Hvorfor må datasentre prioritere bærekraftige løsninger?

Avatar photo

Ifølge EUCP (European Climate Prediction System), er jorden nå omtrent 1.1°C varmere enn den var på 1800-tallet. Dette er et resultat av menneskelige aktiviteter og fossile brennstoff regnes ofte som verstingen. Ifølge ulike beregninger bruker datasenter omtrent 2% av energien som forbrukes globalt, lignende som flysektoren. Derfor er det viktig at bedrifter og organisasjoner tar del i den grønne utviklingen.

Et selskap som utvikler bærekraftige løsninger for datasenter er Schneider Electric. På bloggen deres publiserer de råd og instruksjoner for å hjelpe bedrifter være mer bærekraftige. Nedenfor går vi gjennom noen av disse.

Bærekraftige datasenter

Bærekraftige løsninger er et hovedfokus og en trend for bedrifter, og overalt i verden snakkes det ofte om mål om å nå null utslipp innen 2050. Dette målet gjelder også for datasenter, lokaliseringsleverandører og leietagerne deres. Datasenter må designes og oppgraderes i henhold til energibesparing (vannbesparing, biologisk mangfold og avfallsgjenvinning), energieffektivitet og fornybare energikilder.

Implementasjoner som bærekraftig prosessmaskinvare, avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) og avkjølingsinfrastruktur (transformatfritt, høyspent utstyr, fullstendig nedsenkbart væskeavkjøling) bidrar til at leverandører kan utvikle bedre arbeidsmiljø, i tillegg til å lokke nye kunder og investorer. Land og organisasjoner kvotehandler med hverandre, følger nye politiske tiltak rettet mot miljøvennlige løsninger og investerer i nye energikilder samt utvikler nye løsninger for å tilfredsstille etterspørselen til nye kunder som har bærekraftighet som hovedfokus.

Grønn bygningsteknologi er en ny, populær løsning som reduserer utslipp knyttet til bygninger. Ifølge en rapport fra IEA kan disse utslippene reduseres med opptil 70% innen 2050, som et resultat av økt energieffektivitet og elektrifikasjon.

Utfordringer for bærekraftige datasenter

Man har kommet langt når det gjelder design, bygging og drift av bærekraftige datasenter, men det fins fortsatt utfordringer knyttet til å gjøre dem fullstendig bærekraftige. Nedenfor går vi gjennom noen av disse.

  1. Optimalisert energiforbruk

I flere år har de største datasentrene, som Microsoft, Facebook, Google og Amazon prøvd å utvikle ‘grønne’ energiløsninger. PUE er en måleverdi som brukes for å regne ut hvor energieffektive datasenter er, såkalte Power Usage Effectiveness på engelsk. PUEen til de største teknologiske selskapene ligger i dag på 1.1. Gjennomsnittlige store datasenter lå tidligere på 2.5, men dette tallet har nå falt til 1.59, ifølge Schenider Electric.

Men det er ikke bare ‘Big Tech’ som drar nytte av energioptimaliserte datasenter. Store og små bedrifter er ikke lenger kun opptatt av bærekraftighetsrapporter og tiltak, men også andre forbedringer knyttet til effektiv datalagring, reduksjon av energisløsing ved bruk av UPS-systemer eller PDUer (strømdistribusjonsenheter), valg av bærekraftige anlegg og energieffektiv opplæring for ansatte.

  1. Effektive avkjølingsløsninger

Å drive datasentrene ved lave temperaturer er en annen utfordring. Hovedfokuset er å gjøre denne prosessen så energieffektiv som mulig, mens andre løsninger fokuserer på såkalt immersion cooling (en prosess hvor utstyr senkes i termisk væske som ikke leder elektrisk strøm), energieffektive nedkjølingsutstyr som avkjøler ambient luft inne i et datasenter, effektiv datalagring, og in-rack/in-row-avkjøling (brukes ofte i små datasenter eller for å supplere større senter). Det er flere løsninger man kan implementere her og de kommer fra ulike hold som HVAC, luftstrømhåndtering, og IT- strøminfrastruktur. Alle avdelinger i et datasenter bør se etter løsninger som forbedrer energibesparingen og som bidrar til effektiv avkjøling.

