Alt du trenger vite om røykavtrekk på arbeidsplassen

Røykavtrekk på arbeidsplassen kan ofte være noe man glemmer å ta hensyn til, også i større produksjonsanlegg hvor det er mye luftventilasjon. Denne røykavtrekksguiden vil hjelpe deg med å fullt ut forstå fordelene med røykavtrekk, de forskjellige typene røykavtrekk og de potensielle farene giftige partikler utgjør i et arbeidsmiljø. Når slike partikler skapes forurenses luften innendørs, noe som kan føre til helse- og sikkerhetsproblemer forbundet med menneskelig inhalering og dyrt utstyr som potensielt tar skade. Systemer for røykavtrekk er en logisk løsning på dette problemet.

Hvorfor behøver du røykavtrekk?

Røykavtrekksystemer brukes til å filtrere og fjerne giftige partikler og støv fra arbeidsplassen. De fleste bedrifter vil være under strenge helse- og sikkerhetsrettningslinjer fra myndighetene for å implementere slike systemer. Et røykavtrekk er som et luftfilter som suger opp forurenset luft fra omgivelsene og blåser ut igjen ren luft som har passert gjennom et filter. Etter filtreringen vil alle giftige partikler og støv være fanget i filteret. Røykavtrekk blir typisk brukt innen følgende felt:

 • Lodding/omarbeiding – arbeid kan skape farlige partikler og avgasser
 • Blyfrie legeringer – damp fra fluss krever ventilasjon
 • Laser – etsing og gravering kan skape skadelige VOC-forbindelser
 • MEK/aceton/formaldehyd – kjemiske forbindelser skal ikke inhaleres

Bruksområder som krever røykavtrekk

Lodding/omarbeiding: I løpet av de siste 10 årene har vi i stor grad beveget oss bort fra blylodding og tatt i bruk den snillere blyfrie varianten; men denne skaper flere avgasser. Temperaturen som kreves for å få en god loddeforbindelse med blyfri lodding er mye høyere, noe som resulterer i en kraftigere reaksjon i flussmiddelet og som fører til mer lodderøyk med et større antall giftige partikler.

Noen kan ha den misoppfatningen at blyfri lodding er en mindre helseskadelig form for lodding, men som nevnt før så er det faktisk motsatt selv om det ikke inneholder bly. Selv om det er mindre skadelig for miljøet er det mye mer skadelig for brukeren.

Blyfri lodding skaper opptil 250% flere partikler på mellom 0,5-1 mikron i diameter, størrelsen som er den mest farlige å inhalere. I tillegg til disse partiklene kan lodderøyk inneholde isocyanater, aldehyder og andre stygge substanser. Liker du tanken på å puste inn alt dette?

Lasergravering og -merking: Store industrielle lasere kan også skape skadelige avgasser ved bruk på forskjellige materialer i produksjonsprosessen. Disse avgassene er kjent som Laser Generated Air Contaminats (LGACer). LGACer er alle samlet i to kategorier: partikler og gasser. Enten bruken er kutting, gravering eller merking vil laseren katalysere materialet og flyktige organiske forbindelser (VOC) i form av gasser skapes når materialet smelter eller brenner. Fordi disse gassene er giftige og kan spres hurtig må disse fjernes. De fleste av dagens lasere blir levert med eller har egne propritære system for røykavtrekk.

Når det blir brukt plast slik som polyetylen skapes formaldehyd som er en skadelig VOC og påvist kreftfremkallende. Den kan forårsake astmareaksjoner og allergi og i noen sjeldne tilfeller kreft.

Materialer som keramikk, glass og tre avgir mikroskopiske partikler som kan irritere lunger, hud, nese og øyne.”

Kjemisk rengjøring/etsing: Aceton, MEK, svovelsyrer og silikonbaserte overflatebehandlinger og også noen typer lakk kan irritere luftveiene. Formaldehyd som finnes i gulv og noen bygningsmaterialer er påvist kreftfremkallende og er en av få kjemikalier som kan måles for forurensning.

Hva gjør filtre?

Røykavtrekksfiltre finnes i tre spesifikke trinn i et filtreringssystem. Etter at farlige substanser er fanget opp av filtreringssystemet havner det i det første filtretrinnet, det er her større partikler blir fanget i medium eller fine støvpartikler ved bruk av et for-filter. Luften beveger seg så til filter i trinn to, hvor mye mindre partikler blir fanget i EPA eler HEPA-partikkelfilter. Det siste og tredje trinnet er filter for gasser, hvor gasser, lukt, lim- og løsningsmiddelgasser fjernes. Resultatet av et tretrinns-system er at ren luft sirkuleres tilbake til arbeidsplassen, helt fri for giftige eller skadelige partikler.

