LED-belysning i jordbruk med MEAN WELL

Profilbild

Jordbruksindustrin har sett stora förändringar de senaste åren i och med lysdiodsteknikens intåg. Med tillgången till en stabil och energieffektiv belysningslösning har den här uppfinningen totalt förändrat jordbruksproduktionen. 

Ett varumärke som har gjort stort avtryck i LED-branschen är MEAN WELL, en ledande tillverkare av LED-drivenheter. Företaget har skapat ett nätaggregat för flimmerfri dimmer med konstant spänning för unika ljusinstallationer för belysning i kyckling- och hönsgårdar. Det här nätaggregatet erbjuds till kunder över hela världen i standardströmförsörjningar. 

Följ med oss på en resa med MEAN WELL där vi utforskar hur LED-tekniken och LED-drivenheter har förändrat jordbruket och ökat produktiviteten och effektiviteten.

Fördelar med LED-belysning i jordbruket

  • Energieffektivitet: För belysning i jordbruk sticker LED-belysning ut med sin betydligt lägre energiförbrukning i jämförelse med konventionella ljuskällor, till exempel lysrör och glödlampor. Den sänker koldioxidutsläppen samtidigt som den sänker elkostnaderna. LED blir allt viktigare för odlare som värnar om miljön i takt med att hållbart jordbruk får allt större fäste.
  • Kontroll av ljusspektrumet: En av de största fördelarna med LED-belysning i jordbruket är möjligheten att exakt kunna kontrollera ljusspektrumet för de specifika krav som olika grödor har i olika utvecklingsstadier. Odlare kan optimera växtodlingen och förbättra grödornas kvalitet och produktion genom att anpassa ljusspektrumet. Det kan få stor effekt för blomningen, fruktproduktionen och växternas allmänna struktur.
  • Längre livslängd: LED-lampor har en livslängd på 100 000 timmar. Det är längre än traditionell belysning och minskar dessutom driftstoppen och underhållskostnaderna.  Den fasta konstruktionen bidrar till motståndskraften tack vare att man undviker ömtåliga delar, som glödtrådar och glas. Livslängden garanteras av LED-drivenheter, som skyddar mot spänningsvariationer och erbjuder en stabil strömförsörjning.
  • Värmehantering: Konventionella belysningssystem ökar brandrisken och kan orsaka värmerelaterade skador på grödorna. LED-lampor i jordbruket minskar risken för skador på grödorna och gör att man kan placera grödorna närmare belysningen eftersom den inte producerar lika mycket värme och dessutom sprider den effektivt. Tack vare att belysningen kan placeras närmare kan man minska skuggan och optimera ljusspridningen för en jämn tillväxt.

LED-belysningens roll i jordbruket

1. Strömstyrning

LED-drivenheter är ryggraden i LED-belysningssystem och gör det möjligt att styra strömmen och se till att den fungerar konsekvent och effektivt. De omvandlar den inkommande växelspänningen till den likspänning som LED-lamporna behöver och skyddar dem på så sätt från spänningspikar och variationer. 

Den konventionella metoden med konstant spänning i strömförsörjning till dimrar använder ofta pulsbreddsmodulering för uteffekten, men ljuset flimrar ofta när man dimmar med pulsbreddsmodulering. För att hantera det problemet har MEAN WELL, som vi nämnde i inledningen, utvecklat en flimmerfri strömförsörjning till dimrar med konstant spänning som förbättrar stabiliteten och tillförlitligheten för LED-belysning i jordbruket. Ett exempel på en av MEAN WELLs LED-drivenheter är LED-drivenhetsserien XLG som har en konstant strömförsörjning.

2. Dimmerfunktioner

Odlare kan styra ljusintensiteten bättre med LED-drivenheter med dimmerfunktioner. Den här funktionen är extra praktisk när grödorna behöver olika mycket ljus i olika utvecklingsstadier. Det är möjligt att återge naturliga ljusförhållanden och bidra till en sund utveckling för växterna och optimal fotosyntes genom att justera ljusintensiteten. Odlarna kan även spara energi genom att dimma belysningen när det inte behövs full intensitet. I Figur 1 nedan visas sätt att dimma med utspänning.

Figur 1: Sätt att dimma med utspänning. Källa: MEAN WELL

3. Övervakning och kontroll på distans

LED-ljussystem kan nu övervakas och styras på distans tack vare att LED-drivenheternas teknik har utvecklats. Idag kan jordbrukare använda en mobilapp eller ett centralt övervakningssystem för att följa och justera belysningen, till exempel tider, spektrum och intensitet. Den här graden av automation och kontroll gör att verksamheten effektivare, arbetskraftskostnaderna sänks och att odlarna kan göra justeringar i realtid för att optimera grödornas tillväxt.

4. Kompatibilitet med smart jordbruk

LED-drivenheter är centrala för integreringen av LED-ljussystem och smart jordbruksteknik. Genom att koppla LED-drivenheter till automationssystem och sensornätverk kan man anpassa ljusschemat och dynamiskt justera ljusförhållandena utifrån realtidsdata. Med integreringen av förbättrade precisionstekniker för jordbruk kan jordbrukare nu optimera resursfördelningen, förbättra grödornas kvalitet och minska mängden avfall. 

Optimera kycklinguppfödning med avancerade ljussystem

Belysningen i dagens kycklinggårdar är anpassade utifrån storleken och de brukar ha konstant spänning i sina system för att passa gårdarnas olika storlekar. Man måste ta hänsyn till längdbegränsningar för att garantera jämn dimning i de här systemen. Det är viktigt att noggrant ta hänsyn till kycklingarnas fysiska behov eftersom de är känsliga för förändringar i miljön, särskilt temperaturförändringar och flimrande ljus. 

Kycklingarnas utveckling påverkas starkt av belysningens typ, varaktighet och intensitet. Rätt förhållanden främjar snabbare utveckling, ger kycklingarna mer energi och gör att de äter bättre. Det är avgörande att man använder flimmerfria strömkällor till dimrarna för att få de här optimala förhållandena och se till att belysningen uppfyller fåglarnas behov.

Varför välja LED-belysning i jordbruket?

LED-lampor och LED-drivenheter har revolutionerat jordbruket och erbjuder branschen en kraftfull och effektiv belysningslösning. Den längre livslängden, det anpassningsbara spektrumet och möjligheten att spara energi främjar jordbruksproduktionen och ett hållbart jordbruk.

LED-drivenheter behövs för att jordbrukarna ska kunna vara mer flexibla och kunna styra belysningen. Framtiden för jordbruket ser ljus ut i takt med att LED-tekniken utvecklas. LED-belysningen är redo att revolutionera jordbruket, och företag som MEAN WELL leder innovationen.


Ansvarsfriskrivning

Informationen i den här artikeln är endast för vägledning. Rådgör alltid med experter och gör grundliga utredningar innan du ändrar något i jordbrukets belysningssystem.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Sensorteknik inom livsmedelsindustrin

Nästa inlägg

Hur bidrar AI till prediktivt underhåll?

Relaterade inlägg