Hvordan teknologi endrer helsevesenet

Teknologisk fremgang endrer kontinuerlig helsevesenet ved å tilby fordeler for pasienter og øke effektiviteten for fagpersoner. Fremvoksende teknologier, kunstig intelligens (AI) og big data kommer sammen for å gjøre store fremskritt innen medisin.

7 key technologies in this area include:

1. Telemedisin

Telemedisin refererer til bruk av telekommunikasjonsteknologi og informasjonsteknologi for å yte medisinsk behandling eksternt. Videokonsultasjoner, digital bildebehandling og ekstern medisinsk diagnose er viktige eksempler på telemedisin i praksis.

Telemedisin er veldig fordelaktig når det gjelder effektiv helsetjenester og behandling, og er en ideell løsning for pasienter som kanskje ikke kan delta på avtaler personlig. Det tilbyr en raskere, kostnadseffektiv og mer praktisk service for både pasienter og helsepersonell. I mange tilfeller forbedres tjenestenivået sterkt ettersom mange telemedisinsselskaper har begynt å innlemme elektroniske medisinske journaler, faktureringsløsninger og AI-diagnose i programvaren. Videre tillater det leger å få en ny mening fra spesialister via sikre videosamtaler, noe som er veldig gunstig under kritiske omstendigheter.

Den globale størrelsen på telemedisin var på 34,28 milliarder dollar i 2018 og forventes å være 185,66 milliarder dollar innen 2026.

Telemedisinens markedsstørrelse, andel og bransjeanalyse 2019-2026, Fortune Business Insights

2. Healthcare trackers, wearables og sensorer

Helsepersonellsporere og bærbare enheter har blitt enormt populære de siste årene, slik at brukerne kan overvåke og spore helsen hjemme. Nesten hvilken som helst helseparameter kan overvåkes slik at pasienter kan håndtere forholdene deres lettere autonomt. Noen eksempler på trackers og wearables i helsevesenet inkluderer:Bærbare treningstrackere– dette er vanligvis armbånd som er utstyrt med sensorer for å spore brukerens trinn, fysiske aktivitet og hjertefrekvens. Disse trackerne gir ofte bærere påminnelser om å bevege seg mer og anbefalinger for å forbedre helse og kondisjon.

Wearable electrocardiogram (EKG) monitorer– i tillegg til å spore trening, tempo og høyde, overvåker EKG-monitorer også brukerens hjerterytme og elektriske signaler fra hjertet. Denne informasjonen kan deretter sendes til brukerens lege etter behov.

Biosensorer– dette er selvklebende flekker som brukes av brukerne når de beveger seg. Informasjon relatert til bevegelse, puls, pustefrekvens og temperatur samles inn for å hjelpe brukerne med å overvåke helsen deres.

Bærbare enheter for kontinuerlig glukosemåling (CGM)– er enheter som kontinuerlig overvåker en diabetes pasients blodsukkernivå gjennom dagen og natten. De får regelmessige, automatiske målinger som kan brukes til å overvåke en brukers diabetes effektivt.

Fertilitetssporere– er vanligvis armbånd som overvåker brukerens basale kroppstemperatur, hvilepuls, pustefrekvens og søvn. Disse wearables hjelper kvinner med å spore syklus og fruktbarhet.

UV-eksponeringssporere– dette er enheter som klemmes på klær og som sporer UV-intensitet, vær og brukerens hudtype. Et varsel blir gitt når solbeskyttelse er nødvendig, og sørger for at brukeren ikke blir solbrent.

Wearables gjør det mulig for brukere å overvåke helsen sin fra hjemmet sitt. De sørger også for mer effektiv helsetjenester, ettersom pasienter bedre kan håndtere forholdene uten profesjonell inngrep, og når de besøker lege, har de ofte konsistente og nøyaktige data og informasjon å gi.

3. Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) refererer til datasystemer som utfører menneskelignende oppgaver som beslutningstaking, talegjenkjenning og visuell oppfatning basert på data.

