En guide til valg av panelmonterte vippebrytere

Bryan Hovey
Produktsjef i Honeywell

Bryan har vært produktsjef i Honeywell i 8 år og har vært involvert med flere sensor- og bryterprodukter. Han har en bachelorgrad i elektroteknikk fra Pennsylvania State University og en mastergrad fra Edinburgh Business School ved Heriot-Watt University i Edinburgh i Skottland. Han startet sin karriere som FoU-ingeniør hos Hewlett-Packard før han gikk over til «den mørke siden», dvs. markedsføring, i 1987.

Vippebrytere er ikke kompliserte, men for å være sikker på at vippebryteren varer i mange år, bør du ta hensyn til disse syv faktorene når du velger bryter.

En guide til valg av panelmonterte vippebrytere

Panelmonterte vippebrytere er et vanlig brukergrensesnitt. Vippebrytere fungerer likt hos mange av de ulike produsentene: Aktuatoren (spaken) flytter kontakter i bryteren for å koble til eller bryte den elektriske kretsen.

Hvorfor bruke vippebryter?

Vippebrytere kan virke som et ganske gammeldags brukergrensesnitt. Selv om det i dag finnes mange alternative løsninger, har vippebrytere likevel mange fordeler – noe som gjør dem meget godt egnet til mange ulike bruksområder.

En riktig utformet panelmontert vippebryter er veldig robust og tåler røff bruk meget godt. Dette kan gjøre den bedre egnet enn mer sofistikerte løsninger, som berøringsskjermer. I tillegg er det enkelt å både se og til og med føle hvilken posisjon vippebryteren er i. Dette gjør at den passer ypperlig til bruk i tunge maskiner, for eksempel.

Vippebrytere kan ofte bytte høye strømmer, slik at de kan brukes til å styre utstyr direkte. Andre typer kontroller takler kanskje bare lave strømnivåer, som medfører at de krever ytterligere grensesnittkretser. Ved å bruke vippebrytere, kan man lage enkle, intuitive kontrollsystemer.

Det er også mulig å designe vippebrytere til å tolerere sterke vibrasjoner og forurensning i form av skitt eller vann.

En annen fordel med en vippebryter, er hvis den svikter eller blir skadet, så er det fort gjort å bytte ut bryteren, slik at enheten den kontrollerer raskt er tilbake i bruk. Ved mange typer kontrollsystemer medfører en svikt at det tilhørende utstyret blir ute av drift i flere dager eller uker, samt at det kreves dyre reservedeler og spesialiserte teknikere for å fikse problemet.

Syv ting du bør ta i betraktning når du skal velge riktig vippebryter

Når du skal velge en vippebryter, er det lett å tenke at «det er jo bare en vippebryter, man simpelthen dytter spaken frem og tilbake». Det er heller ikke spesielt komplisert, men det er allikevel verdt å tenke gjennom et par ting før du velger bryter. På den måten kan du være sikker på at vippebryteren fungerer godt og varer i mange, mange år.

1. Hvor og hvordan skal du bruke bryteren?

Det første du må tenke på, er driftsforholdene. Hvis det er et kontrollert miljø, uten risiko for forurensing eller fuktinntrenging, kan det være tilstrekkelig med en uforseglet bryter.

Hvis du bare skal bruke bryteren av og til, uten å ha hansker på, og hvis du ikke forventer å måtte bytte den i løpet av utstyrets levetid, kan en billig PCB-montert bryter være det beste valget.

Hvis det derimot er høy risiko for eksponering, eller bryteren skal brukes utendørs eller i et skittent/støvete område, vil et forseglet produkt gi større pålitelighet. Hvis du skal bruke bryteren i et landbruks- eller byggeområde, eller i hvilken som helst situasjon der operatøren pleier å bruke hansker, er panelmonterte brytere ofte det beste valget da de lettest kan erstattes i tilfelle skade.

Mange panelmonterte vippebrytere har tetning rundt spaken. Dette beskytter mot inntrenging fra forsiden av kontrollpanelet, men i noen miljøer kan bryteren være utsatt for inntrenging bak panelet. Sørg for at bryteren har den nødvendige tetningen både foran og bak på bryteren, og om tetningen krever bruk av tetningsskiver for å forhindre inntrenging rundt gjengene fra forsiden til baksiden av panelet.

Graden av inntrengningsbeskyttelse er også avgjørende. Av og til blir bryteren bare utsatt for en liten sprut her og der, mens man i andre situasjoner trenger en bryter som tåler å være under vann. En av de mest utfordrende situasjonene er høytrykksspyling. Enten det anbefales eller ikke, brukes høytrykksspylere ofte på anleggs- og landbruksutstyr, og det skal ikke mye til før det kommer vann inn i en av vippebryterne.

Tetningen som tilbys for å beskytte mot vanninntrenging kan bli skadet av smuss og rusk, så det er vanlig å bruke ekstra beskyttelse i form av enten en hel eller halv gummibeskytter for å beskytte tetningen nederst på spaken.

