Luftföroreningar: De 4 bästa kroppsburna luftrenarna

Profilbild

Luftföroreningar är ett av världens största miljö- och hälsoproblem. Enligt siffror från WHO (Världshälsoorganisationen) andas 99 % av jordens befolkning in luft som överskrider WHO:s rekommenderade riktlinjer. Dessutom beräknar WHO att luftföroreningar i omgivning och hem orsakar 6,7 miljoner dödsfall varje år.

Our World in Data rapporterar att luftföroreningar är en av de största riskfaktorerna för dödsfall och en stor bidragande faktor till världens sjukdomsbörda. Världens sjukdomsbörda avser antalet förlorade levnadsår och antal år man lever med dålig hälsa. Enligt uppgifterna som är från 2019 rankas luftföroreningar (inomhus och utomhus) som den andra största riskfaktorn för världens sjukdomsbörda. Bara högt blodtryck kommer före. Siffran för luftföroreningar var 213 280 000 funktionsjusterade levnadsår (DALY).

Coronapandemin orsakade stor skada för miljoner människor runt om i världen, men en positiv sak vi lärde oss av pandemin var att vi blev mer medvetna om luften vi andas in och vår omedelbara omgivning. Världen är nu mycket mer medveten om skadliga föroreningar i atmosfären och vilken effekt de kan ha på oss människor. 

Men det finns mängder av saker vi kan göra för att minska riskerna med luftföroreningar. En sak vi kan göra är att använda luftrenare, både inomhus och utomhus. Du har säkert hört att många numera har luftrenare hemma, men hur gör man när man är ute? I den här artikeln tar vi upp de 4 bästa kroppsburna luftrenarna, men först ska vi ta en närmare titt på vad luftföroreningar är, vad som orsakar dem och vilken effekt de har på oss på människor och vår planet.

Vindkraftverk, ett kolkraftverk med föroreningar och kraftledningar i bakgrunden.

Vad är luftföroreningar? 

Luftföroreningar är kemiska, fysiska och biologiska föroreningar i miljön som påverkar luften omkring oss. Luftföroreningar kan skada oss människor, men även djur, växter, byggnader och själva planeten. De kan förekomma i många olika former, till exempel partiklar, gaser och vätskor. 

Vad orsakar luftföroreningar? 

Det finns många olika källor till luftföroreningar, så vi har delat upp dem i två huvudsakliga orsaker här:

Människan

Vi människor är den största bidragande faktorn till luftföroreningar. Utsläpp från fabriker, bilar, flyg, aerosoler och rökning är alla föroreningar som vi människor orsakar. Den tekniska termen för det är antropogena källor. 

Naturliga källor

Vissa källor till luftföroreningar är naturliga och kan inte kontrolleras. Det gäller till exempel rök från skogsbränder och aska från vulkaner. 

Var finns det mest luftföroreningar?

Storstäder är mest drabbade av luftföroreningar, vilket kanske inte är så förvånande. Det beror på att det i storstäder koncentreras en stor blandning av utsläpp från många olika källor. Den här ”smutsiga luften” ses ofta som ett slags mörkt moln som ger sämre sikt. Det här mörka molnet kallas för ”smog” och är en kombination av både rök och dimma. 

Smog över Berlins skyline.

På vilket sätt är luftföroreningar skadliga?

Vi vet nog alla vid det här laget att dålig luftkvalitet är skadligt för hälsan och miljön. Men hur påverkar luftföroreningar vår hälsa och planeten vi bor på? 

Hälsorisker

Kroppen släpper in luftföroreningar främst genom luftvägarna. Enligt WHO kan inandning av föroreningar orsaka inflammationer, oxidativ stress, nedsatt immunförsvar och mutationer i celler över hela kroppen. Viktiga delar av kroppen, till exempel hjärta, lungor och hjärna, kan påverkas av mutationer i celler. 

Luftföroreningar får effekter för nästan alla organ i kroppen. Mindre partiklar kan komma in i kroppen genom lungorna och sedan komma ut i blodomloppet och på så sätt cirkulera runt i kroppen. Det kan leda till systemiska inflammationer och vara cancerframkallande.

Luftburna partiklar, till exempel damm, rök och smuts, är farliga eftersom de kan andas in och samlas i andningssystemet. Mindre partiklar, så kallade PM2,5-partiklar (mindre än 2,5 mikrometer i diameter), är extra farliga eftersom de kan fastna långt in i lungorna. Här är bara några av de tillstånd och sjukdomar som kan kopplas till luftföroreningar: 

 • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) 
 • Stroke
 • Lungcancer
 • Lunginflammation
 • Kranskärlssjukdomar
 • Nervsjukdomar
 • Diabetes

Miljörisker

Klimatförändringarnas effekter på miljön.

Förutom hälsoriskerna för oss människor har luftföroreningar även flera skadliga effekter på miljön. Här är tre av de största riskerna för vår planet: 

Surt regn

Surt regn kan bildas när vatten och syre blandas med partiklar från svaveldioxid och kväveoxider i atmosfären. Naturliga ekosystem tar stor skada av surt regn. Det får särskilt stor effekt på sammansättningen i marken och gör det svårt för växter att överleva. Surt regn kan även påverka vattenkvaliteten i sjöar, floder och åar, förstöra skördar och orsaka skador på byggnader. 

