Kvinner i STEM i EU

Avatar photo

Siden STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) utviklet seg under opplysningstiden, har det vært tydelig at dette hovedsaklig har vært et mannsdominert felt gjennom årene. Gjelder dette i dag? På den internasjonale kvinnedagen har Elfa Distrelec sett nærmere på hvilken rolle kvinner har spilt i STEM og hvordan dette har utviklet seg over tid.

Kvinner i STEM – et historisk perspektiv

Det er kanskje vanskelig å se for seg at for over 60 år siden var det kun 1% kvinner i dette feltet. Heldigvis er ting annerledes nå og dette er et tall som har økt siden den gang. 

På tross av dette er det fortsatt store kjønnsforskjeller blant studenter, nyutdannede og ansatte i dag. Selv om man har sett en utvikling er det også flere grunner til at forskjellene fortsatt eksisterer. Noen av retningene er og har vært mer populære enn andre og i grafen nedenfor kan man se at kvinner ofte velger biologi over ingeniørfag og databehandling.

Figur 1: Antall kvinner i STEM har endret seg gjennom årene, hvis man ser på ulike retninger. Analyserte år: 1960 – 2021.

STEM-feltenes popularitet

Over de siste ti årene har antall kvinner i tekniske yrker vokst og i 2021 hadde Europa nesten 7 millioner kvinnelige forskere. Dette er 369 800 mer enn i 2020 og utgjør omtrent 41% av alle jobbene innen vitenskap og ingeniørfag. Dette er gode nyheter, men i statistikk over økonomiske aktiviteter i EU ser man at kvinner er underrepresentert i alle sektorer. 

Data fra Eurostat fra 2023 viser at selv om kvinner var bedre representert i serviceyrker (46% av forskere og ingeniører var kvinner), var det fortsatt mer menn enn kvinner. Ser man på nærmere på andre områder som lufttransport, ser man at kun 28% av forskere og ingeniører var kvinner, med kun 21% i industriell sektor. I andre sektorer som vanntransport var kun 8% av de ansatte kvinner, sammenlignet med 12% i transportproduksjon og 13% i bilproduksjon (se figur 2).

Figur 2: Antall kvinnelige og mannlige forskere og ingeniører i EU i 2021. Kilde: Eurostat

En rapport fra McKinsey fra januar i år, så nærmere på europeiske selskaper og viste at antall kvinner i teknologiske roller kun ligger på 22%.

McKinsey analyserte data fra spesifikke roller i tech-industrien og det var flest kvinner i produktdesign og ledelse (46%), men kun 15% i data og operasjonsroller (som systemingeniører, hendelsesansvarlig) og 8% i DevOps og nettskybaserte roller (se figur 3).

Figur 3: Gjennomsnittsandel kvinner i spesifikke tech-roller i europeiske selskaper. Kilde: McKinsey

Ser vi nærmere på rene tech-selskaper, er ikke statistikken veldig mye bedre. Det er kun 37% kvinnelige ansatte i europeiske tech-selskaper, med den største andelen i sosiale medier (50%) og e-handel (46%), se figur 4. Men, den totale prosentandelen kvinner i tech-roller ligger kun på 25% (McKinsey, 2023).

Figur 4: Gjennomsnittsandel kvinner i teknologiske selskaper i Europa. Kilde: McKinsey

Kvinner i STEM – etter land

Kvinner som velger STEM varierer fra land til land. Ifølge Eurostat hadde EU 6,9 millioner kvinnelige forskere i 2021, sammenlignet med omtrent 6,6 millioner i 2020.

I 2020, var topplandene i Europa med det høyeste antallet kvinnelige ingeniører og forskere Litauen, Portugal og Danmark med 52%. I 2021 kom Litauen på førsteplass med 52%, fulgt av Bulgaria, Latvia og Portugal (alle med 51%). Landene med lavest proporsjon var Luxembourg (35%), Tyskland og Italia (34%), Ungarn (33%), og Finland (31%).

Figur 5: Antall kvinnelige forskere og ingeniører i 2021. Kilde: Eurostat

Konklusjon

Selv om kvinnelige nytutdannede i STEM-feltet fortsetter å øke, er kun 35% av nyutdannede i EU kvinner. Hovedgrunnen til at kvinner ikke velger STEM er:

  • Mangel på selvtillit.
  • Mangel på veiledere.
  • Mangel på kvinnelige rollemodeller.
  • Vanskelig å balansere arbeid og annet ansvar.
  • Kjønnsskjevehet og nedsettende atferd på arbeidsplassen.
  • Ujevne vekstmuligheter sammenlignet med mannlige kolleger.
  • Lavere lønn for samme stilling.

Dette viser at arbeid fortsatt gjenstår når det gjelder å oppmuntre kvinner til å søke innen dette feltet og ta steget ut i arbeidslivet. I fremtiden vil nummeret forhåpentligvis være mindre skjevt.

Hos Elfa Distrelec, hvor vi har et hovedfokus i områder som teknologi, teknikk, automasjon, produksjon og elektronikk, er 46% av alle ansatte kvinner. Kvinner utgjør også 49% av kategoriledelsesteamet og ut av de 27 personene som ble promotert de siste 12 månedene, var 13 av disse kvinner.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Ikke gå glipp av Elfa Distrelec på Embedded World 2023

Neste innlegg

5 grunner til å kjøpe loddespisser fra Weller

Relaterte innlegg