Jak technologia zmienia opiekę zdrowotną

Postęp technologiczny nieustannie zmienia branżę opieki zdrowotnej, przynosząc korzyści pacjentom i zwiększając wydajność lekarzy. Nowe technologie, sztuczna inteligencja (AI) i big data współgrają ze sobą, aby dokonać ogromnego postępu w medycynie.

7 kluczowych technologii w tym obszarze to:

1. Telemedycyna

Telemedycyna odnosi się do wykorzystania technologii telekomunikacyjnych i informatycznych do świadczenia opieki medycznej na odległość. Konsultacje wideo, obrazowanie cyfrowe i zdalna diagnostyka medyczna to najlepsze przykłady telemedycyny w praktyce.

Niezwykle korzystna w zapewnianiu skutecznej opieki zdrowotnej i leczenia, telemedycyna jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy mogą nie być w stanie osobiście stawić się na wizytę. Oferuje szybsze, tańsze i wygodniejsze usługi zarówno dla pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia. W wielu przypadkach poziom usług znacznie się poprawił, ponieważ wiele firm telemedycznych zaczęło wprowadzać do swojego oprogramowania elektroniczną dokumentację medyczną, rozwiązania rozliczeniowe i diagnostykę AI. Ponadto, telemedycyna umożliwia lekarzom uzyskanie drugiej opinii od specjalistów za pośrednictwem bezpiecznych połączeń wideo, co jest niezwykle korzystne w krytycznych okolicznościach.

Wielkość globalnego rynku telemedycyny wyniosła 34,28 mld USD w 2018 r. i przewiduje się, że osiągnie 185,66 mld USD do 2026 r.

Wielkość rynku telemedycyny, udział i analiza branży 2019–2026, Fortune Business Insights

2. Urządzenia monitorujące, urządzenia ubieralne i czujniki w służbie zdrowia

Urządzenia monitorujące opiekę zdrowotną i urządzenia ubieralne stały się w ostatnich latach niezwykle popularne, umożliwiając użytkownikom monitorowanie i śledzenie stanu zdrowia w domu. Niemal każdy parametr zdrowotny można monitorować, aby pacjenci mogli z większą łatwością samodzielnie radzić sobie ze swoimi schorzeniami. Niektóre przykłady urządzeń monitorujących i ubieralnych w służbie zdrowia obejmują:Ubieralne urządzenia do pomiaru aktywności fizycznej– są to zazwyczaj opaski na nadgarstek wyposażone w czujniki do śledzenia kroków użytkownika, aktywności fizycznej i tętna. Te urządzenia monitorujące często przesyłają użytkownikom przypomnienia, aby więcej się ruszać oraz zalecenia dotyczące poprawy zdrowia i aktywności fizycznej.

Ubieralne monitory elektrokardiogramu (EKG) – oprócz śledzenia ćwiczeń, tempa i wysokości, monitory EKG monitorują również rytm bicia serca użytkownika i sygnały elektryczne z serca. W razie potrzeby informacje te można następnie przesłać do lekarza użytkownika.

Biosensory– są to samoprzylepne plastry noszone przez użytkowników podczas ruchu. W ten sposób gromadzone są informacje dotyczące ruchu, tętna, rytmu oddechowego i temperatury, aby pomóc użytkownikom monitorować stan ich zdrowia.

Urządzenia ubieralne do ciągłego monitorowania glikemii (CGM)– to urządzenia, które w sposób ciągły monitorują poziom glukozy we krwi pacjenta z cukrzycą w ciągu dnia i nocy. Uzyskują one regularne, automatyczne odczyty, które można wykorzystać do skutecznego monitorowania cukrzycy u użytkownika.

Urządzenia do monitorowania płodności– to zazwyczaj bransoletki, które monitorują podstawową temperaturę ciała użytkownika, tętno spoczynkowe, rytm oddechowy i sen. Te urządzenia ubieralne pomagają kobietom śledzić cykl menstruacyjny i płodność.

Urządzenia do monitorowania promieniowania UV– są to urządzenia przypinane do ubrania, które śledzą typ skóry użytkownika, pogodę i intensywność promieniowania UV. Gdy wymagana jest ochrona przed tym promieniowaniem, pojawia się ostrzeżenie, dzięki któremu użytkownik uniknie poparzenia w wyniku nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

Urządzenia ubieralne umożliwiają użytkownikom monitorowanie stanu zdrowia w zaciszu własnego domu. Zapewniają również bardziej wydajną opiekę zdrowotną, ponieważ pacjenci mogą lepiej radzić sobie ze swoimi schorzeniami bez profesjonalnej interwencji, a kiedy odwiedzają lekarza, często mają do przekazania spójne i dokładne dane oraz informacje.

3. Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (AI) odnosi się do systemów komputerowych, które wykonują zadania podobne do ludzkich, takie jak podejmowanie decyzji, rozpoznawanie mowy i percepcja wzrokowa na podstawie danych.

