Dominic Devlin

4 posts
Dominic Devlin er senior produktsjef og er ansvarlig for vårt test- og måleutstyr. Dominic startet hos Elfa Distrelec i september 2021 som produktansvarlig for håndholdt test- og måleutstyr, og fikk i august 2023 en velfortjent forfremmelse. Dominic har over seks års erfaring i lignende roller før han startet hos oss, og han har også jobbet som kategoriansvarlig hos PMT Online.