Att välja rätt signalenhet med Auer Signal

Profilbild

Att välja rätt signalenhet för din applikation kan vara svårt, eftersom signalenheter skiljer sig åt i funktionalitet, design och färg. Den här artikeln ger dig råd om olika möjligheter, oavsett om du vill byta ut ett befintligt system eller skaffa en helt ny signalenhet. 

Du får stöd för att välja rätt signalutrustning från en av världens ledande tillverkare av signalutrustning – Auer Signal. Varumärket har funnits på marknaden sedan 1910. Genom att inspirera kunder med innovation arbetar Auer Signal ständigt med nya produktutvecklingar. Upptäck några av dessa innovationer nu.

I den här artikeln hittar du svar på följande frågor: 

Kunskap om signanordningar

Att veta vilken signallösning som är optimal för en viss applikation är svårt och kräver en viss kompetens. För att hjälpa dig att välja den bästa signallösningen, hittar du några väsentliga detaljer nedan.

Kort om signalanordningar

En industrianläggning behöver ett effektivt visuellt och hörbart låg-nivå-kommunikationssystem för att fungera korrekt. Därför finns det signalanordningar vars huvudsakliga syfte är att förmedla information om en maskins status, tillverkningslinjer eller industriell utrustning på ett säkert, exakt och effektivt sätt. De kan också flagga för en potentiellt farlig omständighet. Enkelt uttryckt är en signalanordning inget annat än ett verktyg som aktiverar ett larm, som kan vara hörbart eller synligt beroende på vald typ och kontrollpanelens utlösare. De är vanligtvis länkade i en kontrollpanel. Du kan läsa mer om det i vår intervju med Auer Signals försäljningschef.

Olika typer av signalanordningar och varningar

Beroende på omständigheterna kan du behöva en enhet för att kommunicera att något farligt har hänt, visa ett drifttillstånd eller bara meddela utan att behöva kommunicera muntligt. I vissa situationer är signaleringsformen förutbestämd av regler och förordningar (se EU:s maskindirektiv), men i huvudsak beror den acceptabla typen av signalering på arbetsplatsens förutsättningar. 

Beroende på syfte, om det är att indikera fara, drift eller bara informera, finns det olika typer av signalanordningar, som:

Hörbara signalenheter 

Ljudsignalanordningar, även kallade akustiska, informerar om en incident eller möjliga faror. De har en hög signalton tillgänglig i olika former, från en summer, siren, kontinuerligt eller intermittent ljud till en klocka. När du väljer en akustiska signalenhet bör du inte bara överväga intensiteten på ljudet och signaleringsmetoden utan även IP-klassificering och drifttemperatur.

Optiska signalenheter 

Lampor och signalpelare (även kallade signaltorn) är de optiska signalenheter som oftast används. De finns i röd, gul, orange och grön färg och är lämpliga för icke-verbal överföring av information. De liknar trafikljus och används främst för status- och driftindikering av anläggningar, produktionsmaskiner eller i styrskåp. Förutom att användas som delar av industriella signalsystem i tillverkningsanläggningar, kan lampor och pelare också användas i logistik, transport, sport eller offentliga anläggningar, så som i passersystem.

Signalanordningar i form av signalljus är enkla optiska varningsverktyg med en stark ljuskälla, ofta en LED-, halogen- eller xenonlampa. De olika ljuskällorna har distinkta nivåer av energiförbrukning, specifikationer för ljuseffektivitet och föredragna strålningsvinklar. Den globala standarden är dock signalljus med LED-teknik. LED-signalanordningar kräver vanligtvis inte underhåll eller annan elektrisk service efter installationen. Därför är alla Auer Signals produkter utrustade med LED-teknik. Vissa individuella modeller återfinns dock i konventionell xenon- eller glödlampsteknik.

Auer Signal erbjuder två olika typer av signaltorn: modulära och kompakta. Modulära signalkolonner ger variabelt versionsval som är perfekt anpassat till arbetsplatsens krav och unika egenskaper. Du kan fritt välja färgerna på signalljuset och eventuellt lägga till eller ta bort olika komponenter när du väljer dessa enheter. De modulära signaltornen möjliggör också enkel konstruktion, demontering och potentiell systemutbyggnad. 

Kompakta signaltorn är färdiga, förprogrammerade lösningar. Ett exempel på ett kompakt signaltorn är modellen Auer Signal HD90-Q81 , som finns att se och köpa i Elfa Distrelecs webbshop.

Auer Signal LED-signaltornssystem i halvcirkelformad design. 

Visuella hörbara enheter 

Används främst i signalsystem, tekniska installationer, industri och speciella applikationer, till exempel när den optiska signalen ensam inte räcker till, eller när dubbelsignalering krävs. Den akustiska indikatorn uppmärksammar ytterligare den visuella signalapparatens status. 