Ponieważ sztuczna inteligencja może szybko przetwarzać ogromne ilości informacji, odgrywa zasadniczą rolę w skracaniu czasu potrzebnego na zdiagnozowanie poważnych chorób. Jest to szczególnie przydatne w przypadku chorób neurologicznych, takich jak epilepsja, przy których programy AI mogą porównywać skany zdrowych pacjentów i osób z epilepsją, aby zidentyfikować nieprawidłowe obszary w mózgu. Szybka identyfikacja nieprawidłowości może mieć kluczowe znaczenie dla wyniku tego stanu.

AI wywarła również ogromny wpływ na odkrycia leków, identyfikując cele leków, znajdując potencjalne cząsteczki z bibliotek danych i sugerując modyfikacje chemiczne. Sztuczna inteligencja oferuje bardziej usprawnione i zautomatyzowane podejście do badań i rozwoju leków, tworząc ekscytujący obszar na przyszłość, w którym możliwości są potencjalnie nieograniczone.

Artificial intelligence is even making an impact on the speed and duration of hospital visits. At John Hopkins hospital, predictive AI is being used to improve the efficiency of operational patient flow, resulting in a faster and better patient experience.Sztuczna inteligencja ma nawet wpływ na szybkość i czas trwania wizyt w szpitalu. W szpitalu Johna Hopkinsa predykcyjna sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w celu poprawy wydajności operacyjnego przepływu pacjentów, co skutkuje ich szybszą i lepszą obsługą.

4. Rzeczywistość rozszerzona

Rzeczywistość rozszerzona (AR) oferuje interaktywne doświadczenie oparte na realnym świecie, w którym przedmioty codziennego użytku są wzbogacane o informacje generowane komputerowo. Jest to niezwykle korzystne dla branży opieki zdrowotnej z trzech powodów: polepszenie doświadczenia pacjentów, zapewnienie bardziej efektywnej praktyki dla pracowników służby zdrowia oraz poprawa wyszkolenia i edukacji medycznej.

  • Zapewnienie bardziej efektywnej praktyki dla lekarzy:

Okulary do rzeczywistości rozszerzonej są jednym z przykładów tej technologii, która umożliwia chirurgom wgląd w ciało pacjenta w celu uzyskania ważnych informacji i danych bez konieczności wykonywania inwazyjnej operacji. Dzięki możliwości wizualizacji kości, mięśni i narządów przed rozpoczęciem operacji chirurdzy mogą uzyskać lepszy wgląd w stan pacjenta i odpowiednio przygotować się do zabiegu. Wizualizacja żył oferuje kolejne zastosowanie VR w opiece zdrowotnej, w której ta technologia może stworzyć mapę żył pacjenta na skórze, dzięki czemu pielęgniarki mogą skuteczniej znaleźć żyłę za pierwszym razem.

  • Poprawa wrażeń pacjentów:

Aplikacje AR mogą również poprawić wrażenia pacjenta, pokazując trójwymiarową wizualizację działania konkretnego leku. Może to zaoszczędzić czas i zmniejszyć zamieszanie, ponieważ pacjenci nie będą musieli czytać długich opisów na butelce przed użyciem. Ponadto, dzięki AR, pacjenci mogą lepiej zrozumieć skutki, jakie może mieć dane schorzenie. Niektóre aplikacje mogą symulować wpływ konkretnej choroby w celu podniesienia świadomości i zwiększenia empatii, dzięki czemu pacjenci mogą dokonywać właściwszych wyborów dotyczących stylu życia, gdy są świadomi i doświadczyli poprzez AR potencjalnych skutków schorzenia.

  • Poprawa wyszkolenia i edukacji medycznej

Rzeczywistość rozszerzona może być również wykorzystywana do poprawy wyszkolenia specjalistów z branży medycznej, zapewniając lepsze i bardziej realistyczne zasoby edukacyjne niż oferują podręczniki i diagramy.

5. Nanotechnologia

Nanotechnologia odnosi się do inżynierii systemów funkcjonalnych na poziomie molekularnym. Taka technologia ma ogromny wpływ na kształtowanie przyszłości branży medycznej, ponieważ umożliwia postęp w następujących dziedzinach:

  • Zbieranie danych medycznych– Inteligentne pigułki, takie jak pigułki z kamerą i czujnikiem, są spożywane i kontrolowane bezprzewodowo, aby uzyskiwać dane z organizmu. Zebrane dane można następnie wykorzystać do określenia odpowiednich dawek leków wymaganych przez pacjenta lub do śledzenia czasu ostatniego przyjęcia leku. Jest to szczególnie przydatne dla pacjentów z chorobą dwubiegunową, schizofrenią i demencją, którzy mogą mieć problemy z przyjmowaniem leków. Pomaga to również upoważnionym lekarzom i opiekunom, którzy mogą śledzić przyjmowanie leków przez pacjentów.
  • Ukierunkowane zastosowanie leków – Zabiegi, takie jak chemioterapia i radioterapia często uszkadzają zdrowe komórki w trakcie leczenia. Dlatego naukowcy pracują z nanocząsteczkami, aby stworzyć terapię, która jest ukierunkowana konkretnie na komórki rakowe, nie wpływając jednocześnie na zdrowe komórki. Jest to ogromny postęp w leczeniu raka, ponieważ zastosowanie leków staje się bardziej dopracowane, dokładne i ulepszone.
  • Diagnostyka– Implanty medyczne, takie jak protezy biodra i kolana, poprawiły jakość życia wielu pacjentów. Jednak ryzyko pooperacyjnego stanu zapalnego i infekcji jest duże. Ponieważ objawy często pojawiają się później, leczenie staje się coraz bardziej nieskuteczne. Aby rozwiązać ten problem, wszczepiane są czujniki w nanoskali, które umożliwiają szybsze wykrycie infekcji.

