Gröna byggnadslösningar för en hållbar framtid

Profilbild

Hållbara byggnader minskar energi- och vattenanvändningen och är en avgörande komponent i stadsplanering som syftar till att mildra klimatförändringarna.

Med växande popularitet för mer hållbara energikällor går även fastighetsbranschen över till mer gröna lösningar. Byggnader och konstruktioner blir ”grönare” och mer energieffektiva. Arkitektur- och ingenjörsfirmor inför i snabb takt mer miljövänliga lösningar som standard i byggnadskonstruktioner, med fokus på hållbara byggnader och grönt byggande.

Schneider Electric är ett av dessa företag som erbjuder lösningar till ingenjörer för att skapa framtidssäkra elsystem med maximal energiverkningsgrad under byggnadens livslängd. Vill du ta del av lösningarna och bidra till en grönare infrastruktur? Läs vidare för att lära dig mer om gröna byggnader.

Marknad för gröna byggnader

Eftersom många frågar om gröna byggnader verkligen är gröna, är en enkel definition av en ”grön byggnad” en byggnad som minimerar eller eliminerar skadliga effekter på klimatet och den naturliga miljön genom sitt utförande, konstruktion eller drift. Gröna konstruktioner skyddar ovärderliga naturresurser och förbättrar människors levnadsstandard. 

Eftersom byggnadssektorn är en av de största energikonsumenterna i EU är gröna byggnader den nya normen – till skillnad från byggnader som drivs med fossilt bränsle eller är dåligt isolerade Därför har Europeiska kommissionen lanserat ”Renovation Wave”, för att minska energianvändningen och förbättra prestandan hos byggnader i hela EU genom att planera att renovera 35 miljoner byggnader till 2030, vilket kan skapa 160 000 nya ”gröna jobb” inom byggsektorn.

“Den globala marknaden för gröna byggmaterial omsatte 346,4 miljarder USD 2023. Looking forward, IMARC Group förväntar sig att marknaden kommer att omsätta 716,4 miljarder USD år 2032 och ha en tillväxttakt (CAGR) på 8,18 % under 2024–2032. Den växande miljömedvetenheten hos allmänheten, det ökande byggandet av smarta städer runt om i världen och ökad medvetenhet om vikten av god luftkvalitet inomhus är några av de viktigaste faktorerna som driver marknaden.”

Marknadsrapport för gröna byggnadsmaterial efter användningsområde (isolering, tak, stomme, inredning, fasadbeklädnad och annat) och Region 2024–2032, marknadsundersökningsrapport

Hur kan smarta byggnader vara framtidens lösning för hållbarhet?

Gröna byggnader är en av de viktigaste faktorerna för industrin för att minska fastighetssektorns påverkan på miljön. Företag måste fokusera på alternativa, återvinningsbara och förnybara material, minska energiförbrukningen och avfallet i byggprocessen så att byggnaden får en minskad miljöpåverkan under hela sin livslängd, i linje med standarder för hållbara byggnadscertifieringar.

Gröna byggnader förbättrar ekologiska, sociala och ekonomiska förhållanden genom sin konstruktion. ”Smarta byggnader”, som integrerar byggnadstekniska system, stödjer gröna byggnader genom att utnyttja data och digital teknik. Schneider Electric fokuserar på teknik genom att utnyttja IoT-baserade mätsystem, optimering och automatisering, från övervakning och underhåll till förbättring. 

Kontinuerlig byggnadsenergioptimering genom aktiv energieffektivisering. Källa: Schneider Electric

Se videon nedan och upptäck hur Schneider Electric bidrar till en mer koldioxidfri, digitaliserad och elektrifierad framtid för byggnader, och ta reda på vad som måste göras för att minska koldioxidutsläppen.

 1. Renovering av byggnader och effektivisering genom innovationer och mer avancerade material.
 2. Förbättrade värme- och elektrifieringssystem.
 3. Genomförda energiförbrukningsåtgärder.

