IP-klasser: en komplett guide

När man köper dyr elektronik så är det viktig att förstå vilken hållbarhet och livslängd man kan förvänta sig. Kapslingsklassen är avgörande för väl insatta  kunder och yrkespersoner som behöver veta hur hållbar och tålig en enhet eller ett instrument är. Med en kännedom kring hur mycket en produkt tål så kan användaren få en förståelse för hur och när produkten kan användas utan att gå sönder. Detta är viktigt att överväga vid köp av elektronik eller inkapslingar men kanske särskilt viktigt för en underhållstekniker som arbetar med enheterna i en varierande och kanske utsatt miljö.

Användningen av en universell kapslingsklassning är viktig då den ger användaren information nog att förstå hur en viss enhet fungerar under vissa förhållanden och tillstånd. Termer som vattentäthet eller väderbeständighet kan innebära olika saker medan en kapslingsklass ger ett exakt och mer lättförstårligt mått.

En förklaring av IP-klasser

IP-klasser benämns oftast i formatet IP67 eller liknande.

Det första numret, mellan 0 och 6, anger skyddet mot beröring av användaren samt mot intrång av föremål som damm och smuts.

Det andra numret, mellan 0 och 8, anger kvaliteten på skyddet mot intrång av fukt eller vatten.

Användningen av en universell kapslingsklassning är viktig då den ger användaren information nog att förstå hur en viss enhet fungerar under vissa förhållanden och tillstånd. Termer som vattentäthet eller väderbeständighet kan innebära olika saker medan en kapslingsklass ger ett exakt och mer lättförstårligt mått.

En förklaring av IP-klasser

IP-klasser benämns oftast i formatet IP67 eller liknande.

Det första numret, mellan 0 och 6, anger skyddet mot beröring av användaren samt mot intrång av föremål som damm och smuts.

Det andra numret, mellan 0 och 8, anger kvaliteten på skyddet mot intrång av fukt eller vatten.

För att avgöra vilket val av kapslingsklass som passar din tillämpning bäst så måste du avgöra under vilken typ av förhållanden produkten ska användas och vilka potentiella intrång den kan utsättas för. Exponerade komponenter bör ha tillräckligt hög kapslingsklass för att klara av minsta kravet på säkerhet.

I och med att IP-klassningen endast tar i beaktande de intrång som anges ovan kan det finnas särskilda omständigheter där mer specifika nivåer av skydd behövs. Detta görs möjligt med en bokstav i slutet av kapslingsklassen som indikerar ett visst skydd mot ett specifikt föremål eller risk. Några av dessa är:

BOKSTAVYTTERLIGARE SKYDD
CSkydd mot intrång med verktyg
DLedning
FSkydd mot olja
HHögspänningsenhet
MEnhet som rör sig under vattentest
SEnhet som är stillastående under vattentest
WVäderförhållanden

IPX-klassning, vattentäthet och väderbeständighet

IPX-klassning


Vissa IP-klasser innehåller ett X istället för en av siffrorna. Det kan vara IPX7 eller IP5X där X:et innebär att ett nummer endast har kunnat anges för en av klasstyperna (föremål eller vätska) och inte för båda två. Det är värt att notera att X inte är detsamma som 0 utan att det bara innebär att tillverkaren inte har testat produkten specifikt för det skyddet som indikeras. IP-klass kan också helt saknas om tillverkaren har använt alternativa certifieringar eller klassningsstandarder. Det är därför värt att kontrollera om andra klassningar finns som de från National Electrical Manufacturer Association (NEMA) som kan indikera att produkten är skyddad mot fukt eller damm.

Vattentäthet


På grund av brist på standardisering är termer som vattentäthet problematiska. De kapslingsklasser som generellt anses vattentäta är dock IP65, IP66, IP67 och IP68.

Att förstå skillnaden mellan vattentäthet och vattenbeständighet är viktigt. Vattentäta enheter påverkas inte av vatten oavsett hur de sänks ned i vattnet medan vattenbeständiga enheter skyddar mot inträngning av vatten till en viss gräns men inte helt. Ett vanligt missförstånd vad gäller vattenskydd är att enhetens skydd ökar med kapslingsklassen. Koderna IPX7, IPX8 och IPX9 handlar om egenskaper vid nedsänkning men de uppfyller kanske inte kriterierna för skydd mot vattenstrålar till skillnad mot lägre klassningar som IPX5 och IPX6. Andra saker att beakta är det faktum att kapslingsklasserna tilldelas och testat på enheter i rent färskvatten vilket innebär att skyddet inte kan garanteras i andra vätskor som saltvatten, drycker och vatten som innehåller kemikalier (till exempel i en simbassäng). Det är också viktigt att beakta inträngande från mindre iögonenfallande fukt som ånga och kondens.

