5 Viktiga bärbara hjälpmedel i kampen mot COVID-19

Om något positivt skulle komma ur COVID-19-pandemin är det utvecklingen och förbättringarna av medicinsk teknik. I synnerhet bärbar teknik har varit i framkant vad gäller att bekämpa COVID-19 och har betonat dess tveksamma införande av allmänheten kontra dess popularitet inom medicinsk industri. Den här artikeln belyser några av dessa medicintekniska produkter och hur de används i medicin-/hälsoindustrin för att bekämpa COVID-19.

TraceTogether Tokens

Under COVID-19-pandemin har många länder arbetat mot ett applikationssystem för spårning av kontakter som kan hjälpa till att rädda liv genom att meddela allmänheten när de kan ha kommit i kontakt med någon som har testats positivt för COVID-19. Denna typ av applikationer förlitar sig nästan enbart på användningen av mobila enheter som smartphones. Även om det är fantastiskt och miljontals människor med smartphones kan dra nytta av det riskerar det också att äldre, som inte är lika tekniskt kunniga som den yngre generationen, blir utanför. Detta kan vara problematiskt när man försöker skydda målgruppen med de mest utsatta personerna, som i fallet med COVID-19 är just de äldre.

I Singapore tar utvecklarna av applikationen “TraceTogether” upp det här problemet. De identifierade att äldre medborgare är mer socialt aktiva utanför hemmet och försökte komma på ett sätt att uppmuntra detta samtidigt som de fortfarande är säkra. Innan spårningssystemet infördes var allmänheten tvungen att förse butikerna med sina ID-kort för att skannas, för att sedan komma in. Även om det krävdes var detta tillvägagångssätt mycket problematiskt för butiker eftersom det ledde till enorma köer, vilket förhindrade trafikflöde och avskräckte helt vissa medborgare från att komma in i butiken.

Lösningen på detta problem var att använda Bluetooth-lågenergiteknik – samma teknik som används i test- och spårningssystem världen runt i smartphones. I det här specifika fallet i Singapore utvecklade TraceTogether-programmet ett nyckelband som inkluderade en Bluetooth-lågenergitoken med en QR-kod på baksidan och batteritid på upp till nio månader.

Enheten fungerar genom att dela Bluetooth-signaler med andra närliggande TraceTogether-tokens eller smartphones som kör TraceTogether-appen. Användare larmas av en kontaktspårningsansvarig om de upptäcks ha varit nära någon smittad med COVID-19.

Liksom många offentliga tjänster stötte TraceTogether på vissa initiala tveksamheter från medborgarna på grund av dataskydd. Singaporeregeringen uppgav dock att all data som samlats in av dessa enheter skulle krypteras och förvaras i enheten i högst 25 dagar.

NASA JPL Pulse Pendant

Under COVID-19-pandemin har budskapet varit tydligt: socialt avstånd, bär mask, tvätta händerna och undvik att röra ansiktet. Om du betänker dina dagliga aktiviteter, de platser du besöker och de saker du rör vid, kommer du inse antalet baciller och bakterier du utsätts för, och i dessa tider COVID-19-viruset som kan ligga och lura. För de flesta av oss är det helt naturligt att röra vid våra ansikten eller masker, och vi kanske inte ens inser att vi gör det. 

NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) har kommit med en billig gör-det-själv-lösning på problemet i form av ett hängsmycke som du bär runt halsen, kallat PULSE. PULSE är en 3D-utskriven bärbar enhet som pulserar eller vibrerar när en persons hand närmar sig ansiktet. Den haptiska återkopplingen från en liten vibrerande motor simulerar en påminnelse till bäraren om att undvika att röra ansiktet och eventuellt infektera sig själv. PULSE är en enkel öppen-källkod och prisvärd lösning på detta problem och kan enkelt reproduceras av vem som helst, oavsett deras kunnande. En lista över STL 3D-printdelar finns tillsammans med monteringsanvisningar på deras GitHub-sida.

PULSE består av följande komponenter:

  • 3D-utskriven inkapsling
  • Infraröd närhetssensor
  • Myntformad vibrerande motor
  • Taktil skjutomkopplare
  • 3 V batteri och hållare

PULSE-hängsmycken bärs 6-12 tum under hakan när den bärs med en rem eller ett halsband. När bärarens hand närmar sig ansiktet detekteras rörelsen och den vibrerande motorn aktiveras. När handen kommer närmre blir responsen starkare. PULSE kan integreras sömlöst i vardagen när människor börjar återvända till arbetsplatser. Det är en bra enkel lösning för alla, designad med enkla färdigheter och billiga komponenter. 

Fitbit Fitness trackers

Den största utmaningen inom bärbar teknik inom hälso- och sjukvården är att övertyga användarna att dela sina data och få dem analyserade av ett AI-system. Andra utmaningar i branschen är tillförlitligheten och noggrannheten hos sensorerna. Det kan få allvarliga konsekvenser, eller ännu värre, dödsfall om enheten är defekt eller skickar falska larm. Denna utmaning kommer i slutändan att handla om kvalitet och testning samt att tillämpa branschcertifiering.

