Oppdag luftlekkasjer med FLIRs Si124 akustikkamera

Avatar photo

Lekkasjer i utstyr eller rørledninger kan ha en ødeleggende innvirkning på miljøet, sikkerheten og bedriftens produktivitet – og dermed også på bunnlinjen. Å investere i utstyr for lekkasjedeteksjon, som for eksempel et akustikkamera, er derfor en sikker måte å unngå disse problemene på, noe som både ivaretar sikkerheten til de ansatte og reduserer kostnadene i form av energitap.

Utstyr for lekkasjedeteksjon kommer til å bli mer populært i løpet av de neste årene, og Grand View Research hevder at LDAR-markedet (Leak Detection and Repair) ble verdsatt til 19,71 milliarder dollar i 2022, og forventes å vokse med en årlig vekstrate på 4,5 % frem til 2030. Dette indikerer at slikt utstyr er en nødvendighet på arbeidsbenken, og etter hvert som mer sofistikerte verktøy utvikles og blir tilgjengelige vil etterspørselen bare øke. 

Hvorfor er lekkasjedeteksjon så viktig?

Betydningen av lekkasjedeteksjon kan ikke overdrives – fra å ivareta sikkerheten til arbeidere og det omkringliggende samfunnet til å beskytte miljøet og opprettholde driftseffektiviteten. Nedenfor finner du noen av de viktigste grunnene til å utvide arbeidsbenken med utstyr for lekkasjedeteksjon:

 • Sikkerhet – Farlige stoffer, gasser og kjemikalier håndteres ofte i industrielle miljø. Lekkasjer kan føre til eksponering for giftige stoffer, branner, eksplosjoner og andre forhold som kan sette liv og helse i fare for arbeidere, nærliggende lokalsamfunn og miljøet.
 • Miljøvern Lekkasjer kan forårsake miljøforurensning og langsiktig skade på økosystemer ved at giftige forbindelser og miljøgifter slippes ut i luft, vann og jord. Med effektiv lekkasjedeteksjon kan slike utslipp og de tilhørende økologiske effektene unngås.
 • Redusere kostnader Rask lekkasjedeteksjon og -reparasjon kan redusere tapet av verdifulle ressurser som råvarer, energi og vann, samt begrense skader på annet utstyr. Over tid vil dette føre til betydelige kostnadsreduksjoner.
 • Driftseffektivitet – Lekkasjer er ofte et tegn på ineffektive industrielle prosesser Dette kan føre til produkttap, økte driftskostnader og redusert produksjonskvalitet.
 • Overholdelse av lover og regler – Mange virksomheter er underlagt strenge lover om utslipp, forurensning og sikkerhet. Lekkasjer som ikke oppdages og utbedres, kan føre til bøter, rettslige skritt og skade på omdømmet. 
 • Utstyrets tilstand – Lekkasjer kan av og til være et tegn på problemer med utstyret eller slitasje. Tidlig lekkasjedeteksjon kan redusere sannsynligheten for utstyrssvikt og behovet for kostbare reparasjoner eller utskiftninger.

Luftlekkasjer med et akustikkamera

Det finnes en rekke ulike typer lekkasjer i industrien, for eksempel gass-, vann- og luftlekkasjer. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan akustikkamera brukes til å oppdage luftlekkasjer i fabrikker.

Trykkluftsystemer er en av de største strømkostnadene i de fleste fabrikker, så det er svært viktig å oppdage eventuelle lekkasjer eller utstyrssvikt tidlig for å unngå uventede problemer. Tradisjonelle metoder som såpebobletesting kan ta lang tid, mens et akustikkamera gir resultater i sanntid. Les mer om akustikkamera og FLIRs Si124 nedenfor. 

Hva er et akustikkamera? 

Et akustikkamera er en håndholdt enhet som brukes til å identifisere ulike typer lekkasjer i industrielt utstyr, rørledninger og andre systemer. De fleste lekkasjer forårsaker turbulens, som igjen genererer ultrasonisk støy. Et akustikkamera, som FLIR Si124, lokaliserer støykilden og viser “hotspottet” i sanntid på et visuelt kamerabilde. Akustiske kameraer er en verdifull ressurs for enhver arbeidsbenk, og bidrar til å forbedre sikkerheten, redusere kostnadene og gi sanntidsdata. 

Hvordan fungerer er akustikkamera?

Fanger lyd

Akustikkamera består av en mikrofonenhet, en lydbehandlingsdel og en skjerm. Det er hundrevis eller til og med tusenvis av små mikrofoner i en mikrofonrekke, noe som betyr at den kan fange opp selv de mest stillegående lyder fra flere retninger og vinkler. Når lydbølgene forplanter seg gjennom luften, når de hver enkelt mikrofon til litt forskjellig tid på grunn av ulik avstand fra kilden. Tidsforskjellene i ankomsttid ved hver mikrofon brukes til å beregne retningen lyden kom fra. Dette er kjent som TDOA (time difference of arrival).

