Dominic Devlin

4 posts
Dominic Devlin pracuje na stanowisku starszego menedżera produktu, zajmując się rozwiązaniami testowymi i pomiarowymi. Swoją karierę w Elfie Distrelec rozpoczął we wrześniu 2021 roku jako menedżer ds. ręcznej aparatury testowo-pomiarowej, po czym w sierpniu 2023 roku otrzymał zasłużony awans na stanowisko starszego menedżera. Dominic może pochwalić się również sześcioletnim doświadczeniem na podobnych stanowiskach – pracował m.in. jako menedżer kategorii w PMT Online.