Avhengig av arbeidsplassen og bruksområdet må du velge et passende system for røykavtrekk. Det er ikke alltid det er nødvendig med et tretrinns filtreringssystem.
 

Hvordan velge riktig filter

Alle typer løsemidler og kjemikalier vil alltid bli levert med et MSDS (sikkerhetsdatablad) og dette skal alltid leses gjennom. Et MSDS er et dokument som lister opp all informasjon angående helse og sikkerhet forbundet med materialet. Her vil det være listet opp alle kjemiske forbindelser materialet inneholder og veiledning om bruk og håndtering. Ved bruk av farlige stoffer på arbeidsplassen er det i enkelte land krav om at arbeidsgiver gir nødvendig informasjon, instruksjon og i noen tilfeller opplæring om håndtering av stoffet. Dette ville vært en utfordrende oppgave uten tilgang på et MSDS.

Det første man bør gjøre når riktig filter skal velges er å finne frem MSDS. Dette vil inneholde all informasjonen om typen partikler man kan bli eksponert for ved bruk.

Volum vs spissavtrekk

Det finnes to typer system for røykavtrekk: volum- og spissavtrekk. Volumavtrekk er best hvor et stort område skal dekkes, slik som følgende:

 • Håndlodding
 • Loddemaskiner, robotikk eller loddebad
 • Lim og kjemikalier
 • Mikroskopisk lodding
 • Renrom

Weller Volume Extraction

Zero Smog TL Kit 1 with Funnel Nozzle

Volume extraction unit for up to 1 workplace. Low noise, portable, easy filter replacement, quick and simple installation.

Zero Smog TL Kit 2 with Funnel Nozzle

Volume extraction unit for up to 2 workplaces. Low noise, portable, easy filter replacement, quick and simple installation.

Zero Smog EL Kit 1 with Funnel

Volume extraction unit for up to 2 workplaces. Maximum turbine extraction rate of 150m/h, an ideal filtration solution for light duty volume extraction applications.

Zero Smog TL Kit 1 with Funnel and free filter set

Volume extraction unit for up to 2 workplaces. Low noise, portable, easy filter replacement, quick and simple installation.

Spissavtrekk blir brukt for å fjerne avgasser direkte ved kilden. Dette blir typisk brukt til hobby eller lettere industribruk hvor langt færre giftige avgasser blir produsert. Spissavtrekk blir brukt i følgende:

 • Håndlodding
 • Omarbeiding
 • Robotikk
 • Mikroskopisk lodding

Tip Extraction

F12 Weller Filter System

Filter unit with two inlets for two soldering irons. High-vacuum system driven by compressed air.

FE4000 Weller Filter System

Line voltage fume extraction unit designed to run with one or two soldering irons. Does not require a compressed air supply.

Typer av systemer for røykavtrekk

Portable – disse avtrekkene kan enkelt flyttes dit hvor de behøves takket være påmonterte hjul.

Benkplasserte – det mest vanlige systemet for de fleste hobbybrukere og for individuell bruk

RND Solder fume extractor with active coal filter

Built-in high efficiency, low noise, brushless mini fan. Easy to replace carbon filter that absorbs noxious flux and lead fumes.

RND Solder fume extractor

Built-in high efficiency, low noise, brushless mini fan. Easy to replace carbon filter that absorbs noxious flux and lead fumes.

Innebygde avtrekk – denne typen avtrekkssystem er integrert i selve arbeidsplassen. De kan også være montert i hyller over arbeidsplassen eller andre steder.

Som navnet tilsier er veggmonterte avtrekk montert på veggen, normalt rett over arbeidsplassen hvor røykavtrekket skal foregå. De kan også flyttes et stykke fra side til side.

Stativmonterte – avtrekk som inngår i denne typen system er montert på gulvet på et stativ. De er fastmontert til underlaget, men kan også flyttes på til en viss grad.

Sammendrag

Effektive røykavtrekk vil sørge for en sunn arbeidsplass gjennom å beskytte pesonalet for skadelige stoffer i luften. Glem ikke å ta MSDS i bruk; dette bør være det første du gjør når du skal vurdere røykavtrekkssystemer og informere dine ansatte om hvilke stoffer de kan bli utsatt for. Typen avtrekk bør velges ut i fra bruksområde og hvilket miljø du jobber i.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Testing av telekommunikasjonsnettverk og infrastruktur

Neste innlegg

Hvordan teknologi endrer helsevesenet

Relaterte innlegg