Luftforurensning: De fire beste luftrenserne

Avatar photo

Luftforurensning er en av de største miljø- og helseproblemene vi står overfor i dag. Ifølge data fra Verdens helseorganisasjon (WHO) puster 99% av verdens befolkning inn luft som overskrider organisasjonens grenseverdier. Ifølge WHO forårsaker også luftforurensning over 6,7 millioner dødsfall hvert år – forurensning som fins både i omgivelsene og i hjemmet.

Our World in Data rapporterer at denne forurensningen er en av verdens ledende dødsårsaker og en stor bidragsyter når det gjelder den globale sykdomdsbyrden. Den globale sykdomsbyrden handler om antall år man mister som følge av tidlig død, og antall år man tilbringer under dårlige helseforhold. Dataene, som ble samlet i 2019, rangerte luftforurensning (innendørs og utendørs) som den nest høyeste risikofaktoren for den globale sykdomsbyrden, bak høyt blodtrykk. Tallet som ble oppnevnt for helsetapsjusterte leveår (DALY – Disability Adjusted Life Years) var 213,28 millioner.

Selv om Covid 19-pandemien stod for mye ødeleggelse gjorde den oss også mer bevisst på luftforholdene i våre umiddelbare omgivelser. I dag er vi mer bevisst på de farlige stoffene i atmosfæren og hvilken påvirkning de har. 

Men det er fortsatt en lang vei å gå for å begrense farene og konsekvensene. En løsning her er luftrensere, og disse kan brukes både innendørs og utendørs. Du har kanskje hørt om luftrensere for hjemmet, men hva med når du er ute og reiser? I denne artikkelen går vi gjennom de fire beste luftrenserene, men før vi går nærmere gjennom disse skal vi også gå nærmere på hva luftforurensning faktisk er, og hvordan det påvirker både mennesker og planeten.

Vindturbin, et kullkraftverk med forurensende røyk og elektriske kraftledninger i bakgrunnen.

Hva er luftforurensning? 

Luftforurensning handler om de kjemiske, fysiske eller biologiske stoffene som er med på å endre luften rundt oss. Denne forurensningen skader mennesker, dyr, planter, bygninger og også selve planeten. Den fins i mange former – som solide partikler, gasser og væsker. 

Hva forårsaker luftforurensning? 

Det er flere kilder til luftforurensning, og vi har delt disse inn i to grupper:

Menneskelige kilder

Mennesket er den største bidragsyteren. Utslipp fra fabrikker, biler, fly og røyking er alle menneskeskapte kilder til forurensning og disse refereres ofte som antropogene kilder. 

Naturlige kilder

Noen kilder er naturlige og kan ikke kontrolleres. Eksempler på disse er røyk fra skogbranner eller vulkansk aske. 

Hvor er luftforurensning vanligst?

Som forventet er luftforurensning et større problem i større byer. Her samles alle forurensningsfaktorene og utslippene, og konsentreres slik at luftkvalitetskriteriene overskrides. Denne ‘skitne luften’ danner et tungt røykteppe over byer og gjør det vanskelig å se. Organiske stoffer og nitrogenoksider i atmosfæren reagerer med hverandre og danner smog (en kombinasjon av engelske ‘smoke’ og ‘fog). 

Smog over Berlins bybilde.

Hvor skadelig er luftforurensning?

Dårlig luftkvalitet skader både helse og miljø, men hvordan skades vi av dette? 

Helsefaktorer

Luftveiene er luftforurensningens hovedinngang til kroppen. Ifølge Verdens helseorganisasjon forårsaker dette betennelse, oksidativt stress, immunsuppresjon og cellemutasjon. Sistnevnte kan påvirke organer som hjertet, lungene og hjernen. 

Små partikler entrer kroppen gjennom lungene og penetrerer blodstrømmen og sirkulasjon, noe som kan føre til systemisk betennelse og kreft.

Luftpartikler, som støv, røyk og skitt, er farlige fordi når man puster inn disse kan de hope seg opp i luftveiene. Mindre partikler (mindre enn 2,5 mm i diameter) er spesielt farlige da disse kan sette seg dypt i lungene. Nedenfor går vi gjennom helseforhold og sykdommer knyttet til luftforurensning: 

 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • Slag
 • Lungekreft
 • Lungebetennelse
 • Koronar hjertesykdom
 • Nevrologiske sykdommer
 • Diabetes

Miljøfarer

Klimaendringer

I tillegg til menneskelige helsefarer, skader også luftforurensning miljøet. De tre største konsekvensene er:

Sur nedbør

Sur nedbør skapes som følge av at vann og oksygen blandes med partikler fra svoveldioksid og nitrogenoksid i atmosfæren. Økosystemer skades av denne nedbøren; den endrer jordens komposisjon, noe som gjør det vanskelig for planter å overleve. Sur nedbør kan også påvirke vannkvaliteten i innsjøer og elver, og skade avlinger og bygninger. 

