Vad är elektrostatisk urladdning och hur skyddar du dig mot det?

Profilbild

Elektrostatisk urladdning (ESD) är ett tyst, men potentiellt dödligt hot mot elektroniska enheter och komponenter. På ett ögonblick kan en liten elektrostatisk gnista göra dina dyrbara prylar och ömtåliga kretsar helt oanvändbara. Att förstå elektrostatiska urladdningar och hur du skyddar dig mot dem är avgörande för alla som har med elektronik att göra. I den här artikeln kommer vi att berätta mer om ESD-skydd, dess betydelse och olika strategier för att skydda din elektronik.

Tänk dig följande scenario: du arbetar med ett känsligt elektroniskt projekt och sträcker dig efter ett ömtåligt mikrochip. Direkt när du vidrör det med fingertopparna hoppar en liten gnista fram och du hör ett fräsande ljud. Du har just upplevt en elektrostatisk urladdning (ESD). Även om det verkar vara obetydligt, kan dessa små gnistor av statisk elektricitet orsaka stora skador på känslig elektronik.

Vad är elektrostatisk urladdning (ESD)?

ESD, som är en förkortning av det engelska ordet för elektrostatisk urladdning (electrostatic discharge), är överförandet av elektrostatisk laddning mellan två föremål mellan olika elektrisk potential. Denna överföring kan uppstå när föremålen kommer i kontakt med varandra eller separeras, vilket resulterar i en gnista. Även om dessa gnistor inte är synliga för blotta ögat, kan de innehålla tusentals volt elektricitet. Elektrostatisk urladdning kan uppstå under olika dagliga aktiviteter, till exempel att gå över en matta, röra vid ett dörrhandtag eller till och med ta upp en elektronisk komponent. Detta beror på att våra kroppar samlar på sig statisk laddning, som sedan avges som en gnista när vi rör vid något som har en annan elektrisk potential.

Skadorna som orsakas av elektrostatisk urladdning (ESD) är ofta försåtliga och kumulativa. Även om en enda ESD-händelse kanske inte märks omedelbart, kan upprepade urladdningar skada elektroniska komponenter över tiden. Här följer några gemensamma mekanismer för ESD-skador:

  • Låsning – När en parasitisk tyristor aktiveras i en integrerad krets, skapas en kanal med låg impedans mellan strömkällan och jord. Detta kan leda till fel på enheten.
  • Skador på oxidlagret – ESD kan göra hål i oxidlagret för transistorer i integrerade kretsar så att de slutar att fungera.
  • Dielektrisk nedbrytning – ESD kan bryta ned det dielektriska materialet i kondensatorer, vilket kan ändra kapacitansvärdena eller få kondensorn att sluta fungera helt.
  • PN-kopplingsskada –  ESD kan orsaka PN-kopplingsskador i transistorer och dioder, vilket kan påverka deras prestanda och tillförlitlighet.
  • Datadistorsion – ESD kan orsaka datadistorsion i minnesenheter, vilket kan leda till fel och system som kraschar.

ESD-skyddsåtgärder

Elektriker som arbetar på säkert sätt med brytare och uttag i ett elsystem i en bostad

Eftersom skador från elektrostatiska urladdningar ofta inte går att reparera och kan leda till dyrbara fel på komponenter, är ESD-skydd mycket viktigt. Till och med en liten elektrostatisk urladdning kan skada elektroniska komponenter som är ESD-känsliga och få dem att sluta fungera. ESD-skydd är inte bara en rekommenderad metod för områden som luftfart, medicinska enheter, fordonsindustrin och tillverkning av elektronikprodukter; det är nödvändigt för att uppfylla branschens standarder och bestämmelser. 

ESD-skydd är en mångfacetterad metod som omfattar en rad strategier, verktyg och processer. Några av de viktigaste komponenterna för effektivt ESD-skydd är: 

ESD-säkra arbetsstationer

Uppbyggnad av statisk elektricitet förhindras med en ESD-säker arbetsstation. Den har ofta en ESD-avledande arbetsyta för att förhindra att laddningar byggs upp på arbetsbordet. För att säkert ladda ur eventuell ansamlad laddning, är dessa ytor kopplade till jord.

