Dlaczego zrównoważony rozwój staje się priorytetem w centrach danych?

Avatar photo

Według projektu EUCP (European Climate Prediction System), na skutek działalności człowieka, głównie opartej na paliwach kopalnych, temperatura na Ziemi jest obecnie o około 1,1°C wyższa niż pod koniec XIX wieku. Według różnych szacunków centra danych zużywają około 2% energii wykorzystywanej na całym świecie – mniej więcej tyle samo, ile sektor lotniczy. W związku z tym firmy, organizacje i społeczeństwo muszą przygotować się na nadchodzące zmiany.

Jedną z firm, skupiających się na dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań do centrów danych jest Schneider Electric. Firma publikuje dużo materiałów informacyjnych, m.in. na swoim blogu, dotyczących tworzenia zrównoważonego środowiska. Poniżej omówimy niektóre z nich.

Zrównoważony rozwój w centrach danych

Zrównoważony rozwój stał się jednym z najważniejszych trendów w działalności wielu firm, a jego celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto do roku 2050. Dotyczy on również dostawców usług kolokacji centrów danych i odbiorców tych usług. Dlatego centra danych powinny być projektowane lub modernizowane zgodnie z zasadami oszczędzania energii (ochrona wody, ziemi i różnorodności biologicznej, recykling odpadów), efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (dostawy energii odnawialnej, emisja gazów cieplarnianych [GHG]).

Wprowadzone rozwiązania – w tym sprzęt komputerowy zapewniający zrównoważone przetwarzanie, zasilacze UPS i infrastruktura chłodząca (sprzęt beztransformatorowy, o wyższym napięciu, chłodzenie zanurzeniowe, itp.) – pozwalają dostawcom usług kolokacyjnych przyczynić się do poprawy stanu środowiska, jednocześnie przyciągając nowych klientów i inwestorów. Rządy i liczne organizacje realizują programy handlu emisjami, wprowadzają nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska i inwestują w czyste źródła energii, jak również tworzą rozwiązania mające na celu zaspokojenie potrzeb nowych klientów.

Ekologiczne technologie budowlane pojawiają się jako popularny sposób na obniżenie emisji zanieczyszczeń związanych z budynkami. Według raportu IEA, do 2050 roku emisje te mogą zostać zmniejszone nawet o 70% w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej i elektryfikacji.

Wyzwania związane z utrzymaniem zrównoważonych centrów danych

Pomimo dużych postępów w projektowaniu, budowaniu oraz utrzymaniu centrów danych, nadal istnieją wyzwania związane z zapewnieniem w pełni zrównoważonych rozwiązań. Oto niektóre z nich.

  1. Optymalizacja zużycia energii

Od wielu lat największe internetowe centra danych, takie jak Microsoft, Facebook, Google czy Amazon, starają się wypracować „zielone” rozwiązania energetyczne. Obecnie ich wskaźnik PUE (efektywność zużycia energii) wynosi zaledwie 1,1, podczas gdy średnie roczne PUE dużych centrów danych wynoszące 2,5 w przeszłości spadło do 1,59 – podaje źródło Schneider Electric.

Optymalizacja energii w centrach danych leży jednak nie tylko w interesie dużych firm technologicznych. Choć jest to jedno z największych globalnych wyzwań, większe i mniejsze firmy zaczęły nie tylko skupiać się na raportowaniu środków zrównoważonego rozwoju, ale także na innych usprawnieniach, takich jak wydajne środki przechowywania danych, ograniczenie marnowanej energii przy użyciu systemów UPS lub PDU, wybór zrównoważonego obiektu kolokacyjnego i inwestowanie w szkolenia z zakresu efektywności energetycznej dla pracowników.

  1. Efektywne rozwiązania chłodnicze

Jednym z największych wyzwań stojących przed dostawcami usług kolokacyjnych jest zapewnienie niskiej temperatury w centrach danych. Efektywność jest podstawą energooszczędnych technologii wykorzystywanych w centrach danych; dużą rolę odgrywają również rozwiązania takie jak chłodzenie zanurzeniowe, komercyjne urządzenia chłodzące powietrze, wydajne środki przechowywania danych lub chłodzenie szaf serwerowych. Lista usprawnień poszczególnych kategorii jest długa: HVAC, zarządzanie przepływem powietrza czy infrastruktura IT i zasilania. Wszystkie jednostki powinny skoncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań, które mogą usprawnić oszczędzanie energii i przyczynić się do wydajnego chłodzenia w centrum danych.

