Varför måste datacenter prioritera hållbarhet?

Avatar photo

Enligt EUCP (European Climate Prediction System) är jorden för närvarande ungefär 1,1°C varmare än den var i slutet av 1800-talet till följd av mänskliga aktiviteter, främst fossila bränslen. Enligt olika uppskattningar använder datacenter cirka 2% av den energi som förbrukas över hela världen, vilket är ungefär samma som flygsektorn. Därför måste företag, organisationer och samhället vara beredda att veta hur de ska svara på vad som kan komma. 

Ett företag som fokuserar på datacenter och tillhandahåller hållbara lösningar är Schneider Electric. Med dedikerade artiklar ger de råd och instruktioner (bland annat i sin blogg) för företag och organisationer att skapa en hållbar miljö. Om du vill upptäcka några av dem, fortsätt läsa.

Hållbarhet i datacenter

Hållbarhet är både huvudfokus och en trend för företag, med målet att nå nettonollutsläpp till år 2050. Målet gäller även samlokaliseringsleverantörer för datacenter och deras hyresgäster. Därför måste datacenter utformas eller uppgraderas i enlighet med energibesparing (vattenbesparing, mark och biologisk mångfald, avfallsåtervinning), energieffektivitet och förnybara energikällor (förnybar energiförsörjning, utsläpp av växthusgaser [GHG]).

Implementeringar som hållbar bearbetning av datorhårdvara, avbrottsfri strömförsörjning (UPS) och kylinfrastruktur (transformatorfria, högspänningsutrustning, helt nedsänkt vätskekylning, etc.) hjälper samlokaliseringsleverantörer att bidra till en bättre miljö, samt attrahera nya kunder och investerare. Länder och organisationer genomför program för handel med utsläppsrätter, nya miljömyndighetskrav och investerar i rena energikällor, men kommer också med lösningar för att möta nya kunders krav.

Grön byggnadsteknik växer fram som en populär lösning för att minska utsläppen från byggnader. Enligt IEA-rapporten kan dessa utsläpp minska med upp till 70% till 2050 som ett resultat av ökad energieffektivitet och elektrifiering.

Utmaningar med att hålla datacenter hållbara

Trots betydande framsteg vad det gäller att utforma, bygga och driva hållbara datacenter är det fortfarande till viss del svårt att göra dem helt hållbara. Därför visar vi nedan några av de utmaningar som datacenterbranschen måste möta.

  1. Optimerad energiförbrukning

I åratal har de största internetdatacentren, som Microsoft, Facebook, Google och Amazon, strävat efter “gröna” energilösningar och för närvarande räknade deras PUE (Power Usage Effectiveness) så lågt som 1,1, jämfört med genomsnittlig årlig PUE för stora datacenter som tidigare låg på 2,5, och nu sänkts till 1,59, enligt Schneider Electrics källa. 

Men det ligger inte bara i stora teknikföretags intresse att optimera datacenterenergin. Även om det är en av de största globala utmaningarna har större och mindre företag börjat fokusera inte bara på att rapportera hållbarhetsåtgärder utan även andra förbättringar, som effektiva datalagringsåtgärder, minskat energislöseri med UPS-system eller PDU:er (kraftdistributionsenheter), välja en hållbar samlokaliseringsanläggning och investera i energieffektivitetsutbildning för anställda. 

  1. Effektiva kyllösningar

En av utmaningarna för samlokaliseringsleverantörer av datacenter är att driva datacenter vid låg temperatur (datacenterkylning). Effektivitet är ett nyckelfokus för energibesparande datacenterteknologier, följt av lösningar som immersionskylning, energieffektiv kommersiell kylutrustning som kyler omgivande luft i ett datacenter, effektiva datalagringsåtgärder eller i rack-/radkylning. Det finns en lång rad med förbättringar från olika kategorier: HVAC, luftflödeshantering eller IT- och försörjningsinfrastruktur. Alla delar bör fokusera på att söka efter lösningar som kan förbättra energisparåtgärder och bidra till effektiv kylning i datacentret.