Väderbeständighet


Det är lätt att anta att föremål som är avsedda att användas utomhus under längre tid kräver en högre IP-klass för skydd mot fukt. Det stämmer dock inte fullt ut i och med att regn är vatten som faller vertikalt och med ett mindre tryck, vilket innebär att även IPX2-klassade enheter skyddas mot 3 mm regn per minut. Dessutom har utrustning som är IPX3-klassad skydd mot kontinuerligt vattenstänk från vinklar upp till 60°. Trots en relativt låg kapslingsklass så har dessa enheter ett tillräckligt skydd för vardaglig väderbeständighet.


Om tillverkare listar produkter som väderbeständiga eller explosionssäkra utan en kapslingsklassning kan det hända att produkterna testats mot alternativa standarder som kan räcka för din avsedda tillämpning.
 

Produkter och IP-klasser

Vanliga produkter och deras typiska kapslingsklasser:

Belysning


Utomhusbelysning

 • IPX4+ för utsatt utomhusanvändning
 • IPX5+ för utomhusanvändning och högtryckstvätt
 • IPX7+ för nedsänkning upp till 1 m (t.ex. belysning i pool)

Badrumsbelysning

 • IP67+ inuti bad/dusch
 • IP65+ ovanför bad/dusch
 • IP44+ inom 60 cm från bad/dusch

LED-belysning

 • IP20+ för inomhusanvändning
 • IP40+ för skydd mot fysiska föremål men inte fukt
 • IP54+ för utomhusanvändning för skydd mot damm och stänk
 • IP66+ för damm- och vattentäthet utomhus

Elektriska inkapslingar


Inkapslingar för allmänna ändamål som lagringsenheter

 • IP43+ för inomhusanvändning för medelskydd mot föremål och vätskeintrång
 • IP65+ för utomhusanvändning

Handhållna inkapslingar för att skydda styrenheter och instrument

 • IP65+ för de flesta tillämpningar för att skydda både användare och utrustning

Instrumenthöljen som kåpor till elektriska vardagsprodukter

 • IP40+ för inomhusanvändning
 • IP67+ för skydd mot att nedsänkas helt i vatten

Inkappslingar för strömförsörjning av högeffektskomponenter

 • IP20+ för värmeöverföring (inkluderar ofta ytterligare säkerhetsfunktioner för skydd mot korrosion/rost).

Tillbehör till inkapslingar


Tillbehör finns tillgängliga till inkapslingarna för att se till att din tillämpning får bästa möjliga skydd. Med ett stort utbud av IP-klassade inkapslingar, tillbehör och fästanordning så kan ett antal specifikationer, inklusive komponentttyp, monteringslösning, fästmetod samt säkerhetsfunktioner tillgodoses. Tillbehören tenderar att ha en kapslingsklass som motsvarar de inkapslingar de är till för. Vanliga tillbehör:
 

 1. Fästen, muttrar och skruvar
 2. Lås, nycklar och knappsatser
 3. Rack, hyllor och paneler
 4. Gummifötter


Inkapslingar i metall kontra andra material


IP-klasserna är viktiga för underhållstekniker helt enkelt för att enheter med ett dåligt skydd inte är lika tåliga och dom blir lättare skadade. Att köpa inkapslingar som är IP-klassade är ett kostnadseffektivt och mycket enkelt och bra sätt att skydda utrustningen mot olika typer av intrång i utsatta miljöer.

Inkapslingar i metall är starka och tåliga och ett bra val för att skydda elektronisk utrustning. De är perfekta under svåra väderförhållanden där risken är stor för fuktintrång. Metallinkappslingar håller därför länge och är mycket kosteffektiva.

För många tekniker är metall det självklara materialet i valet av IP- klassade inkapslingar. Dock kan, beroende på vilka krav tillämpningen ställer, andra material vara billigare och mer flexibla alternativ. Plastkapslingar är till exempel oftast lättare, rostbeständiga, enkla att modifiera och montera samt att de kan vara genomskinliga så att det går att se elektroniken inuti. Kraven på den avsedda tillämpningen bör alltså styra valet av hölje.

Plasthöljen, ljusgrå polykarbonat, IP65

Den här kapslingen i polykarbonat är i storleken 230 x 300 x 111 mm och klassat som IP65. Hålen för väggmontering och skruvarna för fixering av locket är placerade utanför det tätade området för att skydda mot fukt och smuts.

Metallhölje, formgjuten aluminium, grått, IP54

Mycket tåligt, robust och stöttåligt. Den här metallkapslingen är klassad som IP54 och tål temperaturer upp till 260 °C. Markeringar för att fästa kretskort och tillbehör som neoprenpackningar för IP65-klassad tätning finns tillgängligt.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

En komplett guide till golvmarkeringar med RND

Nästa inlägg

Så bygger du ett hemmalabb med RND

Relaterade inlägg