Framtidens värme: Koldioxidsnåla värmesystem

Profilbild

I dagens samhälle där kampen mot klimatförändringarna och att skydda miljön är viktiga mål behöver vi ha hållbara lösningar i alla delar av livet. 

Värme är ett område där det finns stor potential för att minska vårt koldioxidavtryck. Vi kan minska beroendet av fossila bränslen och bidra till en renare, grönare framtid genom att byta till miljövänliga värmelösningar. 

Det är viktigt att ta hänsyn till miljöpåverkan, oavsett om vi ska byta VVS-system eller letar efter ett helt nytt värmesystem.  Nyare värmesystem är bättre för både oss och planeten i jämförelse med traditionella system, som olje- och gaspannor. I den här artikeln kan du läsa om de mest innovativa, miljövänliga och effektiva värmeteknikerna. 

3 viktiga miljövänliga värmesystem

Tack vare förnybara energikällor kan vi få värme från marken (geotermi), luften (luftvärmepumpar) eller solen (solvärme). Vilka är mest hållbara? Läs vidare för att upptäcka tre koldioxidsnåla uppvärmningsmetoder.

1. Värmepumpar

Värmepumpar är effektiva energisparande enheter som tar energi från luften, marken eller grundvattnet för att värma inomhusluften. En värmepump behöver visserligen ström för att fungera, men kan producera cirka tre enheter värme för varje enhet el som används, så man kan spara en hel del energi. 

”En snabbare implementering av värmepumpar i enlighet med nationella klimatmål skulle kunna minska de globala koldioxidutsläppen med ett halvt gigaton redan till 2030.”

Internationella energirådet (IEA)

Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar kan ta värme från utomhusluften och använda den till att värma inomhusluften. En luftvärmepump kan visserligen vara mindre effektiv när det är kallt ute, men den kan även då ta värme från utomhusluften och använda den inomhus.

Det finns två typer av luftvärmepumpar, luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar. Den första typen kan bara värma inomhusluften medan den andra kan värma både rum och vatten. 

De flesta luftvärmepumpar har en inomhusdel som sprider värmen i huset och en utomhusdel som absorberar värme från utomhusluften. Luftvärmepumpar kan även användas omvänt för att kyla inomhusluften när det är varmt ute, genom att värmen dras ut och släpps ut utomhus.

Luftvärmepumpar är energieffektiva och har låga driftkostnader. Det gör att de passar perfekt för den som vill minska sina energikostnader och samtidigt gör något bra för miljön.

Markvärmepump (geotermi)

Markvärmepumpar eller geotermiska värmepumpar använder den relativt konstanta temperaturen i marken för att producera värme och kyla. Det är helt enkelt jordens konstanta temperatur som används för att värma ditt hus. Markvärmepumpar är både miljövänliga och effektiva värmesystem. 

Hur genereras värmen? Markvärmepumpen drar värme från jorden genom underjordiska rör. Vätskan sprider värme från jorden till värmepumpssystemet inomhus. Markvärmepumpar är mer komplicerade att installera och är relativt dyra i jämförelse med andra typer av värmepumpar, men de är extremt effektiva och kan minska energianvändningen dramatiskt.

Klicka här för att ta reda på mer om geotermisk energi.

Vattenvärmepumpar

Vattenvärmepumpar kan användas till att värma eller kyla och flyttar vatten genom ett system av rör som tar upp eller avger värme. De här pumparna använder vatten i närheten, till exempel sjöar, floder eller dammar, för att värma eller kyla. Vattenvärmepumpar är effektiva och kan behålla samma effektivitet även när utomhusluftens temperatur varierar. De kräver dock tillgång en pålitlig vattenkälla och det kanske inte finns överallt.

2. Solfångare

När det kommer till solvärme tänker de allra flesta på solpaneler, som genererar el från solljus, men det finns en annan mindre känd typ av solenergi som kan användas till att värma varmvattnet hemma. De kallas solfångare.

Solfångaren är den huvudsakliga komponenten i den här typen av system. Den tar upp värmen från solens trålar och förvandlar den till värme som kan användas. Det finns två kategorier av den här typen av värmesystem som använder solenergi för att värma vatten och luft:

  • Luftsolfångarsystem – i det här systemet värms luften upp direkt av solljuset och cirkulerar sedan genom byggnaden.
  • Vattenburna solfångarsystem – i det här systemet värms vatten upp för att värma huset eller hushållets varmvatten.

Solvärmesystem använder naturlig energi från solen och är en miljövänlig och förnybar värmelösning. Solpaneler är relativt enkla att installera och är en utmärkt energikälla för den som vill minska sitt koldioxidavtryck. Ta reda på mer om hur man installerar solpaneler.

3. Biovärme

Det tredje miljövänliga värmesystemet som vi ska titta på är biobränslepannor, som påminner om olje- och gaspannor men som istället för att använda fossila bränslen använder biobränslen, till exempel pellets, jordbruksavfall eller odlade biobränslen. Träpellets fylls på automatiskt i biobränslepannan, så att man inte behöver fylla på så ofta. I pannor till hushåll kan man använda träflis, som man kan hitta kostnadsfritt.

Med den här uppvärmningsmetoden kan man effektivt bränna biomassa i pannor för att värma varmvatten och rum. Biomassa är ett naturligt bränsle och en förnybar energikälla som kan utvinnas hållbart, i motsats till kol. 

Sammanfattning 

Enligt IEA spelar effektiva och koldioxidsnåla värmetekniker en allt större roll, men fossila bränslen står fortfarande för 60 % av uppvärmningsbehoven. Gas och olja är fortfarande det som används mest för att värma upp byggnader.

Därför är det ett viktigt steg att gå över till miljövänliga värmesystem. Geotermi, solvärme, biovärme och värmepumpar erbjuder innovativa och hållbara alternativ, som enkelt kan ersätta traditionella uppvärmningsmetoder. 

Med de här teknikerna kan vi minska vårt beroende av fossila bränslen, få ner koldioxidutsläppen och skapa en hållbarare framtid för kommande generationer. Vi kan göra en investering för planeten med miljövänliga värmesystem, men vi förbättrar samtidigt även trivseln och komforten i våra hem. 

Total
0
Shares
Tidigare inlägg

Fira 50 år av Elfa Distrelec med oss

Nästa inlägg

Förbättra verksamheten med automatiserade signalanordningar från RND

Relaterade inlägg