Bærekraftige oppvarmingssystemer

Avatar photo

I et samfunn som prøver å bekjempe klimaendringer og hvor det å beskytte miljøet er et av våre største problemer er det grunnleggende å ta i bruk bærekraftig praksis i alle deler av livene våre.

Ved å ta i bruk miljøvennlige metoder har vi nå en stor mulighet til å redusere hvor mye fossilt brensel vi bruker til oppvarming. 

Enten om du har tenkt å erstatte kjøleanlegget ditt eller eller om du er ute etter et helt nytt oppvarmingssystem, det er alltid viktig å tenke over hvordan dette vil påvirke miljøet.Nyere oppvarmingsløsninger er bedre for oss og planeten, og det er nå liten grunn til å ta i bruk tradisjonelle systemer som bruker olje og gass. I Norge har dette vært ulovlig siden 2020. I denne artikkelen går vi gjennom økovennlige og effektive oppvarmingssystemer. 

Tre miljøvennlige oppvarmingssystemer

Takket være fornybare energikilder kan vi nå hente varme fra bakken (geotermisk), luften (varmepumper) eller solen (solfangere). Hvilken metode er mest bærekraftig?

1. Varmepumper

Varmepumper er effektive, energibesparende enheter som overfører varme innendørs fra luft, jord eller vann. Selv om varmepumper trenger strøm for å fungere, kan de produsere omtrent tre varmeenheter for hver elektrisk enhet som brukes, noe som resulterer i store kostnadsreduksjoner. 

“Akselerert distribusjon av varmepumper, på linje med nasjonale klimamål, kan redusere globale CO2-utslipp med et halvt gigatonn i løpet av 2030.”

International Energy Agency (IEA)

Varmepumper for luftbåren varme

Varmepumper for luftbåren varme henter varme fra luften utenfor og overfører denne innendørs til oppvarming. Selv om denne pumpen ikke nødvendigvis er like effektiv i kalde temperaturer, har de en god virkningsgrad.

Det fins to ulike typer i denne kategorien: luft-til-luft eller vann-til-vann. Mens den første kun varmer opp huset, kan nummer to også brukes for oppvarming av vann. 

De fleste varmepumper for luftbåren varme har en enhet innendørs som distribuerer varme gjennom huset og en ytre enhet som absorberer varme fra luften utenfor. Ved å fjerne varmen på innsiden av huset og frigjøre denne utenfor, kan varmepumpene også brukes med reverserende effekt for avkjøle huset om sommeren.

Varmepumper for luftbåren varme er energieffektive og har lave driftskostnader, de reduserer energikostnader og bidrar til et bedre miljø.

Væske-til-vann varmepumper

Væske-til-vann varmepumper, såkalte berg- eller jordvarmepumper, bruker den konstante jordtemperaturen for oppvarming og avkjøling. Disse varmepumpene er både økovennlige og effektive. 

Hvordan genereres varmen? Varmepumpen henter varme fra jorden gjennom rør under jorden. Væsken overfører varme fra jorden til varmepumpesystemet innendørs. Selv om disse varmepumpene er mer kompliserte å installere og relativt dyre sammenlignet med andre varmepumper er de ekstremt effektive og reduserer strømregningen betraktelig.

For å lære mer om geotermisk energi, klikk her.

Vannbåren varme

Enten det gjelder oppvarming eller avkjøling, i disse systemene flytter varmepumpene vann gjennom et rørsystem som henter eller frigjør varme. De bruker lokale vannkilder, som innsjøer, elver eller dammer, som en varmekilde. De er effektive og yter konsekvent uavhengig av endringer i temperaturen utenfor. Men de trenger tilgang til en pålitelig vannkilde, og dette er ikke alltid tilgjengelig.

2. Solfangere

Når det kommer til solkraft, tenker de fleste kanskje på solcellepaneler – paneler som forvandler sollys om til elektrisitet. Men det fins også et annet alternativ. Disse er kjent som solfangere.

Solfangere bruker også paneler, og fanger sollys og omformer denne om til varme. Disse kan deles inn i to kategorier:

  • Luftsystemer – luften varmes direkte av sollyset og sirkulerer gjennom bygningen.
  • Vannbåren varme – vann varmes opp og kan brukes for oppvarming av hus og vann.

Solfangere er relativt enkle å installere og er en utmerket varmekilde. Du kan også lese mer om mer tradisjonelle solcellepaneler her.

3. Biomasse for oppvarming

Tidligere var det vanlig å bruke olje og gass for oppvarming av oljefyren, men siden dette ble ulovlig i Norge i 2020 er det nå vanlig å bruke biomasse, som trepellets, landbruksavfall eller spesialavlede biomasser. Trepellets mates automatisk til biomassekjelen, og disse trenger ikke fylles opp like ofte. Vedkubber og flis kan også brukes i husholdningskjeler.

Ved å bruke denne oppvarmingsmetoden kan biomasse fyres effektivt i kjeler eller kaminer for å produsere varmt vann eller oppvarming. Biomasse er en fornybar energikilde som kan hentes på en bærekraftig måte, i motsetning til kull. 

Konklusjon

Ifølge IEA blir effektive og bærekraftige oppvarmingsteknologier mer populære rundt om i verden, men fossile brennstoff står likevel for 60% av den totale energibruken vår. Gass og olje er fortsatt den vanligste oppvarmingsmetoden.

Derfor er det grunnleggende å bytte til et miljøvennlig oppvarmingssystem. Solfangere, varmepumper, biomasse og geotermiske systemer er alle med på å tilby innovative og bærekraftige løsninger som enkelt kan erstatte tradisjonelle metoder. 

Ved å ta i bruk disse teknologiene, reduserer vi avhengigheten vår av fossile brennstoff, reduserer karbonutslipp og skaper en mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Dette er ikke bare en investering i planeten vår, men også i våre hjem. 

Total
0
Shares
Forrige innlegg

Bli med å feire 50 år med Elfa Distrelec

Neste innlegg

Signaleringsenheter fra RND for din automatiserte drift

Relaterte innlegg