5 viktige bærebare hjelpemidler i kampen mot Covid-19

Om det skulle komme noe positivt ut av Covid-19-pandemien så er det utviklingen og forbedringen av medisinsk teknologi. Særlig har bærbar kroppsnær teknologi vært i frontlinjen i kampen mot Covid-19 og det har vært et tydelig skille mellom befolkningens skepsis mot å ta den i bruk og populariteten den har hatt innen medisinsk industri. Denne artikkelen belyser noe av dette medisinske utstyret og hvordan det blir brukt innen medisinsk/helse-industri i kampen mot Covid-19.

TraceTogether Tokens

I løpet av Covid-19-pandemien har mange land jobbet med å finne et system for kontaktsporing som kan hjelpe til med å redde liv ved å varsle befolkningen når de kan ha vært i kontakt med noen som har testet positivt for Covid-19. Denne typen systemer avhenger nesten utelukkende på bruk av mobile enheter som smarttelefoner. Selv om dette er en god ting som millioner av mennesker med smarttelefoner kan dra nytte av, så er det også en risiko for at eldre mennesker, som ikke er så teknologiorienterte som yngre generasjoner, blir stående utenfor. Dette kan være problematisk når man skal beskytte målgruppen av mennesker som er mest sårbare, som i tilfellet med Covid-19 er de eldre.

I Singapore har utviklerne av appen “TraceTogether” tatt tak i dette problemet. De fant ut at eldre mennesker er mer sosialt aktive utenfor hjemmet og forsøkte å komme opp med en måte som kunne oppmuntre dem til dette og samtidig sørge for sikkerheten deres. Før sporingssystemet ble lansert måtte folk vise frem ID-kort for skanning før de fikk lov å gå inn i butikker. Selv om det var nødvendig var denne fremgangsmåten problematisk for butikkene, siden det førte til lange køer, hindret flyten i menneskestrømmen og gjorde at enkelte rett og slett lot være å besøke butikkene.

Løsningen på dette problemet var å bruke Bluetooth lavenergi-teknologi – samme teknologi som blir brukt i test- og sporingssystemer av smarttelefoner over hele verden. I akkurat dette tilfellet i Singapore, utviklet TraceTogether-programmet en snor med en Bluetooth lavenergi-brikke med en QR-kode på baksiden og et batteri med levetid på opptil ni måneder.

Enheten virker ved å utveksle Bluetooth-signaler med andre TraceTogether-brikker eller smarttelefoner som kjører TraceTogether-appen i nærheten. Brukere blir så varslet dersom det blir oppdaget at de har vært i nærheten av noen som er smittet av Covid-19.

I likhet med mange andre offentlige tjenester ble også denne møtt med en viss skepsis fra befolkningen vedrørende datasikkerhet og personvern. Men myndightene i Singapore forsikret at all data som ble samlet inn skulle være kryptert og bli lagret i maksimalt 25 dager.

NASA JPL Pulse Pendant

“Under Covid-19-pandemien har budskapet vært tydelig: hold avstand, bruk munnbind, vask hendene og unngå å berøre ansiktet. Om du tenker over alt du gjør i løpet av en dag, stedene du oppsøker og tingene du berører vil du få en ide om hvor store mengder bakterier og virus du blir utsatt for og, nå om dagen, potensiellt Covid-19-virus. For de fleste av oss er det helt naturlig å berøre ansikt eller munnbind, og mange ganger helt uten at vi er klar over at vi gjør det.

NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) har kommet opp med en billig gjør-det-selv-løsning til dette problemet i form av et anheng til å ha rundt halsen kalt PULSE. PULSE er en 3D-printet bærbar enhet som pulserer eller vibrerer når en persons hånd nærmer seg ansiktet. En liten vibrasjonsmotor gir en haptisk tilbakemelding til brukeren for å hindre berøring av ansiktet og dermed potensiell smitte. PULSE er en enkel open-source og rimelig løsning på dette problemet og kan enkelt lages av hvem som helst, uansett hvor erfarne de er. En liste med STL 3D-printede deler er tilgjengelig sammen med monteringsanvisning på GitHub-siden deres.

PULSE består av følgende komponenter:

  • 3D-printet innkapsling
  • Infrarød sensor
  • Flat vibrasjonsmotor
  • Taktil skyvebryter
  • 3V batteri og holder


PULSE-anhenget henger 15-30 cm nedenfor haken festet i et bånd eller halskjede. Når brukerens hånd nærmer seg ansiktet detekteres bevegelsen og vibrasjonsmotoren aktiveres. Jo nærmere hånden kommer, jo kraftigere er responsen. PULSE kan sømløst integreres i hverdagslivet etterhvert som folk begynner å vende tilbake til arbeidsplassene. Det er en god og enkel løsning for alle, basert på en enkel konstruksjon og rimelige komponenter.


Fitbit Fitness trackers

Den største utfordringen når det gjelder bærbar teknologi innen helsesektoren er å overbevise brukerne om å dele opplysninger for analyse av et AI-system. Andre utfordringer i denne bransjen er påliteligheten og nøyaktigheten til sensorene. Det kan føre til alvorlige konsekvenser, i verste fall dødlige, om utstyret ikke virker som det skal eller gir feilaktige varslinger. Løsningen på disse utfordringene ligger i god kvaliet, grundig testing og sertifisering.

