Smart energiovervåking: En casestudie fra Brainboxes

Avatar photo

I en tid hvor effektivitet og bærekraft er avgjørende vender industrier over hele verden seg til innovative løsninger for å minimere sin miljøpåvirkning og maksimere energiforbruket. Smart energiovervåking leder an i denne endringen som en teknologi som gir store kostnadsreduksjoner og bedre driftsinnsikter. IIoT-basert (industrielle tings internett) energiovervåking og -styring kan bidra til å kontrollere CO2- utslipp, redusere energikostnader og oppfylle bærekraftsmål.

Denne artikkelen tar for seg noe av arbeidet til Brainboxes, et banebrytende firma som har lykkes med å integrere smarte energiovervåkingssystemer i sin egen virksomhet, og som også har hjulpet andre. Denne casestudien viser hvordan de hjalp en bilprodusent med å overvåke energiforbruket, kutte kostnader og eliminere ineffektivitet. 

Ettermontering av energiovervåkingsenheter

For å forstå hvor kostnadene ligger er det grunnleggende å overvåke strømforbruket. Ved å ettermontere smarte overvåkingsenheter i selskapets eksisterende infrastruktur var dette mulig. Ved hjelp av BB-400 PLC fra Brainboxes kunne de spore energiforbruket i bestemte områder av anlegget, maskiner og prosesser, registrere tidsstempler og logge historiske forbruksdata. BB-400 konverterer elektriske signaler som mottas fra IO-linjene til digitale data. Disse elektriske signalene mottas hver gang en energienhet legges til i undermålerens telling. Denne dataoversettelsen gjør dem lettere å forstå.

Optimalisering av ressursallokering med sanntidsdata

Ved hjelp av sanntidsdata kunne produsenten finne tidspunktene for maksimalt energiforbruk og endre produksjonsplanene for å forhindre at utstyr som bruker mye energi, er i drift samtidig. Når maskiner har uventede energitopper eller ineffektiv drift, kan det brukes til å oppdage mulige mekaniske problemer og planlegge forebyggende
vedlikehold for å minimere uplanlagt nedetid og dyre reparasjoner. Bilprodusenten kunne også finne maskiner og prosedyrer som ikke var i bruk, ved å studere tidligere data. Deretter tok de informerte, datadrevne beslutninger om hvorvidt de skulle oppgradere, slutte å bruke eller gjenbruke spesifikt utstyr, noe som førte til en mer effektiv ressursallokering og reduserte behovet for overflødig utstyr, samtidig som kapitalutgiftene ble redusert.

Helhetlig syn på energibruk

Ved å installere de eksterne I/O-enhetene, ED-088 og ED-516, for å overvåke flere undermålere i anlegget, blir data om hvert område, hver eneste bryter i fordelingspanelet og hver eneste kilowatttime koblet sammen og sendt over nettverket til BB-400 PLC-en. BB-400 samler deretter disse energiovervåkingsdataene for hele anlegget, som deretter kan sendes til nettskyen eller integreres i fabrikkens eksisterende overvåkingssystem.

Bilprodusenten oppdaget at siden dashbordet var skreddersydd for deres unike krav, kostnadsbesparelser og mål om å redusere karbonutslippene, var det ikke nødvendig med sofistikerte statistiske analyser. BB-400 samler inn og aggregerer detaljerte data om strømforbruksenheter, kostnad per kWh og karbonfotavtrykk, som deretter vises i et sentralisert visuelt instrumentpanel for energiovervåking. Produsenten kan se nøyaktig hvor ressursene brukes takket være denne sanntidsvisualiseringen, og de kan oppdage mulig ineffektivitet ved å sammenligne de aktuelle dataene med tidligere prestasjonsmål.

Oppsummering

I en tid med stadig nye regler knyttet til miljøvern viser denne casestudien hvilken avgjørende rolle innovative IIoT-løsninger spiller for å fremme bærekraft og redusere karbonutslipp. Produsenten som står i fokus for denne casestudien har lykkes med å ta i bruk løsninger fra Brainboxes for å overvåke og styre miljøpåvirkningen ved hjelp av presis bruk av energidata. Denne strategiske tilnærmingen posisjonerer selskapet
som en leder innen ansvarlig drift, noe som ikke bare bidrar til å overholde skiftende regler, men også til å bygge opp merkevarekapital. Nå gjelder det bare for andre bedrifter å følge etter!

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Crouzet: Ledende innovasjoner innen bil, jernbane og materialhåndtering

Neste innlegg

Hva er ESG og hvor viktig er det?

Relaterte innlegg