Den visuellt-hörbara kombinationen är beroende av några andra faktorer, såsom signaleringsenheterna, mängden tillgängligt utrymme, utbudet av funktioner (ljusfunktioner, ljudtyper) och den effekt (ljusintensitet, volym) som behövs av de två enheterna.

När du väljer rätt signalsystem är det dessutom viktigt att känna till matningsspänningen (se nedan) och elförbrukningen.

Matningsspänning för din applikation

Vanligtvis anger signalanordningen redan den nödvändiga matningsspänningen. De kan grupperas i låg- och nätspänning, beroende på applikation:

Lågspänning

 • 12V – lämplig för mobila arbetsenheter och fordon.
 • 24V – vanligast inom maskin- och styrskåpskonstruktion. Kallas för styrspänning, och som i de flesta enheter är 24V.
 • 48V – lämplig för landsspecifika applikationer, särskilt vanligt i Frankrike och Australien.

Nätspänning

Nätspänning används ofta i byggnader eller byggnadstjänster. Det fungerar bra när det inte finns något behov av att installera en extra strömförsörjningsenhet. Tillgängliga spänningar är 110V, 115V, 220V, 230V och 240V.

Installation av signalanordning

Det finns flera aspekter att beakta innan installation av en signalanordning påbörjas. Den avgörande aspekten är monteringstypen.

Typer av montering

 • Horisontell – monterad på en horisontell yta betyder att enhetens riktningsegenskaper (frontal eller lateral) eller ljudemissionen (riktad eller rundstrålande) bestämmer signaleffekten.
 • Vertikal – vertikal positionering innebär att signaluppfattningen kan variera beroende på riktningsfunktionen eller ljudemission.
 • Vertikal med konsoler – det kan finnas monteringsfästen som behövs när signalanordningen inte är installerad direkt på väggen eller ytan utan istället är placerad horisontellt på en vertikal monteringsyta. Fästet säkerställer att signaleffekten är parallell med monteringsytan.
 • Stolpefäste – signalutrustning monterad på stolpar är mer synlig eftersom den sticker ut från omgivningen och på så sätt är lättare att se även på avstånd. Akustiska enheter med rundstrålande ljudutbredning används också för stolpmontering.
 • Tak – takmontage används när horisontell montering inte ger tänkt signaleffekt. Direktmontering i tak hjälper till att säkerställa att signalanordningens räckvidd inte täcks av andra installationer eller föremål, t.ex. hyllor. Takinstallation gör att ljudsignalanordningar kan vara i ett större område.
 • Panelfäste – signalutrustningen sätts antingen direkt på en enhet eller integreras i enheten, till exempel i ett kontrollskåp eller kontrollpanel, eller direkt på enheter, som robotar eller maskiner. De flesta installationer inkluderar en enkel hålmonteringsmetod (M22 skruvgänga). Panelmontering är också mest lämpad för signalering på ett nära avstånd av cirka 5 meter.

Miljö

Andra faktorer som bidrar till korrekt installation är miljöförhållanden. Till exempel är installation på stolpe särskilt olämplig i en mycket vibrerande miljö då stolpen kommer att fungera som en ledare för den extremt starka vibrationen och påverka signalanordningen. Som ett resultat bör signalanordningen placeras närmare ytan, ju starkare omgivande vibrationer är.

Beroende på var signalanordningen kommer att installeras bör olika skydd övervägas:

 • För utomhussignalering – signalanordningen måste skyddas eller täckas över, eftersom regn och direkt solljus kan påverka enhetens effektivitet. Auer Signal producerar linser och plastdelar av UV-stabiliserat polykarbonat som skyddar enheten mot blekning på grund av starkt solljus. 
 • För inomhussignalering – för signalljus som används i mycket brandfarlig, brännbar eller explosiv miljö, bör signalanordningarna ha explosionsskydd. 

Glöm inte heller att kontrollera att ytan är lämplig. Om signalanordningen är placerad på en ömtålig yta, till exempel en yta som måste skyddas mot vatteninträngning, kan det behövas en platt packning.

Belysningsfunktionskrav

Beroende på syfte och applikation kan signalljus ha ett annat utbud av vissa belysningsfunktioner. Här några exempel:

Auer Signal RDM LED flerfunktionssignallampa. 

Blixtsignallampa

Blixtsignallampan är den mest populära bland alla signallampor. Det är en idealisk varning och installeras ofta på maskiner för att signalera fel och hålla stilleståndstiden så kort som möjligt. Blixtljusen kan också varna för faror, som gasläckor.

Blinkande signallampa

En blinkande varningssignal är det rätta valet för att signalera felaktiga tillstånd, särskilt under omständigheter där det finns ett behov av åtgärd men ingen fara, till exempel vid parkering av maskiner. De lyser jämnt och krävs där signalanordningen är väl synlig, till exempel på en maskin eller anläggning.

Flerfunktionssignallampa

Flerfunktionssignallampa, som namnet indikerar, erbjuder flera ljusfunktioner. De olika funktionerna och kraven kan anpassas beroende på behov och syfte. Vissa har pulserande ljus, roterande ljus och dimningsfunktioner.