ESD-säkra kläder

För att minska uppbyggnaden av statisk elektricitet på kroppen, bärs ESD-säkra kläder som labbrockar och förkläden. Dessa kläder är gjorda av ledande eller statiskt avledande material, så att eventuell statisk laddning kan avledas utan att göra skada.

ESD-säkra golv

Golv i ESD-känsliga områden bör utformas för att förhindra uppbyggnad av statisk elektricitet. Ledande eller avledande golvmaterial bidrar till att bibehålla en kontrollerad miljö där statisk elektricitet säkert kan urladdas via jordning.

ESD-skyddsverktyg

Användning av särskilda ESD-säkra verktyg syftar till att stoppa urladdning av statisk elektricitet. Hantering av komponenter och enheter som är ESD-känsliga kräver användning av verktyg med ledande eller avledande handtag.

ESD-skyddsutbildning för personal 

Det är avgörande att utbilda personalen i korrekta procedurer för ESD-säker hantering. Detta omfattar att hålla saker så stilla som möjligt, förhindra plötsliga eller glidande rörelser och säkerställa att ESD-känsliga komponenter förflyttas och förvaras i ESD-säkra förpackningar.

Rekommenderade produkter för ESD-skydd

Elektrostatiska urladdningar kan undvikas genom att använda en rad verktyg och utrustning som ger komplett ESD-skydd. Här nedan visas några av de vanligaste ESD-skyddsenheterna:

Jordade skoremmar

Skoremmar är utformade för att ge ytterligare jordningspunkter genom operatörens skor. De är särskilt praktiska i situationer där handledsremmar på egen hand inte ger tillräcklig jordning.

RND ESD-skoremmar
RND ESD-skoremmar

Handledsrem

Ingenjörer använder ESD-handledsremmar som ett kontrollerat sätt att avleda statisk laddning. Vid hantering av ESD-känsliga komponenter bör dessa bäras eftersom de ofta är kopplade till en jordningspunkt.

Eurostat ESD-handledsrem 10mm
Eurostat ESD-handledsrem 10mm

Handskar

Genom att förhindra direkt kontakt mellan en operatörs hud och ESD-känsliga komponenter, ger ESD-handskar ett extra skyddslager. Handskarna består vanligtvis av material som avleder statisk elektricitet och är anpassade för att sitta bekvämt på händerna.

Eurostat ESD-handskar
Eurostat ESD-handskar

Jordmattor

ESD-jordmattor och bänkar har ledande eller avledande ytor som förhindrar uppbyggnad av statisk elektricitet. Dessa ytor är jordade och ger ett säkert arbetsområde för hantering av ESD-känsliga komponenter.

RND ESD-bänkmatta i 2 lager
RND ESD-bänkmatta i 2 lager

Förpackning

ESD-känsliga komponenter måste förvaras och transporteras i ESD-säkra förpackningar för att skydda dem från elektrostatisk urladdning. Dessa förpackningar är utformade för att avleda eventuella laddningar som kan ansamlas på förpackningen.

RND antistatisk påse om 100 (305x406 mm)
RND antistatisk påse om 100 (305×406 mm)

Sammanfattning

Alla som hanterar elektroniska enheter och komponenter måste använda ESD-skydd; det är inte valfritt. Tillräckliga ESD-skyddsåtgärder måste finnas på plats för att undvika dyra fel på komponenter, dataförluster och säkerhetsrisker. Du kan säkerställa tillförlitligheten och hållbarheten för dina elektroniska resurser genom att förstå vad antistatisk urladdning är, dess potentiella effekter och vikten av skyddsåtgärder. Att skydda elektronik mot de osynliga farorna med elektrostatisk urladdning är en avgörande procedur som måste integreras i varje steg av tillverkning och hantering av elektronik.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Programvara för robotteknik

Nästa inlägg

Kvantsprång: en revolution inom smart tillverkning

Relaterade inlägg