Morgendagens verktøy: Nye teknologier innen test og måling

Avatar photo

I fremtiden vil data bli analysert av kunstig intelligens (AI), virkeligheten vil bli evaluert og målt på kvantenivå, og maskiner vil ikke bare være sømløst forbundet med hverandre, men også være i stand til å gjenkjenne sine egne feil. De futuristiske innretningene som er skapt for å øke vår kunnskap om og mestring av teknologien er kjent som ‘Morgendagens verktøy’, og dette er deres grunnleggende konsept.

I denne artikkelen ser vi på de banebrytende teknologiene som er i ferd med å forandre test- og målebransjen. Disse innovasjonene representerer mer enn bare verktøy; de åpner dørene til en æra der presisjon og kunnskap eksisterer side om side, og innleder en ny fase i hvordan vi eksperimenterer med og forbedrer verden.

Hvorfor er test og måling viktig?

Begrepet “test og måling” (T&M) refererer til en samling prosedyrer, metoder og utstyr som brukes til å vurdere, analysere og kvantifisere egenskapene, effektiviteten og påliteligheten til spesifikke deler, systemer eller prosedyrer. Her sammenlignes funksjonalitet, nøyaktighet, effektivitet, holdbarhet, sikkerhet og samsvar med forhåndsbestemte normer eller krav. Det er avgjørende for å sikre kaliber, pålitelighet og effektivitet for varer, teknologier og systemer på en rekke områder.

Test og måling dekker et bredt område og spiller en avgjørende rolle i utviklingen av de fleste moderne teknologier, produksjon og vedlikehold. Det brukes i en rekke bransjer, blant annet innen elektronikk, telekommunikasjon, bilindustri, romfart og forsvar, medisin og helse, produksjon, industri og miljøovervåking.

Teknologier som omformer test- og målingssektoren

Det er mange trender og teknologier innen test og måling som er i ferd med å forandre denne sektoren. AI har allerede revolusjonert dataanalyser og beslutningsprosesser, og muliggjort prediktivt vedlikehold og innsikt i sanntid. Blockchain-teknologi sikrer dataintegritet og sikkerhet, noe som er avgjørende i en sektor hvor nøyaktighet og tillit er så viktig. I takt med fremveksten av elbiler og IoT tilpasses T&M for å imøtekomme stadig spesialiserte testkrav. 

I tillegg fører 5G- og telekommunikasjon til et paradigmeskifte som gir raskere og mer pålitelig tilkobling, noe som krever avanserte verktøy for å måle og optimalisere ulike funksjoner.

6 innovative verktøy og enheter innen test og måling

Nedenfor ser du noen av de nye verktøyene som allerede brukes i denne bransjen.

1. Avanserte sensorer og prober

Avanserte sensorer og prober muliggjør presis datafangst og analyse innen en rekke bruksområder. Disse er laget for å måle bestemte miljømessige, biologiske, kjemiske og fysiske egenskaper. De omdanner fysiske hendelser til kvantifiserbare elektriske impulser.

Det finnes mange typer sensorer og testprober som er nyttige i mange bransjer, fra luftfart og bilindustri til helsevesen og bioteknologi. De er også vanlige innen forbrukerelektronikk, miljøovervåking og forskning, og de vanligste sensorene måler temperatur, luft og bevegelser.

Elfa Distrelec tilbyr et bredt utvalg av digitale og analoge temperatursensorer for ulike bruksområder. Digitale sensorer måler omgivelsestemperaturen og har en nøyaktig digital utgang som er proporsjonal med den registrerte temperaturen. Würth Elektronik WSEN-TIDS IC temperatursensor brukes først og fremst til overvåking av strømsystemer, kretskort, HVAC-systemer, kjølekjeder og miljøforhold. 

Egenskaper:

 • Høy presisjon
 • Fullt kalibrert 16-bit temperaturutgang
 • Valgbar utdatahastighet på opptil 200 Hz
 • Programmerbare temperaturterskler og avbrudd
 • Digital temperatursensor

2. Trådløst testutstyr

Trådløst testutstyr er avgjørende for å sikre pålitelige, effektive og trygge trådløse nettverk. Nettverksanalysatorer brukes for eksempel til å overvåke og teste ytelsen til et nettverk.

Nettverkstesterne i LinkIQ-serien fra Fluke registrerer kabelytelse opp til 10 Gb/s og løser problemer knyttet til nettverkstilkobling. I tillegg til å gi DTF-informasjon (Distance To Fault) og et ledningskart over kabelen som undersøkes, bruker LinkIQ frekvensbaserte målinger for å verifisere kabelytelse. LinkIQ kjører en switch-diagnose for å lokalisere kritiske nettverksproblemer og bekrefte innstillinger, slik at man slipper å bruke en separat enhet for dette.

Andre egenskaper:

 • Analog og digital toning
 • Port Blink
 • 802.1x-godkjenning
 • Ekstern kontorlokalisering
 • Mulighet til å administrere resultater ved hjelp av en LinkWareTM PC

I vårt sortiment finner du flere analysatorer for trådløs testing, som spektrumanalysatorer og signalgeneratorer. Les mer om testing av strøm her.

