Fordelene med automatisert lodding med Weller

Produksjonsanlegg som vil redusere kostnader, øke kvaliteten og sikre bedre helse- og sikkerhetsrutiner tar i økende grad i bruk automatiserte systemer. Robotlodding kan forbedre arbeidshverdagen til vedlikeholdsteknikere og er et svært effektivt alternativ til håndlodding. Med Weller, kan du få det siste innen teknologi som kan forbedre både produktiviteten og kvaliteten samt finne loddeverktøyet som er best egnet for å få fart på innovasjon.

Siden de ideelle bruksområdene er mange, slik som hullmonterte komponenter, ledninger, kontakter og spesialkomponenter, kan automatisert lodding med stor fordel brukes innen mange felt i industrien.

Høyere kvalitet på loddingen

Med muligheter for å gi konsitente, repeterbare og reproduserbare resultat vil robotlodding ha en mye høyere kvalitet enn håndlodding. Ineffektiv produksjon av elektronikk kan gå ut over kvaliteten – da er sporbarhet nyttig for å sikre at alt går på skinner. Sporbarhet oppnås ved å bruke data for å overvåke og rette opp skjulte årsaker og for å belyse ineffektive eller repeterende oppgaver gjennom produksjonsprosessen. Dette er informasjon som er enkelt å samle inn når man bruker automatiserte systemer og som er nyttig for redusere avfall, eleminere feil og for å unngå operasjoner som ikke har noen nytte.

Robotlodding gir også kontroll over prosessparametere som sikrer høy kvalitet og nøyaktighet på utført arbeid ved å definere og overvåke variabler som ikke kan kontrolleres nøyaktig ved manuell produksjon. Parametere slik som:

 • Posisjonering
 • Orientering
 • Loddtid
 • Temperatur
 • Loddehastighet
 • Loddevolum
 • Loddeboltkraft

Økt produktivitet

Automatisert produksjon sørger for kontinuerlig produksjon, noe som øker produksjonene vesentlig og som eleminerer flaskehalser, som igjen fører til at kapasiteten ikke blir begrenset i noe stadium av prosessen. I ikke-automatiserte systemer kan det være svært vanskelig å finne ut hvor feil oppstår eller hvor produksjonen halter, noe som kan påvirke sluttreslutatet negativt.

En annen fordel er at kombinasjonen lave kostnader og forutsigbart resultat gjør det mulig for vedlikholdsteknikere å effektivt kalkulere utbytte. Håndlodding medfører inkonsekvent resultat og varierer i henhold til en rekke variabler. Med økt produksjon og sluttresultat av høyere kvalitet overgår robotlodding kapasiteten til manuell lodding med god margin.

Forbedret helse og sikkerhet

Ved å bruke atomatiserte systemer elemineres helse- og sikkerhetsrisikoene forbundet med håndlodding siden vedlikeholdsteknikerne slipper å lodde selv. Risiko som reduseres ved bruk av robot inkluderer brannsår, innånding av røyk, utmattelse og stress på hånd og øyne.

Kostnadseffektiv lodding

Selv om startkostnadene er høyere så vil automatisert lodding være med kostnadseffektivt over tid sammenlignet med håndlodding. Ved bruk av robotikk så vil både kostnadene forbundet med arbeid og opplæring av loddeeksperter bli redusert. I tillegg, selv om omarbeiding vanligvis gjøres for hånd, vil den økte presisjonen til robotlodding sikre høyre kvalitet på arbeidet og eleminere behovet for omarbeiding. Å investere i deler og tilbehør av høy kvalitet reduserer kostnadene ytterligere over tid. Ettersom automatisert utstyr bruker forbrukerdeler på en kontrollert og forutsigbar måte sikres maksimal levetid for delene.

WTBR 1000: Arbeidsbenkrobot fra Weller

For å sette en avansert automatisert loddeløsning ut i praksis er det bare å ta en titt på arbeidsbenkroboten Weller WTBR 1000. Med en praktisk størrelse og ustyrt med det siste innen teknologi sikerer dette robotsystemet høyste presisjon, pålitelighet og produtivitet for alle loddebehovene dine. Har alle fordelene forbundet med robotlodding og enda litt til -bare ta en titt på unike funksjonene til WTBR 1000, slik som:

 • WT 1H loddestasjon -150W, presis temperaturregulering og -stabilitet
 • XTR-spisser
 • Kamera med LED-ring
 • Integrert spissrengjøring
 • Dobbelt skuffsystem for kontinuerlig produksjon
 • Innebygget røykavtrekk med sikkerhetsdeksel
 • Brukervennlig programvare

De viktigste fordelene med automatisert lodding besørges av WTBR 1000 på følgende vis:

 1. Høyere kvalitet – Bruken av den nyeste teknologien, slik som presisjonsspisser og kamera med LED-ring sikrer økt nøyaktighet og presisjon, noe som fører til bedre kvalitet på loddingen. Loddemateren og arbeidsområdet er plassert i nærheten av hverandre slik at loddtråden kan trekkes ut jevnt og istedet for å bli skjøvet ut av materen. Dette sikrer høyest mulig kvalitet på loddepunktene og minimerer avvik fra tolleransekravene.
 2. Økt produktivitet – Det doble skuffesystemet gjør kontinuerlig og allsidig produksjon mulig, noe som typisk resulterer i dobbelt så høyt volum, økt produktivitet og større fleksibilitet. Forsinkelser forbundet med manuell lodding ungås og den brukervennlige programvaren gjør at WTBR 1000 øker produktivteten ytterligere.
 3. Forbedret helse og sikkerhet – Siden manuellt arbeid ikke er nødvendig ved robotlodding blir risikoen for brukerne eleminert. Men ikke nok med det, med innebygget Weller røykavtrekk og spissrenser sørger WTBR 1000 for at behovet for menneskelig inngripen blir ytterligere redusert. Enheten er robust og solid og er beskyttet mot forstyrrende bevegelser og vibrasjoner og har trippel beskyttelse via et system som er helt lukket og dermed sikrer både operatør, arbeidsstykket og maskinen selv.
 4. Kostnadseffektivitet – WTBR 1000 kan gi kostnadsreduksjoner på opptil 50% sammenlignet med håndlodding. Reduksjon i kostnader forbundet med arbeid og opplærlig kombindert med økt produksjon og kvalitet sørger for at WTBR 1000 er en svært god investering for vedlikeholdsteknikere. Dette robotsystemet gir igjen svært mye av det som blir investert, og kan potensielt redusere kostnader og bedre produksjonsprosessene eksepsjonelt.

Anbefalte produkter

WSW Loddetråd J-STD 004

WSW loddetråd finnes i en rekke tråddiametre. Den er laget for bevaring av loddespiss med høyt flussinnhold og smeltetemperatur på 219°C. Med raske fukteforhold på krevende overflater og ved lave temperaturer fungerer denne loddtråden bra på en rekke bruksområder og er perfekt til robotlodding.

WT 1010H SET – Loddestasjon WT 1010H 150W 550°C

Denne loddestasjonen gir høy produktivitet og er intuitiv i bruk takket være en ryddig menystruktur. Med mengde passende verktøy og med et varmelement som er konstruert for hurtig bytte av loddespisser sørger denne enheten for høy ytelse og funksjonalitet.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Forstå viktigheten av IoT-tilkobling og Industry 4.0: Et intervju med Jesse Chen fra Seeed Studio

Neste innlegg

En guide til valg av panelmonterte vippebrytere

Relaterte innlegg