Hvorfor er rødt lys viktig i hagebruk?

Avatar photo

James Prietzel, produktansvarlig hos Intelligent LED Solutions (ILS)

James er produktansvarlig for alt som har med LED-lys å gjøre og har jobbet hos ILS siden 2012. Han er opptatt av å forstå nye teknologier og innovasjoner fra ledende leverandører i optoelektrikkens verden, fra optikk og LED til intelligente LED-drivere.

Når man ser på hagebelysning, har den generelle fargen ofte en tendens til å være rødlilla. Årsaken er at det finnes to viktige bølgelengder som vanligvis brukes på planter: dypblått og hyperrødt. Her skal vi se nærmere på fordelene med de røde bølgelengdene, og hvorfor de brukes så ofte i hagebruk. Begge fargene er viktige og har en gunstig innvirkning på plantenes helse og kvalitet. 

Uansett vær, årstid og tid på døgnet trenger planter lys for å trives. Lyset setter i gang fotosyntesen og andre interne prosesser som gjør det mulig for plantene å overleve og vokse. Rødt lys er svært effektivt for å fremme fotosyntesen, siden det absorberes i stor grad av plantenes klorofyllpigmenter. Programmer som bruker rødt lys, har ofte fokus på
blomstring og vegetasjon. Disse bølgelengdene kan brukes som et supplement til
naturlig dagslys, eller som en del av en LED-oppskrift som skal erstatte naturlig dagslys.

Hvorfor reagerer planter på rødt lys?

Planteklorofyll er et av de viktigste fotosyntetiske pigmentene som finnes i planter. Det finnes to varianter: A og B. Begge er følsomme for rødt lys. Klorofyll A absorberer lys med en hyperrød bølgelengde på 660 nm, mens klorofyll B absorberer røde bølgelengder nærmere 640 nm. Energien som absorberes av klorofyllet, omdannes til
energilagrende molekyler. Gjennom fotosyntesen brukes den lagrede energien til å omdanne karbondioksid fra den omgivende atmosfæren og vann til glukose. Dette utnyttes deretter av plantene til å produsere cellulose og stivelse. Cellulose brukes til å bygge cellevegger, mens stivelse lagres i frø og andre plantedeler som næringskilde.

De fleste planter er følsomme for hyperrøde bølgelengder i lysspekteret, ettersom de har fotoreseptorer for rødt lys, såkalte fytokromer. Disse fungerer som et øye som oppfatter rødt lys, spesielt i det hyperrøde området. Selv om de har flere roller, er en av de viktigste å unngå skygge. Som kjent er lys livsnødvendig for planter, og de må
derfor jobbe hardt for å vokse på en måte som gir dem økt soleksponering. Fargerødt lys har en bedre evne til å passere gjennom bladene enn andre røde bølgelengder. Dette fører til at de nederste bladene på planten får et høyere forhold mellom fjernt og rødt lys sammenlignet med blader som får uhindret sollys. Et høyt innhold av langt rødt lys som absorberes av bladene, signaliserer derfor til planten at det er skygge og at sollyset blokkeres. Dette får planten til å reagere ved å vokse og/eller forflytte seg for å få bedre tilgang til sollys.

Hvilke effekter har rødt lys på planter?

Spesifikke røde bølgelengder stimulerer og øker produksjonen av hormoner i plantevegetasjonen som forhindrer nedbrytning av klorofyll. Dette fører til økte klorofyllnivåer og økte næringsnivåer i plantene, noe som gjør at de vokser høyere og produserer mer bladrik vegetasjon. Derfor har rødt lys en gunstig effekt på planter ved at det fremmer spiring og forlenger blomstringen hos blomsterplanter. I tillegg til å øke biomasse- og fruktproduksjonen hos vegetative planter.

Anbefalte produkter

Siene LED vekstlys

Siena LED Grow Light

En lineær løsning med et bredt spektrum er ideell for vegetativ vekst, og inkluderingen av hyper- og fjernrødt lys induserer blomstring. Hyperrødt lys er gunstig, da denne bølgelengden absorberes av plantens fytokrom-pigment. Den innebygde linsen gir 120 graders dekning, slik at store områder kan belyses.

Treviso LED vekstlys

Treviso LED Grow Light

En lineær fullspektrumsløsning, perfekt for innendørs dyrking. Treviso er lett og enkel å installere, og er ideell for vertikale gårder og stativsystemer for å øke og forbedre planteveksten. Se mer her.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

LoRa-potensialet i IoT-drevne parkeringssystemer

Neste innlegg

En guide til kalibrering

Relaterte innlegg