Databehandling

Avanserte algoritmer som undersøker timingen og styrken på signalene fra mikrofonene, brukes til å behandle de innspilte lydsignalene. Disse algoritmene bestemmer lydkildenes romlige koordinater. En visuell fremstilling av lydkildene skapes ved hjelp av de bearbeidede dataene og vises på kameraskjermen. Dette kan ha form av et bilde eller et varmekart, der hvert punkt på bildet angir en annen lydkilde, og fargen eller størrelsen på punktet angir lydvolumet eller lydintensiteten. Det unike med Si124 er at lekkasjekvantifisering og kostnadsanalyse er gjort enkelt, slik at operatøren ikke trenger noen opplæring i akustikk, noe som også eliminerer behovet for kompliserte tabeller og algoritmer. 

Si124 er et smart verktøy som tilbyr analyse av lekkasjestørrelse og lekkasjekostnad. Dette gjør det enkelt for et anlegg å beregne de forventede årlige energikostnadene som følge av trykkluft- eller vakuumlekkasje. Enheten laster umiddelbart opp bildene den nettopp har tatt via WiFi til skytjenesten FLIR Acoustic Camera Viewer. Brukerne kan enkelt utføre dybdeanalyser ved hjelp av lagrede bilder, generere rapporter for luftlekkasjekontroller eller bruke FLIR Thermal Studio-programvaren til å lage avanserte studier eller kombinere varmebilder og lydbilder i én rapport.

Bildeanalyse

Operatørene bruker det visuelle bildet til å lokalisere og identifisere bestemte lydkilder. De kan fastslå typen og betydningen av de lydproduserende komponentene ved å undersøke punktenes intensitet og spredning. Operatørene kan deretter iverksette nødvendige tiltak når kildene av interesse er lokalisert. Det kan for eksempel dreie seg om å tette lekkasjer, utføre vedlikehold, endre maskininnstillinger eller innføre støyreduserende teknikker. Tiden det tar å utføre en ultralydinspeksjon kan reduseres med rundt 90% ved å avbilde støykilden.

Seks ting du må tenke på før du kjøper et akustikkamera

FLIR er en av markedslederne innen akustisk kamerateknologi. For å hjelpe deg med å ta den riktige beslutningen når du skal velge riktig utstyr, har selskapet nedenfor beskrevet seks ting du bør være oppmerksom på før du kjøper:

Effektivt frekvensområde

Et bredt frekvensområde betyr ikke nødvendigvis at det akustiske kameraet registrerer flere lyder. Det effektive frekvensområdet for å skille mellom trykkluftlekkasjer og bakgrunnsstøy fra fabrikken er mellom 20 og 30 kHz, mens det optimale området for å detektere delvis utladning på trygg avstand er 10 til 30 kHz.

Optimalt antall mikrofoner

I jakten på mer stillegående støy er det bedre å ha for mange enn for lite. Dette skyldes at en enkelt mikrofon, selv om den er i stand til å fange opp lyd (signal), også skaper en liten mengde lyd selv (støy). Flere mikrofoner forbedrer signal/støy-forholdet, slik at et akustisk kamera kan fange opp mer lyd uten støyforstyrrelser.

Lydens deteksjonsrekkevidde

Ved å legge til riktig antall mikrofoner i et akustisk kamera kan man også øke sjansene for å fange opp svært stille lyder på lang avstand. En firedobling av antall mikrofoner kan for eksempel doble rekkevidden for lyddeteksjon.

Mikrofonplassering

Plasseringen av mikrofoner hjelper et akustikkamera med å bestemme retningen og plasseringen av lyder. Mikrofonene må grupperes tett sammen for å sikre at de samler inn nok data til at det kan fastslås fra hvilken retning de kommer.

Mikrofonens ytelse

Hvis du legger til for mange mikrofoner, vil avkastningen avta: Du må enten legge til mye prosessorkraft eller redusere lydoppløsningen for å få plass til flere mikrofoner. Med 124 mikrofoner og avansert prosessorkraft gir FLIR Si124 bransjeledende deteksjonsfølsomhet, utmerket akustisk bildeoppløsning og stort rekkevidde.

Intelligent analyse

De siste funksjonene du bør vurdere, er datakraft og analyse. Se etter et akustisk bildekamera som FLIR Si124, som tilbyr analyse på kameraet, automatisk bildeopplasting når det er koblet til Wi-Fi, lettfattelig rapportering og prediktiv analyse ved hjelp av et AI-/nettverktøy.