3. Laboratoriestrømforsyninger og strømkvalitet

Laboratoriestrømforsyninger er viktig utstyr som brukes til å forsyne enheter og kretser med strøm under testing og utvikling. De har god kontroll over spenning, strøm og utgangseffekt og leverer dermed pålitelig strøm for nøyaktig testing av elektroniske deler og systemer. DC-strømsforsyninger er spesielt populære i forhold til AC-enheter.

Med mer enn 180 nye typer har 10000-serien fra EA Elektro-Automatik et større effektspekter fra 0 til 600 W og 0 til 30 kW. De nye versjonene gir utvidede spenninger fra 0 til 10 V, 0 til 2000 V og en utgangsstrøm på opptil 1000 A – en stor forbedring i forhold til instrumentene i 9000-serien. Les mer om den utvidede 10000-serien fra EA Elektro-Automatik her.

Strømkvalitet handler om å evaluere og bevare strømmen under testing. Strømkvalitetsanalysatorer brukes for å oppdage harmoniske overtoner og spenningssvingninger. De brukes også til lagring av fornybar energi ved å sikre en jevn strømforsyning fra energilagringssystemet.

Strømkvalitetsanalysatorer fra Chauvin Arnoux er utviklet for bruk av inspeksjons- og vedlikeholdsteam i kommersielle eller industrielle bygninger. De gir raske oversikter nettverkskvaliteten og er lette, nøyaktige og har flere behandlingsalternativer i tillegg til et stort antall bestemte verdier.

4. Robotisk testsystemer

Robotisert testutstyr handler om å integrere roboter i testprosessen. Roboter, som industrielle robotarmer eller coboter, er utviklet for å automatisere og effektivisere testprosedyrer, noe som gjør at bedrifter kan forbedre testkvaliteten, redusere kostnader og tidsbruk, og gjøre arbeidsmiljøet tryggere.

5. Automatisert testutstyr (ATE)

ATE gjør testprosessen for elektroniske komponenter mer nøyaktig og effektiv. Det brukes ofte innen elektronikkproduksjon, telekommunikasjon, medisin og romfart.

Nøkkelkomponenter i ATE:

 • Styring av maskinvare og programvare – Spesialisert maskinvare og programvare brukes for å definere testprosedyrer, automatiserer testsekvenser, og samler inn og analyserer data.
 • Fiksturer og prober – Brukes til å koble den elektroniske enheten som testes (DUT) til ATE-systemet, noe som sikrer at de elektriske tilkoblingene er korrekte for testingen.

ATE sikrer presis testing av ulike komponenter, fra ICT (In-circuit testing) av kretskort til bildeler (motorer, motorer, sensorer). Det omfatter også halvledertestere for IC-evaluering og RF-testere for vurdering av radiofrekvenssystemer. Denne tilpasningsdyktigheten gjelder også minneenheter, forbrukerelektronikk og medisinsk utstyr.

Elfa Distrelec distribuerer også SUCOFLEX 500, en RF-kabelenhet fra Huber+Suhner. Merket gir den beste fase- og amplitudestabiliteten mot bøyning, bevegelse, temperatur og strekkpåkjenning, i tillegg til overlegen retur- og innsettingstap opp til 70 GHz, takket være den særegne kabel- og kontaktkonstruksjonen. På grunn av den rotasjonssveiste innerlederen tåler SUCOFLEX 500-enhetene vanligvis mer enn 100 000 bøyninger uten at det går utover ytelsen, og har lavt top og robust konstruksjon, noe som gjør at den har en svært lang levetid.

6. Programvaredefinert test

Programvaredefinert testing (SDT) bruker programvarer for å administrere, automatisere og regulere ulike testprosedyrer. Et allsidig, programvaredrevet testmiljø kan ikke skapes uten disse enhetene. En programvaredefinert radio kan for eksempel gjøre at man kan konfigurere og rekonfigurere radiomaskinvare og protokoller på en fleksibel måte. Den brukes mest i testing av trådløs kommunikasjon, noe som gjør det mulig å emulere ulike kommunikasjonsstandarder og frekvenser.

USRP N210 High-Dynamic Software Defined Radio fra Digilent gjør at teknikere raskt kan skape og implementere sterke, tilpasningsdyktige programvareradiosystemer, og er den høyeste ytelsesklassen i USRP™-familien (Universal Software Radio Peripheral). For applikasjoner som krever god RF-ytelse og stor båndbredde er N200 og N210 det beste valget. Dette er maskinvarer som distribuerer sensorer i nettverk, dynamisk spektrumtilgang, kognitiv radio, opptak og avspilling, prototyping av fysiske lag og spektrumovervåking.

Konklusjon

Banebrytende teknolgi er med på å endre test- og målebransjen. AI, 5G, programvaredefinert testing, robotteknologi og avanserte sensorer bidrar til økt nøyaktighet, tilpasningsevne og effektivitet og vi kan nå forvente raskere utvikling, bedre brukeropplevelser og mer dynamiske testmiljøer. Men sikkerhets- og integrasjonsproblemer må løses før man kan realisere det fulle potensialet.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Alt du trenger å vite om Arduino shield-kort

Neste innlegg

LED-drivere: Alt du trenger å vite

Relaterte innlegg