Siden AI raskt kan behandle store mengder informasjon, har det vært medvirkende til å redusere tiden det tar å diagnostisere alvorlige sykdommer. Dette har vært spesielt nyttig for nevrologiske sykdommer som epilepsi der AI-programmer kan sammenligne skanninger mellom friske pasienter og de med epilepsi for å identifisere unormale regioner i hjernen. Å identifisere abnormiteter raskt kan være avgjørende for utfallet av slike forhold.

AI har også hatt stor innvirkning på legemiddeloppdagelser ved å identifisere legemiddelmål, finne kandidatmolekyler fra databiblioteker og foreslå kjemiske modifikasjoner. AI tilbyr en mer strømlinjeformet og automatisert tilnærming til medisinforskning og -utvikling, et spennende område for fremtiden der mulighetene potensielt er ubegrensede.

Kunstig intelligens påvirker til og med hastigheten og varigheten på sykehusbesøk. På John Hopkins sykehus brukes prediktiv AI for å forbedre effektiviteten i operasjonell pasientstrøm, noe som resulterer i en raskere og bedre pasientopplevelse.

4. Utvidet virkelighet

Augmented reality (AR) gir en interaktiv opplevelse basert på et virkelig miljø der hverdagslige gjenstander forbedres av datamaskingenerert informasjon. Dette er enormt gunstig for helsevesenet på tre måter; for å forbedre pasientopplevelsen, gi en mer effektiv praksis for medisinsk fagpersonell og forbedre medisinsk opplæring og utdanning.

  • Å tilby en mer effektiv praksis for medisinske fagpersoner:

Augmented reality-briller er et eksempel på denne teknologien som gjør det mulig for kirurger å se i pasientens kropp for å innhente viktig informasjon og data uten behov for invasiv kirurgi. Med muligheten til å nå visualisere bein, muskler og organer før kirurgi startes, kan kirurger få større innsikt i pasientens tilstand og bedre forberede seg på kirurgi deretter. Veivisualisering tilbyr en annen applikasjon av VR innen helsetjenester der denne teknologien kan lage et kart over pasientens årer på huden, slik at sykepleiere mer effektivt kan finne en blodåre første gang.

  • Forbedre pasientopplevelsen:

AR-applikasjoner kan også forbedre pasientopplevelsen ved å vise en 3D-visualisering av hvordan et bestemt legemiddel fungerer. Dette kan spare tid og forvirring, ettersom pasienter ikke trenger å lese lange beskrivelser på en flaske før bruk. Videre, gjennom AR, kan pasienter få en bedre forståelse av effektene en tilstand kan ha. Noen applikasjoner kan simulere effekten av en bestemt sykdom for å øke bevisstheten og øke empati, slik at pasienter kan ta mer passende livsstilsvalg når de er klar over og har opplevd potensielle effekter av en tilstand gjennom AR.

  • Bedre medisinsk opplæring og utdanning

Augmented reality kan også brukes til å forbedre opplæringen av medisinske fagpersoner, og gir bedre og mer realistiske pedagogiske ressurser enn lærebøker og diagrammer kan tilby.

5. Nanoteknologi

Nanoteknologi refererer til konstruksjon av funksjonelle systemer på molekylært nivå. Slik teknologi er enormt innflytelsesrik for å forme fremtiden for medisinsk industri, da den muliggjør fremskritt innen:

  • Medisinsk datainnsamling– Smarte piller som piller og sensorpiller er inntakbare, kontrolleres trådløst og kan skaffe data fra kroppen. Dataene som samles inn kan deretter brukes til å bestemme passende medisindoser som kreves av en pasient, eller kan spore når medisinen sist ble tatt. Dette er spesielt nyttig for pasienter med bipolar lidelse, schizofreni og demens som kan slite med å håndtere sin egen medisinering. Det hjelper også autoriserte fagpersoner og omsorgspersoner som kan spore pasientens medisininntak.
  • Målrettet medikamentlevering– Behandlinger som cellegift og stråling skader ofte sunne celler mens behandlingen pågår. Forskere jobber derfor med nanopartikler for å lage en behandling som spesifikt retter seg mot kreftceller uten å påvirke sunne celler samtidig. Dette er en enorm utvikling innen kreftbehandling ettersom medisinalevering blir mer raffinert, nøyaktig og forbedret.
  • Diagnostikk– Medisinske implantater som hofte- og kneutskiftninger har forbedret livet til mange pasienter. Imidlertid er risikoen for betennelse og infeksjon etter operasjonen stor. Etter hvert som symptomene ofte blir synlige på et senere tidspunkt, blir behandlingen stadig mer ineffektiv. For å løse dette blir sensorer i nanoskala innebygd i implantatet slik at infeksjon kan oppdages raskere.

