Velg riktig signaliseringsenhet med Auer Signal

Avatar photo

Å velge riktig signaliseringsenhet for dine bruksområder kan være vanskelig da disse har ulik funksjonalitet, utforming og farge. Denne artikkelen er ment å gi råd om hvilke muligheter som fins, enten du vil erstatte eksisterende systemer eller kjøpe en helt ny enhet.

Artikkelen er laget i samarbeid med en av verdens ledende produsenter av denne type enheter – Auer Signal. Produsenten ble grunnlagt i 1910 og de jobber konstant med nye produktutviklinger og inspirerer kunder med sin innovasjon. Noen av disse skal vi se nærmere på.

I denne artikkelen vil du få svar på følgende spørsmål: 

Signaliseringsenheter

Det kreves en viss ekspertise for å vite hvilken signaliseringsløsning som er best for ulike bruksområder. For å kunne hjelpe deg finne den beste løsningen finner du noen grunnleggende punkter nedenfor.

Kort om signaliseringsenheter

Et industrielt anlegg trenger effektiv visuell og lydbasert kommunikasjon for å fungere ordentlig. Signaliserinsgenheter viderefører informasjon om maskinstatus, produksjonlinjer eller industrielt utstyr på en trygg og effektiv måte. De signaliserer også om farlige avvik. Kort forklart er en signaliseringsenhet er et verktøy som aktiverer en alarm, som kan være lydbasert eller visuell avhengig av type og kontrollpanelutløser. Disse er vanligvis koblet til et kontrollpanel. Du kan lese mer om dette i vårt intervju med salgsansvarlig hos Auer Signal.

Ulike typer signaliseringsenheter og varsler

Det kan hende du trenger en enhet som kommuniserer at noe farlig har skjedd, vise operasjonstatus eller kun gi beskjed uten å måtte kommunisere verbalt. I noen situasjoner er type signaliserings er forhåndsbestemt av reglement (se EUs maskindirektiv) men hovedsaklig er akseptable signaliseringsenheter avhengig av forholdene på arbeidsplasen. 

Det er ulike enheter som:

Lydbaserte signaliseringsenheter 

Lydbaserte signaliseringsenheter, også kalt akustiske enheter, informerer om ulike hendelser eller mulige farer. De har en høy signaltone tilgjengelig i ulike former, som en summer, sirene, konstante eller periodiske lyder og bjellelyd. Når man velger lydbaserte enheter bør man ikke bare tenke på lydintensitet og type signalisering, men også IP-klassifisering og driftstemperatur. 

Optiske signaliseringsenheter

Lamper og signaltårn er blant de mest vanlige optiske signaliseringsutstyret. De kommer i rød, gul, oransje og grønn og er egnet for ikke-verbal overføring av informasjon. De ligner på trafikklys og brukes hovedsaklig for status og driftsindikasjon av anlegg, maskiner eller styringskabinetter. I tillegg til å brukes i industrielle anlegg kan disse også brukes innen logistikk, transport, sport og offentlige anlegg, som i adgangskontroll.

Signalling devices in the form of signalling lights are straightforward optical warning tools with a strong light source, often an LED, halogen, or xenon lamp. The various light sources have distinct levels of power consumption, luminous efficacy specifications, and preferred radiation angles. However, the worldwide standard is signalling lights with LED technology. LED signalling devices usually do not require maintenance or any other electrical services after installation. Therefore, all of Auer Signal’s products are equipped with LED technology. However, some individual models can be found in conventional xenon technology.

Auer signal har to typer signaltårn: modulær og kompakt. Modulære signaltårn har ulike funksjonsvalg som er perfekt egnet for de unike kravene man finner på arbeidsplassen. Du kan fritt velge farge og om du vil legge til eller slette ulike komponenter. Modulære signaltårn har også enkel konstruksjon, montering og mulighet til å utvide systemet.

Kompakte signaltårn er forhåndslagde, forhåndsprogrammerte løsninger. Et eksempel er Auer Signal HD90-Q81, tilgjengelig fra nettbutikken.

Auer Signal LED signaltårn semisirkulært design. 

Visuelle og lydbaserte enheter

Disse enhetene brukes i signaliseringssystemer, tekniske installasjoner, industri og spesielle bruksområder når det optiske signalet alene ikke er nok eller når man trenger doble signaler. Den akustiske indikatoren bidrar til å tydeliggjøre statusen av den visuelle signaliseringsenheten.

Denne kombinasjonen er avhengig av ulike faktorer, som hvor mye plass man trenger, ulike funksjoner (lys og lyd-typer), og effekten (lysintensitet, volum) man trenger.

Når man velger signaliseringssystem er det også viktig å vite forsyningsspenning og strømforbruk.

