Hvorfor er trådløse løsninger ideelle for produksjonslinjer?

Avatar photo

Utviklingen av nye teknologier har bidratt til mange industrielle revolusjoner. En av disse revolusjonene er Industry 4.0, som har gjort det mulig å styre maskiner og å forbedre fabrikkproduksjon. En av innvirkningene denne revolusjonen har bidratt til er trådløse løsninger.

Trådløs teknologi brukes mye i produksjon i dag og har fordeler som merkes hjennom hele verdikjeden. I smartproduksjon gjør sensorteknologi det mulig med kontinuerlig overvåking av eiendeler hvor trådløse nettverk eliminerer installasjons- og vedlikeholdskostnadene knyttet til koblede løsninger.

Hvilken rolle spiller trådløse løsninger i Industry 4.0?

I den fjerde revolusjonen forenkler trådløse systemer dataoverføring fra et område til et annet. Dette gjør det mulig med større dataoverføringer. Trådløse nettverk har alltid vært en del av smartproduksjon, og startet med 4G før byttet til til 5G. 5G er neste generasjons mobilkommunikasjonsteknologi som tilbyr høyere hastigheter, avansert analyse og stordata.

Trådløse enheter kobler til utstyr som trenger å bevege seg fritt og som tillater maskin-til-maskin-tilkobling. Trådløse løsninger befinner seg nesten overalt på fabrikkgulvet. De dekker alt fra utvikling til produksjon, samt lagring og distribusjon. De hjelper også å løse problemer som oppstår i disse prosessene. Takket være dette, er responsen for instruksjoner i robotikk og automasjon under kontroll. Det er spesielt viktig fordi snart vil mange fabrikker bevege seg fra Industry 4.0 til Industry 5.0, hvor samarbeidet mellom roboter og mennesker vil spille en stor rolle.

Hovedfaktorene for global mobil traffikkvekst er trådløse enheter som stadig endrer seg. Ifølge forskning fra Cisco vil 8.7 milliarder bærbare eller personlige mobilklare enheter være i bruk i løpet av 2023. Mellom 2018 og 2023 vil Nord-Amerika og Vest-Europa ha den høyeste veksten av mobile enheter og tilkoblinger, med en samensatt årlig vekstrate på 16% og 11%.

Fordeler ved tråløs tilkobling

Et økende antall produsenter drar nytte av fordelene ved trådløs tilkobling, og dette er et tall som vil fortsette å vokse. Ifølge Sensata har trådløs tilkobling fem hovedfordeler som smartfabrikker drar nytte av:

  1. Driften optimaliseres.
  2. Produktiviteten øker.
  3. Kostnadene reduseres.
  4. Pålitelig produksjon økes.
  5. Maskineiendelene øker.
Smartproduksjon er basert på et konsept om økt arbeidsproduktivitet og pålitelighet, reduserte kostnadere, høye maskineiendeler og optimalisert drift. Kilde: Sensata

Optimalisert drift

Nå som de industrielle revolusjonene vokser, endres også fabrikkegenskapene. Optimalisering av produksjonen kan hjelpe å produsere raskere og bedre produkter. Trådløse sensorer og innebygde systemer i automasjonsutstyr gjør presis styring mulig. Systemet leverer data når prosessen endres. De raske responsen hjelper operasjonen og ytelsen.

Økt produktivitet

Fabrikker som kun har et par automasjonssystemer har mye langsommere drift enn smartfabrikker. Produksjonsutstyr som er basert på trådløs teknologi kan forbedre produksjonen ved å jobbe lengre og mer effektivt. Takket være automasjon kan disse også fjerne rutinebasert vedlikehold og manuelle oppgaver.

Reduserte kostnader

Trådløse løsninger hjelper automasjonssystemer å jobbe så effektivt som mulig, ved å generere lite avfallsvarme, bruke minst mulig strøm og maksimalisere alle fabrikkressurser. Fordi trådløse løsninger bruker lav spenning fjerner de også behovet etter elektrikere. Produksjon blir som et resultat mer kostnadsdyktig og produktivt.

Øker pålitelig produksjon

Trådløs kommunikasjon kan erstatte materielle kostnader og arbeidskostnader ved å fjerne lange og kompliserte kabeltrekk. Produksjonen blir mer pålitelig som et resultat av denne kombinasjonen. Påliteligheteten øker som et resultat av økt produksjon, som til slutt gagner bedriften.

Økte maskineiendeler

Lønnsomheten vokser når maskinene brukes. Fabrikker med lite tilgjengelighet og lave produksjonstider oppnår ikke høy drift. For å unngå nedetid er det viktig å investere i trådløse tilkoblinger.

Trådløs tilkobling er med på å drive den nye industrielle revolusjonen.

I innovasjonens tidsalder er det viktig å endre utdaterte fabrikker til digitale fabrikker så tidlig som mulig. Med framveksten av Industry 4.0 og starten på IoT går de fleste industrier gjennom endringer som ofte er sterkt knyttet til digitalisering. Bedrifter som henger etter når det gjelder produksjon og implementering av endringer vil ikke lykkes. Den trådløse tilkoblingen driver den industrielle revolusjonen, med komponenter som sensorer, maskiner og andre enheter som venter på å tilkobles.

Eksempler på dette er det menneskelige maskingrensesnittet (HMI) som bruker augmentert og virtuell virkelighet. Disse må møte de samme kravene for å levere bilder i høy oppløsning og ved å raskt svare på brukerens gester. Bortsett fra det krever også mobile roboter en svært pålitelig tilkobling med lav forsinkelser og en datalinje med høy kvalitet. Sensorer må også tilkobles med andre sensorer eller maskiner, og må kunne jobbe kontinuerlig i overfylte miljø. Disse enehetene trenger alle trådløse egenskaper.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Løsninger for enkeltpar ethernet (SPE) LAN-brikker fra Bourns

Neste innlegg

Hva er en digital tvilling og hvorfor er det så viktig i produksjon?

Relaterte innlegg