Zadbaj o cyberbezpieczeństwo dzięki CyberScope marki NetAlly

Avatar photo

Każda sieć, bez względu na jej rozmiar i strukturę, jest podatna na cyberataki.  

We współczesnych zróżnicowanych środowiskach pracy, zarówno w rozległych kampusach, jak i kompaktowych przestrzeniach biurowych, każde miejsce pracy zależne od sieci jest narażone na potencjalne cyberataki. Identyfikacja i usuwanie luk w zabezpieczeniach sieci pozwala na uniknięcie znacznych kosztów naprawy wszelkich szkód i przestojów, chroniąc przy tym firmy przed utratą reputacji. CyberScope od NetAlly to pierwsze na świecie kompleksowe, ręczne narzędzie do ochrony sieci, które ocenia zabezpieczenia warstwy dostępowej sieci poprzez pełny wgląd w punkty końcowe i potencjalne luki w zabezpieczeniach. Warstwa dostępu do sieci zapewnia sieciom wszechstronność, skalowalność i odporność, ale stanowi również cel dla cyberprzestępców.

Dlaczego warto wykorzystać CyberScope do oceny bezpieczeństwa sieci?

Walidacja segmentacji sieci

Izolacja różnych funkcji sieciowych utrudnia cyberprzestępcom ruchy boczne i uzyskanie dostępu do wrażliwych danych, przez co stanowi istotną warstwę zabezpieczeń. Funkcja AutoTest CyberScope pozwala zweryfikować poprawność konfiguracji sieci dostępowych, Wi-Fi lub przewodowych, przy użyciu jednego przycisku. 

Profile przewodowe

Sieci VLAN (wirtualne sieci lokalne) umożliwiają segmentację różnych aplikacji, nawet jeśli znajdują się one w tej samej sieci fizycznej. CyberScope umożliwia tworzenie profili AutoTest jako profili natywnych (nieotagowanych) lub skonfigurowanych do dołączenia do określonej sieci VLAN. Profile przewodowe umożliwiają również fałszowanie (spoofing) adresów MAC i uwierzytelnianie 802.1X, w tym 14 różnych typów EAP. 

Sieć Wi-Fi

Każdy identyfikator SSID reprezentuje inną sieć w dostępie Wi-Fi i często jest mapowany do własnej sieci VLAN. Profil Wi-Fi zapewnia specyfikację identyfikatora SSID i powiązanego uwierzytelniania, w tym nowego pasma 6 GHz, Wi-Fi 6E i WPA3, a także starszych uwierzytelnień, takich jak WEP i WPA. Dodatkowo istnieje możliwość dalszej walidacji SSID poprzez obsługę pasma (2,4, 5, 6 GHz) i sterowania BSSID. 

Weryfikacja wielu sieci

Aby usprawnić kompleksowe testowanie dostępu do skomplikowanych, podzielonych na segmenty sieci, wiele testów można skonsolidować w ramach jednego naciśnięcia przycisku. To uproszczenie daje jasny wynik pozytywny/negatywny/ostrzegawczy, co zwiększa łatwość walidacji dostępu. Funkcja AutoTest dostępna w CyberScope obejmuje integrację Nmap, umożliwiając dokładne audyty punktów końcowych podłączonych do sieci. Obejmuje ona dokładną analizę otwartych portów TCP/UDP, sprawdzenie ograniczeń zapory sieciowej i obecności usług rozgłoszeniowych, takich jak Alexa, Google Cast, Spotify czy AirPnP. Dane wyjściowe Nmap są automatycznie oceniane, zapewniając powtarzalne oceny z ostatecznym wynikiem pozytywnym lub negatywnym. 

Wykrywanie sieci

Opcja Discovery ujawnia szczegółowe informacje o infrastrukturze i topologii sieci, zapewniając kompleksowy przegląd wszystkich punktów końcowych, zarówno tych podłączonych przewodowo, jak i przez sieć Wi-Fi. Konfigurowalne rozszerzone zakresy CyberScope pozwalają zwiększyć zakres wykrywania poza lokalne podsieci, aby objąć całą sieć organizacji, lub zawęzić zakresy sieci i urządzeń, których proces wykrywania nie powinien skanować. CyberScope wykorzystuje narzędzie Nmap podczas procesu wykrywania, umożliwiając identyfikację dodatkowych szczegółów, takich jak informacje o usłudze, wersji i systemie operacyjnym. 

Wszystkie zidentyfikowane urządzenia, wraz z informacjami o ich producentach, można podzielić na kategorie, takie jak autoryzowane, nieautoryzowane, sąsiednie lub nieznane. Identyfikacja elementów odstających jest łatwa dzięki sortowaniu i filtrowaniu danych bezpośrednio na urządzeniu. Konfiguracja i segmentacja sieci to złożone i podatne na błędy procesy. CyberScope upraszcza je, dostarczając wyraźne wskazanie pass/fail, zapewniając prawidłową segmentację sieci w punkcie dostępu zarówno sieci przewodowych, jak i bezprzewodowych. Ponadto CyberScope można zintegrować z sieciami VLAN, aby zweryfikować ich segmentację, sprawdzić porty przełączników pod kątem prawidłowego udostępniania i przechwytywać ruch w określonej sieci VLAN w celu bardziej dogłębnej analizy. Wysokowydajna technologia CyberScope to gwarancja pełnego przechwytywania pakietów przy prędkościach liniowych.

Zrozumienie łączności urządzeń ma kluczowe znaczenie dla zarządzania siecią. CyberScope dostarcza szczegółowych informacji na temat połączeń urządzeń przewodowych i bezprzewodowych z podziałem na porty. Jest to szczególnie cenne przy identyfikacji nieznanych lub potencjalnie złośliwych urządzeń.