  1. Bærekraftig overvåking

Energiovervåking og rapporteringsprogramvare er i dag grunnleggende og flere bedrifter investerer i AI-drevet overvåkingsverktøy eller automasjonskontrollere hører smartanlegg til. PLC-systemer og andre kontrollere gjør det lett å samle og sende operasjonell data for maskinlæring og edge-optimalisering ved å synkronisere alle EtherCat-enheter, som bildesensorer, servodrivere, felttjenester og registrerer unormale hendelser for å vise hvor avvik oppstår. 

Schneider Electric har utviklet Modicon M580 ePAC-kontrolleren, spesielt egnet for industriell IoT. Den har tilkoblingsegenskaper som gjør at bedrifter kan raskere svare på informasjonsforespørsler i et trygt og privat miljø. Dette er et åpent, trygt og stabilt system som er ideelt for dagens dynamiske marked.

Schneider Electric har også et utvalg av energimålere i Acti9-serien. Disse måler og kontrollerer strømmen i et datasenter. De reduserer driftskostnader og forbedrer energieffektivitet, noe som gjør at de er perfekte for kostnadsfordeling og underfakturering. Acti9-serien bruker strømhåndteringsprogramvare slik at man kan fullstendig kan dra nytte av IoT.

Fra nettbutikken kan du kjøpe alle distribuerte og eksterne I/O-moduler som er grunnleggende for alle industrielle datasenter.

Nettskybasert arkitektur går sammen med industriell automasjon, og gjør at man kan hente og overføre data på en trygg måte til et sentralisert område. EcoStruxure er en programvare for overåking og rapportering om energi og bærekraftighet. Den gjør det enklere å ta beslutninger rundt bærekraftige mål og bidrar også til å redusere karbonutslipp, spare energi og forbedre effektiviteten for hele selskapet.

Hvordan bli et bærekraftig datasenter

Et naturlig sted å starte er å ha en infrastruktur som fokuserer på null utslipp, men dette kan likevel være vanskelig. Schneider Electric, en av de største konsulentene for fornybar energi og en industrileder innen bærekraftig teknologi, gjør dette heldigvis mye lettere.

4 nøkkelpunkter for bærekraftige datasenter 

For tjenesteleverandører er det mye lettere å lokke til seg investorer og kunder med bærekraftige løsninger enn uten. Det handler ikke kun om bærekraftige rapporter som viser til tiltak man allerede har satt igang, men handler også om offentlig oppfatning. En bedrift som tar i bruk miljøvennlige løsninger forbedrer både merkeverdi, tilfredstiller kundetterspørsel, forbedrer produktivitet, tiltrekker seg mer kunnskapsrike ansatte og baner vei for nye prosjekter. Schneider Electric har laget en liste over fire hovedfaktorer som er med på å gjøre bærekraftige løsninger en prioritet for datasenter og leverandører:

  1. Leietagerkrav
  2. Lover og regler
  3. Forretningsverdi
  4. ESG-investering

Leietagerkrav

Leietagere er kunder eller organisasjoner som leier datasentrene. Ifølge Schneider Electric vil disse ofte velge leverandører som bidrar til å redusere klimautslipp. Disse kan kreve at datasentre tar i bruk bærekraftige programmer eller planer med informasjon om alternativer til diesel, som naturlige gassgeneratorer og brenselceller. De kan være ute etter avanserte løsninger for å overvåke og genererere bærekraftige rapporter.

De kan også kreve informasjon om sirkulærøkonomi, som resirkuleringsprogrammer for batterier og eldre servere. Derfor er det så viktig at leverandørerene tilbyr bærekraftige løsninger. Ifølge Data Centre Knowledge planlegger Microsoft å øke gjenbruk av serverkomponenter med 90% innen 2025.

