Dominic Devlin

4 posts
Dominic Devlin är den produktchef som ansvarar för Elfa Distrelecs sortiment för test och mätningar. Dominic började på Elfa Distrelec i september 2021 som produktchef för handhållna test och mätinstrument och fick en mycket välförtjänt befordran till ansvarig produktchef i början av augusti 2023. Dominic har över sex års erfarenhet i liknande befattningar innan han började på Elfa Distrelec, bl.a. som chef för produktsortiment på PMT Online.