  1. Hållbarhetsövervakning

Att använda programvara för övervakning och rapportering av energi och hållbarhet blir allt mer väsentligt. man kan överväga att investera i AI-drivna övervakningsverktyg eller automationskontroller som är vanliga inom smart anläggningshantering. PLC-system och andra styrenheter gör det enkelt att samla in och skicka driftsdata för att möjliggöra maskininlärning och edge-optimering med snabb och noggrann kontroll genom att synkronisera alla EtherCAT-enheter, så som visionsensorer, servoenheter och fältenheter, samt identifiering av anomalier genom att visualisera felplatser. 

Till exempel är Schneider Electrics avancerade Modicon M580 ePAC-kontroller designad för industriell IoT, och erbjuder anslutningsmöjligheter för att låta företag svara snabbare på informationsförfrågningar i en säker och privat miljö. Det ger ett öppet transparent system som är helt sammanhållet, säkert och stabilt, vilket gör det till det perfekta valet för dagens dynamiska marknad.

Schneider Electric har också en serie Acti9 energimätare för att mäta och kontrollera energi i datacenter. De minskar driftskostnaderna och ökar strömeffektiviteten, vilket gör dem idealiska för kostnadsallokering och underdebiteringsapplikationer. Acti9-seriens anslutning till strömhanteringsprogramvara möjliggör användning av den digitala IoT-kraftinstallationens fulla potential.

På samma sätt kan du köpa alla andra distribuerade och fjärranslutna I/O-moduler som är nödvändiga i alla industriella datacenter i Elfa Distrelecs webbshop. 

En annan lösning är molnbaserad arkitektur då industriell automation och molnarkitektur går ihop och möjliggör säker datainsamling och överföring till valfri lagringsplats. Med molnbaserade lösningar kan det bli enklare att tryggt och säkert samla in relevant data på en centraliserad plats. Schneider Electric EcoStruxure är en programvara för övervakning och rapportering om energi och hållbarhet som kan användas för att påskynda beslutsfattande och framsteg mot hållbarhetsmål samtidigt som koldioxidutsläppen minskar, energi sparas och effektiviteten förbättras i hela företaget.

Hur man skiftar till ett hållbart datacenter

För att få ett hållbart datacenter är det avgörande att börja med att planera datainfrastrukturen på ett nytt sätt med fokus på netto noll koldioxid. Hållbar hantering av datacenter kan vara svårt, men med hjälp av företag som Schneider Electric, som är en av de största globala konsulterna för förnybar energi och en av branschledarna inom hållbar teknik, kan det bli enklare.

4 nyckelfaktorer för hållbara datacenter 

Med fokus på hållbarhet kan tjänsteleverantörer möta sina kunders krav enklare än att försöka locka köpare och investerare utan sådana lösningar. Det handlar inte bara om att rapportera om hållbarhet utan också att agera miljöansvarigt. Dessutom medför hållbarhet fördelar för företag, som att öka varumärkesvärdet, tillfredsställa kundernas krav, öka produktiviteten, locka till sig fler skickliga medarbetare och öppna nya möjligheter. Ta reda på mer genom att utforska Schneider Electrics fyra huvudfaktorer som driver samlokaliseringsleverantörer av datacenter att ge miljömässig hållbarhet en prioritet:

  1. Samlokaliseringshyresgästkrav
  2. Statliga regleringar
  3. Affärsvärde
  4. ESG-investering

Samlokaliseringshyresgästkrav

Hyresgäster är de kunder/organisationer som hyr utrymme för att lagra sina data. Enligt Schneider Electric väljer de oftare leverantörer som bidrar till att minska koldioxidutsläppen. De har vissa krav och kan be datacenterägare att utfärda hållbarhetsprogram eller planer som inkluderar information om alternativ till diesel, som naturgasgeneratorer, bränsleceller, etc. Beroende på hur tekniskt kunniga hyresgästerna är kanske de söker avancerade tekniska lösningar för att övervaka och generera hållbarhetsrapporter. 

De kan också be om metoder för cirkulär ekonomi, såsom återvinningsprogram för att veta var de ska kassera produkter, som batterier, äldre servrar, etc., i datacenter för flera hyresgäster (multi-tenant datacenter, MTDC). Därför ligger det i samlokaliseringsleverantörernas verksamhet att tillhandahålla hållbara lösningar. Till exempel, enligt Data Center Knowledge, planerar Microsoft att öka återanvändningen av serverkomponenter med 90% till 2025.

