Nők STEM-területeken az Unióban

Avatar photo

A STEM (természettudomány, technológia, mérnöki tudomány és matematika) 18. századi, felvilágosodáskori kialakulása óta sok akadémikus és politikai döntéshozó megfigyelte, hogy ezeken a tudományterületeken túlnyomórészt férfiak tevékenykednek, hagyományosan kevés női résztvevővel. Vajon ez manapság is így van? A nemzetközi nőnap alkalmából a Distrelec tüzetesebben is megvizsgálja, hogyan változott a nők munkahelyi, főleg STEM-területeken betöltött szerepe.

STEM, női szemmel

Szinte hihetetlen, de körülbelül 60 évvel ezelőtt a nők a mérnöki munkaerő csupán 1%-át tették ki. Szerencsére ma már más idők járnak, és nem kétséges, hogy a STEM-területeken munkálkodó nők száma nőtt a ’60-as évek óta. 

Számos forrás azt mutatja, hogy a számítástechnikai, mérnöki és technológiai területeken figyelhető meg a legjelentősebb nemi egyenlőtlenség a tanulók, szakemberek és dolgozók körében. Bár van némi fejlődés, még mindig vannak aránytalanságok; nem sok nő választja hivatásául a STEM-területek egyikét. Néhány tudományág továbbra is népszerűbb a többinél; ahogy az alábbi táblázat mutatja, a nők inkább biológiai fókuszú témakörök felé orientálódnak a mérnöki és informatikai helyett.

1. ábra: A nők száma STEM-területeken az évek során, tudományáganként. Elemzési időszak: 1960–2021.

Népszerűség STEM-területenként

Az elmúlt tíz évben nőtt a mérnöki területeken dolgozó nők száma és aránya. Európában, 2021-ben közel 7 millió női tudós volt, 369 800-zal több, mint 2020-ban, így ők tették ki a természettudományos és mérnöki területeken dolgozók 41%-át. Ez biztató adat, de az Unióban a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásában a nők összességében alulreprezentáltak voltak minden tevékenységi ágazatban. 

Az Eurostat 2023-as adatai azt mutatják, hogy bár a szolgáltatási ágazatban a nők aránya magasabb volt (a tudósok és mérnökök 46%-a nő volt), férfiból így is több volt, mint nőből. A többi területet figyelembe véve a légiközlekedési ágazatban csak 28% volt a női tudós és mérnök; az ipari ágazatban is csak 21% volt ez a szám. A legkevésbé népszerű területeken, például a vízi szállítmányozás területén dolgozó munkavállalók mindössze 8%-a volt nő, szemben a közlekedésieszköz-gyártás 12%-ával, és a gépjárműipar 13%-ával (lásd a 2. ábrát).

2. ábra: A női és férfi tudósok és mérnökök száma az EU-ban, 2021-ben. Forrás: Eurostat

Az Eurostat adatainak kiegészítéseként egy 2023. januári, európai vállalatokra összpontosító McKinsey-jelentést vizsgáltunk meg, ami azt mutatja, hogy az európai vállalatoknál a műszaki tudást feltételező szerepkörökben a női munkavállalók aránya csupán 22%.

A McKinsey elemezte a műszaki iparág jellemző szerepeit, és a legmagasabb női részvétel a terméktervezésben és -menedzsmentben 46% (pl. termékmenedzser), míg az informatikai és üzemeltetési szerepekörökben (pl. rendszermérnök, incidensirányító ) csak 15%, fejlesztés-üzemeltetés és felhő szerepkörökben (pl. felhő-, DevOps- vagy helyszínmenedzsment) pedig 8% volt (lásd 3. ábra).

3. ábra: A nők átlagos aránya az európai vállalatoknál betöltött konkrét műszaki szerepkörök szerint. Forrás: McKinsey

Ha figyelembe vesszük a techvállalatoknál dolgozó nők számát, a statisztika csak mérsékelten lesz pozitívabb. A női alkalmazottak 37%-a az európai techvállalatoknál vagy műszaki kötődésű cégeknél dolgozik, a legnagyobb arányban a közösségi hálózatépítő szervezeteknél (50%) és az e-kereskedelmi vállalatoknál (46%) (lásd 4. ábra). A műszaki szerepkörökben dolgozó nők összesített száma azonban csak 25%-ot mutat (McKinsey, 2023).

4. ábra: A nők átlagos aránya a techvállalatoknál Európában. Forrás: McKinsey

STEM-területen dolgozó nők országonként

Országonként változó, hogy hány nő választja a STEM-területek egyikét. Európában a női tudósok és mérnökök széles körben képviseltették magukat. Az Eurostat adatai szerint az EU-ban 2021-ben 6,9 millió női tudós volt, míg 2020-ban körülbelül 6,6 millió.

2020-ban a legmagasabb számú, 52%-nyi női mérnök és tudós Európában Litvániában, Portugáliában és Dániában dolgozott. 2021-ben ismét Litvánia szerepelt az első helyen 52%-kal, majd Bulgária, Lettország és Portugália (51%), míg a legalacsonyabb arány Luxemburgban (35%), Németországban (34%), Olaszországban (34%), Magyarországon (33%) és Finnországban (31%) volt megfigyelhető.

5. ábra: A női tudósok és mérnökök aránya 2021-ben. Forrás: Eurostat

Következtetés

Bár a STEM-dipomával rendelkező női szakemberek aránya folyamatosan nő, az EU-ban a tudományterületen végzetteknek csupán körülbelül 35%-a nő. A STEM-területeken történő karrierépítéstől elsősorban a következők tartják vissza a nőket:

  • Bizalomhiány.
  • Mentori/vezetői támogatás hiánya.
  • A női szerepmodell hiánya az adott területen belül.
  • A munka és egyéb feladatok közötti egyensúlyozás nehézsége.
  • Nemi előítélet és becsmérlő viselkedés a munkahelyen.
  • Egyenlőtlen karrierépítési lehetőségek a férfi munkatársakhoz képest.
  • Alacsonyabb bér ugyanabban a pozícióban.

Mindez azt mutatja, hogy erőfeszítéseket kell tenni a nők bátorítására annak érdekében, hogy karrierépítésbe kezdjenek és bátran merüljenek el a munka világában ezeken a tudományterületeken. Remélhetőleg a számok kevésbé fognak eltérést mutatni a jövőben, mint most.

A Distrelec-nél, ahol a fő hangsúly a technológián, a mérnöki tudományterületen, az automatizáláson, a gyártáson és az villamosságon van, a munkavállalók 46% -a nő. Vállalatunknál a kategóriamenedzsment csapat 49%-át nők alkotják. Az elmúlt 12 hónapban előléptetett 27 emberből 13 nő volt.

Total
0
Shares
Előző bejegyzés

Ne hagyja ki: látogasson el a Distrelec standjához az Embedded World 2023 kiállításon

Következő bejegyzés

5 érv a Weller Active forrasztóhegyek vásárlása mellett

Kapcsolódó bejegyzések