6. Roboter

Med jevn ytelse og økt presisjon og nøyaktighet, er roboter i stand til å lette noe av trykket på sykehus, og tilbyr en rekke fordeler til både medisinsk fagpersonell og pasienter.

Roboter som hjelper pasienter
Roboter har forbedret pasientbehandlingen enormt. Eksempler inkluderer eksoskelettroboter som hjelper lammede pasienter med å gå igjen og bioniske lemmer innebygd med sensorer som gir større nøyaktighet enn originale kroppsdeler. Service- og ledsagerroboter har vært nyttige for å forbedre pasientens mentale helse og oppmuntre dem til å forbli positive. Slike roboter hjelper også til med hverdagsoppgaver ved å gi brukerne påminnelser om å ta medisiner og utføre rutinemessige kontroller som tester temperatur og blodtrykk.

Roboter som hjelper medisinsk fagpersonell
Robotkirurgi blir stadig mer utbredt ettersom det muliggjør fjernkirurgi og forbedrer mulighetene til kirurger som utfører åpen kirurgi. Videre har pleieroboter vært medvirkende til å utføre enkle, men grunnleggende oppgaver som å ta blod, registrere temperaturer og forbedre pasientens hygiene. Tilsvarende hjelperoboter har hjulpet medisinsk personale ved å utføre gjentatte manuelle oppgaver som rengjøring, påfylling og levering av gjenstander rundt på sykehuset. Dette frigjør tid for leger og sykepleiere å bruke på forbedret pasientbehandling.

7. 3D-utskrift

Ved å bruke maskinvare med 3D-utskrift kan fysiske objekter opprettes fra en digital datamaskinstøttet fil. Flere materialer blir deretter lagt til i filen for å bygge en 3D-struktur. 3D-utskrift er en ideell teknologi for medisinsk industri og brukes til:Skreddersydd proteser og implantater – som er laget med presisjon og nøyaktighet for pasientspesifikke applikasjoner. 3D-utskrift er skreddersydd for pasienten, og muliggjør meget personlig helsetjenester og er en nøkkelteknologi for skreddersydde produkter og enheter.

Anatomiske modeller for kirurgisk planlegging og utdannelse – som gjør det mulig for radiologer og kirurger å visualisere abnormiteter og komplekse patologier før operasjonen. Ved å lage 3D-modeller av pasientens anatomi basert på en skanning, kan medisinske fagpersoner også gi bedre pasientkonsultasjoner ved å vise hvordan kirurgi vil bli utført og forklare pasientens forhold tydeligere. For medisinstudenter er 3D-modeller også nyttige for å vise og lære om abnormiteter som brudd, svulster og lesjoner.

Farmasøytisk forskning– spesielt når det gjelder medisindoseringsapplikasjoner og funn. 3D-utskrift på sykehus og apotek gjør det mulig for medisinske fagpersoner å lage et dose- og leveringssystem som er personlig tilpasset pasienten i henhold til faktorer som alder, kjønn, kroppsstørrelse og livsstil. 3D biotrykkede organer har også bidratt til å forbedre kliniske studier, da effekten av legemidler kan testes på biotrykt vev før bruk på mennesker.

Etter hvert som teknologiene utvikler seg og fremdriften kontinuerlig gjøres, forbedres tjenesten som medisinsk fagpersonell kan tilby. Pasientbehandling blir mer effektiv, lettere å forstå og mer effektiv, slik at resultatene blir bedre takket være mulighetene som disse 7 teknologiene kan gi.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Alt du trenger vite om røykavtrekk på arbeidsplassen

Neste innlegg

Den mest innovative utviklingen innen Quantum Computing

Relaterte innlegg