Statliga regleringar

I dagens företagsklimat är hållbarhet väsentligt; Därför är det inte förvånande att hållbara datacenter attraherar regeringar och klimatorganisationer. Många länder fokuserar på att förändra kraven för att minska koldioxidavtrycket och förbättra klimatet. Se vårt index för att se vilka länder som är redo för energiomställningen

Schneider Electric medger att företag som inte följer de nya reglerna som tillhandahålls av organisationer och regeringar till och med kan förlora sina licenser att driva verksamhet. Därför behöver företag använda mindre kylmedier i VVS-systemen, eftersom de är den främsta källan till utsläpp av växthusgaser. En annan är svavelhexafluorid (SF), en populär isolationsgas för ljusbågssläckning som används i elektriska system. Ett förbud mot SF i Europa är tänkt att ske 2025-2030. Därför utvecklar producenter nya SF-fria ställverk som använder luft för att på så sätt eliminera växthusgasutsläpp. 

Affärsvärde

Hållbarhet är en av de viktigaste metoderna som företag och organisationer går över till för att förbättra miljön, men också stärka varumärkesvärdet och öka sitt anseende. Ur marknadsföringssynpunkt är det också en trigger för att locka fler kunder och investerare. 

Hållbarhet kan minska kostnaderna eftersom en investering i förnybara energikällor som sol och vind, eller implementering av mikronät kan bidra till vissa energibesparingar. I datacenter är energiförbrukningen avsevärt högre än i vissa andra sektorer, och installation på plats av förnybar energi täcker ofta bara en liten del av det totala elbehovet, men det har ändå en positiv inverkan. Därför kan investeringar i olika hållbara teknologier, som kylning (blankpaneler, inneslutning av varmgångsluft) och varmare kylvattentemperatur, vara värda mer uppmärksamhet än mer allmänt kända lösningarna. Till exempel, som Schneider Electric noterat, kan implementering av luftinneslutning minska den årliga PUE:n med 15% och minska energikostnaden för kylsystemet med 43%.

Andra initiativ fokuserar på investeringar i mer innovativa lösningar, så som högeffektiva UPS:er. Från APC från Schneider Electric finns det olika typer av UPS:er, till exempel smartConnect-aktiverade PC Smart-UPS, som ger grundläggande till skalbar körtid och intelligent och effektivt nätverksströmskydd. De är idealiska för servrar, POS, routrar, switchar, hubbar och annan nätverksutrustning.

Andra nya tekniker värda att fokusera på är kylsystem för trimkylare, li-ion-batterier och andra avancerade teknologier, som vätskekylning och energiåteranvändningssystem och vätebränsleceller. Läs mer om hållbarhet inom industriell automation här.

ESG-investering

Det sista som Schneider Electric lyfte fram är ESG-investeringar, genom att säga “att direkt anpassa en verksamhet till ESG-initiativ öppnar investeringskapital och investeringsfokus”. För investerare är hållbarhet i fokus, och enligt ESG Today anammar offentliga företag hållbarhet i sina verksamhets- och rapporteringsstrategier.

Beroende på länder och regioner stödjer regeringar en hållbar attityd och ger bidrag, lån, skattelättnader eller andra initiativ för att stödja företag att använda mindre energi och minska koldioxidavtrycket. Å andra sidan kan företag utan någon hållbar utveckling betala högre skatter och till och med straffavgifter för att använda gammal utrustning etc.

Sammanfattning 

Det har aldrig varit mer avgörande att fokusera på miljön än nu när det fortfarande finns förändringar som kan göras för att skydda globala ekosystem och stödja hälsa och välbefinnande. Vi måste agera nu för att ta itu med orsakerna till klimatförändringar och resursutarmning för att positivt påverka jordens klimat för framtiden. 

Schneider Electric är ett av världens mest hållbara företag, med sitt flaggskeppsvarumärke – APC, som tillhandahåller en ren lösning som förbättrar IT- och datacenterinfrastrukturen. För att ta reda på mer om Schneider Electrics lösningar och få djupgående råd om hur du kan bidra till ett hållbart datacenter, se videon nedan eller gå direkt till Elfa Distrelecs webbshop för att hitta fler hållbara produkter för datacenter.

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

AI-baserade maskinövervakningssystem

Nästa inlägg

Transplantationens framtid: Hur 3D-bioprinting kan spara miljoner

Relaterade inlägg