  1. Monitorowanie zrównoważonego rozwoju

Zastosowanie oprogramowania do monitorowania i raportowania energii oraz zrównoważonego rozwoju staje się koniecznością. Warto rozważyć inwestycję w narzędzia monitorujące, które wykorzystuje sztuczną inteligencję lub sterowniki automatyki powszechnie stosowane w zarządzaniu inteligentnymi obiektami. Systemy PLC i inne sterowniki pozwalają na gromadzenie i wysyłanie danych, co umożliwia uczenie maszynowe i optymalizację na krawędzi. Jest to możliwe dzięki szybkiemu i dokładnemu sterowaniu poprzez synchronizację wszystkich urządzeń EtherCAT, takich jak czujniki wizyjne, serwonapędy i urządzenia polowe, oraz wykrywanie anomalii i wizualizację miejsc występowania błędów.

Przykładem może być tutaj wysokiej klasy sterownik Modicon M580 ePAC firmy Schneider Electric, który został zaprojektowany na potrzeby przemysłowego IoT. Sterownik oferuje możliwości łączności, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą szybciej reagować na zapytania o informacje w bezpiecznym i prywatnym otoczeniu. Pozwala on na stworzenie otwartego, przejrzystego systemu, który jest całkowicie spójny, bezpieczny i stabilny.

Schneider Electric oferuje również gamę liczników energii z serii Acti9, które umożliwiają pomiar i kontrolę energii w centrach danych. Ich zastosowanie pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie wydajności energetycznej, przez co idealnie nadają się do zastosowań związanych z alokacją kosztów. Dzięki połączeniu serii Acti9 z oprogramowaniem do zarządzania zasilaniem możliwe jest wykorzystanie pełnego potencjału cyfrowej instalacji zasilania IoT.

W sklepie Elfy Distrelec dostępne są również rozproszone i zdalne moduły I/O, niezbędne w każdym przemysłowym centrum danych.

Kolejnym rozwiązaniem jest architektura oparta na chmurze, która idzie w parze z automatyką przemysłową – razem umożliwiają bezpieczne pozyskiwanie danych i przesyłanie ich do dowolnego miejsca. Rozwiązania oparte na chmurze pozwalają łatwiej i bezpieczniej gromadzić istotne dane w jednym scentralizowanym miejscu. EcoStruxure to oprogramowanie Schneider Electric przeznaczone do monitorowania i raportowania w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju, które pozwala przyspieszyć podejmowanie decyzji i postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zaoszczędzenie energii i poprawę wydajności w całym przedsiębiorstwie.

Jak stworzyć zrównoważone centrum danych

Aby stworzyć zrównoważone centrum danych, należy zacząć od zaprojektowania infrastruktury danych zgodnie z nowymi zasadami, które mają na celu osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla. Zarządzanie centrum danych w sposób zrównoważony może być trudne, dlatego firma Schneider Electric, jeden z największych na świecie konsultantów w dziedzinie energii odnawialnej i lider w branży zrównoważonych technologii, służy wsparciem.

4 główne elementy zrównoważonego centrum danych

Usługodawcy, którzy przywiązują wagę do zrównoważonych rozwiązań, przyciągają większą liczbę klientów i inwestorów, niż ci, którzy w nie nie inwestują. Dotyczy to nie tylko raportowania o zrównoważonym rozwoju, ale także postępowania w sposób przyjazny dla środowiska. Tego rodzaju działania przynoszą przedsiębiorstwom wiele korzyści, takich jak wzmocnienie wartości marki, zaspokojenie potrzeb klientów, zwiększenie wydajności, pozyskanie bardziej wykwalifikowanych pracowników i stworzenie nowych możliwości. Według Schneider Electric istnieją cztery główne czynniki, które motywują dostawców usług kolokacyjnych do priorytetowego potraktowania kwestii zrównoważonego rozwoju środowiska:

  1. wymagania odbiorców usług kolokacyjnych;
  2. regulacje rządowe;
  3. wartość biznesowa;
  4. inwestycje ESG (środowiskowe, społeczne i zarządcze).

Wymagania odbiorców usług kolokacyjnych

Odbiorcy usług kolokacyjnych to klienci indywidualni lub organizacje, którzy wynajmują przestrzeń do hostingu swoich danych. Jak podaje Schneider Electric, częściej wybierają oni usługodawców, którzy mają wkład w redukcje emisji dwutlenku węgla. Odbiorcy często wymagają, by właściciele centrów danych przygotowali programy zrównoważonego rozwoju, zawierające informacje o alternatywach dla oleju napędowego, takich jak generatory na gaz ziemny, ogniwa paliwowe itp. Niektórym odbiorcom zależy również na bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach do monitorowania i generowania raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Oprócz tego mogą żądać stosowania praktyk gospodarki cyrkulacyjnej, takich jak programy recyklingowe, które informują o sposobach recyklingu produktów w wielodostępowych centrach danych (MTDC). Z tego względu w interesie dostawców usług kolokacyjnych jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań. I tak np. jak podaje Data Centre Knowledge, do 2025 roku Microsoft planuje zwiększyć ponowne wykorzystanie komponentów serwerowych o 90%.