Forsyningsspenning for dine bruksområder

Vanligvis vil enheten allerede spesifisere nødvendig forsyningsspenning. De kan grupperes i lave eller hovedspenninger, avhengig av bruksområde:

Lav spenning

 • 12V – egnet for mobile enheter og kjøretøy.
 • 24V – mest vanlig i maskinkonstruksjon og styringskabinetter. Omtales vanligvis som styringsspenning og i de fleste enheter er styringsspenningen 24V.
 • 48V – egnet for landsspesifikke bruksområder, mest vanlig i Frankrike og Australia.

Hovedspenning

Hovedspenninger brukes ofte i bygninger eller byggetjenester. De er best egnet når man ikke har behov for en ekstra strømforsyning. Spenningene tilgjengelig er 110V, 115V, 230V og 240 V.

Installasjon av signaliseringsenhet

Det er ulike ting man må tenke på før man installerer en signaliseringsenhet. En av de viktigste blant disse er monteringstype.

Monteringstype

 • Horisontal – når en enhet monteres på en horisontal overflate betyr dette at enhetenes direksjonelle karakteristikker (front eller sideveis) eller selve lyden (direksjonell eller rundstrålende) bestemmer signaleffekten.
 • Vertikale – vertikal posisjonering betyr at enheten har ulike direksjonelle og lydbaserte signaler.
 • Vertical using brackets – there might be mounting brackets needed when the signal device is not installed directly on the wall or surface but rather is positioned horizontally on a vertical mounting surface. The bracket ensures that the signalling effect is perpendicular to the mounting surface.
 • Stolpemontering – signaliseringsutstyr montert på stolper er synlig fordi den skikker seg ut fra omgivelsene og er enklere å se på avstand. Akustiske enheter med rundstrålende lyd brukes også for denne type montering.
 • Tak – takmontering brukes når horisontal montering ikke har ønsket effekt. Ved å direkte montere enheten til taket sørger man for at rekkevidde ikke skjules av andre installasjoner eller objekter, som f.eks hyller. Takinstallasjon gjør at lydsignalet også dekker et større område.
 • Panelmontering – signaliseringsutstyret plasseres enten direkte på en enhet eller integreres på innsiden av en enhet. F.eks, i et styringskabinett, kontrollpanel eller direkte på en enhetet, som roboter eller maskiner. De fleste installasjoner har en ukomplisert enkelthullmontering (M22 skruetråd). Panelmontering er best egnet for signalissering på et nært hold på rundt 5 meter.

Miljø

Andre faktorer som bidrar til riktig installasjon er miljøforhold. For eksempel, installasjon på en stolpe er ikke godt egnet om det plasseres på et vibrerende gulv da stolpen fungerer som en forsterker for disse vibrasjonene. Som et resultat bør enheten posisjonereres nærmere overflaten for å unngå dette.

Avhengig av hvor signaliseringsenheten skal installeres er det ulik beskyttelse man bør tenke over:

 • Utendørssignaler- signaliserringsenheten må beskyttes eller dekkes, da regn og direkte sollys kan påvirke hvor effektiv enheten er. Auer Signal produserer linser og plastdeler som er laget av UV-stabilisert polykarbonat som beskytter enheten mot falming som følge av direkte sollys.
 • Innendørssignaler- for signallys som brukes i svært brennbare, lettantennelige eller eksplosive miljøer, bør disse enhetene beskyttes mot dette. 

Det er også viktig at overflaten er godt egnet. Hvis enheten plasseres på en delikat overflate, som en som å beskyttes mot vannpenetrering trenger man kanskje en flatpakning.

Lysfunksjonskrav

Avhengig av hensikt og applikasjon har signallys ulike områder for visse lysfunksjoner. Her er noen eksempler:

Auer Signal RDM LED multifunksjonelt tårn.

Strobetårn

Strobefunksjonen er blant de mest populære signallampene. Et ideellt farevarsel som ofte istalleres på maskiner for å signalisere feil og holde nedetid så kort som mulig. Strobevarsler kan også varsle om andre farer, som f.eks gasslekkasjer.

Blinkende varsellampe

En blinkende varsellampe er et naturlig valg for å signalisere om avviksforhold, spesielt i tilfeller når man handle men det ingen farer som truer. F.eks. fylle opp maskiner. De har et jevnt lys og er godt egnet når man trenger godt synlige lys, som på en maskin eller et anlegg.

Multifunksjonell lampe

En multifunksjonell lampe har ulike funksjoner og krav som kan tilpasses etter behov. De har pulserende og roterende lys, samt dimmefunksjoner.

https://www.youtube.com/watch?v=n4AoWQny32E

Stabile lamper

Stabile lamper brukes for å indikere (normal) status av en enhet eller maskin. Grønt kan f.eks. indikere at man kan passere eller selve operasjonen av en maskin.