Renoveringstakt och elektrifiering

Byggnader omvandlas till ekosystem, skapar mer energi genom generering av el från solpaneler och koppling till elnätet för laddning av elfordon och har god energilagring. De elektriska systemen är kärnan i byggnaders energieffektivitet. Elektrifiering är inte bara avgörande för att förbättra byggnader utan också för andra sektorer såsom transport, produktion, energilagring och för att stödja andra förnybara energikällor, som t.ex. alternativ uppvärmning, solceller (PV), mikronät, vattenkraftanläggningar och havsvattenenergi

Konstruktionen är också avgörande för en grönare infrastruktur, med tanke på det stora antalet befintliga byggnadsbestånd över hela världen som skulle kunna renoveras. Korrekt utformade strukturer för att ändra befintliga byggnader till gröna möjliggör eftermontering och hållbar renovering, vilket förbättrar byggnadens prestanda. Då är det viktigt att göra nybyggda och renoverade byggnader mer bekväma och kostnadseffektiva att underhålla, och att lära byggnadsbrukare att vara effektiva. Att tillämpa gröna byggnadskonstruktioner och gröna byggnadslösningar kan avsevärt förbättra detta arbete.

Att förvandla befintliga byggnader till mer hållbara kräver:

 • Innovativt förhållningssätt till energi – minimerar energianvändningen och, efter att ha maximerat inneboende och naturliga effektiviteter i byggnadens arkitektur är det avgörande att integrera förnybar och koldioxidsnål teknik för att möta byggnadens energibehov och spara energi.
 • Bevara miljön – fördelen med att bevara natur, biodiversitet och markkvalitet; bygga på förorenad mark efter sanering eller anlägga nya grönområden.
 • Minimera avfallet – vissa aktiviteter fokuserar på att använda organiskt och oorganiskt fast avfall för mer fördelaktiga tillämpningar som kompostering och elproduktion, samt återvinning och återanvändning av avloppsvatten med rätt behandling.
 • Främja välbefinnande och hälsa – ge frisk luft och leverera god inomhusluftkvalitet; undvika skadliga ämnen och kemikalier; säkerställa bekvämligheten att leva i miljön och rätt temperatur (övervakningssystem, passiv design, byggnadsförvaltning); med naturligt ljus; minska behovet av ljusenergi är exempel på hållbara byggnadsmaterial och gröna byggnadsstrategier.
 • Koppla samman människor och infrastruktur – etablera en mängd olika omgivningar som stärker och förbinder samhällen; tillhandahålla bra transporter och faciliteter; utveckla ”smart” och informationskommunikationsteknik för att interagera med miljön mer effektivt (t.ex. smarta elnät); föra in jordbruket i städerna.
 • Bygga robusta byggnader – anpassa sig till förändrat klimat; säkerställa anpassningsförmåga till katastrofer som bränder, jordbävningar och översvämningar så att dessa strukturer står emot och håller människor och deras ägodelar säkra.
 • Hänsyn till alla stadier av en byggnads livscykel – lägre miljöpåverkan från idé, konstruktion, drift och underhåll till eventuell demolering.

Digitalisering av byggnader

Teknik, i likhet med elektrifiering, spelar en av de viktigaste rollerna i den gröna omställningen, inte bara för byggnadsbranschen, utan även för transporter (elfordon), tillverkning och produktion (hållbar automation), jordbruk och andra sektorer.

Gröna tekniska lösningar som lyfts fram av Deloitte:

Digitaliseringen av byggnader förbättrar energieffektiviteten och minskar kostnaderna för byggnader och konstruktioner, särskilt om de integreras med IoT-teknologier. Schneider Electric är ett varumärke som erbjuder rätt elektrisk utrustning som möjliggör noggranna mätningar, noggrannhet och säkerhet, som t.ex. energimätare och programvaruapplikationer som visar relevanta energiparametrar och indikerar nyckelprestanda.

Viktiga digitaliseringslösningar som lyfts fram av Schneider Electric:

 • Åtgärdsdata: fler mätare, inklusive intelligenta sensorer, kontroll- och kommunikationsenheter osv. krävs för mer data och insikter i realtid.
 • Förenklad rapportering och efterlevnad: företag måste visa att de följer hållbarhetsstandarder och har ett högt ESG-betyg.
 • Aktiv hantering: ett effektivt sätt att samla in data från digitalt anslutna enheter är avgörande. Med Schneiders Electric ExoStruxure Power Advisor kan ditt elektriska systems hälsa kontinuerligt övervakas på distans, och energirevisioner kan användas för att optimera prestandan.
 • Optimerad energi på plats med prediktiv modellering: genom att producera egen grön energi med energialternativ på plats kan ägare och operatörer av kommersiella byggnader nu sälja sin förnybara el till nätet när priserna är höga, och kan förbruka den när priserna är låga.