Nästan alla bärbara fitnessföretag som Apple, Google, Garmin, Fitbit, TomTom och Polar samlar in användardata. Dessa uppgifter inkluderar den personliga information du lämnar när du registrerar dig för dessa tjänster samt avlästa data från de bärbara enheternas sensorer. I de tidiga stadierna av datainsamling var detta tänkt att användas som en bas för marknadsföringsmaterial för att marknadsföra nya produkter och för att fastställa nya konditionstrender. Datainsamling är en stor tillgång för alla företag och tillför ett stort marknadsföringsvärde. Fram till nyligen hade denna typ av data inte använts med slutanvändaren i åtanke, förutom att kunna läsa av sina aktiviteter.

Nu ser vi företag analysera användarnas medicinska data för att förhindra spridning av sjukdom, varna slutanvändarna om ett potentiellt hot mot deras hälsa, i vissa fall utan några initiala symtom. Nyligen i augusti 2020 producerade FitBit en fallstudie kring COVID-19 för att se om de kunde använda Fitbit-enheter för att upptäcka viruset i ett tidigt skede och därmed förhindra spridning och skydda nära och kära. Deras studie syftade till att skapa en algoritm för att upptäcka COVID-19 innan initiala symptom började. Programmet hade över 100 000 användare registrerade i USA och Kanada.

Baserat på resultaten från fallstudien upptäckte Fitbit 50% av COVID-19-fallen 1 dag innan användaren upplevde symtom. Det här är viktig information eftersom användarna, som vi vet, kan överföra viruset innan de visar symtom eller i vissa fall inte upplever symtom alls.

Att dela användardata mellan forskningsföretag kan vara avgörande för att förstå symptom och svårighetsgrad hos nya virus eller sjukdomar och validera användningen av bärbar teknik. Men det är också ett känsligt ämne med tanke på dataskyddslagar. Fallstudien från Fitbit var ett opt-in-program och var helt anonymt. Det enda som registrerades var sensordata från pulssensorn. Om företag som FitBit kan använda och analysera sådana data på ett positivt sätt bör det uppmuntra fler att delta i forskningsprogram och bli mer bekväma i att dela data.

Chairless Chair

Det råder ingen tvekan om att coronaviruset har belastat nationella hälsovårdstjänster: läkare och sjuksköterskor arbetar på maximal kapacitet med minskad personal. Detta var en fråga som identifierades av EU, tillsammans med demografiska förändringar och arbetskraftens åldrande. Detta är en utmaning inom de flesta sektorer men har nyligen belysts genom hälso- och sjukvården, där de anställda tillbringar merparten av sin tid i rörelse mellan patienter.

Noonee grundades 2014 som en avknoppning från robotiklaboratoriet vid ETH Zürich för att ta itu med denna fråga och komma med en lösning. Noones första produkt, Chairless Chair, adresserar direkt arbetstagarnas fysiska behov inom tillverknings- och bearbetningsindustrin. Det ger stöd för nedre ryggen till arbetare som normalt står hela dagen och ibland måste hamna i besvärliga positioner. Chairless Chair var speciellt skräddarsydd för att passa de anställdas behov när det gäller användbarhet, hälsofördelar och användaracceptans samtidigt som företagen hjälpte till att maximera kostnadsbesparingar relaterade till sjuka eller frånvarande arbetstagare samt fluktuerande prestanda.

Vital Connect hjärtövervakning

COVID-19 har varit en belastning för många sjukvårdssystem och deras anställda. Läkare, sjuksköterskor och andra tjänstemän i frontlinjen behöver fortfarande ha kontakt med allmänheten ansikte mot ansikte. Detta är avgörande eftersom COVID-19-patienter som läggs in på sjukhus, där deras vitala blodtryck behöver övervakas regelbundet för att följa patientens framsteg och hälsa. Det innebär dock att sjukvårdspersonal i frontlinjen har ökad risk att drabbas av viruset, vilket kan leda till att personalen isolerar sig hemma eller får värre konsekvenser av viruset. Detta adderar till den redan ansträngda och stora arbetsbelastningen på sjukhusen.

Vital Connect ger en lösning i form av en Vital Patch, som har fått FDA-godkännande i akut tillstånd. VitalPatch är ett engångsplåster som kan användas i sju dagar i rad. Det kan avläsa åtta vitala tecken i realtid, såsom EKG, puls- och hjärtfrekvensvariation, aktivitet och andningsfrekvens. Allt detta kan avläsas på sjukhuset eller hemma, vilket avsevärt minskar kontakt med patienter ansikte mot ansikte.

COVID-19 visar en myriad av symtom och kliniker behöver tillgång till medicintekniska produkter som gör det möjligt för dem att övervaka och hantera dessa symtom i realtid för att skapa de mest lämpliga behandlingsplanerna för varje individ. Dr Joe Roberson, CMO of VitalConnect

Sammanfattning

Här har vi belyst bara fem topp-bärbara produkter som hjälper kampen mot COVID-19, och det finns många fler där ute tack vare teknikens innovationer. Jag tror att vi under de närmsta fem åren kommer se en ökning i antagandet av kroppsnära produkter inom vården. COVID-19 har varit bra för att lyfta fram behovet av bärbara enheter på sjukhus och bör rullas ut till andra vårdyrken i hela den nationella hälso- och sjukvården inklusive vårdhem och patienthem.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Sex inflytelserika kvinnliga forskare som förändrar världen idag

Nästa inlägg

QR-kodens återkomst

Relaterade inlägg