Lover og regler

Det er kanskje ikke overraskende at datasenter tiltrekker seg lovgivende organer og klimaorganisasjoner. Flere land er opptatt av å redusere karbonavtrykket og forbedre klimaet. Se vår indeks for å se hvilke land som er klar for energiovergange.

Ifølge Schneider Electric kan bedrifter som ikke følger de nye lovene miste driftslisensen sin. En god plass å starte er å bruke mindre kjølemidler i HVAC-systemer, da disse er en hovedkilde til klimautslipp. En annen versting er svovelheksafluorid (SF), en populær isolasjonsgass som slukker lysbuer i elektriske systemer. I Europa forventer man et SF-forbud mellom 2025 og 2030. Produsenter utvikler nå derfor SF-fritt koblingsutstyr som bruker luft for å eliminere klimautslipp.

Forretningsverdi

Bærekraftige forretningsmodeller er ikke bare viktig for miljøet, men det kan også forbedre merkeverdi og bedriftens rykte. Fra et markedsføringsstandpunkt kan dette også lokke flere kunder og investorer.

Investerer man i bærekraftig energi vil dette være med på å redusere kostnader. Energiforbruket i et datasenter er mye høyere enn i andre bransjer og hvis man installerer fornybare energiløsninger direkte på anlegget vil dette dekke kun en liten del av det totale energibehovet, men det vil likevel ha en positiv innvirkning. Det kan derfor være verdt å investere i mindre kjente avkjølingsløsninger som blindpaneler og varmluftsganger, såkalt hot aisle containment (HAC), og spesialiserte vannsystemer for avkjøling. Hvis man implementerer HAC-løsninger kan man ifølge Schneider Electric redusere årlig PUE med 15% og energikostnader med 43%.

Det fins også andre innovative løsninger, som høyeffektive UPSer (avbruddsfrie strømforsyninger). APC, et merke fra Schneider Electric, produserer ulike typer UPSer og en av disse er smartConnect-enabled PC Smart-UPS. Den har skalerbar driftstid og intelligent strømbeskyttelse for nettverk. Den er ideell for servere, POS-systemer, rutere, switcher, hubber og andre nettverksenheter.

Andre teknologier det kan være verdt å se nærmere på er såkalte ‘trim coolers’, en form for væskeavkjøling, li-ion-batterier, energigjenvinningsystemer og hydrogenbrenselceller. Les mer om bærekraftig industriell automasjon her.

ESG-investering

ESG står for Environmental Social and Governance og omhandler ulike bærekraftige tiltak. Ifølge Schneider Electric, og som vi allerede har nevnt tidligere i artikkelen, vil slike tiltak føre til større “investeringskaptial og investeringsfokus”. Ifølge ESG Today ser man at stadig flere offentlige selskap innfører miljøvennlige tiltak i sine drifts- og rapportstrategier.

I flere land har man initiativer som stipender, lån og skattefritak for å støtte bedrifter som bruker mindre energi og som er opptatt av å redusere sine klimautslipp. Bedrifter uten bærekraftige utviklingsplaner må ofte betale høyere skatter og kan også bli straffet hvis de for eksempel bruker gammelt utstyr som ikke er innrettet den nye utviklingen.

Konklusjon 

Et bærekraftig fokus har aldri vært viktigere og det er fortsatt mye vi kan gjøre for å beskytte miljøet. For å stoppe klimaendringer og tap av biologisk mangfold må vi handle nå.

Schneider Electric er en av verdens mest bærekraftige selskap og med merket APC tilbyr de grønne løsninger som forbedrer IT og datasenter. Les mer om løsninger fra Schneider Electric og få detaljert rådgivning om hvordan man kan bidra til bærekraftige datasenter hos Elfa Distrelec eller se videoen nedenfor.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

AI-basert maskinovervåking

Neste innlegg

Fremtidens transplantasjoner: Hvordan 3D-printing kan redde millioner

Relaterte innlegg