Regulacje rządowe

Zrównoważony rozwój ma dziś kluczowe znaczenie; nie dziwi więc, że zrównoważone centra danych zwracają uwagę rządów i organizacji zajmujących się ochroną środowiska. W wielu krajach kładzie się szczególny nacisk na zmianę przepisów, mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne oraz na poprawę klimatu. Sprawdź przygotowany przez nas indeks krajów gotowych na transformację energetyczną.

Schneider Electric nie kryje, że firmy, które nie dostosują się do nowych regulacji przewidzianych przez organizacje i rządy, mogą wręcz stracić licencję na prowadzenie działalności. Jednym z głównych źródeł gazów cieplarnianych są systemy HVAC, dlatego przedsiębiorstwa, które z nich korzystają, muszą skupić się na ograniczeniu czynników chłodniczych. Kolejnym źródłem emisji jest heksofluorek siarki (SF), popularny gaz izolacyjny stosowany do gaszenia łuku elektrycznego. W latach 2025-2030 ma zostać wprowadzony zakaz stosowania SF w Europie. Producenci opracowują więc nowe wersje rozdzielnic niewymagających zastosowania SF, które wykorzystują powietrze do eliminacji emisji GHG.

Wartość biznesowa

Zrównoważony rozwój jest jednym z podstawowych działań, które podejmują firmy i organizacje w celu poprawy stanu środowiska naturalnego, ale także wzmocnienia wartości marki i zyskania reputacji. Z marketingowego punktu widzenia stanowi on również zachętę dla klientów i inwestorów.

Co więcej, pozwala na obniżenie kosztów – inwestycja w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa lub wdrożenie mikrosieci przyczyniają się do oszczędności energii. Konsumpcja energii w centrach danych jest znacznie wyższa niż w przypadku innych sektorów, a instalacja odnawialnych źródeł energii na miejscu często pokrywa jedynie niewielką część całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. Niemniej jednak ma pozytywny wpływ na obniżenie zużycia energii. Dlatego warto inwestować w mniej popularne rozwiązania chłodzące, takie jak panele zaślepiające czy separacja gorącego powietrza, która według Schneider Electric może zmniejszyć roczny wskaźnik PUE o 15% i obniżyć koszt energii wykorzystywanej przez system chłodzenia o 43%.

Niektóre inicjatywy koncentrują się na inwestycjach w bardziej innowacyjne rozwiązania, takie jak wysokowydajne zasilacze UPS. APC, marka Schneider Electric, oferuje różne rodzaje zasilaczy UPS. Jednym z nim jest zasilacz PC Smart-UPS z funkcją smartConnect, który umożliwia skalowalny czas pracy oraz inteligentną i skuteczną ochronę zasilania sieci. Idealnie nadają się one do serwerów, punktów sprzedaży, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

Inne nowe technologie warte uwagi to pomocnicze systemy chłodzenia, baterie li-ion oraz zaawansowane technologie, takie jak systemy chłodzenia cieczy i ponownego wykorzystania energii oraz wodorowe ogniwa paliwowe. Więcej na temat zrównoważonego rozwoju w automatyce przemysłowej można przeczytać tutaj.

Inwestycje ESG

Ostatnim czynnikiem wspomnianym przez Schneider Electric są inwestycje ESG: „bezpośrednie dostosowanie biznesu do inicjatyw ESG otwiera kapitał inwestycyjny i koncentrację inwestycji”. Według ESG Today coraz więcej spółek publicznych uwzględnia ESG w swoich strategiach operacyjnych i sprawozdawczych.

Rządy państw i regionów promują zrównoważony rozwój i oferują dotacje, pożyczki, ulgi podatkowe lub inne inicjatywy wspierające przedsiębiorstwa w wykorzystaniu mniejszej ilości energii i zmniejszeniu śladu węglowego. Tymczasem firmy, które nie podejmują żadnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, często płacą wyższe podatki, a nawet kary za używanie starego sprzętu itp.

Podsumowanie

Zrównoważony rozwój nigdy nie by tak istotny, jak teraz. Wciąż mamy czas na wprowadzenie zmian, które ochronią środowisko. Już teraz musimy podejmować działania zapobiegające przyczynom zmian klimatycznych i wyczerpywania się zasobów.

Schneider Electric to jedna z najbardziej zrównoważonych firm na świecie, a APC – flagowa marka firmy, zapewnia czyste rozwiązania usprawniające infrastrukturę IT i centrów danych. W sklepie Elfy Distrelec znajdziesz wszystkie niezbędne produkty do stworzenia zrównoważonego centrum danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do obejrzenia poniższego wideo Schneider Electric.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Systemy monitorowania maszyn oparte na AI

Następny post
Jak biodrukowanie 3D może uratować życie milionom

Przyszłość transplantologii: Jak biodrukowanie 3D może uratować życie milionom

Powiązane posty