globale solcellekapasiteten med nesten 50% sammenlignet med året før, hovedsakelig drevet av Kinas raske ekspansjon i solcelleinstallasjoner, noe som illustrerer teknologiens raske utvikling og muligheter for å inkorporere den i moderne strukturer.

Type solcellepaneler

 • Monokrystallinske paneler: Disse panelene er konstruert av en enkelt krystallstruktur og er kjent for sin høye effektivitet og sitt elegante utseende. Selv om de ofte er dyrere enn andre varianter, er de også mer effektive og plassbesparende.
 • Polykrystallinske paneler: Billigere enn monokrystallinske paneler, men ofte mindre effektive på grunn av konstruksjonen med mange silisiumkrystaller. De er et populært valg for større installasjoner der plassen ikke er en begrensning.
 • Tynnfilmpaneler: Et substrat dekkes av ett eller flere lag med fotovoltaisk materiale for å lage disse panelene. På grunn av sin fleksibilitet, lette vekt og muligheten til å gjøre dem halvtransparente, kan de integreres i vinduer og fasader, blant andre kreative bruksområder.

Solvarme

Solvarmeteknologi bruker sollys til å varme opp væsker, som deretter produserer energi. Dette systemet bruker solfangere til å absorbere og konsentrere sollyset og omdanne det til varme som overføres til en væske, som deretter produserer damp som driver en turbin koblet til en elektrisk generator. Denne teknikken brukes ofte i industrivirksomhet og fjernvarmesystemer, siden den er svært effektiv i stor skala.

Vindkraft

Figur 1: Bahrain World Trade Centre – verdens første skyskraper der vindenergi er integrert i bygningsdesignet.

Vindturbiner omdanner vindens bevegelsesenergi til elektrisitet. Nye utviklinger innen vindteknologi omfatter blant annet vertikalakslede turbiner, som fungerer effektivt i byer siden de ikke trenger å stå vendt mot vinden, og den kompakte utformingen gjør det mulig å installere dem nærmere hverandre. Store turbiner kan bidra betydelig til en bygnings energibehov, og noen kan forsyne tusenvis av husholdninger med strøm hvert år. Ifølge Global Wind Energy Council vil den globale installerte vindkraftkapasiteten nå over 906 gigawatt innen utgangen av 2023, noe som tilsvarer en vekst på 9% fra år til år. 

Ulike vindturbiner

 • Vindturbiner med horisontal akse: Vindturbinene som roterer på en horisontal akse er den mest utbredte typen. De brukes ofte i store vindparker og har kapasitet til å produsere betydelige mengder strøm. En stor turbin kan for eksempel generere nok energi til å forsyne tusenvis av hus med strøm hvert år. 
 • Vindturbiner med vertikal akse: På grunn av den vertikale orienteringen kan disse fange opp vind fra alle retninger uten å måtte justere retningen. Derfor fungerer de spesielt godt i urbane omgivelser der vindretningen plutselig kan endre seg. Den lille størrelsen gjør det også mulig å plassere dem nærmere andre bygninger og strukturer, noe som maksimerer energimengden som kan fanges opp på små områder.

Hvordan integrere vindturbiner i bygninger

Mindre vindturbiner kan monteres på hustak eller integreres i bygningsstrukturen, noe som gir en direkte kilde til fornybar energi. Denne metoden fungerer godt i urbane miljøer med begrenset plass og rikelig med vindressurser. Hvis det er nok vind, kan bygninger få dekket en stor del av energibehovet sitt ved hjelp av frittstående vindturbiner som plasseres i nærheten. Disse installasjonene kan være alt fra små vindprosjekter i nærmiljøet til store vindparker som leverer energi direkte til strømnettet.

Geotermisk energi

Geotermiske systemer genererer varme og kjøling ved hjelp av den alltid tilstedeværende temperaturen som finnes under jordoverflaten. Jordvarmepumper utveksler varme med jorden gjennom en jordvarmeveksler, noe som gjør dem svært effektive og mindre avhengige av utetemperaturen. Disse systemene kan konfigureres på en rekke ulike måter, avhengig av tilgjengelig areal og jordkvalitet, for eksempel horisontalt, vertikalt eller i form av dammer/innsjøer. Ifølge det amerikanske energidepartementet kan geotermiske varmepumper redusere energiforbruket med opptil 44% sammenlignet med luftvarmepumper og 72% sammenlignet med standard klimaanlegg. 

Ulike geotermiske systemer

 • Horisontale systemer: Disse egner seg for steder med mye land, men ikke for dyp jord, og legges vanligvis i grunne grøfter. For boliginstallasjoner er disse ofte rimeligere.
 • Vertikale systemer: Disse krever boring av dype brønner, noe som gjør dem ideelle for områder med begrenset overflateareal, men dyp, stabil jordsmonn. I kommersielle bygg og på steder der tomten er dyr, velges disse ofte.
 • Dam-/innsjøsystemer: Disse systemene utveksler varme med en nærliggende vannmasse. De må være i nærheten av en tilstrekkelig vannforsyning, men de er mindre påtrengende og ganske effektive.

Hvordan integrere geotermiske systemer

Det krever mye planlegging å integrere geotermiske systemer effektivt i bygningskonstruksjoner. Her er en trinnvis veiledning for å sikre effektiv integrering. 

