Inteligentne monitorowanie energii: Studium przypadku z Brainboxes

Avatar photo

W czasach, w których wydajność i zrównoważony rozwój nabierają coraz większego znaczenia, branże na całym świecie sięgają po innowacyjne rozwiązania, aby zminimalizować swój wpływ na środowisko i zmaksymalizować zużycie energii. Jednym z innowacyjnych sposobów na realizację tych założeń jest inteligentne monitorowanie energii. Jest to technologia, która oferuje znaczną redukcję kosztów, zapewniając lepszy wgląd w działalność operacyjną. Inteligentne monitorowanie i zarządzanie energią z
obsługą IIoT (Industrial Internet of Things) pozwala skutecznie kontrolować emisje CO2, obniżać koszty energii i realizować cele zrównoważonego rozwoju.

W tym artykule przedstawiamy niektóre z rozwiązań oferowanych przez Brainboxes, pionierską firmę, która z powodzeniem zintegrowała inteligentne systemy monitorowania energii we własnej działalności oraz pomogła innym firmom w ich wdrożeniu. W tym studium przypadku opisujemy, w jaki sposób firma pomogła jednemu z producentów samochodów w monitorowaniu zużycia energii, obniżeniu kosztów i wyeliminowaniu wszelkich nieefektywności.

Modernizacja urządzeń do monitorowania zużycia energii

Chcąc określić najbardziej kosztowne obszary działalności, należy zacząć od monitorowania zużycia energii. Udało się to jednemu z producentów samochodów
dzięki doposażeniu istniejącej infrastruktury firmy w inteligentne urządzenia monitorujące. Korzystając z programowalnego sterownika logicznego
Brainbox BB-400, możliwe stało się śledzenie zużycia energii w poszczególnych obszarach obiektu, maszynach i procesach, przechwytywanie znaczników
czasu i rejestrowanie historycznych danych dotyczących użytkowania. Sterownik BB-400 konwertuje sygnały elektryczne odbierane z linii IO na dane cyfrowe. Sygnały te są odbierane za każdym razem, gdy jednostka energii jest dodawana do licznika. Takie przeliczenie danych ułatwia ich zrozumienie.

Optymalizacja alokacji zasobów przy użyciu danych w czasie rzeczywistym

Poprzez wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym, firma może określić czas maksymalnego zużycia energii i odpowiednio zmodyfikować plany produkcyjne, aby zapobiec jednoczesnej pracy urządzeń zużywających duże ilości energii. Dane uzyskane z maszyn wykazujących nieoczekiwane skoki zużycia energii lub nieefektywne działanie mogą zostać wykorzystane do wykrycia ewentualnych problemów mechanicznych i zaplanowania konserwacji zapobiegawczej w celu zminimalizowania nieplanowanych przestojów i kosztownych napraw. Dzięki analizie danych historycznych producent z branży motoryzacyjnej mógł również zidentyfikować niedziałające maszyny i nieaktywne procedury. Umożliwiło to podjęcie świadomych, opartych na danych decyzji inwestycyjnych dotyczących modernizacji oraz wycofania lub zmiany przeznaczenia określonego sprzętu. Przełożyło się to na bardziej efektywną alokację zasobów i zmniejszenie zapotrzebowania na nadmiarowy sprzęt przy jednoczesnym obniżeniu nakładów inwestycyjnych.

Holistyczne spojrzenie na zużycie energii

Po zainstalowaniu zdalnych urządzeń IO Brainboxes (ED-008 i ED-516) do monitorowania dodatkowych podliczników w całym obiekcie wszystkie dane dotyczące poszczególnych obszarów, wyłączników w panelu dystrybucyjnym i zużycia energii są łączone i przesyłane przez sieć do sterownika brzegowego BB-400. Sterownik kompiluje te dane, a następnie przesyła je do chmury lub wprowadza je do bieżącego systemu
monitorowania obiektu.

Dzięki temu, że pulpit nawigacyjny został dostosowany do unikalnych wymagań oraz celów w zakresie oszczędności kosztów i dekarbonizacji, zaawansowana analiza statystyczna nie była wymagana. Sterownik BB-400 pozwala gromadzić i agregować
szczegółowe dane na temat jednostek zużycia energii, ceny jednostkowej kWh i śladu węglowego, które są następnie wyświetlane na scentralizowanym pulpicie nawigacyjnym Energy Monitoring. Korzystając z wizualizacji w czasie rzeczywistym,
producent może monitorować wykorzystanie swoich zasobów i wykrywać ewentualne nieefektywności, porównując bieżące dane z poprzednimi pomiarami wydajności.

Podsumowanie

Na przykładzie producenta z branży motoryzacyjnej można zauważyć kluczową rolę innowacyjnych rozwiązań IIoT w napędzaniu zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji dwutlenku węgla. Ma to szczególne znaczenie w dobie stale zmieniających się przepisów z zakresu ESG. Dzięki wykorzystaniu sprzętu Brainboxes i oprogramowania open-source organizacja z powodzeniem monitoruje i zarządza swoim wpływem na środowisko poprzez precyzyjne wykorzystanie danych energetycznych. Za sprawą takiego strategicznego podejścia firma stała się liderem w zakresie prowadzenia odpowiedzialnej działalności, co nie tylko pomaga jej w dostosowaniu do zmieniających się przepisów, ale także buduje wartość marki. Gdy inne organizacje pójdą w te ślady, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i IIoT będą mogły wprowadzić nas w bardziej ekologiczną i zrównoważoną przyszłość.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Crouzet: Lider innowacji w sektorze motoryzacyjnym, kolejowym i transportu materiałów

Następny post

Zastosowanie niebieskiego światła w ogrodnictwie

Powiązane posty