Fast signallampa

Fasta signallampor används för att indikera (normal) status för en enhet eller maskin, till exempel ett grönt ljus för fri passage av transportsättet eller drift av maskinen.

Flerfärgad signallampa

Flerfärgade lampor kan signalera flera statusar tack vare många olika färger. Auer Signal erbjuder flerfärgade signallampor som kan visa två till sju olika färger. Olika driftstatusar kan visas omväxlande med bara en lampa, vilket eliminerar behovet av ytterligare signalhårdvara.

Färgsyfte för visuell signalering

Varje färg indikerar olika, så det är viktigt att välja rätt. Vissa signalfärger är mer lämpliga för visuell signalering än andra, beroende på syfte och användningsområde. Observatören måste kunna agera omedelbart på färgsignalen. Reaktionen kan dock skilja sig beroende på signalljusets färg. 

Decibelnivån eller ljusintensiteten blir ofta allt viktigare i takt med att signaleringsanordningen och mottagaravståndet växer. Detta indikerar att när signalomfånget ökar måste en signalanordning vara starkare eller högre. Läs mer om den akustiska signalstyrkan nedan.

De vanligaste färgerna i signalanordningar är röd, gul, grön, blå och vit. Utöver de vanliga är turkos och magenta.

Standard och ytterligare färger för olika ändamål och applikationer. Källa: Auer Signal

Akustisk signalstyrka

Akustisk signalutrustning används vanligtvis för att uppmärksamma människor på potentiella faror. Beroende på om givaren ska placeras utomhus eller inomhus finns det olika krav på vilken akustisk signalanordning man ska välja. För att kommunicera om en varning har de en hög signalton, men vissa störningar kan göra att ljudet blir tystare, främst miljöförändringar, så som vindhastighet och riktning, fuktighet och allmänna väderförhållanden, så det bör beaktas att tabellen bara visar ungefärliga värden. 

En översikt över omgivningsljud i decibel. Källa: Auer Signal

För att mäta omgivningsljudet kan en ljudnivåmätare oftast användas. 

Skydd och säkerhet

IEC 60529 IP-klassificeringen beskriver skyddsnivån för elektrisk utrustning. I detta fall, skydd av signalanordningar mot stötar av fasta främmande föremål och mot vätskor i kapslingar eller kåpor.

De vanligaste förkortningarna för Auer Signal-produkter är IP66 och IP67.

Certifieringar och märkningar för din signalenhet

Certifieringar för signalanordningar beskrivs huvudsakligen i lag eller som krav från marknaden. Till exempel, för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet måste alla signalapparater ha CE UKCA (UK Conformity Assessed)-märkning, medan UL-certifieringen är en av de viktigaste certifieringarna inom produktsäkerhetsområdet och spelar en stor roll på nordamerikaska marknaden.

Du hittar mer information på Auer Signals webbplats och i datablad här.

3 steg för att köpa rätt signalenhet 

 1. Kompatibilitet –  kontrollera konstruktionens kompatibilitet med den befintliga signalenheten. Hos Auer Signal kan du använda detaljerade 3D-modeller av signaleringsenheterna för att säkerställa att du väljer rätt.
 1. El-planering –  som med konstruktionens kompatibilitet bör de befintliga anslutningarna och strömförbrukningen kontrolleras.
 1. Starta enheten – efter att ha kontrollerat om signalanordningen passar och planeringsprocessen och utrustningen är klar är enheten redo att startas. Tänk därför på att endast behörig elektriker bör installera signalanordningar.

Auer Signal – högkvalitativ signalutrustning

Auer Singals produkter är skapade, testade och tillverkade i  Österrike enligt högsta industriella standarder. När du utforskar vår webshop kan du köpa den utrustning som nämnts tidigare, inklusive signalljus, signallampor, konstantljus, blinkljus, blixtljus och multifunktionsljus med tillbehör, inklusive ljudsignalenheter, såsom sirener och horn

Dessutom kan Auer Signal utveckla och producera skräddarsydda signaleringsenheter, så som självkonfigurerbara tornstacklampor, i kompakta eller modulära typer. Denna tjänst omfattar allt från helt autonomt produktskapande till anpassning till en kundspecifik produktdesign, samt skräddarsydda kablage och monteringstyper. Auer Signal är expert på skräddarsydda signalanordningar för speciella applikationer över ett brett spektrum industriella marknader, inklusive anläggningskonstruktion, logistikanläggningar, mekanik & automation, kopplingsskåp & krankonstruktion, styrteknik, byggnadstjänster och säkerhet för dörrar och portaccess.  

Källa: Auer Signal

Total
0
Shares
Tidigare inlägg
LED drivers

En RND-guide till LED-drivare

Nästa inlägg

Välja det optimala IoT-anslutningsalternativet med Industrial Shields

Relaterade inlägg