 1. Vurdering installasjonsområdet – Før installasjonen må det foretas en grundig vurdering av området. Dette innebærer blant annet å undersøke jord- og bergarten, ettersom den kan påvirke effektiviteten til grunnvarmeveksleren, tilstedeværelsen av grunnvann, som kan forbedre varmeoverføringsevnen, og tilgjengeligheten av land for å avgjøre hvilken type system som kan brukes. 
 2. Utforming av grunnvarmeveksleren – Dette er et nettverk av rør under bakken som overfører varme til bygningen. De kan være horisontale, vertikale eller installeres i vannforekomster i nærheten. 
 3. Integrering med bygningssystemer – Systemet må integreres i bygningens HVAC-systemer (varme, ventilasjon og klimaanlegg). Jordvarmepumpen kan kobles til bygningens kanalsystem eller gulvvarme for å distribuere oppvarmet eller avkjølt luft eller vann. 
 4. Integrering av energistyringssystem – Et slikt system kan konfigureres til å automatisere det geotermiske systemet slik at det er i drift utenom rushtiden for å oppnå optimal effektivitet og reduserte energikostnader. Den sørger også for kontinuerlig overvåking for å sikre at systemet fungerer som det skal og er effektivt. 

Bioenergi

Bioenergisystemer gir en pålitelig og bærekraftig kilde til varme og strøm til bygninger ved å forbrenne organiske materialer som trepellets eller landbruksavfall. Ved å integrere biomassekjeler eller kraftvarmeverk i bygningskonstruksjoner kan man effektivt sørge for romoppvarming og varmtvann, redusere avhengigheten av fossilt brensel og senke karbonutslippene. I motsetning til sporadiske fornybare energikilder som sol- eller vindkraft, gir bioenergisystemer dessuten en jevn tilførsel av energi. På grunn av sin pålitelighet er de spesielt godt egnet til å garantere energisikkerhet i bygninger, særlig i områder der sol- eller vindressursene kan være begrensede eller varierende. 

Denne påliteligheten har ført til at denne energiformen står for rundt 10% av det globale sluttforbruket av energi, ifølge IRENA. I tillegg er rundt tre fjerdedeler av verdens fornybare energibruk bioenergi. Som du kan se i figur 2 nedenfor, er det en oppadgående kurve i bruken av bioenergi. 

Figur 2: Elektrisitetskapasitet for ulike typer bioenergi: Kilde: IRENA

Vannkraft

Selv om storskala vannkraftprosjekter kanskje ikke er gjennomførbare for enkeltbygninger, kan mikrovannkraftsystemer sømløst integreres i strukturer som ligger i nærheten av vannforekomster som elver, bekker eller til og med menneskeskapte vannkanaler. Disse systemene utnytter vannstrømmen til å generere elektrisitet ved hjelp av turbiner eller vannhjul, som er koblet til generatorer som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi og utgjør en fornybar energikilde.

Integrering av mikrovannkraft krever nøye områdevurdering, hydraulisk prosjektering og systemdesign for å optimalisere energiproduksjonen og samtidig minimere miljøpåvirkningen. Disse systemene bidrar til å nå målene om bærekraftig utvikling ved å redusere klimagassutslippene, forbedre energisikkerheten og stimulere til regional økonomisk vekst gjennom utnyttelse av kraften i rennende vann. 

Utfordringer

Det er mange fordeler forbundet med å integrere fornybare energikilder i bygningsdesign. Det er imidlertid noen faktorer som må vurderes før de implementeres, blant annet:

 • Kostnader – De høye innkjøpsprisene på teknologien og vanskelighetene med å skaffe finansiering til energilagringsløsninger er to av de økonomiske hindringene for integrering av fornybare energisystemer. Økonomiske insentiver som skatterabatter og subsidier kan imidlertid balansere disse utgiftene og øke levedyktigheten til fornybar energiprosjekter.
 • Plassbegrensninger og ¨byintegrasjon – Installasjon av storskala fornybare energisystemer kan hindres av plassbegrensninger i urbane omgivelser. For å omgå disse begrensningene kan man for eksempel ta i bruk mer fleksible, mindre systemer, for eksempel vertikalakslede vindturbiner, eller se på muligheter for å produsere fornybar energi utenfor anlegget. 
 • Regulatoriske hindringer – Å navigere i komplekse regulatoriske miljøer er en betydelig hindring. Reglene spesifiserer ofte hvordan prosjekter kobles til nettet, og hvor mye strøm som betales for. Variasjoner i reglene fra stat til stat kan føre til forsinkelser og økte kostnader for prosjektene. Tidlig kontakt med lovgivere og tilsynsorganer kan bidra til å overvinne disse hindringene. 

Oppsummering

Konklusjonen er at integrering av fornybare energikilder i bygningsdesign er et viktig skritt i retning av å skape bærekraftige og robuste bygningsmiljøer. Ved å utnytte kraften fra sol, vind, geotermisk energi, bioenergi og vannkraft kan bygninger redusere sitt karbonavtrykk, øke energiuavhengigheten og fremme miljøvennlig forvaltning. Denne altomfattende strategien reduserer ikke bare de negative konsekvensene av klimaendringene, men fremmer også samfunnsutvikling, jobbskaping og økonomisk fremgang. Bygninger vil ikke bare bruke mindre energi i fremtiden, men vil også være til fordel for både planetens helse og velvære og for beboerne, ettersom arkitekter, ingeniører og lovgivere fortsetter å legge vekt på integrering av fornybar energi.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Revolusjonerende landbruk: Innovative metoder for å spare vann

Neste innlegg

Bærekraftige og grønne bygninger

Relaterte innlegg