Flerfarget lampe

Flerfargede lamper signaliserer flere statuser med ulike farger. Auer Signal har flerfargede lamper som viser mellom to til syv ulike farger. Ulike driftstatuser kan vekselsvis vises med kun en lampe, noe som gjør at man ikke trenger ekstra signaliseringsutstyr.

Fargeformål for visuell signalisering

Hver farge indikerer noe ulikt, noe som gjør at det er grunnleggende å velge riktig. Noen farger er mer egnet for visuell signalisering enn andre, og er avhengig av formål og hvor enheten skal plasseres. Etter å ha sett fargesignalet må observatøren handle umiddelbart.

The decibel level or light intensity often becomes increasingly important as the signalling device, and receiver distance grows. This indicates that when the signalling range increases, a signalling device must be brighter or louder. Read more about the acoustic signal loudness below.

De mest vanlige fargene er rød, gul, grønn, blå og hvit. Men også turkis og magenta.

Standarden og ekstra farger for ulike formål og bruksområder. Kilde: Auer Signal

Akustisk signalstyrke

Akustisk signalutstyr brukes ofte for å varsle om potensielle farer. Avhengig om omformeren vil plasseres innen- eller utendørs er det ulike krav for hvilke akustiske signaliseringsenheter man bør velge. For å kommunisere et varsel har de en høy signaltone, men ulike forstyrrelser kan gjøre at lyden ikke høres like godt. Dette handler ofte om miljøendringer, som vindhastighet og retning, fuktighet og generelle værforhold.

En oversikt over ambient lyd i desibel. Kilde: Auer Signal

For å måle ambient støy er det anbefalt å bruke en lydnivåmåler.

Beskyttelse og sikkerhet

En IEC 60529 IP-klassifisering beskriver hvilken beskyttelse det elektriske utstyret trenger. Denne type beskyttelse handler i dette tilfellet om vern mot påvirkning av solide objekter og mot væskeoppsamling i huset eller dekselet.

De mest vanlige klassifiseringene for produkter fra Auer Signal er IP66 og IP67.

Sertifikasjoner og markeringer for dine signaliseringsenheter

Sertifikasjoner for signaliseringsenheter er hovedsaklig beskrevet av ulike lover eller markedskrav. For eksempel, i EØS-området må alle signaliseringsenheter ha CE UKCA-markering (UK Conformity Assessed). I Nord-Amerika er UL-sertifikasjonen mer vanlig.

Du kan lese mer på Auer Signals nettside og i databladene, her.

3 trinn for å kjøpe riktig signaliseringsenhet

 1. Kompatibilitet– sjekk om designet er kompatibelt med det eksisterende signaliseringsenheten. Hos Auer Signal kan du bruke detaljerte 3D-modeller av signaliseringsenhetene for å sikre at du kjøper rikitg enhet.
 1. Elektrisk planlegging –  Eksisterende tilkoblinger og strømforbruk bør sjekkes.
 1. Start enheten – etter du har testet om signaliseringsenheten passer og planleggingsprosessen er ferdig er enheten klar til å starte. Kun erfarne elektrikere bør installere signaliseringsenheter.

Auer Signal – signaliseringsutstyr i høyklasse

Produkter fra Auer Signal er laget, testet og produsert i Østerrike til den strengeste industrielle standard. I nettbutikken vår kan du kjøpe utstyret nevnt i denne artikkelen, inkludert signallys, signallamper, konstante lamper, blinkende lamper, strobelamper og flerfunksjonelle lamper med tilbehør, inkludert lydbaserte signalenheter som sirener og horn

Auer Signal kan også utvikle og produsere skreddersydde signaliseringsenheter som selvkonfigurerbare lystårn, i kompakte og modulære typer. Denne tjenesten inkluderer alt fra fullstendige selvstyrende produktskapelse til tilpassing til en kundespesifikt produktdesign, i tillegg til skreddersydde kabler og monteringstyper. Auer Signal er eksperter innen skreddersydde signaliseringsenheter for spesialapplikasjoner for mange ulike industrielle bransjer, og da spesielt anleggsvirksomhet, logistikkfasiliteter, mekanisk teknikk og automasjon, koblingsskap og krankonstruksjon sammen med styringsteknologi, byggsikkerhet og sikkerhet for dør og port, for å nevne noen.

Source: Auer Signal

Total
0
Shares
Forrige innlegg
LED drivers

LED-drivere: En guide

Neste innlegg

Hvor viktig er personlig verneutstyr? – RND

Relaterte innlegg