Nesten alle produsenter av bærbart fitness-utstyr, slik som Apple, Google, Garmin, Fitbit, TomTom og Polar samler inn brukerdata. Dette er data som inkluderer personlig informasjon du oppgir når du registrerer deg for disse tjenestene og sporingsdata samlet inn av sensorene i til det bærbare utstyret. Den gangen man startet med slik datainnhenting trodde man dette stort sett skulle brukes til markedsføring og å registrere nye treningstrender. Datainnhenting er av stor verdi for alle selskap og har en enorm markedsverdi. Inntil nylig ble ikke denne typen data brukt med tanke på sluttbrukeren, annet enn det å kunne spore aktivitet.

Nå ser vi at selskaper analyserer brukernes medisinske data for å hindre spredning av sykdom ved å varsle sluttbrukere om potensielle helsetrusler, i noen tilfeller uten at det er noen tegn til symptomer. Nylig, i august 2020, gjorde FitBit en kasusstudie rundt Covid-19 for å se om FitBit-enheter kunne brukes til å oppdage viruset i tidlige faser, for på den måten å hindre spredningen og beskytte mennesker. Studiens mål var å lage en algoritme som kunne oppdage Covid-19 før synlige symptomer. Programmet hadde over 100 000 påmeldte brukere i USA og Canada.

Basert på det man fant i studiene oppdaget FitBit 50% av Covid-19-tilfellene 1 dag før brukerne fikk symptomer. Dette er viktig informasjon siden vi vet at mennesker kan overføre viruset før symptomer blir synlige, eller i noen tilfeller uten at symptomer vises i det hele tatt.

Det at forskningsmiljø deler informasjon kan være avgjørende for å forstå symptomer og alvorligheten av nye virus eller sykdommer og validere bruken av bærbar teknologi. Men det er også et følsomt område grunnet lovgivning rundt datasikkerhet. Studien til FitBit var et program kun for påmeldte og helt anonymt. Det enste som ble samlet inn av data var det som ble registrert av sensoren som målte pulsen. Om selskaper som FitBit kan bruke og analysere data som dette på en positiv måte bør det oppmuntre flere til å delta i forskningsprogram og bli mer komfortable med å dele data.

Chairless Chair

Det er ingen tvil om at coronaviruset har belastet helsevesenet kraftig: leger og sykepleiere jobber for fullt med redusert bemanning. Dette var en av tingene EU avdekket, i tillegg til demografiske endringer og en eldre arbeidsstokk. Dette er en utfordring på tvers av de fleste sektorer, men har i det siste blitt veldig synlig i helsesektoren hvor ansatte er på beina store deler av arbeidsdagen i bevegelse fra pasient til pasient.

Noonee ble grunnlagt i 2014 som en spin-off av robotikk avdelingen til ETH Zurich for å se på dette problemet og å komme opp med en løsning. Noonees første produkt, Chairless Chair, er rettet mot ansattes fysiske behov i produksjons- og prosessindustrien. Den sørger for å gi støtte til korsryggen for arbeidere som normalt står oppreist hele dagen og noen ganger må jobbe i ugunstige arbeidsstillinger. Chairless Chair ble laget spesielt med tanke på denne typen arbeidere sine behov for brukervennlighet, helsefordeler og høy brukeraksept, og på samme tid sørge for at bedrifter kan redusere utgiftene forbundet med sykefravær mest mulig og få økt ytelse.

Vital Connect Cardiac Monitoring

Covid-19 har vært en belastning for mange deler av helsevesenet og deres ansatte. Leger, sykepleiere og andre som jobber i frontlinjen er fortsatt nødt til å ha kontakt ansikt til ansikt med andre mennesker. Dette er kritisk siden pasienter med Covid-19 regelmessig behøver og bli kontrollert for å overvåke helsetilstanden. Dette setter helsearbeidere som jobber i frontlinjen i økt fare for å bli smittet og kan medføre at ansatte må i hjemmeisolat eller bli rammet av enda alvorligere konsekvenser på grunn av viruset. Dette kommer på toppen av den store belastningen og arbeidsmengden sykehus har fra før.

Vital Connect tilbyr en løsning i form av Vital Patch, som har blitt godkjent av FDA. VitalPatch plaster for engangsbruk som kan brukes i syv dager i strekk. Det kan spore åtte vitale faktorer i sanntid, slik som en enkeltleder EKG, variasjon i puls- og hjertefrekvens, aktivitet og respirasjonsfrekvens. Alt dette kan spores på sykehuset eller hjemme, noe som reduserer kontakt med pasienter ansikt til ansikt betydelig.

Covid-19 gir en mengde symptomer og helsearbeidere er avhengig av medisinsk utstyr som setter dem i stand til å overvåke og håndtere disse symptomene i sanntid, slik at de kan iverksette passende behandling for den enkelte. 

Dr Joe Robertson, CMO hos VitalConnect

Sammendrag


Her har vi kun belyst 5 av de beste bærbare produktene som hjelper til med å bekjempe Covid-19, og det finnes mange flere der ute takket være teknologiske fremskritt. Jeg tror at vi i løpet av de neste fem årene vil se en økning i bruken av bærbare helseprodukter. Covid-19 har gjort mye for å belyse behovet for bærbare enheter på sykehus og bør bli tatt i bruk også av andre helseforetak

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Seks innflytelsesrike kvinnelige forskere som forandrer verden i dag

Neste innlegg

QR-kodens fremvekst

Relaterte innlegg