Signaleringsenheter fra RND for din automatiserte drift

Avatar photo

Signalering er grunnleggende for en effektiv arbeidsflyt og kontroll av maskiner. Ønsker du å forbedre arbeidsplassen kan signaleringsenheter, som tårn, horn og sirener, forbedre funksjonaliteten av industrielle anlegg og sørge for en trygg arbeidsplass. Noen signaleringsenheter er obligatorisk på arbeidsplassen, som varselsummere eller nødlys. Ta en titt på RNDs nye utvalg av signaleringsenheter spesielt utviklet for bruk i automasjon.

Kort om signaleringsenheter

Signaleringsenheter er utviklet for å varsle om feil, slik at problemer kan tas tak i for å unngå lange og dyre nedetider. De gjør at man manuelt, automatisk, lokalt eller eksternt kan kontrollere last og produksjonslinjer. De har også flere funksjoner, som akustisk og visuell signalering, fjernkontroll, visuell statusindikering av maskiner og enheter, og kretsseparasjon.

De brukes ofte i transportsektoren, industrielle anlegg og i offentlige rom. Eksempler på disse inkluderer signaltårn, sirener, summere, horn og varsellys.

Automasjons-signalering, lover og regler

Nasjonal lovgivning har en klar definisjon av industriell signalering og hvordan det brukes. Bruken av signaleringskomponenter er lovpålagt både for produsenter og brukere av industrimaskiner. Når sikkerhet og liv står i fare eller når det oppstår feil på utstyret, må disse komponentene sende varselsignaler på en pålitelig måte (lydbaserte eller optiske), og gi beskjed om maskineriet fungerer som det skal. Det er viktig at disse beskjedene er tydelige og lett tilgjengelige.

I EU fastsetter 2006/42/EF-direktivet reglene for bruk av signaleringsenheter. Men type signalering kan variere avhengig av type maskin og sektor.

Typer signalenheter

Signalenheter har som oppgave å sende enten lydbaserte eller visuelle varsler. Signallys, som ligner på traffikklys, er enkle optiske enheter med en kraftig lyskilde, ofte en LED, halogen- eller xenon-lampe. De kommer i rød, gul, oransje og grønn og er egnet for ikke-verbal overføring av informasjon.

Det fins tre hovedkategorier:

  • Optiske signaliseringsenheter
  • Lydbaserte signaliseringsenheter 
  • Optisk og lydbaserte signaliseringsenheter

Optiske signaliseringsenheter

Når vi snakker om optisk signaleringsteknologi snakker vi oftest om signallamper eller tårn. Disse brukes for å indikere forhold og drift av anlegg, industrielt maskineri og styringsskap. I tillegg til å brukes i industrielle anlegg kan disse også brukes innen logistikk, transport, sport og offentlige anlegg, som i adgangskontroll.

Lydbaserte signaliseringsenheter 

Akustiske signaleringsenheter, såkalte lydbaserte enheter, gir beskjed om en hendelse eller potensielle trusler. De har en høy tone som kan brukes på flere måter, som en summer, sirene, en kostant eller uregelmessig lyd, eller en bjelle.

Ved valg av en av disse enhetene er det viktig å ikke bare tenke på volumet av selve lyden som produseres og hvordan den signaliseres, men også – på lik linje med optiske enheter – IP-klassifiseringen, driftstemperatur, strømforsyningsspenning og energiforbruk.

Optiske og lydbaserte signaliseringsenheter

Den tredje kategorien er optiske og lydbaserte signalenheter. Disse brukes ofte i tekniske installasjoner og i spesifikke applikasjoner, når det optiske signalet alene ikke er nok. Den lydbaserte indikatoren viser funksjonaliteten av det visuelle signaliseringssystemet.

Enhetene har to omformere (ofte piezo-keramiske), noe som separerer lyden og det visuelle signalet.

Vanlige signalenheter – produktutvalg fra RND

RNDs utvalg av signalenheter inkluderer tårn, moduler, lamper og horn. De fleste av disse er LED-baserte, en teknologi som nå har blitt den globale normen for denne type lys. Utstyr fra RND er langtlevende og trenger ikke den samme type elektrisk vedlikehold eller andre tjenester. Vi har gått gjennom noen av disse typene for å hjelpe deg å velge de beste enhetene for ditt anlegg:

Signaltårn

Signal- og lystårn er visuelt utstyr som er grunnleggende i håndtering av kompliserte systemer. De fungerer som lydbaserte eller visuelle varselsystemer skulle en krise oppstå, for bruk i maskiner eller i automasjon. Tårnets farge eller forhold indikerer ulike instruksjoner og en summer er inkludert i standard signaltårn.

Profesjonelle signaleringssystemer gjør at ansatte er bedre rustet til å raskt håndtere feil eller problemer. Dette forbedrer sikkerheten og reduserer reaksjons- og ventetiden.