Övergödning

Övergödning uppstår när ett överskott av mineraler och näringsämnen, till exempel fosfor och kväve, kommer ut i hav och vattendrag. Det leder till algblomning, som skymmer solljuset som växterna under vattnet behöver för fotosyntesen. Algerna konsumerar även mycket av vattnets syre, vilket kan leda till att djur och växter i vattnet dör. 

Klimatförändringar

Klimatförändringar har blivit ett allt större problem det senaste århundradet. De innebär att vädret på en plats förändras på lång sikt, till exempel skillnader i medeltemperatur och nederbörd. Växthusgaser och olika luftföroreningar kan leda till att värmen från solen hålls kvar i atmosfären, så att det hela tiden blir varmare och varmare. Luftkvaliteten påverkas också när det blir vanligare med extremväder på grund av klimatförändringarna. Klimatförändringarna kan även öka mängden luftburna allergener, som också kan orsaka hälsoproblem. 

Vad kan vi göra? 

Det finns mycket vi kan göra för att begränsa våra utsläpp av luftföroreningar. Vi kan minska koldioxidutsläppen per passagerare avsevärt genom att köra mindre bil och åka mer kollektivt. Enligt gov.uk släpper vi till exempel ut fyra gånger så många CO2e (koldioxidekvivalenter) när vi reser mellan London och Glasgow i en bensindriven bil i jämförelse med om vi gör samma resa med buss. Jämför vi med tåg eller elbil är utsläppen med en bensindriven bil tre gånger större.

Tabell som visar CO2e per person för olika transportmedel på en resa mellan London och Glasgow. Källa: gov.uk

Utöver att förändra hur vi reser, kan vi bidra genom att spara energi när vi kan (stänga av elektriska saker när de inte används), återvinna och återanvända material och elda mindre. Ett annat sätt vi kan se till att andas renare luft är att använda en luftrenare. De kan användas både hemma och ute, vilket är extra bra eftersom både föroreningar inomhus och utomhus är stora bidragande faktorer till hälsoproblem. 

Innan vi tittar på några olika typer av luftrenare man kan ha hemma, ska vi presentera de mest innovativa kroppsburna luftrenarna. De är helt otroliga! 

De 4 bästa kroppsburna luftrenarna

Dyson Zone – luftrenande hörlurar

Ja, du läste rätt. Dysons första satsning inom kroppsburna produkter och ljud erbjuder en perfekt produkt för pendlare i storstäder. Varje öronkåpa har elektrostatiska filter som fångar upp luftföroreningarna. Sedan slussas den renade luften ut i ett konstant flöde genom ett magnetiskt visir som du har över munnen (utan att det sitter åt). Du kan även ansluta appen MyDyson för att hålla koll på luftkvaliteten och ljudnivåerna i omgivningen. 

AirTamer A310 – Personlig kroppsburen luftrenare

Den här lilla, laddningsbara personliga luftrenaren genererar hela tiden miljontals negativa joner som stöter bort föroreningar från din omedelbara närhet. Den har även Power Boost Technology som tar kol på allergener, bakterier och virus inom cirka 1–2 meter. Ett annat plus är att en laddning räcker i 150 timmar, så om du är borta i några dagar kan du lita på att din luftrenare kan förse dig med ren luft hela tiden medan du är borta, utan att du behöver leta efter någonstans att ladda. Den har även en smidig snodd så att du kan hänga den runt halsen. 

Aviche Air Purifier Necklace Version 3.0

Aviche Air Purifier Necklace fungerar på ungefär samma sätt som den kroppsburna luftrenaren AirTamer A310 och stöter bort föroreningar från din omedelbara närhet. Men medan AirTamer genererar cirka 2 miljoner negativa joner per sekund, så avger Aviche Air Purifier 50 miljoner! Batteritiden är bra – cirka 30 timmar – men räcker förstås inte lika länge som AirTamer. 

Air Ring

Air Ring har en futuristisk stil och passar perfekt för dem som oroar sig för kvaliteten på luften de andas in. Luftrenaren sitter runt halsen och har luftfilter som ligger uppe på skuldrorna. Luften som dras in i renaren passerar genom skum- och HEPA-filter och går sedan igenom fotokatalytisk sterilisering med UV-C-LED-ljus innan den går tillbaka in i kolfiltret för en sista rening. Två justerbara armar blåser ren luft mot ansiktet och på dem kan man även fästa en skärm eller mask som täcker ansiktet. Luftrenaren har fyra lägen: 

 • Öppet läge – för liten risk. 
 • Ansiktsmask – för medelstor risk. 
 • Ansiktsskärm – för stor risk. 
 • Mask som sluter tätt – för störst risk. 

Rena luften i hemmet

Fellowes AeraMax DX95, 28m²

Luftrenare från Perel med UV-C, 350m³/h

Luftrenare och avfuktare från Perel, 35m³/h

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Skydda kablar med krympslangar och ändstycken

Nästa inlägg

Fem sätt att hjälpa till att skydda vår planet 

Relaterade inlägg