Tom Manuel

1 post
Tom er produktansvarlig hos Elfa Distrelec og har jobbet hos oss siden 2017. Han er ansvarlig for kategoriene verktøy, batterier og lodding. Tom er opptatt av å oppdatere vår produktportefølje med nye innovasjoner, samt å finne de beste løsningene for reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Han jobber tett med ledende produsenter for å sørge for at vi har de beste og mest relevante produktene som dekker behovene for vedlikeholdsteknikere.