Vad gör trådlösa lösningar idealiska för tillverkningslinjer?

Profilbild

Utvecklingen av ny teknik har bidragit till många industriella revolutioner. En som öppnade stora möjligheter för att styra maskiner och förbättra fabriksanläggningarna är Industry 4.0. En av effekterna som bidrog till revolutionen är trådlösa lösningar.

Trådlös teknologi är en av de mest använda inom tillverkning idag, med fördelar som märks genom hela värdekedjan. Inom smart tillverkning möjliggör sensorteknik kontinuerlig övervakning av tillgångar där trådlösa nätverk eliminerar installations- och underhållskostnader förknippade med trådbundna lösningar.

Trådlösa lösningars roll i Industry 4.0

I den fjärde revolutionen underlättar trådlösa system dataöverföring från en plats till en annan. De möjliggör större dataöverföring. Trådlösa nätverk har alltid drivit på smart produktion, från och med 4G och sedan vidare till 5G. 5G är nästa generation av mobil kommunikationsteknik som erbjuder högre hastighet, avancerad analys och big data. 

Trådlösa enheter ansluter utrustning som behöver röra sig fritt och möjliggör maskin-till-maskin-anslutning. Trådlösa lösningar finns i nästan alla delar på fabriksgolvet. Det omfattar utveckling till produktion, samt lagring och distribution. De hjälper också till att lösa de problem som kommer i någon av dessa processer. Tack vare det är responsen för instruktioner inom robotteknik och automation under kontroll. Det är särskilt viktigt eftersom många fabriker snart kommer att gå från Industry 4.0 till Industry 5.0, där samarbetet mellan robot och människa kommer att spela störst roll.

Nyckelfaktorerna för global tillväxt av mobiltrafik är trådlösa enheters ständigt föränderliga blandning och tillväxt. Enligt Cisco research, kommer 8,7 miljarder bärbara eller personliga mobilanpassade prylar att användas år 2023. Mellan 2018 och 2023 kommer Nordamerika och Västeuropa att ha den högsta tillväxten av mobila enheter och anslutningar, med CAGR på 16% och 11%.

Fördelarna med trådlös anslutning 

Med ett ökande antal tillverkande företag som ser fördelarna med trådlös teknik, förväntas dess användning bara växa. Enligt Sensata finns det fem huvudsakliga fördelar med trådlös anslutning som smarta fabriker får:

  1. Optimerade prestanda
  2. Ökad produktivitet
  3. Minskade kostnader
  4. Ökad anläggningstillförlitlighet
  5. Ökade maskintillgångar

Konceptet med smart tillverkning bygger på ökad arbetsproduktivitet och tillförlitlighet, minskade kostnader, stora maskintillgångar och optimerad prestanda. Källa: Sensata

Optimerade prestanda

Nu när de industriella revolutionerna växer, förändras fabrikernas kapacitet. Att optimera tillverkningsgolvet kan hjälpa till att producera snabbare och ge bättre produkter. Trådlösa sensorer och system integrerade i automationsutrustning möjliggör exakt kontroll. Systemet levererar data varhelst processen förändras. Den snabba responsen hjälper företagets drift och prestanda.

Ökad produktivitet

Fabriker med bara ett fåtal automationssystem arbetar avsevärt långsammare än smarta fabriker. Tillverkningsutrustning baserad på trådlös teknik kan förbättra fabriksanläggningen genom att arbeta längre och mer effektivt. Tack vare automation kan detta även ta bort ruttbaserat underhåll och manuella uppgifter.

Minskade kostnader

Trådlösa lösningar hjälper automationssystem att köras så effektivt som möjligt, genererar lite spillvärme, använder minsta mängd ström och maximerar alla anläggningsresurser. Eftersom trådlösa lösningar fungerar på lågspänning kan de också eliminera behovet av elektriker. Tillverkningen blir mer kostnadseffektiv och produktiv som ett resultat av allt detta.

Ökad anläggningstillförlitlighet

Trådlös kommunikation kan ersätta material- och arbetskostnader och ta bort lång och komplicerad kabeldragning. Anläggningar blir mer tillförlitliga som ett resultat av kombinationen av dessa faktorer. Tillförlitligheten ger en ökning av produktionen och gynnar företaget i slutänden.

Ökade maskintillgångar

Lönsamheten växer när maskiner är i bruk. Fabriker med låg tillgänglighet och låga produktionstider kan inte uppnå hög prestanda. För att undvika driftstopp är det viktigt att investera i trådlös anslutning. 

Den nya industriella revolutionen drivs av trådlös anslutning

I ett tidevarv av innovationer bör omvandlingen av föråldrade anläggningar till digitala fabriker börja så snart som möjligt. Med tillväxten av Industry 4.0 och tillkomsten av IoT, går verksamheter genom vissa förändringar, mestadels digitalisering. Företag som ligger efter med produktionen och inte hänger med i förändringarna kommer inte att lyckas. Den trådlösa uppkopplingen driver den industriella revolutionen med komponenter, såsom sensorer, maskiner och andra enheter som väntar på att bli uppkopplade. 

Exempel kan vara nya människa-maskin-Interface (HMI:er) som använder förstärkt och virtuell verklighet. De måste uppfylla samma krav för att leverera högupplöst bild och snabbt svara på användarens gester. Utöver det kräver mobila robotar extremt pålitlig anslutning med låg fördröjning och en högprsterande datalinje. Dessutom behöver sensorer ansluta till andra sensorer eller maskiner och kunna arbeta konsekvent i trånga miljöer. Alla dessa enheter behöver trådlösa funktioner. 

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Bourns Single Pair Ethernet (SPE) LAN chip-lösningar

Nästa inlägg

Vad är en digital tvilling och varför är den så avgörande för industrin?

Relaterade inlägg