FLIR Si124 akustikkamera

Reduser inspeksjonstiden med opptil 90%

FLIR Si124 akustikkamera finner selv mindre lekkasjer enkelt og på avstand, noe som gjør det tryggere å gjennomføre inspeksjoner. Den lette, bærbare enheten er enkel å bruke med bare én hånd og gir estimater for lekkasjestørrelse og kostnader i sanntid ved hjelp av AI-drevet analyse, noe som gjør det enkelt å fastslå hvor mye det haster å reparere. 

Si124 er utstyrt med 124 mikrofoner og har en enestående følsomhet og nøyaktighet som gjør det mulig å finne selv små lekkasjer i støyende industrimiljøer, for eksempel i dekkfabrikker. Operatører kan lokalisere trykksatte lekkasjer i trykkluftsystemer opptil 10 ganger raskere enn med punktskanning. 

Industrielle produksjonsanlegg har ulike nivåer av bakgrunnsstøy, noe som gjør det svært vanskelig å høre en luftlekkasje med det menneskelige øret alene. Generelt forstyrrer bakgrunnsstøy mindre ved høye frekvenser, og luftlekkasjer oppdages best på lange avstander med frekvenser mellom 20 og 30 kHz. FLIR Si124s frekvensområde på 2 til 31 kHz er optimalisert for å detektere de minste lekkasjene på de lengste avstandene, eller for å detektere enda mindre lekkasjer på korte avstander med frekvenser på opptil 65 kHz.

Finn den optimale frekvensen i støyende omgivelser. Kilde: FLIR

Bruksområder

 • Mat- og drikkevareindustrien – FLIR Si124 er utstyrt med 124 mikrofoner og kan oppdage og lokalisere små lekkasjer på lang avstand. Dette gjelder også områder med støyende maskiner – noe som gjør den ideell for store mat- og drikkevarefabrikker.
 • Bilindustrien – Produksjon og diagnostikk i bilindustrien omfatter mange prosesser som bruker pneumatiske systemer. Dette omfatter metallstøping, metallbearbeiding, verktøyproduksjon, CNC-maskiner, samlebånd, sandblåsing og billakkeringsbokser. Vanlige svake punkter i utstyret er ventiler, rør, slanger, koblinger og verktøy.
 • Papirmasse- og papirindustrien – I motsetning til tradisjonelle metoder som sniffere og lekkasjesprayer, er FLIR Si124 ultralyddetektor for luftlekkasjer et mye tryggere og raskere alternativ for vedlikeholdspersonell. Den avanserte teknologien gjør det mulig å identifisere trykkluftlekkasjer nøyaktig og raskt på avstand.

FLIR Si124: Funksjoner

 • Auto Filter velger automatisk det beste frekvensområdet for å oppdage selv de minste lekkasjer.
 • Lokaliser lekkasjer raskt og last opp, analyser og klassifiser problemer automatisk for å forbedre påliteligheten i produksjonslinjene.
 • Lokaliser lekkasjer nøyaktig, selv i støyende industrimiljøer, takket være høyoppløselige akustiske bilder og 124 innebygde mikrofoner. 
 • Se lekkasjehastigheten på skjermen i sanntid (l/min eller CFM). 
 • Utsett utgiftene til å installere nye eller flere kompressorer ved å vedlikeholde de eksisterende.
 • Reduser antall kasserte produkter som kan skyldes trykktap i pneumatiske systemer.
 • Kvantifiser lekkasjestørrelsen for å finne ut hvor mye energi som gikk tapt og hvor mye penger som ble spart ved å oppdage problemet.
 • Optimaliser personalets tid, ettersom det kreves minimal opplæring for å bruke Si124-LD Plus.
 • Last opp, lagre og sikkerhetskopiere data, opprett rapporter og utfør grundige analyser ved hjelp av skyprogramvaren FLIR Acoustic Camera Viewer eller programvaren FLIR Thermal Studio.
 • Betjen det lette kameraet med én hånd for økt sikkerhet og mindre belastning.
 • Med dette kameraet med tilpasningsdyktig forsterkning kan du enkelt se bilder på skjermen i både lyse og mørke omgivelser.

Avkastning på investeringen

På FLIRs nettsted kan du også beregne avkastningen på investeringen. Det betyr at du enkelt kan se den potensielle effekten på bunnlinjen. Prøv det her, og se et eksempel på en oversikt nedenfor.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Kontakt Chemie: En pålitelig og effektiv løsning fra CRC

Neste innlegg

RND hjelper deg å takle problemer med forsyningskjeden

Relaterte innlegg