Grönare lösningar från elkonstruktörer

Elektriska konstruktionsingenjörer har många standarder och tekniker för att specificera framtidssäkra elektriska system för byggnader. Schneider Electric framhåller att det är eldesigners ansvar att implementera energieffektiva och ekonomiskt optimerade elsystem. Varumärket tar hänsyn till hur myndigheter, branschbaserade organisationer och lokala elbolag väljer att reglera gröna byggmetoder på viktiga globala marknader.

Programvara

Schneider Electric erbjuder många mjukvaruapplikationer som hjälper ingenjörer med det elektriska distributionssystemet. Till exempel, programvaran EcoStruxure Power Design – Ecodial gör det möjligt för ingenjörer att enklare integrera energieffektiva konstruktioner i sitt arbetsflöde, som är kompatibelt med IEC 60364-standarden. Läs mer om energieffektiva byggstandarder här.

Energimätning och elövervakning

Effektiv energiövervakning kan ge viktig information om hur byggnaden fungerar. Den indikerar miljöparametrar (koldioxid, ventilationshastighet, lufttemperatur, belysningsnivåer, flyktiga organiska föreningar) och undermätningsparametrar (gas, vatten, kyla, värme för värmeenergi och varmvatten, el och belysning).

Schneider Electric erbjuder produkter som är pålitliga, säkra och miljlövänliga. Varumärket testar noggrant varje produkt med externa laboratorier enligt de strängaste standarderna, såsom IEC, MID, UL, osv. Dess grundläggande energimätare överensstämmer med enfas- eller trefaskretsar, enkla kWh-mätare, fullt utrustade energimätare med dubbla tariffer och effektmätning för nätverksövervakningstillämpningar. Data kan visas lokalt eller på distans. Med Acti9-serien gör anslutningen till strömhanteringsprogramvaran det möjligt att fullt utnyttja digitala IoT-energiinstallationer.

Acti9 iEM2000-seriens energimätare erbjuder ett tilltalande urval av enfas, DIN-skenmonterade energimätare som är lämpliga för sub-fakturering eller partiella mätarapplikationer. Med denna produktfamilj kan fastighetsförvaltning fördela energikostnader och hålla ett öga på energianvändning för enskilda enheter, kontorssektorer och våningar. 

Acti9 Active erbjuder omfattande skydd för människor, tillgångar (förbättrad brandsäkerhet), utrustning och kretsar genom integrerad anslutning i universalenheter. Den har inbyggd anslutning, integrerad dvärgbrytare, jordfelsbrytare och detekteringsenhet för ljusbågsfel. Den är kompatibel med EcoStruxure Panel Server och EcoStruxure Power Monitoring Expert för optimala fördelar.

Bäst-i-klassen Modicon M221 logikstryrning är perfekt som en grön lösning och har ett alternativ i tegelsten- eller bokstil som kräver minimal installation och erbjuder flexibilitet. Denna enkla fjärrmanöverpanel låter dig snabbt visualisera och underhålla din maskin. 

Resi9 strömbrytare håller den högsta säkerhetsnivån för kretsskydd i bostäder och hushållsenheter med ett integrerat kretsskydd.


Distrelec är medveten om den avgörande roll som hållbara metoder har för att bygga ut grönare byggnadslösningar och skapa en bättre miljö. Vi arbetar för att upplysa och motivera vårt samhälle och sprida kunskap som underlag till mer miljövänliga beslut. För fler gröna lösningar, klicka på knappen nedan för att hitta fler hållbara och gröna produkter, eller läs våra andra artiklar om hållbarhet.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Vilka länder är redo för energiomställning – Index

Nästa inlägg
wind turbines technology

Olika sätt att utnyttja vindenergi

Relaterade inlägg