Vippebrytere utsettes for kraftig vibrasjon i mange tilfeller, og en godt designet vippebryter blir ikke bli påvirket av dette. Det er noen tilfeller med svært kraftig vibrasjon der en av koblingene kan bli intermitterende, noe som fører til forkortet levetid hos vippebryteren. I disse tilfellene er det mest fornuftige å vurdere en mil-spesifisert vippebryter som er designet for ekstra krevende forhold.

Ettersom vippebrytere er et brukergrensesnitt, vil temperaturen og fuktigheten generelt være begrenset til det brukeren finner utholdelig. Det er viktig å huske å ta i betraktning ting som varmeledning, soleksponering, høye temperaturer under oppbevaring og at bryteren kan være plassert i et barskt miljø hvor det som regel ikke finnes noen operatør. Det er derfor viktig å sjekke om vippebryteren er kompatibel med temperaturen, fuktigheten og andre miljøforhold.

2. Hvilke funksjoner trenger du?

Å vende spaken kan forårsake en rekke ulike ting. Ønsker du å gå fra en aktiv krets til en annen aktiv krets (På-På), eller la bryteren stå i av-modus og kun aktiveres når operatøren holder spaken i på-modus (Av-Momentant På), for eksempel?

Det finnes sekvenser av hendelser som kan tas i betraktning. Dataarket til vippebryteren viser de tilgjengelige konfigurasjonene, som de som vises i denne tabellen:

Keyway side (1-2)Centre (1-2)Opposite keyway (2-3)
Av
AvIngen
Ingen
IngenAv
Ingen
MOM AvIngen
MOM PåAv
MOM PåIngenAv
MOM PåAvMOM På
MOM PåIngen
IngenMOM På
MOM PåAvIngen

3. Hva er det beste kontaktmaterialet?

The choice of contact material must take into account the current the switch will handle.

Panelmonterte vippebrytere kan vanligvis håndtere store strømmer. Dette betyr at motorer, lys og andre belastninger ofte kan drives direkte gjennom bryteren, noe som forenkler maskindesignet. Det kan også være ønskelig med ha en vippebryter som kan håndtere signalnivåer på et lavt nivå.

Sølv er best egnet til høyere strømbelastning, skjønt det står i fare for å anløpe hvis bryteren blir stående ubrukt i en periode. Dette er imidlertid ikke noe problem ved bruk av høy strømning.

Gullkontakter anløper ikke like raskt, og er også mer motstandsdyktige mot overflateforurensning. De kan imidlertid brenne bort hvis det føres belastninger høyere enn datasignalnivå (dvs. 100 mA).

4. Hva er bak panelet?

Spaker og innfestinger fra forsiden kan se like ut, men bak panelet kan bryterhusene være av forskjellig art. Hvis det skal stå mange brytere på panelet, kan det være en fordel å velge en miniatyrbryter. Miniatyrbrytere kommer med mange av de samme funksjonene som større brytere.

Hvis det er rikelig med plass, kan et større bryterhus være bedre enn et mindre for å gi en større avstand mellom terminalene. Dette kan bidra til å redusere sjansen for utilsiktet kortslutning av tilkoblinger under installasjonen.

5. Hvordan skal du koble deg til bryteren?

Skruterminaler

Loddehylser

Hurtigtilkoblingsfaner

Avhengig av bryterhusets størrelse, bør du vurdere en rekke alternativer. Med skruterminaler kan du koble til ledningen direkte eller bruke gaffelkabelsko. Hurtigkoplingsklemmer tillater en hurtig plugg-og-klikk-kobling, og loddeterminaler kan anvendes til en permanent tilkobling.

Det er en metode for Internal Wiring Termination Style (IWTS) for å skyve kabelen inn i en intern klype-tilkobling.

6. Kan det være lurt med et militærgradert produkt?

Selv der vippebryteren ikke er til militært bruk, vil det å velge et militærgradert produkt gi en ekstra trygghet når det gjelder generell pålitelighet. Delene er meget pålitelige i områder med høy vibrasjon eller mekanisk støt, og det finnes ingen falske aktiveringsrisikoer.

7. Hvilke krav har du til formen på spaken?

En vanlig spak er en spak i «balltre»-stil i rustfritt stål, men noen produsenter tilbyr en rekke håndtak, spaker, stiler og farger for å gjøre vippespakene lette å kjenne igjen. Hvis man velger riktig spak, kan man forbedre brukervennligheten til maskinen.

Hvis du vurderer disse faktorene og veier fordelene og ulempene opp mot hverandre, vil det være enklere å finne en pålitelig og effektiv vippebryter.

Du kan utforske vårt utvalg av vippebrytere nedenfor og kontakte oss hvis du trenger veiledning eller support.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Fordelene med automatisert lodding med Weller

Neste innlegg

Hva er LoRa- og LoRaWAN-teknologi?

Relaterte innlegg