RND tilbyr LED signaltårn, for økt sikkerhet for ansatte og utstyr.

Signallamper

Signallamper, lik signaltårn, er visuelle enheter som bruker fargede lys for å gi informasjon. De består vanligvis av flere tårnlys som alle kan avgi ulike farger for å indikere ulike forhold eller statuser. Lysene kan rotere, blinke eller blitse, avhengig av forholdene.

En summer har et lydområde mellom 5 til 15 desibel høyere enn det omgivende støynivået. Det er flere faktorer som bestemmer området summeren dekker. Den må være høy nok slik at man kan høre den over bakgrunnsstøy og gjennom alle relevante områder i bygningen.

Du kan kjøpe multifunksjonelle LED signaltårn fra RND i blå, rød og oransje med ulik effektspenning mellom 12 V til 24 V, og 120 V til 240 V.

Sirener og horn

Signaliseringsutstyr brukes for å varsle lokalt. Interne og eksterne alarmer skilles fra hverandre. Når individer befinner seg på innsiden av bygningen som overvåkes, bruker man intern varsling. Den brukes kun for å gi individer beskjed om farer. Både visuelle signaleringsenheter (strobelys) og lydbaserte signaleringsenheter (sirener og horn) brukes for eksterne varsler. For å gi beskjed til folk på arbeidsplassen, i nabolaget eller offentligheten brukes eksterne varsler.

RND har et stort utvalg av lydbaserte signaleringsutstyr å velge mellom, som summere med 105 dB og 24 til 123/230 VAC/VDC, elektromekaniske sirener og LED-sirener i rød, gul og blå.

I tillegg til sirener har RND er utvalg av signaleringsenheter for bruk i automasjon, som enkle signalhorn med 95 dB og signaltårn med lydbaserte og lysende varsler.

Signalmoduler

I tillegg til forhåndsbygde/konfigurerte signaltårn, kan man også skreddersy signaltårn basert på brukerens behov. Moduler er tilgjengelig både i 24 og 240 V, slik at man kan konfigurerer signaltårn for flere applikasjoner.

RND har summermoduler tilgjengelig med standardbase (IP45-klassifisering) eller en dyp base (IP65-klassifisering), og LED-lysmoduler i flere lysende farger.

FAQs

Hva er det viktigste man må tenke over før man velger signaleringsenheter?

Før du velger signaleringsenhet må du tenke over hva du har tenkt å bruke enheten til og hvor du har tenkt å bruke den (innendørs eller utendørs, temperatur, fuktighet), om du har visuelle eller lydbaserte krav, hvilke industristandarder og reguleringer som eksisterer, strømkilde, hvor enkel enheten er å installere, vedlikehold, og hvordan disse kan integreres med eksisterende systemer.

Hvor brukes signaleringsenheter oftest?

Vi har gått gjennom noen av de vanligste bruksområdene her. De vanligste bruksområdene er transport (inkl. flyplasser, jernbane, og motorveier), produksjonsanlegg, varehus, offentlige bygninger, helseanlegg, brann- og sikkerhetssystemer, marineapplikasjoner og byggeplasser.

Hvordan kommuniserer signaleringsenheter med styringssystemer?

Signaleringsneheter kan tilkobles ulike enheter ved hjelp av kabling, kommunikasjonsprotokoller (f.eks. Modbus, Profibus) eller trådløs tilkobling. Integrasjon med kontrollsystemer gjør det mulig med sentralisert kontroll, synkronisering og koordinert signalering basert på forhåndsdefinerte forhold eller hendelser.

Kan signaleringsenheter skreddersys?

Ja, mange produsenter tilbyr skreddersydde alternativ for å møte spesifikke krav. Tilpasningen inkluderer blant annet fargevalg, monteringsalternativ, lydbaserte signalmønster og skjermvarsler.

Er signaleringsenheter robuste og værbestandige?

Signaleringsenheter som er utviklet for å plasseres utenfor eller i krevende miljø er vanligvis robuste og værbestandige. De utvikles ofte med materialer som tåler ekstreme temperaturer, fuktighet, støv og støv.

Er signaleringsenheter energieffektive?

Mange moderne signaleringsenheter bruker energieffektive teknologier, som LED-lys, og disse forbruker mindre strøm sammenlignet med andre teknologier. Energibesparende egenskaper, som bevegelsessensorer eller automatisk dimming, er også tilgjengelig i noen enheter for å optimalisere energibruk.

Fins det lovgivning eller standarder for singaleringsenheter?

Ja, det fins industrispesifikke lovgivninger og standarder som omhandler design, ytelse og installasjon. Eksempler inkluderer International Electrotechnical Commission-standarder (IEC). Sørg for å gjøre deg kjent med de relevante standardene i ditt land.

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Bærekraftige oppvarmingssystemer

Neste innlegg

Er det fortsatt et kjønnsgap i STEM i 2023?

Relaterte innlegg