Oprócz tego możliwe jest generowanie dokładnych map topologii w czasie rzeczywistym w celu wizualizacji powiązań między urządzeniami za pomocą platformy Link-Live umożliwiającej współpracę, raportowanie i analizę.

Mapowanie topologii odkrytej sieci w Link-Live. Źródło: NetAlly

Mapowanie sieci bezprzewodowej/RF

Sieć Wi-Fi może przenikać przez przewody i ściany, co stanowi krytyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę wiele potencjalnych luk w zabezpieczeniach Wi-Fi, konieczne jest kompleksowe zrozumienie typu i lokalizacji każdego urządzenia Wi-Fi w sieci, zarówno punktów dostępowych (AP), klientów, jak i urządzeń BLE. 

Istnieje kilka metod lokalizacji urządzeń RF. Na przykład funkcja CyberScope Locate wykorzystuje wewnętrzną antenę dookólną lub zewnętrzną antenę kierunkową do szybkiej lokalizacji poszczególnych urządzeń. CyberScope może ponadto przeprowadzać analizę ścieżek, ujawniając wszystkie urządzenia infrastruktury i ilustrując ścieżkę między użytkownikiem a urządzeniem docelowym.

Funkcja AirMapperTM Site Survey

Dowolny plik PDF z planem piętra lub obrazem można szybko przekształcić w szczegółową mapę RF lokalizacji, mapując obecność urządzeń Wi-Fi i BLE oraz klientów na miejscu za pomocą mapy cieplnej. CyberScope ma możliwość wykrywania topologii sieci, jednocześnie przeprowadzając analizy Nmap zidentyfikowanych urządzeń, gdy drugie radio zarządzające jest podłączone do sieci. 

Zintegrowana technologia Nmap

Zintegrowana z CyberScope technologia Nmap pozwala z łatwością sprawdzać elementy sieci. Integracja ta dostarcza istotnych informacji o wersjach usług, wykrywaniu systemów operacyjnych i wielu dodatkowych szczegółów. Wbudowane funkcje są wysoce konfigurowalne i rozszerzalne dzięki bibliotece ponad 600 skryptów, które zapewniają szczegółowe informacje na temat poszczególnych usług lub urządzeń. Ponadto użytkownicy mają możliwość tworzenia i importowania niestandardowych skryptów do oprogramowania CyberScope, co zwiększa jego wszechstronność i możliwości adaptacji.

Mapa cieplna piętra przedstawiająca lokalizację i szczegóły wszystkich zasobów bezprzewodowych. 

 

Zalety korzystania z CyberScope do analizy sieci

Kompleksowa analiza

CyberScope to kompleksowe rozwiązanie do przeprowadzania dokładnej oceny bezpieczeństwa, analizy i raportowania warstwy dostępu w danej lokalizacji. Aktywnie monitoruje i skanuje sieć, automatycznie wykrywając punkty końcowe i inne komponenty, jednocześnie rejestrując ich interakcje. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych słabych punktów i zagrożeń, co pozwala na kompleksową ocenę stanu bezpieczeństwa danej lokalizacji.

Wykrywanie luk w zabezpieczeniach sieci

CyberScope funkcjonuje jako skaner luk w zabezpieczeniach sieci, umożliwiając wskazanie i usunięcie potencjalnych słabych punktów w warstwie dostępu do sieci. Przeprowadzając rutynowe oceny bezpieczeństwa za pomocą CyberScope, organizacje mogą proaktywnie identyfikować i eliminować luki w zabezpieczeniach, zapobiegając ich wykorzystaniu przez złośliwe podmioty.

Mobilność i wydajność

W przeciwieństwie do delikatnych laptopów i tabletów CyberScope to solidne narzędzie ręczne, które oferuje poręczność, całodniową żywotność baterii oraz możliwość zdalnego sterowania i współpracy. Ta wygoda umożliwia specjalistom ds. bezpieczeństwa wydajne i skuteczne przeprowadzanie testów bezpieczeństwa w terenie, nawet w odległych lub trudnych środowiskach.

Szybki dostęp do informacji

CyberScope umożliwia błyskawiczny wgląd w strukturę sieci, oferując szybką i dokładną analizę zabezpieczeń. Takie rozwiązanie pozwala szybko identyfikować potencjalne zagrożenia i reagować na nie, minimalizując ryzyko wycieku danych lub innych cyberataków.

Podsumowanie

Reasumując, przeprowadzenie analizy warstwy dostępowej sieci powinno obejmować co najmniej weryfikację segmentacji Wi-Fi i dostępu przewodowego, inwentaryzację sieci oraz mapowanie RF wszystkich urządzeń bezprzewodowych wraz z ich lokalizacjami. 

CyberScope to niezbędne narzędzie dla każdej organizacji, której zależy na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Urządzenie zapewnia szczegółową analizę sieci, identyfikuje jej słabe punkty i pozwala wykryć zagrożenia, zanim doprowadzą one do poważnych problemów. Administratorzy sieci mogą spać spokojnie, wiedząc, że ich warstwa dostępu i sieć są bezpieczne oraz zgodne z przepisami – wszystko to za sprawą CyberScope. W obliczu rosnącej częstotliwości i złożoności zagrożeń bezpieczeństwa, organizacje muszą wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia, aby chronić siebie i swoich klientów. CyberScope staje się więc kluczową linią obrony przed zagrożeniami internetowymi wielu organizacji.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Czym są wyładowania antystatyczne i jak się przed nimi chronić?

Następny post

Białe światło LED w ogrodnictwie

Powiązane posty