6. Robotyka

Dzięki stałej wydajności oraz zwiększonej precyzji i dokładności, roboty są w stanie złagodzić napięcia w szpitalach, oferując szereg korzyści zarówno lekarzom, jak i pacjentom.

Roboty pomagają pacjentom
Roboty znacznie poprawiły opiekę nad pacjentami. Przykłady obejmują roboty egzoszkieletowe pomagające sparaliżowanym pacjentom ponownie chodzić oraz bioniczne kończyny wyposażone w czujniki, które zapewniają większą dokładność niż oryginalne części ciała. Roboty usługowe i towarzyszące były przydatne w poprawianiu zdrowia psychicznego pacjentów i zachęcaniu ich do zachowania optymizmu. Takie roboty pomagają również w codziennych zadaniach, przypominając użytkownikom o przyjmowaniu leków i wykonując rutynowe badania kontrolne temperatury i ciśnienia krwi.

Roboty pomagają pacjentom

Chirurgia robotyczna staje się coraz bardziej rozpowszechniona, ponieważ umożliwia zdalną operację i zwiększa możliwości chirurgów wykonujących operacje na otwartym sercu. Ponadto, roboty pielęgnacyjne odgrywają kluczową rolę w wykonywaniu prostych, ale podstawowych zadań, takich jak pobieranie krwi, rejestrowanie temperatury i poprawa higieny pacjentów. Podobnie roboty pomocnicze pomagają personelowi medycznemu, wykonując powtarzalne czynności ręczne, takie jak czyszczenie, uzupełnianie zapasów i dostarczanie przedmiotów w szpitalu. Dzięki temu lekarze i pielęgniarki mogą poświęcić więcej czasu na lepszą opiekę nad pacjentami.

7. Drukowanie 3D

Korzystając ze sprzętu do drukowania 3D można tworzyć fizyczne obiekty z cyfrowego pliku wspomaganego komputerowo. Następnie do pliku zostanie dodanych wiele materiałów, aby zbudować strukturę 3D. Idealna technologia dla branży medycznej, drukowanie 3D jest wykorzystywane w następujących przypadkach:Indywidualne protezy oraz implanty– wykonane z precyzją i dokładnością do zastosowań specyficznych dla pacjenta. Dostosowane do pacjenta drukowanie 3D umożliwia wysoce spersonalizowaną opiekę zdrowotną i jest kluczową technologią dla produktów i urządzeń wykonywanych na zamówienie.

Modele anatomiczne do planowania i edukacji chirurgicznej– które umożliwiają radiologom oraz chirurgom wizualizację nieprawidłowości i złożonych patologii przed operacją. Tworząc trójwymiarowe modele anatomii pacjenta na podstawie skanu, lekarze mogą również zapewnić lepsze konsultacje z pacjentami, pokazując, w jaki sposób operacja będzie wykonywana i dokładniej wyjaśniając schorzenie pacjenta. Dla studentów medycyny modele 3D są również przydatne podczas pokazywania i nauczania o nieprawidłowościach, takich jak złamania, guzy i uszkodzenia.

Badania farmaceutyczne– szczególnie pod względem dawkowania i odkrywania leków. Drukowanie 3D w szpitalach i aptekach umożliwia lekarzom stworzenie systemu dawkowania oraz podawania dostosowanego do pacjenta w zależności od takich czynników, jak wiek, płeć, rozmiar ciała i styl życia. Narządy biodrukowane w 3D odgrywają również zasadniczą rolę w udoskonalaniu badań klinicznych, ponieważ skuteczność leków można przetestować na tkankach biowydrukowanych przed zastosowaniem na ludziach.

Rozwój technologii i ciągły postęp umożliwiają stałe ulepszanie usług świadczonych przez lekarzy. Opieka nad pacjentem staje się bardziej wydajna, łatwiejsza do zrozumienia i skuteczniejsza, a uzyskiwane wyniki są lepsze dzięki możliwościom, jakie zapewnia te 7 technologii.

Total
0
Shares
Poprzedni post

Wszystko, co musisz wiedzieć o odprowadzaniu oparów w miejscu pracy

Następny post

Najbardziej innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obliczeń kwantowych

Powiązane posty