Eutrofiering

Eutrofiering oppstår når mineral- og næringsstoffnivåer i vann, som fosfor og nitrogen, øker. Denne endringen fører til en økning av alger, som blokkerer sollys som undervannsplanter trenger for fotosyntese. Algene absorberer oksygenet i vannet, noe som kan føre til at plantene og dyrene som lever i havet dør. 

Klimaendringer

I løpet av de siste hundre årene har klimanendringer blitt et stadig større problem. Dette handler om langsiktige endringer i værforhold, som temperatur og regn, i spesifikke regioner. Drivhusgasser i atmosfæren fanger varme fra solen, noe som kan føre til et varmere klima og luftkvaliteten påvirkes som en følge av disse endringene. Klimaendringer øker også antallet luftbårne allergener, noe som igjen kan føre til helseproblemer. 

Hva kan vi gjøre? 

Det er mange måter vi kan begrense forurensningene vi produserer. Bytter man ut dieselbilen med kollektiv transport kan man betraktelig redusere egne karbonutslipp. Ifølge GOV.UK, på en reise mellom London og Glasgow, slipper en gjennomsnittlig bil ut fire ganger mer CO2e (Co2-ekvivalent), enn hvis man tar samme tur med buss og over tre ganger så mye hvis man tar turen med tog eller elbil.

Tabellen viser CO2e per person ved bruk av ulike transportmetoder for strekningen London til Glasgow. Kilde: GOV.UK

I tillegg til å endre måten vi reiser på, kan vi også bedre situasjonen ved å spare energi når det er mulig (slå av elektrisk utstyr man ikke bruker), være mer bærekraftig ved å resirkulere og gjenvinne materialer. For å forbedre kvaliteten på luften man puster inn kan man også bruke en luftrenser. Disse kan brukes hjemme eller på farten, noe som er viktig da luftforurensningen man finner både innendørs og utendørs bidrar til helseproblemer. 

Før vi ser på luftrensere du kan bruke hjemme skal vi gå gjennom noen av de mest innovative kroppsbårne luftrenserne – noen du kanskje ikke trodde var mulig! 

De fire beste luftrenserne

Dyson Zone luftrensende hodetelefoner

Ja, du leste riktig! Dyson har begynt å produsere kroppsbårne produkter og har også inntatt lydmarkedet, noe som har ført til et produkt som er perfekt for pendlere i storbyer. Elektrostatiske filtre fanger forurensende stoffer og en magnetisk skjerm over munnen sørger for en kontinuerlig strøm av ren luft. Du kan også koble til MyDyson-appen for å se miljøoppdateringer, som luftkvalitet og støynivå. 

AirTamer A310 kroppsbåren luftrenser

Dette er en liten, oppladbar luftrenser som kontinuerlig slipper ut millioner av negative ioner som presser forurensende stoffer bort fra ditt umiddelbare område. Den avanserte ioniske teknologien dreper allergener, bakterier og virus innen 1-2 meter. En lading varer i 150 timer, noe som betyr at hvis du er ute og reiser i et par dager vil enheten produsere ren luft under hele turen, slik at du slipper å lete etter en strømkilde. Den fås med snor slik at du enkelt kan henge den rundt halsen. 

Aviche Air Purifier Necklace Version 3.0

Dette er et luftrensende ‘smykke’ som fungerer på samme måte som AirTamer A310 ved å presse forurensende stoffer bort fra ditt umiddelbare område. AirTamer produserer rundt 2 millioner negative ioner per sekund, mens luftrenseren fra Aviche produserer 50 millioner! Batterilevetiden er derimot ikke like godt som AirTamer, og varer kun i omtrent 30 timer. 

Air Ring

Futuristiske Air Ring er et godt valg for de som er bevisst på kvaliteten på luften de puster inn. Den passer rundt halsen og har luftfilter bak nakken. Luften går gjennom et skum- og HEPA-filter, og så gjennom en UV-C LED og en fotokatalytisk sterilisator før den går gjennom en siste rensing gjennom karbonfilteret. To justerbare armer blåser ren luft i ansiktet og har plass til en skjerm eller ansiktsmaske. Produktet har fire modi:

 • Åpen – for lave farer. 
 • Munnbind – for medium farer. 
 • Ansiktsskjerm – for store farer. 
 • Forseglet maske – for de største farene. 

Rens luften i hjemmet ditt

Fellowes AeraMax DX95 28m²

Perel luftrenser med UV-C 350m³/h

Perel luftrenser og avfukter 35m³/h

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Beskytt kabler med krympeslanger og endestykker

Neste innlegg

5 måter å beskytte kloden på

Relaterte innlegg